Skip to main content

مقالات
اخبار روز
حراست از زبان دری
لغت نامه
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
اداره
Go Search
  
 

 
مطالب نشر شده از  حسیب فضل
 
36) سلابۀ کوشانی ها در افغانستان
35) چـشک خــیــالــی
34) بزرگترين معجزه قرن: باور به نيرنگ تکامل
33) سفر راهب بودایی به قارۀ امریکا پیش از کریستوف کولومب
32) شعر ملالی به پشتو و دری
31) گریۀ نرگس
30) نام افغانستان در نقشه جهان
29) جمال مدعا
28) تشویق ستیزه در زبان
27) زبان هویت فرد و ملت است
26) طریقۀ آسان دگرگون کردن یک کشور آرام
25) بهترین فرهنگ زبان برای مهاجر بدبخت افغان
24) از زبان مولانای بزرگ بلخی بلی بگوئید نه بله
23) دُر دری شــکــرخـــنـــد
22) مسلمان کشی
21) روز جهانی زن خجسته باد!
20) هــیــون تـسـنـگ در افغانستان
19) کتیبۀ رباطک و قصۀ زبان دری
18) سلطان محمود غزنوی یا کوروش هخامنشی
17) دانای خاموش مجرم است
16) بهترین نسخه برای بربادی
15) بنفشه رسته از زمین
14) از زبان زیبای دری حراست کنیم
13) نــــــام افــغــانستان
12) پشتو و دری شیر و شکر
11) ابو ریحان بیرونی خوارزمی است نه ایرانی
10) در دری - بی زبان نتوان خدا را شناخت
9) در دری - فرق بین شیر و شیر
8) از زبان زیبای دری حفاظت کنیم
7) کتاب الوقف و الابتداء
6) که په میوند کی شهید نشوی!!
5) تزریق خشونت و تشویش ستیزه در زبان
4) مکن دور از خود تو این در قشنگ دری
3) سفر گاگارین بدور زمین و از صوفی عشقری به مهتاب
2) قصۀ سلطان غیاث الدین و حافظ
1) استادان بی همتای شعر و سخن
 

آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler