Skip to main content
    تاریخ امروز:             ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com    آریانا افغانستان آنلاین  در شبکه های اجتماعی: Facebook  Youtube       جستوجوی دقیق: Search 
 

آریانا افغانستان آنلاین

| مؤسس وبسایت: ولی احمد نوری | صفحۀ نخست
اخبار روز
فهرست مندرجات
کتب و رسالات
لغت نامه
جنتری
سایت های افغانی
Go Search
 

     
عناصر را باز کنید    

 کتب و رسالات

Expand/Collapse نویسنده محمد نعیم بارز ‎(1)
Expand/Collapse نویسندهبشیر احمد زکریا ‎(1)
Expand/Collapse نویسندهخلیل الله معروفی ‎(2)
Expand/Collapse نویسندهداؤد ملکیار ‎(1)
Expand/Collapse نویسندهرحمت آریا ‎(1)
Expand/Collapse نویسندهسید حمیدالله روغ ‎(1)
Expand/Collapse نویسندهعبدالباری جهانی ‎(3)
Expand/Collapse نویسندهعبدالحکیم سامع ‎(2)
Expand/Collapse نویسندهعبدالقیوم میرزاده ‎(2)
Expand/Collapse نویسندهگلنار نیازی کوهی ‎(2)
Expand/Collapse نویسندهلیلی رشتیا عنایت سراج ‎(1)
Expand/Collapse نویسندهم. داؤد موسی ‎(1)
Expand/Collapse نویسندهمحمد اسحاق نگارگر ‎(1)
Expand/Collapse نویسندهمحمد اکبر یوسفی ‎(6)
Expand/Collapse نویسندهمحمد بشیر دودیال ‎(1)
Expand/Collapse نویسندهمحمد داؤد مومند ‎(1)
Expand/Collapse نویسندهمحمد ولی آریا ‎(2)
Expand/Collapse نویسندهمرجان کمال ‎(2)
Expand/Collapse نویسندهولی احمد نوری ‎(1)

 ‭(Hidden)‬ Content Editor Web Part

 
   

 توضیح کوتاه در مورد کتب و رسالات

 

هموطنان عزیز،

بخش کتب و رسالات از همین اکنون در دسترس شما قرار دارد، در این بخش نشرات ما جمعبندی و آرشیف میگردد. برای اینکه نوشته های شما در این بخش درج شده بتواند، لطفاً به مراتب ذیل دقت کنید:

1. در صورتیکه نوشته ها در آرشیف یک نویسنده بیشتر از 3  و یا 4 بخش باشد، این نوشته ها باید از طرف خود نویسنده در یک (Microsoft Word Dokument)  با استفاده از تمپلت آریانا افغانستان آنلاین ترتیب گردد. در صورت نداشتن تمپلت لطفاً از طریق ایمیل با ما تماس گرفته تا تمپلت را برایتان بفرستیم.

2. بزرگی نوشته ها در تمپلت آریانا افغانستان آنلاین 12، رنگ نوشته ها سیاه و نوع خط آن Arial میباشد. انتخاب عناوین، سایز آنها و رنگها به اختیار خود شماست.

3. باید برای هر رساله و یا کتاب یک مقدمه / پشگفتار ترتیب دهید که بیشر از یک تا یکنیم صفحه نباشد. در مقدمه و یا پیشگفتار لطفاً موضوح مطرح را در رساله و یا کتاب خویش مختصراً بیان دارید. 

4. اگر مایل باشید برای رسالۀ خود یک پوش (cover) دیزاین نمائید، باید سایز تصویری که ترتیب میدهید از  250 در 250  تجاوز نکند. شما میتوانید از پروگرام Microsoft Word  به بسیار خوبی برای طرح ریزی استفاده کنید.

5. بعد از تهیه و ترتیب، کتاب و یا رساله خود را به آدرس ایمیل ما بفرستید. info@arianafghanistan.com 

با عرض حرمت
آریانا افغانستان آنلاین 


______________________________________________________________________________________________________________________________________

پالیسی نشرات | مقالات | اخبار روز | فهرست مندرجات | لغت نامه | گنجینۀ شعر و ادب | آرشیف ویدیوها | جنتری | سایت های افغانی

لطفاً مقالات خود را به این آدرس ارسال دارید:  info@arianafghanistan.com

Besucherzaehler