حامد نوید
وطن ای مادر رنجور
19.01.2019


نوید احمد بارکزی
خرج دسترخوان شوراى صلح
17.01.2019


خلیل الله معروفی
جلسه و نشست
17.01.2019


ملالی موسی نظام
اندر اوصاف میرمن های اول در افغانستان – قسمت پنجم
16.01.2019


سلطان جان کلیوال
د نشنلیزم او پاتریوتیزم تر منځ توپیرونه
16.01.2019