تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 272
10.06.2024صلاح الدین سعیدیحاکمیت قانون و نظام قانون سالارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
07.06.2024صلاح الدین سعیدید پرد د فتنو قربانیان ېوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
05.06.2024صلاح الدین سعیدیکنفرانس قریب الوقوع دوحهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
31.05.2024صلاح الدین سعیدیحالت چه بود، چه شد؟ و چرا؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
21.05.2024صلاح الدین سعیدیاظهارات اخیر جنرال میلر آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
11.05.2024صلاح الدین سعیدیګډوله او ...حاکمیتونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
24.04.2024صلاح الدین سعیدیخطاء او پر خطاء تأکید د منلو نه دي!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
18.04.2024صلاح الدین سعیدیمشورهٔ رایګان به حاکمیت طالبان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
13.04.2024صلاح الدین سعیدیآنطرف خط دیورند با ما نمی خواهند!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
08.04.2024صلاح الدین سعیدیشادروان عبدالحمید مبارز ، الله متعال ببخشدش امین آرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
69
27
08.04.2024صلاح الدین سعیدیلمانځه کې راز او نیازآرشیف نویسندهشعر و ادب
69
17
07.04.2024صلاح الدین سعیدید کابل د څرخي پله زندانیانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
04.04.2024صلاح الدین سعیدیانسان بی شرفآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
69
34
30.03.2024صلاح الدین سعیدیمکثی بر بعضی مسایل انتخابی!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
27.03.2024صلاح الدین سعیدیمینویسد و مینویسم!آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
69
34
25.03.2024صلاح الدین سعیدید کړکېچ حل د حالاتو عیني تحلیل غواړي!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
24.03.2024صلاح الدین سعیدیجوانب انتخابی تراژیدی ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
23.03.2024صلاح الدین سعیدیپه افغانستان کی د وروستیو غملړو پیښو په اړه د ملي محور اعلامیهآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
69
34
19.03.2024صلاح الدین سعیدیبی عدالتی و جفا در حق ما هم حد دارد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
17.03.2024صلاح الدین سعیدیېوه ترکیبي جمله او درې تېروتنېآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
14.03.2024صلاح الدین سعیدیتراژیدی ما حل قومی و زبانی نداردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
09.03.2024صلاح الدین سعیدید شرق نابغه سید جمال الدین افغانيآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
69
16
11.03.2023صلاح الدین سعیدیزعمایکه هیچ ګلی بر سر خانمها هم نه زده أندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
12.02.2023صلاح الدین سعیدیادامهٔ سیاستهای ناکامآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
20.01.2023صلاح الدین سعیدیرول کشندهٔ پاکستان در شکست آمریکاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
11.01.2023صلاح الدین سعیدیاعلامیه و درخواستآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
69
34
05.01.2023صلاح الدین سعیدیمشکلات، معضلات و مواضع ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
02.10.2022صلاح الدین سعیدیفتوای شرعی، کسب علوم دنیوی یا علوم طبعی فرض کفایی اندآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
69
44
09.09.2022صلاح الدین سعیدیرونالد نيومن سفیر سابق آمريکا و معضل افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
17.04.2022صلاح الدین سعیدیافغانستان و مطالب چندى التقاطىآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
01.02.2022صلاح الدین سعیدیسپينه او پاکه خبرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
22.10.2021صلاح الدین سعیدیروان حالاتآرشیف نویسندهشعر و ادب
69
17
01.10.2021صلاح الدین سعیدیخانۀ ملت!؟ و نماينده هاى ملت!؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
09.09.2021صلاح الدین سعیدیتراژیدی ادامه دارد!آرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
69
47
03.08.2021صلاح الدین سعیدیګذشته ها را بايد زنده ماند!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
29.07.2021صلاح الدین سعیدیخاشه يې هم شهيد کړ!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
16.07.2021صلاح الدین سعیدید جناب حامد کرزی د مطالعې لپاره!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
05.07.2021صلاح الدین سعیدید جناب خليلزاد د مالوماتو لپاره!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
02.07.2021صلاح الدین سعیدیبرف کوچ دوحه!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
04.06.2021صلاح الدین سعیدیاجماع ملى به اختراع ضرورت ندارد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
29.05.2021صلاح الدین سعیدیخطاب به رئيس پارلمان افغانستان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
28.05.2021صلاح الدین سعیدیدو موفقيت خليلزاد در مأموريت اخيرش!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
28.05.2021صلاح الدین سعیدیجفاى بينين سوان در حق ملت افغان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
18.05.2021صلاح الدین سعیدیگذشت از امارت اسلامی خیانت است!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
14.05.2021صلاح الدین سعیدیسوله نشتهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
09.05.2021صلاح الدین سعیدیمواضع خطاء - دوکتوران و پرفيسوران تقلبى!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
08.05.2021صلاح الدین سعیدید سولې ځولۍ!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
18.04.2021صلاح الدین سعیدیآيا اسلام و ديموکراسى را ميتوان با هم آشتى داد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
17.04.2021صلاح الدین سعیدیدوستان نداء!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
16.04.2021صلاح الدین سعیدیصداقت و اخلاص آرشیف نویسندهشعر و ادب
69
17
12.04.2021صلاح الدین سعیدییکی از مباحث عدالت در افغانستان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
03.04.2021صلاح الدین سعیدیملت صلح میخواهد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
25.03.2021صلاح الدین سعیدیانتخابات زودهنگام یا تبدیل بحران به فرصت؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
18.03.2021صلاح الدین سعیدیمذاکرات سیاسی – تبدیل بحران به فرصت!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
18.03.2021صلاح الدین سعیدیمذاکرات سیاسی – تبدیل بحران به فرصت!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
14.03.2021صلاح الدین سعیدینظام متمرکز و غير متمرکز!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
06.03.2021صلاح الدین سعیدید ژغورنې لار!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
06.03.2021صلاح الدین سعیدید ژغورنې لار!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
27.02.2021صلاح الدین سعیدیپيشنهاد و پرسش هاى بى جواب!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
23.02.2021صلاح الدین سعیدیمذاکرات صلح به ترجمان ضرورت دارد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
18.02.2021صلاح الدین سعیدیتقریظ بر تفسیر احمدیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
69
34
07.02.2021صلاح الدین سعیدیمذاکرات صلح و سه خواست امریکا!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
29.01.2021صلاح الدین سعیدیسولهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
22.01.2021صلاح الدین سعیدیقابل توجه حاکمیت افغانی و رئیس جمهور افغانستان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
14.01.2021صلاح الدین سعیدیڅوک مو ړنګول غواړي او څنګه؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
05.01.2021صلاح الدین سعیدیافراط و تفریط انسان را گمراه میکندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
03.01.2021صلاح الدین سعیدیضیاع وقت در مذاکرات صلحآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
23.12.2020صلاح الدین سعیدیاعلان فوتی: سمیع الدین « افغانی» دمرحوم دکتور سعید افغانی زوی هم په حق ورسید!آرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
69
27
22.12.2020صلاح الدین سعیدیفوتی اعلانآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
69
27
16.12.2020صلاح الدین سعیدیدر دامهای ای.اس. آی!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
13.12.2020صلاح الدین سعیدیدیموکراسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
12.12.2020صلاح الدین سعیدید سولې موانع!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
19.11.2020صلاح الدین سعیدیوریا مشوره او سیارښتونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
13.11.2020صلاح الدین سعیدیآقاى ترامپ در توافق با طالبان باید تجدید نظر کندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
21.08.2020صلاح الدین سعیدیفراخوان براى کار بلادرنگ مشترکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
18.08.2020صلاح الدین سعیدیتقصير از جهالت است!آرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
69
4
04.08.2020صلاح الدین سعیدید ارګ لیونۍ مینه که د ګاډۍ د آس تأکید؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
28.07.2020صلاح الدین سعیدیمصالحۀ سياسى و مواضع ما و فراخوانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
17.07.2020صلاح الدین سعیدیحــقــایــق تــلــخآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
25.06.2020صلاح الدین سعیدیجناب عباسی محترم سلام! آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
21.06.2020صلاح الدین سعیدیناروا مطالبه (تسليم شه که نه مذاکرات نه کوم!)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
15.06.2020صلاح الدین سعیدیانساني ارزښت که دیني عقيده؟آرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
69
4
07.06.2020صلاح الدین سعیدیسوله او حقآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
02.06.2020صلاح الدین سعیدیملکیان یې شهیدان کړل!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
31.05.2020صلاح الدین سعیدیعباس ستانکزي ته!آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
69
34
28.05.2020صلاح الدین سعیدیتلاشهای صلح و مصالحۀ سیاسی افغانها در دودهۀآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
26.05.2020صلاح الدین سعیدیاجــنــدای مــلــیآرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
69
3
21.05.2020صلاح الدین سعیدیدرواغ مه واياست!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
03.05.2020صلاح الدین سعیدیپاسخ به دوستان و داکتر نور احمد خالدیآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
69
4
31.03.2020صلاح الدین سعیدیمذاکره و صلح یا انتخابات؟آرشیف نویسندهپروسه انتخابات در افغانستان
69
29
28.03.2020صلاح الدین سعیدیسوله او لنډ مهاله حکومت!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
27.03.2020صلاح الدین سعیدیخــطــا لاریآرشیف نویسندهشعر و ادب
69
17
22.03.2020صلاح الدین سعیدیمــنافــقــتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
09.03.2020صلاح الدین سعیدیپيګرد عاملان ترور بر مصلى شهید مزاریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
04.03.2020صلاح الدین سعیدید مذاکراتو او سولې وړانديزونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
29.02.2020صلاح الدین سعیدید سولی سیاسی مذاکرات او مونږآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
24.02.2020صلاح الدین سعیدیانتخابات رياست جمهورى 98 و منطق بحثآرشیف نویسندهپروسه انتخابات در افغانستان
69
29
20.02.2020صلاح الدین سعیدیتلاش هاى قابل درک تيم ثبات و همګرايىآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
31.12.2019صلاح الدین سعیدیخطاب به داکتر عبدالله عبدالله! خطاب به ملت افغان!آرشیف نویسندهپروسه انتخابات در افغانستان
69
29
19.12.2019صلاح الدین سعیدیسفارشات مشخص به پارلمان افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
07.12.2019صلاح الدین سعیدید ډاکتر ناکومورا شهادت او مونږ!آرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
69
4
05.12.2019صلاح الدین سعیدیقتل انجینر جاپانی جنایت نابخشودنی است!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
03.12.2019صلاح الدین سعیدیکنفرانس طرح نجات از بحران افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
28.11.2019صلاح الدین سعیدیانتخابات و منطق دزدان سرګردنه!آرشیف نویسندهپروسه انتخابات در افغانستان
69
29
16.11.2019صلاح الدین سعیدیخـــپــلـه ژبـــــهآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
69
7
31.10.2019صلاح الدین سعیدید سیاست مبادیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
26.10.2019صلاح الدین سعیدیسفارشهای مشخص در مورد پارلمانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
16.10.2019صلاح الدین سعیدیسفارشهای مشخص در مورد پارلمانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
10.10.2019صلاح الدین سعیدیانتخابات 1398 و طرح هاآرشیف نویسندهپروسه انتخابات در افغانستان
69
29
17.09.2019صلاح الدین سعیدینړۍ او پاکستان ته وړاندیزونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
03.09.2019صلاح الدین سعیدیسوله - مونږ - پاکستان او امریکه!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
31.08.2019صلاح الدین سعیدیپه‌ قطر کې نهم دور د مذاکراتو څلورمه ورځ!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
23.07.2019صلاح الدین سعیدیسوله - مونږ - پاکستان او امریکه!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
17.07.2019صلاح الدین سعیدیمصالحۀ سیاسی و ایجاب پالیسی جدید (مهم است)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
12.07.2019صلاح الدین سعیدیدور . . . مذاکرات صلحآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
05.07.2019صلاح الدین سعیدیبیا دې د پنجابک لاس خلاص وي!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
04.07.2019صلاح الدین سعیدیدور هفتم مذاکرات امریکا با طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
25.06.2019صلاح الدین سعیدیفواد اندرابی شهید شدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
18.06.2019صلاح الدین سعیدیحکومتداري خوبآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
17.06.2019صلاح الدین سعیدیپاکستاني مکارۍ ادامه لري!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
13.06.2019صلاح الدین سعیدید سولې د پروسې پېچلتیا!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
11.06.2019صلاح الدین سعیدیرهایی زندانیان – عدالت و ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
09.06.2019صلاح الدین سعیدیپښتونه پاڅهآرشیف نویسندهشعر و ادب
69
17
07.06.2019صلاح الدین سعیدیحـق اخیستل کیږیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
04.06.2019صلاح الدین سعیدیامیر خان متقي ته!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
01.06.2019صلاح الدین سعیدید سولې ناکامې هڅې ناکامې نه دي!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
28.05.2019صلاح الدین سعیدیخطاب به آقای رحمانی! قصاب ولسی جرگهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
26.05.2019صلاح الدین سعیدیسفارشها و سفارش مشخص به رئیس جمهور!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
24.05.2019صلاح الدین سعیدیاصل اقرار حجت قاصره و قانون سازآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
22.05.2019صلاح الدین سعیدیبیسواد اند یا لنډه غر؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
21.05.2019صلاح الدین سعیدیهردو پروسه - مذاکر ه و انتخاباتآرشیف نویسندهپروسه انتخابات در افغانستان
69
29
20.05.2019صلاح الدین سعیدید افغانستان جمهور رئيس او د جوزا میاشت!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
17.05.2019صلاح الدین سعیدیکار را به اهل آن بسپارید!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
08.05.2019صلاح الدین سعیدیمصالحه و شف شفآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
06.05.2019صلاح الدین سعیدیلویه جرګه او د پرېکړې لیک مسوده!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
05.05.2019صلاح الدین سعیدید سولې د مذاکراتو لپاره وړاندیزونه!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
04.05.2019صلاح الدین سعیدیجریان بحث لویه جرگه مشورتی!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
03.05.2019صلاح الدین سعیدیبرداشت های من از مصاحبه خلیلزاد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
30.04.2019صلاح الدین سعیدیجرگه جرگه است اما مشورتیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
23.04.2019صلاح الدین سعیدیاحمق کسی است که دیگران را احمق بداند!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
22.04.2019صلاح الدین سعیدید دوحې د سولې کنفرانس ردوم!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
20.04.2019صلاح الدین سعیدیمصالحه و مذاكرۀ سیاسی چیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
18.04.2019صلاح الدین سعیدیصلح، لویه جرگه و سفارش های مشخص!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
14.04.2019صلاح الدین سعیدیمذاکرات صلح و حکومت موقت!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
09.04.2019صلاح الدین سعیدیبحث های انتخابی بر میدیا های ما!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
05.04.2019صلاح الدین سعیدید سولی خوبآرشیف نویسندهشعر و ادب
69
17
02.04.2019صلاح الدین سعیدیدر مذاکرات صلح باید طالب جز کل باشد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
28.03.2019صلاح الدین سعیدیسوله او لنډ مهاله حکومت!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
27.03.2019صلاح الدین سعیدید سولې پروسه او پاکستانۍ مکارې لوبې!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
23.03.2019صلاح الدین سعیدیننګرهار کې وهابیت !آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
20.03.2019صلاح الدین سعیدینړۍ، مونږ او پاکستاني ریاست!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
15.03.2019صلاح الدین سعیدیاز انقلاب چرا نفرت دارمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
12.03.2019صلاح الدین سعیدید افغانستان راتلونکی جمهور رئیسآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
10.03.2019صلاح الدین سعیدیپروسه مذاکرۀ صلح و زنانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
05.03.2019صلاح الدین سعیدیسرچپه عمل کردن ثبت تأریخ خواهد شدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
03.03.2019صلاح الدین سعیدیقانون محاله حاکمیتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
01.03.2019صلاح الدین سعیدید هند برید پر پاکستاني تروریستانو!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
26.02.2019صلاح الدین سعیدیزور امریکاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
24.02.2019صلاح الدین سعیدیطالب باید تغییر کندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
20.02.2019صلاح الدین سعیدیسفر ولیعهد سعودی به پاکستان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
17.02.2019صلاح الدین سعیدی مکثی بر مسایل انتخابی کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
12.02.2019صلاح الدین سعیدیخطاب به ترامپ، و جهان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
09.02.2019صلاح الدین سعیدیاستفادۀ ناروا از مصالحۀ سیاسی!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
01.02.2019صلاح الدین سعیدیطالب، امريكې او داكټر غني ته!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
31.01.2019صلاح الدین سعیدیانگلستان - اتحادیۀ اروپا و خبرهای نادرست!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
20.01.2019صلاح الدین سعیدیتحلیل ها و پیشبینی های انتخاباتی!آرشیف نویسندهپروسه انتخابات در افغانستان
69
29
18.01.2019صلاح الدین سعیدید کابل د حاکمیت ضد جګړې مبرر!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
08.01.2019صلاح الدین سعیدیاستکبار موجب افتضاح خود استکبار است!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
06.01.2019صلاح الدین سعیدیترامپ او افغانستان کې د پاکستان جنګ!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
24.12.2018صلاح الدین سعیدینمی دانند چه میگویند!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
23.12.2018صلاح الدین سعیدیمیخواهم ترجمان شوم!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
11.12.2018صلاح الدین سعیدیعـامـلـیـن کـی هـا انـدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
07.12.2018صلاح الدین سعیدیله پاکستان سره او له پاکستان پرته!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
06.12.2018صلاح الدین سعیدیبرداشت نادرست از مصالحۀ سیاسي!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
03.12.2018صلاح الدین سعیدیبرنامه ھای تلویزیونی و بحث سیاسی!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
02.12.2018صلاح الدین سعیدیمونږ سپيناوی غواړو!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
30.11.2018صلاح الدین سعیدیمی خواهم ترجمان شومآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
23.11.2018صلاح الدین سعیدیخط های سرخ ما!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
20.11.2018صلاح الدین سعیدیسوله او استقرار غواړو خو نه په هر قیمتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
16.11.2018صلاح الدین سعیدیډيـورنـډ لایــن فضولي کار!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
12.11.2018صلاح الدین سعیدیبخشی از موانع مصالحۀ سیاسی (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
09.11.2018صلاح الدین سعیدیبخشی از موانع مصالحۀ سیاسی!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
09.11.2018صلاح الدین سعیدیبازی دیگران!/ د نورو لوبه!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
28.10.2018صلاح الدین سعیدینتیجۀ منطقی ترور جنرال رازق!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
27.10.2018صلاح الدین سعیدیافغانانو واورئآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
26.10.2018صلاح الدین سعیدیپښتانه به بغاوت ته مجبور شي!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
16.10.2018صلاح الدین سعیدیځلمی خلیلزاد او نوي اظهارات یې!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
14.10.2018صلاح الدین سعیدیپاکستاني ریاست نوې دوکې!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
11.10.2018صلاح الدین سعیدیپ ټ ایم - حالات او مونږ! (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
10.10.2018صلاح الدین سعیدیپ ټ ایم - حالات او مونږ! (لمړې برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
29.09.2018صلاح الدین سعیدیپاکستاني تذكرې افغانانو ته!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
27.09.2018صلاح الدین سعیدیجمهور رئيس دریځونه او ملت!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
25.09.2018صلاح الدین سعیدیادامۀ انقیاد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
22.09.2018صلاح الدین سعیدیدو سری حكومت كه دوه سری دولت؟!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
20.09.2018صلاح الدین سعیدیصلح و استقرار در افغانستان؟؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
18.09.2018صلاح الدین سعیدید ملغی ملغی کول، یعنې د باطل باطلول!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
10.09.2018صلاح الدین سعیدیانسان، ارزښتونه او يو شمېر حقایق!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
03.09.2018صلاح الدین سعیدیوالی در نقش ضابط امنیتی ‌محل!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
28.08.2018صلاح الدین سعیدیسياسي او مسلكي دولتي پُستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
27.08.2018صلاح الدین سعیدیآزاد اقتصادي بازار او مونږ!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
24.08.2018صلاح الدین سعیدیخیاطان او زه!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
19.08.2018صلاح الدین سعیدیپه زور کلی نه کیږی!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
18.08.2018صلاح الدین سعیدیغزنی ثابت کرد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
16.08.2018صلاح الدین سعیدیافغانستان، ټاکنې او د قانون نه صریح تخلفآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
15.08.2018صلاح الدین سعیدیغــزنــی تــه ســلامآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
09.08.2018صلاح الدین سعیدیملی خیانت همدا دی!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
27.07.2018صلاح الدین سعیدیاز ائتلافها و احزاب سراسری استقبال میکنیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
25.07.2018صلاح الدین سعیدیزمونږ برداشت له پ ټ ام (PTM)!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
22.07.2018صلاح الدین سعیدیچند سطری از تاج التواریخ!آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
69
12
18.07.2018صلاح الدین سعیدیترامپ او طالبآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
16.07.2018صلاح الدین سعیدیقانون تطبیقوم!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
01.07.2018صلاح الدین سعیدیجهاد پاکستان در حال ثمر استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
30.06.2018صلاح الدین سعیدیدشمن _ وسایل و اهداف!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
28.06.2018صلاح الدین سعیدیمونږ لر او بر یوکول یو کول غواړوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
25.06.2018صلاح الدین سعیدیعدم تشدد، "پ. ټ. م." او مونږ!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
24.06.2018صلاح الدین سعیدینوی تذکره او سپارښت! آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
22.06.2018صلاح الدین سعیدیځواب غواړمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
20.06.2018صلاح الدین سعیدید مخالفینو سره سوله آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
19.06.2018صلاح الدین سعیدیدرې ورځنۍ متارکه او اور بند!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
18.06.2018صلاح الدین سعیدیتحلیل های سیاسی اوپراتیفی و مطبوعاتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
15.06.2018صلاح الدین سعیدیښکاره دریځ!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
15.06.2018صلاح الدین سعیدیچه کسانی خائن اند و چرا؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
07.06.2018صلاح الدین سعیدیانتخابات و تشویش ملت!آرشیف نویسندهپروسه انتخابات در افغانستان
69
29
03.06.2018صلاح الدین سعیدیملکیان یې شهیدان کړل!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
31.05.2018صلاح الدین سعیدید پنجاب - پاکستان جهاد میوه ورکوي!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
29.05.2018صلاح الدین سعیدیښکاره دریځ!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
20.05.2018صلاح الدین سعیدیمکثی مختصر و کلی آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
13.05.2018صلاح الدین سعیدیچرا به افغان بودن خود افتخار می کنیم؟آرشیف نویسندهافغان و افغانستان
69
5
09.05.2018صلاح الدین سعیدید سياسي نظام انتخاب د هر وګړي حق دیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
03.05.2018صلاح الدین سعیدیارادۀ ملت را دُور نه زنید!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
01.05.2018صلاح الدین سعیدیصلح و موانع آن در افغانستان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
13.04.2018صلاح الدین سعیدیکندز کې بله غمیزه! د بېګناه انسان وژنه مبرر نلريآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
10.04.2018صلاح الدین سعیدینړیواله ټولنه او افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
05.04.2018صلاح الدین سعیدیرمبويي عمليات د منلو نه دي!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
03.04.2018صلاح الدین سعیدیقواعد و اصول سرچپه!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
01.04.2018صلاح الدین سعیدیمشکل در دیموکراسي نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
01.04.2018صلاح الدین سعیدیعوامل تراژيدی ملت ما!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
29.03.2018صلاح الدین سعیدیسوله او د افغانستان روان حالات!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
25.03.2018صلاح الدین سعیدییاره په ځان مې باور کلک شو!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
16.03.2018صلاح الدین سعیدیاجـنـتـان ایــــران قسمت اولآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
07.03.2018صلاح الدین سعیدینـــظـــام فــیــدرالــیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
25.02.2018صلاح الدین سعیدیتجارب بد غلامی حاکمیت ها در دوستی!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
22.02.2018صلاح الدین سعیدیچه عجب حالت است كه ميگویند: در مورد ما، اما بی ما آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
17.02.2018صلاح الدین سعیدیبوره او بدنامه مشران!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
13.02.2018صلاح الدین سعیدیجواب های ځلمی خلیل زاد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
05.02.2018صلاح الدین سعیدیتصمیم در مورد ما بدون ما!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
17.01.2018صلاح الدین سعیدیسوله او د بل ټوپک!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
15.01.2018صلاح الدین سعیدیآی. اس. آی. حیاتی بود و حیاتی است!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
14.10.2017صلاح الدین سعیدید سياسيت پر الفباء بې خبرو ته!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
12.10.2017صلاح الدین سعیدیونیول شو خو په عزت خلاص شوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
12.09.2017صلاح الدین سعیدیاوباشی و سیستم غیر فعالآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
69
8
05.09.2017صلاح الدین سعیدیتعبیر دیگری از تحلیل جناب ملک ستیزآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
03.09.2017صلاح الدین سعیدیامریکې د سیمې نوې پالیسي او ګلخانانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
15.08.2017صلاح الدین سعیدیحاکمیت قانون و افغانستانآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
69
15
02.08.2017صلاح الدین سعیدیخبردار! هوشیار!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
28.07.2017صلاح الدین سعیدیبرنامه های تلویزیونی ضعیفآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
02.07.2017صلاح الدین سعیدیائتلاف های سیاسی و ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
30.06.2017صلاح الدین سعیدیمشکل از کجا آغاز می گردد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
11.06.2017صلاح الدین سعیدیانتخابات ردول خطاء نظر دیآرشیف نویسندهپروسه انتخابات در افغانستان
69
29
30.03.2017صلاح الدین سعیدیصلح و استقرار در افغانستان و منطقهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
28.03.2017صلاح الدین سعیدیطرح های مشخص به حاكميت كابل!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
25.03.2017صلاح الدین سعیدیجاسوس، خائن و یا خادم کیست؟ (قسمت دوم و اخیر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
23.03.2017صلاح الدین سعیدیجاسوس، خائن و یا خادم کیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
03.03.2017صلاح الدین سعیدیتذکره ملی و چند تذکر اخیرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
19.02.2017صلاح الدین سعیدید حکمتیار په هكله د هغه پر اعلامېی زما غبرګونآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
19.01.2017صلاح الدین سعیدیطوفاني ورځ په انتظار!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
17.12.2016صلاح الدین سعیدیمشاور بازی و راه حل!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
26.08.2016صلاح الدین سعیدیسفارش ھای مشخص به حاكميت كابلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
13.08.2016صلاح الدین سعیدیملت به ستوه آمده استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
02.08.2016صلاح الدین سعیدید پاکستان جھاد ثمره وركړهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
03.01.2016صلاح الدین سعیدیمصالحۀ سیاسی پاکستان، طالبان و افغانستان قسمت اولآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
08.11.2015صلاح الدین سعیدیدانی که بر نگین سليمان چه نقش بود؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3