Skip to main content

مقالات
اخبار روز
حراست از زبان دری
لغت نامه
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
اداره
Go Search
  
 

 
مطالب نشر شده از  محمد عزیز عزیزی
 
24) چهل سال از قیام قهرمانانۀ هرات می گذرد
23) 26 دلو سالروز شکست اتحاد شوروی در افغانستان
22) استحمار انسان
21) در عزای آتش زدن غزنه (مهد تمدن اسلامی)
20) نوروز و سال نو به همه مبارک باد
19) به مدعیان دروغین حقوق بشر؟!
18) قصۀ مهار اشتر با دم خر
17) سرشکی بر تنهائی بیت المقدس
16) پاسخ به خامنه یی، در مورد کشتار مسلمانان در سوریه
15) افسانه یا حقیقت؟ قضاوت با خواننده است
14) هفت و هشت ثور را در یک ترازو نباید گذاشت
13) کودتای هفت ثور سال 1357
12) پارلمان غیر مسئول افغانستان
11) روز منحوس شش جدی روز تجاوز روسیه شوروی به افغانستان
10) آیا میتوان در برابر جنایات در سوریه سکوت کرد؟
9) قبلــۀ مدعیان دروغین
8) روز سیاه و ننگین هفت ثور 1357
7) فاجعـــۀ خونبار هفت ثور1357 کودتای گــاو
6) کشتن وحشیانۀ دختر مهاجر افغان در تهران
5) قیام قهرمانانۀ 24حوت سال 1357هرات
4) مردم هرات بنیان نظام کودتائی خلق و پرچم را درهم شکست
3) آرزوهـــای امروزی
2) ششم جدی سالروز اشغال نظامی افغانستان
1) روز منحوس تجاوز شوروی به افغانستان
 

آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler