تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 35
03.04.2024میر عبدالواحد ساداتتقریظ بر کتاب، سیر قانون و قانونیت طی سده آخیرآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
68
34
04.12.2023میر عبدالواحد ساداتمعرفى كتاب: دوحه قرارداد صلح يا سرابآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
24.11.2023میر عبدالواحد ساداتدر رثای شخصیت بزرگ علمی و ملی افغانستانآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
68
27
23.11.2023میر عبدالواحد ساداتمدارا یا اکسیر اعظم برای درد جانکاه تاریخی ما آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
24.07.2023میر عبدالواحد ساداتتاچ فقید ، آزادیخواه بزرگ را گرامی میداریمآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
68
16
15.05.2023میر عبدالواحد ساداتآنکه دایم هوس سوختن ما دارد !آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
04.04.2023میر عبدالواحد ساداتطالبانیزیم، امارت اسلامی و انتخاباتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
25.01.2023میر عبدالواحد ساداتروز جهانی آموزش و جهالت ماآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
68
34
28.12.2022میر عبدالواحد ساداتطالبانیزیم ناقض حقوق و آزادی مردمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
20.12.2022میر عبدالواحد ساداتنقض قانون اساسی و شکست نظام جمهوری آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
15.11.2022میر عبدالواحد ساداتمن اعلام جرم می‌نمایمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
15.09.2022میر عبدالواحد ساداتدفاع از داعیه برحق انسانی ، اسلامی و ملی دختران افغانستانآرشیف نویسندهمقام زن
68
6
21.07.2022میر عبدالواحد ساداتمعرفى يك اثر جدید و ارزشمندآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
68
16
01.06.2022میر عبدالواحد ساداتانديشه و مبارزه روشنگر بزرگ تاريخ روشنگرىآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
68
16
12.05.2022میر عبدالواحد سادات تصمیم ضد کرامت انسانی و خلاف ارزشهای دینی ، قانونی ، ملی و تاریخیآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
68
47
10.05.2022میر عبدالواحد ساداترابندرات تاگورآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
68
16
09.05.2022میر عبدالواحد ساداتاز شمس النهار تا نشريه شريعت طالبانآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
68
47
10.03.2022میر عبدالواحد ساداتحقوق شرعی یعنی چه ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
01.03.2022میر عبدالواحد ساداتمعرفى كتاب: قرارداد قطر «صلح يا سراب»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
14.02.2022میر عبدالواحد ساداتدزدی پولآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
11.02.2022میر عبدالواحد ساداتیادواره از آزادیخواه سترگ و مورخ بزرگ وطنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
09.02.2022میر عبدالواحد ساداتسونامی دهشتناک فقرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
08.02.2022میر عبدالواحد ساداتبحث قانون اساسی و حاکمیت قانونآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
01.03.2021میر عبدالواحد ساداتمعرفی کتاب : " قرار داد " قطر صلح یا سرابآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
03.07.2019میر عبدالواحد ساداتمقابله با پلانهاى سوپر شيطانى پاكستان (بخش 2)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
01.07.2019میر عبدالواحد ساداتمقابله با پلانهاى سوپر شيطانى پاكستان (بخش 1)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
31.05.2019میر عبدالواحد ساداتحكومت سرپرست رخ ديگر حكومت موقتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
26.03.2019میر عبدالواحد ساداترهبران بی آرزم پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
08.03.2019میر عبدالواحد ساداتاهداء به زنان افغانستانآرشیف نویسندهمقام زن
68
6
06.03.2019میر عبدالواحد ساداتافغانستان ديگر " محاط به خشكه " نمي باشدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
28.02.2019میر عبدالواحد ساداتانتخابات از ما و انتخاب از شماآرشیف نویسندهپروسه انتخابات در افغانستان
68
29
15.02.2019میر عبدالواحد ساداتبدیل صلح واقعى و پایدار گذار از جنگ نیابتى بصلح نیابتىآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
07.02.2019میر عبدالواحد ساداتلارنس پاكستانى و انحلال قواى مسلح افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
04.11.2018میر عبدالواحد ساداتجواب ما به مولانا های خبیث و ملعون پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
28.09.2018میر عبدالواحد ساداتپارلمان به حساب قوم و مذهبآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3