تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 215
12.04.2024اختر محمد یوسفیپیام تبریکیه ملا هیبت الله بمناسبت عید سعید فطر آرشیف نویسندهعید سعید فطر
126
42
07.04.2024اختر محمد یوسفیتصاویر واقعی شعارهای ایدیولوژیک فریبنده استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
06.04.2024اختر محمد یوسفیمیهن برباد رفتهآرشیف نویسندهشعر و ادب
126
17
01.04.2024اختر محمد یوسفینه می حال نه توان شته، ای زما گران هیواده آرشیف نویسندهشعر و ادب
126
17
29.03.2024اختر محمد یوسفیملت مظلوم افغان در زیر ساطور آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
25.03.2024اختر محمد یوسفیدپکتیکا برمل، دخوست سپیری وشهیدو میندو تهآرشیف نویسندهشعر و ادب
126
17
23.03.2024اختر محمد یوسفید برمل او سپیری شهیدانو میندو تهآرشیف نویسندهشعر و ادب
126
17
21.03.2024اختر محمد یوسفیآیا پاکستان دوست، یا دشمن افغانستان است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
17.03.2024اختر محمد یوسفیاشک نرگس « حوت »آرشیف نویسندهشعر و ادب
126
17
14.03.2024اختر محمد یوسفیتقابل گروه های روی لوچی و پای لوچی، با گروهی دینی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
08.03.2024اختر محمد یوسفیاثرات براندازی رژیمهای سیاسی درافغانستان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
03.03.2024اختر محمد یوسفیتوافق ‌نامه دوحه باعث تضعیف حکومت پیشین افغانستان شد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
22.02.2024اختر محمد یوسفینشست صلح برای ادامه جنگ در افغانستان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
18.02.2024اختر محمد یوسفیسیاست شابلون دولتسازی و دموکراسی امریکا درافغانستان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
09.02.2024اختر محمد یوسفیعمال راسیزم ایتنیکی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
03.02.2024اختر محمد یوسفیابعاد سیاست دوگانه طالبان در افغانستان ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
31.01.2024اختر محمد یوسفیجگړیز شانتاژآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
30.01.2024اختر محمد یوسفیسرگئی لاوروف از تاریخ نیاموخته استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
21.01.2024اختر محمد یوسفینقش شیطانی کمر بند سبز در آسیاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
16.01.2024اختر محمد یوسفیدوری ازجنگ وخونریزی درافغانستان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
11.01.2024اختر محمد یوسفیافغانستان د طالبانو د اسلامی امارت په نوم؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
07.01.2024اختر محمد یوسفیافسانه سازی کامل‌ترین حد تقوا استخبارات؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
26.12.2023اختر محمد یوسفیافغانستان که د طالبانو"اسلامی" امارت دمدرسو جوړولو فابریکه؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
23.12.2023اختر محمد یوسفیافغانستان در میان گذشته و آینده ؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
19.12.2023اختر محمد یوسفیآغازهسته گذاری افراطیت مذهبی انگلیسها در آسیا؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
14.12.2023اختر محمد یوسفیخوست که من دیدم انار نداشت، گلی انارش از کجاست؟ آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
126
34
05.12.2023اختر محمد یوسفینقد بر نوشته داکتر سید عبدالله کاظمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
01.12.2023اختر محمد یوسفیاختاپوط دربند تلک شیطان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
18.11.2023اختر محمد یوسفینقد گام بگام بر نوشته ظلم و جفای زمامداران امریکا با مردم افغانستان؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
16.10.2023اختر محمد یوسفیزنان در افغانستانآرشیف نویسندهمقام زن
126
6
17.04.2023اختر محمد یوسفیتبلیغات رندانه دشمنان علیه افغانستان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
20.03.2023اختر محمد یوسفیتصویر حقیقی افغانستان امروزیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
13.02.2023اختر محمد یوسفید افغانانو د خوبونو او خیالانو ناروا کاروان چیری ځیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
08.02.2023اختر محمد یوسفیتصویر حقیقی آینه افغانستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
06.02.2023اختر محمد یوسفیمیراث خواران شوم علیه افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
27.01.2023اختر محمد یوسفیچرا رهبران طالبان دولت و قانون را در افغانستان نمی پذیرندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
24.01.2023اختر محمد یوسفیدفاع از افراطیت مذهبی طالبان راسیزم است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
20.01.2023اختر محمد یوسفیبار ملامتی اینهمه فجایع درافغانستان بدوش کیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
18.01.2023اختر محمد یوسفیاثرات منفی تجاوز با سیاستهای دوگانه و چندگانه بیگانگان درافغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
15.01.2023اختر محمد یوسفیجنگ در افغانستان را کیها بزخم ناسور مبدل کردندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
10.01.2023اختر محمد یوسفیاز برکت جهاد فی السبیل الله صدیق چکری با لندن رفته بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
07.01.2023اختر محمد یوسفیاسم این طالبان، اسم جعلیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
04.01.2023اختر محمد یوسفیاقتدار طالبان در افغانستان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
30.12.2022اختر محمد یوسفید مادی او معنوی زیانونو توپیر څه دی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
28.12.2022اختر محمد یوسفیعلامه پیر روشان مبارز واقعی علم بر ضد جهل بودآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
126
16
25.12.2022اختر محمد یوسفیچرا طالبان وحشت و جنایت را دین تعریف میکنند آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
18.12.2022اختر محمد یوسفینقش سیاست امریکا در قبال افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
11.12.2022اختر محمد یوسفیامارت اسلامی طالبان در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
09.12.2022اختر محمد یوسفیفاشیزم طالبان اینبار از فراه سرکشیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
06.12.2022اختر محمد یوسفیدو حمله به اهداف غیرمعمول در کابلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
03.12.2022اختر محمد یوسفیانکار از نام افغان جرم و خیانت استآرشیف نویسندهافغان و افغانستان
126
5
01.12.2022اختر محمد یوسفیخائنین ملی دیگر از افغانستان ویران چه میخواهندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
28.11.2022اختر محمد یوسفیراسیزم قران و شمشیر هردو را بدست داردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
22.11.2022اختر محمد یوسفیاثرات یک قطبی و چند قطبی نظام جهانی آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
20.11.2022اختر محمد یوسفیمعما برسمیت شناختن حکومت طالبان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
17.11.2022اختر محمد یوسفیهمه شمول چندگانهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
15.11.2022اختر محمد یوسفیبرگه دو "تاریخ شفاهی" مصاحبه آقای حبیب هوتکی با امین فرهنگ؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
08.11.2022اختر محمد یوسفید لالهانه خوار اولس د ژوندون نکلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
02.11.2022اختر محمد یوسفیگلبدین با اعتراضات خود علیه طالبان بدنبال چیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
31.10.2022اختر محمد یوسفیگردش در دائره شیطانی بازهم محکوم بشکست استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
28.10.2022اختر محمد یوسفیآیا تاریخ شفاهی وجود دارد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
25.10.2022اختر محمد یوسفیکارزار پخش اخبار جعلی مهره های استخباراتی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
22.10.2022اختر محمد یوسفیاطلاعیه کشف جدید منشور اعتدال برای کشورهای اسلامی آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
19.10.2022اختر محمد یوسفیادائ دین مشترک ملی درقبال مادر وطن در کجاست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
13.10.2022اختر محمد یوسفید افغانستان دپاره د "همه شمول" حکومت چیغی آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
09.10.2022اختر محمد یوسفیتوقف نسل کشی هزاره‌ ها در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
07.10.2022اختر محمد یوسفیپاکستان کښی د درواغو د میراث پر سر دعویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
02.10.2022اختر محمد یوسفیآتش جنگ سرد ابرقدرتها چرا خاموش نشد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
30.09.2022اختر محمد یوسفیادعای پوچ امارت اسلامی طالبان در افغانستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
17.09.2022اختر محمد یوسفیگلایه گدایان قدرت در نشست اطریشآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
12.09.2022اختر محمد یوسفیدافغانستان او پاکستان د کړیکیټ لوبې ته غبرګون ؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
08.09.2022اختر محمد یوسفیاحرام فعالیتهای سیاسی در جوامع سرمایداریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
03.09.2022اختر محمد یوسفیاثرات القاب جعلی استخبارات، شهرت سازیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
30.08.2022اختر محمد یوسفی خپلواک ملی دولت دافغانستان څخه څنګه له منځه لاړ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
21.08.2022اختر محمد یوسفیامارت اسلامی طالبان درافغانستان یکساله شدآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
126
47
26.01.2021اختر محمد یوسفیکابینه رهبران "جهاد" و "مقاومت" افغانستان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
23.01.2021اختر محمد یوسفیقریشی وزیر خارجه پاکستان یا سخنگوی طالبان ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
19.01.2021اختر محمد یوسفیمروری بر لکچر اشرف غنی پیرامون "صلح" افغانستان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
10.01.2021اختر محمد یوسفی"کاهش" خشونت، حکومت مؤقت ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
28.12.2020اختر محمد یوسفیمسئولیت "دولت" افغانستان در قبال امنیت ژورنالستان چیست؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
25.12.2020اختر محمد یوسفیجنگ در افغانستان، جنگ کی با کیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
23.12.2020اختر محمد یوسفیجرم جرم است، مجری آن مجرم است!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
21.12.2020اختر محمد یوسفید جګړه مارو ډلو د سولی خبری، ملی روغه جوړه نده ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
16.12.2020اختر محمد یوسفیافغانستان یک لابرتوار سوخته و سیاست ناکام است!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
12.12.2020اختر محمد یوسفیبارز صاحب محترم ! « من کمک خیرات نمی خواهم »آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
126
34
11.12.2020اختر محمد یوسفینبض تب آلود افراطیت «مذهبی» کشور را بکجا میبرند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
08.12.2020اختر محمد یوسفیمگر دروغ گفتن نزد مفسدین قیمت دارد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
06.12.2020اختر محمد یوسفیبه جواب محترم محمد نعیم بارز !آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
04.12.2020اختر محمد یوسفید دوحی د بین الافغانی مذکراتو ډنډوری آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
02.12.2020اختر محمد یوسفیارواښاد جان محمد خان پلارآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
126
4
29.11.2020اختر محمد یوسفیاز بن تا دوحه، دیده درایی ها و دروغ های شاخدار یونس قانونی آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
27.11.2020اختر محمد یوسفیرئیس محمد اشرف غنی کمک خیریه نمی خواهد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
23.11.2020اختر محمد یوسفیدیدگاه یکجانبۀ عبدالستار "سیرت" آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
07.09.2020اختر محمد یوسفید بین الافغانی مذاکراتو څخه تمه ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
04.09.2020اختر محمد یوسفیتیاتر "حکومات" مسخرۀ سرپرستان غنی و عبداللهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
01.09.2020اختر محمد یوسفید آی. اس. آی. ملیشی د هند د ملیشی خوب لیدلی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
29.08.2020اختر محمد یوسفیمعمای لاینحل قطع رابطۀ طالبان با القاعده؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
26.08.2020اختر محمد یوسفیهمبستگی اخوان المسلمین در پاکستان علیه افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
23.08.2020اختر محمد یوسفید القاعدی او طالبانو اړیکو ته یوه لنډه کتنهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
20.08.2020اختر محمد یوسفید پاکستان او سعودی عرب خړپړ اړیکی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
19.08.2020اختر محمد یوسفیچنین "صلحی" بدون پشتوانه در افغانستان دوام جنگ استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
15.08.2020اختر محمد یوسفیطالبان افزار عمق ستراتیژی پاکستان استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
14.08.2020اختر محمد یوسفید طالبانو د تبلیغاتو د درواغو ماشین چالان دی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
12.08.2020اختر محمد یوسفیرد نظریات غیر قانونی عثمان روستار تره کی در مورد "جرگه مشورتی"آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
11.08.2020اختر محمد یوسفیلویه جرگه نباید وسیلۀ پوشاندن کثافات اجیران بیگانه باشدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
09.08.2020اختر محمد یوسفیدر دیموکراسی افغانستان چرا جواب انتقاد لت و کوب است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
06.08.2020اختر محمد یوسفی پاکستان د طالب او د داعش په نامه جګړه کوی!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
24.07.2020اختر محمد یوسفیروح شاه فقید افغانستان، اعلیحضرت محمد ظاهرشاه شاد بادآرشیف نویسندهاعلیحضرت محمد ظاهر شاه
126
24
04.06.2020اختر محمد یوسفینظر کوتاه به کارنامه های حسن شرق در افغانستان!آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
126
12
02.06.2020اختر محمد یوسفید افغانستان دوکه باز او قانون ماتوونکی رهبران!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
27.05.2020اختر محمد یوسفیتفاوت برداشتهای نادرست ارگ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
22.05.2020اختر محمد یوسفیگروه های بنیادگرا اهداف و وظایف مشترک دارندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
18.05.2020اختر محمد یوسفیرهائی گرگان با رمۀ بدون چوپانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
10.05.2020اختر محمد یوسفیتخطی های صریح ایران و پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
05.05.2020اختر محمد یوسفیطالب وحشی جاهلان یواځی ورانی کولای سی!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
03.05.2020اختر محمد یوسفیخاموشی حمالان ایران و چاکران قاسم سلیمانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
01.05.2020اختر محمد یوسفیطالع جفت در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
28.04.2020اختر محمد یوسفیحوادث میگذرد مگر تأریخ مردمان آن باقی میماند!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
26.04.2020اختر محمد یوسفیبرای صلح و ثبات در افغانستان چه باید کرد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
24.04.2020اختر محمد یوسفینصف قدرت حکومتی خواست مجرمین جنگیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
22.04.2020اختر محمد یوسفینگاهی بر نزول سیاست بیطرفی مثبت افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
20.04.2020اختر محمد یوسفیمروری بر نوشتۀ فراگیرى درس تاریخىآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
18.04.2020اختر محمد یوسفیآوردن صلح توسط طرفین درگیر جنگ ناممکن استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
16.04.2020اختر محمد یوسفیسریال امتیازطلبی عبدالله عبدالله خاتمه ندارد؟آرشیف نویسندهپروسه انتخابات در افغانستان
126
29
14.04.2020اختر محمد یوسفید طالبانو پلمی د بندیانو د خوشی کیدو په نامهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
13.04.2020اختر محمد یوسفینـقـش زنــان افغانستانآرشیف نویسندهمقام زن
126
6
11.04.2020اختر محمد یوسفینامۀ سرگشادۀ خانم سیما ثمرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
08.04.2020اختر محمد یوسفیدولت و اخلالگران نظم دولت در افغانستان؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
04.04.2020اختر محمد یوسفیسوله د افغان ولس حق او غوښتنه ده!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
02.04.2020اختر محمد یوسفیخطوط سرخ پیش شرط طالبان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
01.04.2020اختر محمد یوسفی صلح واقعی بازی بزکشی نیست !آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
30.03.2020اختر محمد یوسفیصلح میراثی وجود نداردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
28.03.2020اختر محمد یوسفی سر زدن به سنگ راه حل عاقلانه نیست!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
27.03.2020اختر محمد یوسفیپه افغانستان کښی د هیواد پالنی ګامونه ته سلامآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
26.03.2020اختر محمد یوسفیشکل گیری بحرانات دشمن در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
25.03.2020اختر محمد یوسفیقانون اساسی افغانستان وثیقۀ ملی است!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
24.03.2020اختر محمد یوسفیعدم موجودیت حاکمیت واحد دولتی در افغانستان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
23.03.2020اختر محمد یوسفیحکومت همه شمول؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
21.03.2020اختر محمد یوسفیفوریت رهایی زندانیان طالبان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
19.03.2020اختر محمد یوسفیسیاه کاری های لطیف پدرامآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
10.03.2020اختر محمد یوسفیهیلاری کلنتن، تواففنامۀ قطر امریکا با طالبان را غیر عملی خواندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
08.03.2020اختر محمد یوسفیتوافقنامۀ قطر: نقض صریح حکومت برحال در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
06.03.2020اختر محمد یوسفیمعجزۀ "صلح " جنایتکاران و مفسدین؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
04.03.2020اختر محمد یوسفیتوافقنامۀ روی کاغذآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
02.03.2020اختر محمد یوسفیتقلید کور کورانه "اسلام" سیاسی در افغانستان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
01.03.2020اختر محمد یوسفیتوافقنامه صلح قطر؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
29.02.2020اختر محمد یوسفیبه بی بی حوا علم نورستانی مبارک بادآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
27.02.2020اختر محمد یوسفینام افغانستان و دولت را بیشتر از این مسخره نکنید!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
24.02.2020اختر محمد یوسفیتلاشهای مذبوحانۀ جنایتکاران در افغانستان برای چیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
20.02.2020اختر محمد یوسفی"مجاهد" کبیر برندۀ چهار مرتبه انتخابات؟آرشیف نویسندهپروسه انتخابات در افغانستان
126
29
19.02.2020اختر محمد یوسفیتأمین صلح بدون اتحاد ملی حقیقی، ناممکن استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
06.02.2020اختر محمد یوسفیطالبان د بی ګناه افغان هیوادوالو قاتلان دیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
03.02.2020اختر محمد یوسفیزمینه سازی مقابله ایران با امریکا در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
27.01.2020اختر محمد یوسفیکاسۀ صبر سیاسیون غارتگر سه دهه گذشته در افغانستان لبریز شده استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
21.01.2020اختر محمد یوسفیآیا تأمین "صلح" بدون تضمین درافغانستان ممکن است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
20.01.2020اختر محمد یوسفیامر به معروف و نهی از منکر طالبان "اصلاح" شده؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
15.01.2020اختر محمد یوسفیفرق آتش بس با کاهش خشونت در چیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
13.01.2020اختر محمد یوسفیعدول از خطوط زرین منافع ملی افغانستان خیانت ملیست!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
10.01.2020اختر محمد یوسفیتعصب پیوندهای مذهبی در سیاست رسمی افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
09.01.2020اختر محمد یوسفیرهبران واقعی "طالبان" کیهاست و در کجا هستند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
06.01.2020اختر محمد یوسفیآیا قاسم سلیمانی قاتل مهاجرین افغان شهید است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
03.01.2020اختر محمد یوسفینقش گمراه کنندۀ پخش اخبار "صلح" امریکا با طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
31.12.2019اختر محمد یوسفیزمونږ د کلی ښوونځی چا سوځلي؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
29.12.2019اختر محمد یوسفید اوه سوو (۷۰۰) رایو بیهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
27.12.2019اختر محمد یوسفیشکست خورده بازهم به خیال اشغال چوکیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
25.12.2019اختر محمد یوسفینقش خاینانۀ همسایه های افغانستان در مورد "صلح"آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
18.12.2019اختر محمد یوسفید طالبانو د امر بالمعروف جلادان مه خبرویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
16.12.2019اختر محمد یوسفیتفنگهای باندهای "جهادی" همواره بطرف مردم استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
15.12.2019اختر محمد یوسفید مقدس جهاد او نامقدس "جهاد" توپیرونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
09.12.2019اختر محمد یوسفیرأی دهندندگان یک میلیونی مظاهره چیان ده میلیونی از کجا ریختند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
02.12.2019اختر محمد یوسفیبن بست انتخاباتآرشیف نویسندهپروسه انتخابات در افغانستان
126
29
30.11.2019اختر محمد یوسفیآیا کشور به سمت بحران می ‌رود و یا در بحران است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
24.11.2019اختر محمد یوسفیقانون نظارت برساختار غیرقانونی غیرعملی است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
18.11.2019اختر محمد یوسفید افغان مظلوم او بیدفاع ولس سره ستره جفاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
13.11.2019اختر محمد یوسفیافغانستان چه نقشی در فروریختن دیوار برلین داشت؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
11.11.2019اختر محمد یوسفیافغانستان نا امن ترین کشود جهانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
05.11.2019اختر محمد یوسفیآیا کودتا عمل "دزدی" قدرت است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
04.11.2019اختر محمد یوسفیفریاد های دروغین "صلح"آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
29.10.2019اختر محمد یوسفیکاسۀ لبریز سخاوت روسهاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
25.10.2019اختر محمد یوسفید طالبانو او بهرنیان خبری د افغانستان د"سولی" دپاره ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
23.10.2019اختر محمد یوسفیمذاکرات صلح امریکا با طالبان و یا با پاکستان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
19.10.2019اختر محمد یوسفیبا ریختن خون بیگناهان صلح نمی روید؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
16.10.2019اختر محمد یوسفیصلح بی سرنوشت افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
15.10.2019اختر محمد یوسفیچرا ترکیه اکنون با کردها در سوریه می جنگد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
14.10.2019اختر محمد یوسفیوکلای بی معاشرت و عاری از مسؤولیتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
13.10.2019اختر محمد یوسفیجدایی پاکستان از القاعده ناممکن استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
09.10.2019اختر محمد یوسفیدستگاه های بیومتریک گم شدۀ انتخابات افغانستان؟آرشیف نویسندهپروسه انتخابات در افغانستان
126
29
06.10.2019اختر محمد یوسفیصلح واقعی بازی کریکیت نیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
26.09.2019اختر محمد یوسفیمذاکرات صلح کی با کیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
21.09.2019اختر محمد یوسفیبدست آوردن چوکیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
16.09.2019اختر محمد یوسفیدر حرف شعار صلح درعمل ادامه جنگ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
11.09.2019اختر محمد یوسفیتجلیل هفتۀ شهید اوباشان شورای نظار !آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
09.09.2019اختر محمد یوسفیامریکا د طالبانو سره د سولی مذاکرات لغوه کړل؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
08.09.2019اختر محمد یوسفیافغانستان د یوالی او ژغورنی ژغ غواړی!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
03.09.2019اختر محمد یوسفیصلح با عزتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
02.09.2019اختر محمد یوسفید افغانستان شریف ولسونه دهشتګر ندیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
31.08.2019اختر محمد یوسفیاز صلح بد، جنگ بهتر استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
27.08.2019اختر محمد یوسفیمحمد محقق در سفردربدر چوکیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
25.08.2019اختر محمد یوسفیپاکستان د افغانستان د سولی ضامن نشی کیدای!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
23.08.2019اختر محمد یوسفیآیا افغانستان د ترهګرۍ پوهنتون دی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
21.08.2019اختر محمد یوسفی"صلح" یا تشدید جنگ و خونریزی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
27.07.2019اختر محمد یوسفیدپلوماسی دولت اجیر پاکستان اقای مژده !آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
27.07.2019اختر محمد یوسفیدپلوماسی دولت اجیر پاکستان اقای مژده !آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
26.07.2019اختر محمد یوسفیپالیسی ضد و نقیض امریکا در مورد افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
23.07.2019اختر محمد یوسفیافغانستان زندان دیموکراسی؟آرشیف نویسندهمقام زن
126
6
20.07.2019اختر محمد یوسفیمــیــراث خــوبآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
14.07.2019اختر محمد یوسفیدولت شخصي ملکیت نه دی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
10.07.2019اختر محمد یوسفیزن ستیزی طالبان همانست که در گذشته بوده است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
07.07.2019اختر محمد یوسفیطرفین جنگ و صلح طالبان کی ها اند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
03.07.2019اختر محمد یوسفیافغانستان مسؤولیت آوردن صلح ناقص را به عهده نمیگیرد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
29.06.2019اختر محمد یوسفیآیا طالبان او پاکستان یو پر بل تکیه کوي؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
22.06.2019اختر محمد یوسفیپارلمان افغانستان نمونه ای از انارشی نظام استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
19.06.2019اختر محمد یوسفید اصلی او جعلی طالبانو ترمنځ توپیرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
12.06.2019اختر محمد یوسفیسطح خشونتها در افغانستان غیر قابل قبول استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
07.06.2019اختر محمد یوسفینشست افغان ها در مسکو بدون توافق پایان یافت.آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3