تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 219
27.11.2023محمد بشیر دودیالنظری بر کمک های خارجی برای افغانستان و مؤثریت آن در حکومتداریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
10.11.2023محمد بشیر دودیالایکو د یوه منطقوی اقتصادی سازمان په توګهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
23.10.2023محمد بشیر دودیالد افغانستان اقلیمی فرصتونه او ستونزېآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
13.10.2023محمد بشیر دودیالمنازعه، تاوتریخوالی، جنګ اوټینګارآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
05.10.2023محمد بشیر دودیالپرمختیا، پراختیا، ترقی، وده، انکشاف او توسعه کوم یو سم دی؟آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
27.09.2023محمد بشیر دودیالد جهالت او تیارې د پای زیریآرشیف نویسندهمولود شریف
119
25
25.09.2023محمد بشیر دودیالکلتور او فرهنګآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
14.09.2023محمد بشیر دودیالاروپا کې له کتاب او مطالعې سره حیرانوونکی مینهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
09.09.2023محمد بشیر دودیالسواد او د سواد نړیواله ورځآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
01.09.2023محمد بشیر دودیالظاهر هویدا: ژوند او هنر آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
31.08.2023محمد بشیر دودیالموضوع حقابه باوجود راستی آزمایی و تشکیک هنوز هم سر زبانها استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
18.08.2023محمد بشیر دودیالد اپه گانیت « افغانیت» ثبوتآرشیف نویسندهطنز و داستان
119
13
15.08.2023محمد بشیر دودیالافغانستان او د نفوسو په چارو کې د ملګرو ملتونو صندوق (پنځمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
12.08.2023محمد بشیر دودیالد وګړشمېرنې احتمالی ستونزې او څو وړاندیزونه (څلورمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
10.08.2023محمد بشیر دودیالنوې وګړشمېرنه، پړاوونه او ستونزې (درېیمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
09.08.2023محمد بشیر دودیالنوې وګړشمېرنه، پړاوونه او ستونزې (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
08.08.2023محمد بشیر دودیالد نوې وګړشمېرنې اړتیا او ستونزېآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
06.08.2023محمد بشیر دودیالخاطره: سینمای مُفت آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
119
34
04.08.2023محمد بشیر دودیالیو ناورین چې چاره یې باید وشيآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
02.08.2023محمد بشیر دودیالنو ی تعلیم، ریل پټلۍ ، څلورم صنعتی انقلاب او افغانستانآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
13.07.2023محمد بشیر دودیالګورکه او مانکورت د بشریت پر تندي تور داغونهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
28.06.2023محمد بشیر دودیالد ارواښاد ابوالحسن میوندی لنډ ژوندلیکآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
11.06.2023محمد بشیر دودیالهنر (art ) یعنې څه آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
05.06.2023محمد بشیر دودیالمشروع حکومت، مشروعیت او خذمتګاره ادارهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
29.05.2023محمد بشیر دودیالد پښتو ژبې ورځآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
23.05.2023محمد بشیر دودیالتیراس( terrace) تراسبندي او له تیراس څخه ګټه اخیستلآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
21.05.2023محمد بشیر دودیالسخنی با جوانان رشید وطنآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
119
34
03.05.2023محمد بشیر دودیالد افغانستان اوسنی وضعیت، پانګونه او پروژېآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
27.04.2023محمد بشیر دودیالد کندهارولایت پېژندنه او تاریخی پېښې یېآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
24.04.2023محمد بشیر دودیالفکری مالیکت اود تالیف حقآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
11.04.2023محمد بشیر دودیالعاطفی ذکاوتآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
10.04.2023محمد بشیر دودیالد پروژو د مدیرانو لپاره لارښود او مشاورهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
29.03.2023محمد بشیر دودیالد لږپرمختلو هیوادو په هکله د ملګرو ملتونو د سازمان پنځمه غونډهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
24.03.2023محمد بشیر دودیالنارنج، نارج ګل او د نارنج ګل مشاعرهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
22.03.2023محمد بشیر دودیالظرفیت جوړولونه یا Capacity Buildingآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
20.03.2023محمد بشیر دودیالنوروز او (۷) سین آرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
119
26
20.03.2023محمد بشیر دودیالنوروز- نوی لمریز کال آرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
119
26
16.03.2023محمد بشیر دودیالد صرافیو او د کابل د شاهزاده سرای لنډه تاریخچهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
05.03.2023محمد بشیر دودیالد سر محقق عبدالله خدمتگار بختاني یادآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
04.03.2023محمد بشیر دودیالامانی صندوق Wasting Trust یعنې څهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
01.03.2023محمد بشیر دودیالد پروژو د مدیرانو لپاره لارښود او مشاورهآرشیف نویسنده
119
28.02.2023محمد بشیر دودیالمولوی محمد سرور واصف یو ملی دینی عالم او مشروطه غوښتونکیآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
25.02.2023محمد بشیر دودیالارواښاد عزیزالله هدف دافغانستان د تیاتر او ډرام ستوریآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
23.02.2023محمد بشیر دودیالله پل سوخته څه زده کووآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
21.02.2023محمد بشیر دودیالراځئ د عمرانی او کلتوری خذمتګارانو کارونه وستایوآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
15.02.2023محمد بشیر دودیالمعرفی و تاریخچه رادیو در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
14.02.2023محمد بشیر دودیالافغانستان کی د پوهتنونو نصاب او معیارونه یېآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
12.02.2023محمد بشیر دودیالد امیرالکلام علی شیر نوای د زیږیدود ۵۸۲ مې کلیزې په مناسبتآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
09.02.2023محمد بشیر دودیالولسی باور د حکومتولی لومړی شرطآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
07.02.2023محمد بشیر دودیالنظری بر تعلیم دخترانآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
06.02.2023محمد بشیر دودیالدمنیر اکرم تر بښنې غوښتنېآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
05.02.2023محمد بشیر دودیالد ژمي سختي او دخلکو هیلې او خوشحاليآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
03.02.2023محمد بشیر دودیالپه افغانستان کې اقتصادی وضعیت او دعامه هوساینې حالتآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
26.01.2023محمد بشیر دودیالمستوفي و مستوفیت آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
22.01.2023محمد بشیر دودیاللیمڅی زموږ د لاسی صنعت یوه غوره بیلګهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
21.01.2023محمد بشیر دودیالد افغانستان د بهرنۍ سواګرۍ، سوداګریزولارو او اقتصادی حالت لنډه آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
20.01.2023محمد بشیر دودیالمعرفی مختصر میرمن رخشانه( حمیده وزیري)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
19.01.2023محمد بشیر دودیالد افغانستان د یوه صادق خدمتګار عبدالرشید لطیفی پیژندنهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
18.01.2023محمد بشیر دودیالمهاجرت او مهاجر کیدلآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
12.01.2023محمد بشیر دودیالافغانستان کې د کلیو مسئله(پرابلم)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
09.01.2023محمد بشیر دودیالفټالېزم (Fatalism)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
08.01.2023محمد بشیر دودیالد نظام الدین اولیا لنډه پېژندنهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
01.01.2023محمد بشیر دودیالمعرفی مختصر شهر مهترلام آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
29.12.2022محمد بشیر دودیالوضع نابسامان اداره و حکومتداری در کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
27.12.2022محمد بشیر دودیالامورمالی دولت یا اقتصاد عامهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
19.12.2022محمد بشیر دودیالتکنوکراتان او تخصصواکيآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
17.12.2022محمد بشیر دودیالشاهی او مشروطه شاهیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
12.12.2022محمد بشیر دودیالفدرال، فدرالی دولت او حکومتی نظامونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
11.12.2022محمد بشیر دودیالد میرمن قمرګلی لنډه پیژندنه - معرفی و خلص زندگینامۀ میرمن قمرگل آرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
119
27
09.12.2022محمد بشیر دودیالموډرنیزم modernism اومډرنیزم ته اړتیاآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
17.11.2022محمد بشیر دودیالد زغم ګټې او تحمل او بردبارۍ ته اړتیاآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
12.11.2022محمد بشیر دودیالافغانستان کې نسلی بهیر (دریمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
08.11.2022محمد بشیر دودیالافغانستان کې نسلی بهیر (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
06.11.2022محمد بشیر دودیالافغانستان کې نسلی بهیر آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
28.10.2022محمد بشیر دودیالد افغانستان د اوبو وضعیت (۸)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
19.10.2022محمد بشیر دودیالزموږ بانکنوټ او د بازار ستونزهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
15.10.2022محمد بشیر دودیالاوسني وخت کې د اوبو ارزښتآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
10.10.2022محمد بشیر دودیالسه روز در شهر چوکی شکستهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
25.09.2022محمد بشیر دودیالمدرسه، مکتب او پوهنتونآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
14.09.2022محمد بشیر دودیالد طبیعی منابعو آفت (۷)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
13.09.2022محمد بشیر دودیالطبیعی منابع د پرمختیایی هیوادو د پرمختیا ماشین (شپږمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
12.09.2022محمد بشیر دودیالموسیقی و هنر در عصر امان الله خانآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
05.08.2022محمد بشیر دودیالطبیعی منابع د پرمختیایی هیوادو د پرمختیا ماشین (پینځمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
02.08.2022محمد بشیر دودیالطبیعی منابع د پرمختیایی هیوادو د پرمختیا ماشین (څلورمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
29.07.2022محمد بشیر دودیالد استاد ایوب لنډه پېژندنهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
24.07.2022محمد بشیر دودیالطبیعی منابع د پرمختیایی هیوادو د پرمختیا ماشین (درېیمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
13.07.2022محمد بشیر دودیالطبیعی منابع د پرمختیایی هیوادو د پرمختیا ماشین (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
08.07.2022محمد بشیر دودیالطبیعی منابع د پرمختیایی هیوادو د پرمختیا ماشین (لومړۍ برخه)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
04.06.2022محمد بشیر دودیالمعرفی برنامه ی دسترسی آنلاین به کتب درسیآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
21.05.2022محمد بشیر دودیالپانګونه او بهرنۍ پانګونهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
14.05.2022محمد بشیر دودیالانکتاد (UNCTAD) او پرمختایی هیوادو ته یې پاملرنهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
26.04.2022محمد بشیر دودیالد امان الله خان مالی او اقتصادی ریفورمونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
24.04.2022محمد بشیر دودیالدغویی پینځمه ( داپریل ۲۵مه) د مطبوعاتو ورځآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
23.04.2022محمد بشیر دودیالد ځمکی ورځ Earth Dayآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
02.04.2022محمد بشیر دودیالماجرا های قریه ی اجدادی ماآرشیف نویسندهطنز و داستان
119
13
09.03.2022محمد بشیر دودیالیادی از نوروز و سَمنَکآرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
119
26
05.03.2022محمد بشیر دودیالنوی کال او د نوروز جشنآرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
119
26
27.02.2022محمد بشیر دودیالد استاد ګلزمان لنډ ژوندلیکآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
119
27
18.02.2022محمد بشیر دودیالخزانه او مرغلرې - ( کیسه)آرشیف نویسندهطنز و داستان
119
13
11.02.2022محمد بشیر دودیالغرورِ رفتهآرشیف نویسندهطنز و داستان
119
13
08.02.2022محمد بشیر دودیالدکیسو له ګنج څخهآرشیف نویسندهطنز و داستان
119
13
31.01.2022محمد بشیر دودیالخُدم شیر استمآرشیف نویسندهطنز و داستان
119
13
29.01.2022محمد بشیر دودیالورک شوی پَل (یوه لنډه کیسه)آرشیف نویسندهطنز و داستان
119
13
25.01.2022محمد بشیر دودیالمتلونه (ضر ب المثل (proverb) )آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
23.01.2022محمد بشیر دودیالگذشت روزگار (داستان کوتاه)آرشیف نویسندهطنز و داستان
119
13
21.01.2022محمد بشیر دودیالد فخر افغان خان عبدالغفارخان دآرمانونو د تحقق وخت دیآرشیف نویسندهبزرگانی که جاودانه شدند
119
10
20.01.2022محمد بشیر دودیالاقتصادی جګړه/بندیزونه او د افغانستان حساس وضعیتآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
19.01.2022محمد بشیر دودیالبرار (یوه لنډه کیسه)آرشیف نویسندهطنز و داستان
119
13
15.01.2022محمد بشیر دودیالآزمونیکه بر بنیاد آن ملکه ی سبا دعوت حضرت سلیمان (ع) را پذیرفتآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
119
44
14.01.2022محمد بشیر دودیالمالی کالآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
12.01.2022محمد بشیر دودیالرتب علمی و درجات تحصیلی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
09.01.2022محمد بشیر دودیالپیشنهادی به حضور داکتر صاحب اشرف غنیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
07.01.2022محمد بشیر دودیالستر ارشادآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
119
44
28.12.2021محمد بشیر دودیالاز اینجا تا شمالی کار دارم (داستان کوتاه)آرشیف نویسندهطنز و داستان
119
13
26.12.2021محمد بشیر دودیالتبصره بر مضمون ابعاد نامکشوف " اعظم رهنورد زریاب"آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
119
7
24.12.2021محمد بشیر دودیالافغانستان کې د پولی سیاست تاریخچه او څرنګوالي ته یې لنډه کتنه (شپږمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
21.12.2021محمد بشیر دودیالد اپه گانیت « افغانیت » ثبوت (یوه لنډه تاریخی کیسه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
17.12.2021محمد بشیر دودیالد پولی پالیسی مقاصد(Monetary Policy Targets) (پینځمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
16.12.2021محمد بشیر دودیالپولي سیاستونو کې د وروسته پاتې هېوادونو د مرکزي بانکونو رول (څلورمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
14.12.2021محمد بشیر دودیالدافغانستان لپاره د پولی پالیسی ضرورت او اهمیت (درېیمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
13.12.2021محمد بشیر دودیالو آن سودایی من بودم (داستان کوتاه)آرشیف نویسندهطنز و داستان
119
13
12.12.2021محمد بشیر دودیالدافغانستان لپاره د پولی سیاست(پالیسی) اهمیت (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
10.12.2021محمد بشیر دودیالدافغانستان لپاره د پولی سیاست(پالیسی) اهمیت (لومړۍ برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
29.11.2021محمد بشیر دودیالغازی بابا (داستان کوتاه)آرشیف نویسندهطنز و داستان
119
13
17.11.2021محمد بشیر دودیالساعت خالی (داستان کوتاه )آرشیف نویسندهطنز و داستان
119
13
14.11.2021محمد بشیر دودیالګنهکاره لوبه (لنډه کیسه)آرشیف نویسندهطنز و داستان
119
13
13.11.2021محمد بشیر دودیالعکس پدرکلان (داستان کوتاه )آرشیف نویسندهطنز و داستان
119
13
08.11.2021محمد بشیر دودیالشـــهید وروڼــــهآرشیف نویسندهطنز و داستان
119
13
06.11.2021محمد بشیر دودیالعلم نجوم و منجمآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
29.10.2021محمد بشیر دودیالد طنز محتوا باید د ژوند واقعیتونه وی او په افغانستان کې د طنز د لومړنی سیمینار یادونهآرشیف نویسندهطنز و داستان
119
13
26.10.2021محمد بشیر دودیالنظری مختصر به تاریخچه ی رادیو در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
21.10.2021محمد بشیر دودیالدانش کتاب خپرندویې ټولنې ته د همدردۍ پیغامآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
119
4
16.10.2021محمد بشیر دودیالFAO د کرنې او غذايي توکو نړيوال سازمانآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
15.10.2021محمد بشیر دودیالهمدا یی وخت دی (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
13.10.2021محمد بشیر دودیالهمدا یې وخت دیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
07.10.2021محمد بشیر دودیالتاجکستان و روابط آن با افغانستان ازدیدگاه اقتصادآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
30.09.2021محمد بشیر دودیالد پایداره یا دوام لرونکی پرمختیا نړیوال اهدافآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
26.09.2021محمد بشیر دودیالدوام لرونکی پرمختیا اوچاپیریالی مسایلآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
25.09.2021محمد بشیر دودیالارواپوهنه په کړکیچ کې زموږ مرستی ته راځي (څلورمه برخه)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
22.09.2021محمد بشیر دودیالارواپوهنه په کړکیچ کې زموږ مرستی ته راځي (درېیمه برخه)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
20.09.2021محمد بشیر دودیالارواپوهنه په کړکیچ کې زموږ مرستی ته راځي (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
17.09.2021محمد بشیر دودیالارواپوهنه په کړکیچ کې زموږ مرستی ته راځي (لومړۍ برخه)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
15.09.2021محمد بشیر دودیالشـانګهای او افغانستانآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
11.09.2021محمد بشیر دودیالد طبیعی منابعو آفت او که د ستراتیژیک موقعیت لعنت؟ او که دواړهآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
27.07.2021محمد بشیر دودیالچاپ ونشر کتاب “ګیاهان طبی افغانستان “آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
26.07.2021محمد بشیر دودیالنوی مدیریت او اداره/ اداره و مدیریت نوین آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
16.07.2021محمد بشیر دودیالګاونډي هیواد، ازبکستان ته د ولسمشر دوکتور محمد اشرف غنی دسفر په مناسبتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
13.07.2021محمد بشیر دودیالمکاره ګیدړه او هوښیار سوی د اڅک د پلار نکلونه ( درییمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
119
4
07.07.2021محمد بشیر دودیالنفوس او د نفوسو مسایلآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
05.07.2021محمد بشیر دودیالد اڅک دپلار نکلونه (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهطنز و داستان
119
13
03.07.2021محمد بشیر دودیالد هرات یونلیکآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
02.07.2021محمد بشیر دودیالخوشخبری و اظهار امتنانآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
119
12
25.03.2021محمد بشیر دودیالد کمال خان د بند د اقتصادی، اجتماعی او ایکالوژیکی مثبتو تاثیراتو ارزونهآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
23.03.2021محمد بشیر دودیالد زابلستان او سیستان یو خوږ نکلآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
119
12
21.03.2021محمد بشیر دودیالزموږ اوبه زموږ آبرو ده، یعنې څه؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
26.02.2021محمد بشیر دودیالد هرات د میناتوری ځانګړۍ سبک (اوومه برخه)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
17.02.2021محمد بشیر دودیالپه معاصره دوره کې د خط او میناتور نامتو څیرې (شپږمه برخه)آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
119
34
31.01.2021محمد بشیر دودیالدهرات د میناتور ځانګړی سبک (پنځمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
119
12
21.01.2021محمد بشیر دودیالخان عبدالغفار خان، د زغم، سولې، ملی ترقی او آزادی سمبولآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
119
4
20.01.2021محمد بشیر دودیالافغانستان کې هنر، هنری ایجادیات( میناتور، خطاطی) او ودانۍ څلورمه برخهآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
119
12
05.01.2021محمد بشیر دودیالد افغانستان ښکلی خط او میناتوری (دريیمه برخه)آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
119
34
31.12.2020محمد بشیر دودیالد افغانستان د میناتوری او ښکلی خط سبک دوهمه برخهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
25.12.2020محمد بشیر دودیالد میناتوری د ظریف هنر او د افغانستان د تأریخی میراث آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
11.12.2020محمد بشیر دودیالبا گذشت چهل سال، روحیه مردم کابل هنوز هم بانشاط استآرشیف نویسندهطنز و داستان
119
13
23.11.2020محمد بشیر دودیالد جواهرلال نهرو د زیږیدو د ۱۳۱مې کلیزې په مناسبتآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
119
12
10.11.2020محمد بشیر دودیالسخنی چند در مورد سینما پارک آرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
119
4
13.06.2020محمد بشیر دودیالاز مرگ نابهنگام احمد ظاهر چهل و یک سال گذشتآرشیف نویسندهیاد بود از احمد ظاهر
119
40
26.04.2020محمد بشیر دودیالد پوهنتونونو او علمی مرکزونو صنعت او تولیدآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
27.03.2020محمد بشیر دودیالتـــــــــرانـــــۀ بـــــهــــارآرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
119
26
25.03.2020محمد بشیر دودیالقرنطین یا Quarantineآرشیف نویسندهپاندمی ویروس کرونا
119
28
23.03.2020محمد بشیر دودیالتا که دیر نشده، باید به خود امد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
19.03.2020محمد بشیر دودیالاحتیاطی - اضطراری وضعیتآرشیف نویسندهپاندمی ویروس کرونا
119
28
17.02.2020محمد بشیر دودیالد افغانستان د اوبو منبع، د ریسرچ یوه ضروری موضوعآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
119
4
08.02.2020محمد بشیر دودیالماکس ویبر او د هغه ژوند او آثارآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
01.02.2020محمد بشیر دودیالباید روئین تن می بودیم، که نیستیمآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
119
4
23.01.2020محمد بشیر دودیالمــارتین لــوتر کــینگآرشیف نویسندهبزرگانی که جاودانه شدند
119
10
19.01.2020محمد بشیر دودیالڅو مشهورې تېروتنې (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
04.01.2020محمد بشیر دودیالادارۀ عامۀ نوین و مدیریت انکشاف (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
30.12.2019محمد بشیر دودیالد افغانستان په یو شمیر سیموآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
24.12.2019محمد بشیر دودیالد کلتوري چارو لنډ راپورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
18.12.2019محمد بشیر دودیالبه مناسبت روز جهانی مهاجرتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
26.11.2019محمد بشیر دودیالمعلولیت او معیوبیتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
17.11.2019محمد بشیر دودیالد خشونت (تاوتریخوالی) په کمښت کې د مدنی ټولنې نقشآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
09.11.2019محمد بشیر دودیالفیلسوف «جيمز بوکانان» چه نه هیریږیآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
05.11.2019محمد بشیر دودیالد اشیان (ASEAN) د سازمان پیژندنهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
02.11.2019محمد بشیر دودیالد شانګهای د سیمه ییز سازمان د اتلسمې کلنۍ غونډې پمناسبتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
24.10.2019محمد بشیر دودیالد ملگرو ملتونو سازمانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
10.10.2019محمد بشیر دودیالاکولوژی زون های اقلیمیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
27.09.2019محمد بشیر دودیالاشرف غنی چه کرد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
09.09.2019محمد بشیر دودیالمعاصر وخت کی د اوبو اهمیت او اقتصادآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
26.08.2019محمد بشیر دودیالغازی میرزمانخان د مشروطه غوښتونکو د ډګر مبارزآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
119
12
24.08.2019محمد بشیر دودیالد جي اووه پیژندنه او د نړیوالو اندیښنېآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
08.08.2019محمد بشیر دودیالبی. بی. سی. و مقاله نویسان مغرض آن آرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
119
2
04.08.2019محمد بشیر دودیالد استقلال د بیا ګټلوآرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
119
2
11.07.2019محمد بشیر دودیالپه افغانستان کښی د ځمکې ښه او ِوره استعمالآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
09.07.2019محمد بشیر دودیالشخړې چې په هره کچه وي، د حل لاره لریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
06.07.2019محمد بشیر دودیالمنطقوی اقتصاد او چابهار بندر (دویمه برخه - پای)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
05.07.2019محمد بشیر دودیالمنطقـوی اقتصاد او چابهـار بندر (لمړی برخه)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
17.06.2019محمد بشیر دودیالافغانی ټولنه، هنر، هنرمن او هنر ته اړتیاآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
13.06.2019محمد بشیر دودیالاز مرگ نابهنگام احمد ظاهر چهل سال گذشتآرشیف نویسندهیاد بود از احمد ظاهر
119
40
27.05.2019محمد بشیر دودیالمنځنی او جنوبی آسیا او چین ته، اروپایی مرکانتلیزم تجربه آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
18.05.2019محمد بشیر دودیالاگر غنی از ارگ بیرون شود چه خواهد کرد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
23.04.2019محمد بشیر دودیالد ثور پینځمه؛ په افغانستان کې دمطبوعاتو دورځې په مناسبتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
20.04.2019محمد بشیر دودیالد افغانستان په یو شمیر سیموکې اقتصادی زیانونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
13.04.2019محمد بشیر دودیالد اورښتونو پسرلی، د سولې خبرې او د امریکاییانو وتلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
24.03.2019محمد بشیر دودیالتدویر دومین کنفرانس مجمع دانشمندان افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
10.02.2019محمد بشیر دودیالافغانستان په سیمه کې د وصل دنقطې بریالی تجربه (دویمه برخه او پای)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
08.02.2019محمد بشیر دودیالافغانستان په سیمه کې د وصل دنقطې بریالی تجربه (لمړی برخه)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
05.02.2019محمد بشیر دودیالسیمه ییز اقتصاد، اړتیا او په سیمه کې دافغانستان دریځ (ق ۱ الی ۵)آرشیف نویسندهکتب و رسالات
119
45
19.12.2018ملالی موسی نظامبه مناسبت روز جهانی مهاجرتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
03.12.2018محمد بشیر دودیالد جي شل وروستۍ غونډه (کنفرانس)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
27.11.2018محمد بشیر دودیالټولنيزه هوساينهآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
17.11.2018محمد بشیر دودیالسی. دی. ژی. اس. یعنی څه؟آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
08.11.2018محمد بشیر دودیالد ژوند سټنډرډ او ټولنیز وضعیتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
31.10.2018محمد بشیر دودیالد اوبو په هکله یو شمیر حقایق او زموږ راتلونکېآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
25.10.2018محمد بشیر دودیالد طبیعی منابعـو آفـتآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
119
15
21.10.2018محمد بشیر دودیالافغانستان او ۶۰ کاله پرله پسې اقتصادی جګړهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
15.10.2018محمد بشیر دودیال د اکتوبر ۱۶مه، د خوراک ورځآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
21.12.2017ملالی موسی نظامبه مناسبت روز جهانی مهاجرتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3