Skip to main content

مقالات
اخبار روز
حراست از زبان دری
لغت نامه
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
اداره
Go Search
  
 

 
مطالب نشر شده از  محمد نعیم بارز
 
90) باید از موضع متهوّرانه و برحق اشرف غنی دفاع کرد!
89) عبدالله عبدالله و تحلیف کاریکاتوریسی و میمون وار
88) «صلح واهی دل خوش کن امریکا با طالبان»
87) پیروزی تیم اشرف غنی، صدق حق علیه باطل است!
86) آتش بس، یا معمای « کاهش خشونت»؟
85) آتش بس، یا معمای کاهش خشونت؟
84) کودتاها، تجاوزها و پایان نامعلوم جنگها در افغانستان
83) پیروزی تیم اشرف غنی، صدق حق علیه باطل!
82) عبدالله عبدالله و حرکت های افسار گسیخته!
81) پاسخ به «توصیف فوسیل شدۀ انقلاب»
80) کمرنگی انتخابات بهتر است، از سیاه رنگی صلح طالبان
79) مسئلۀ انتخابات و مشروعیت دولت!
78) جناب خلیل زاد، «توافق نامۀ صلح» شما، تزویرِ بود نه صلح!
77) امرالله صالح، در مقاومت و صداقت حماسه آفرید!
76) پاسخ بهمه مدافعان سیاستهای شاه امان الله و داؤد خان!
75) با کودتای 26 سرطان تا امروز از پیکر ملت خون جاریست!
74) ضرورت امنیت و ثبات در افغانستان!
73) عوامل کودتای 7 ثور 1357در افغانستان؟
72) تبصره بر نوشتۀ اول و دوم، محترم دوکتور س. ع. کاظم
71) نقدی بر تبصرۀ محترم سید عبدالله کاظم
70) صلح امریکا باطالبان بمفهوم معامله چوپان با گرگان! (2)
69) از قیام خونین 24 حوت 1357 هرات چه می آموزیم؟
68) صلح امریکا با طالبان، به مفهوم معامله چوپان با گرگان (1)
67) قابلیت اشرف غنی در روند تکامل حاکمیت ملی
66) پروژۀ صلح خلیل زاد هراس برانگیز تر از جنگ
65) ترس از بحث آزاد
64) بازار گرم انتخابات نمایندگان ولسی جرگه!
63) سیاست افغانستان، روایتی از درون
62) جنگسالاران و مافیا، در جدال قدرت
61) نخستین تجویز موثر، پاکستان شامل لیست خاکستری شد
60) آزاد اندیشی مستلزم بریدن از عقیده است (پایان)
59) آزاد اندیشی مستلزم بریدن از عقیده است! (قسمت اول)
58) اندیشه چیست و اندیشمند کیست؟!
57) حاکمیت های دینی بر روی زمین زیر نام خدای آسمانی
56) اسپینوزا دین را رد کرده، اما هستی شناسی بحث بی پایانست
55) آیا نیاز به تعدیل قانون اساسی است؟
54) قابل توجه محترم ولی آریا،
53) مختصر نقدی بر مارکس و مارکسیزم!
52) قتل فجیع فرخنده، نقطۀ عطفی درتاریخ جنایت علیه زن!
51) در قلمرو فلسفه، دیکارت و مسألۀ شناسایی علمی (1)
50) نقد دین چیست و چرا پیش شرط آزادیست؟ (بخش سوم)
49) نقد دین چیست و چرا پیش شرط آزادیست؟ (بخش دوم)
48) نقد دین چیست و چرا پیش شرط آزادیست؟
47) یادی از پیش بینی تجاوز و شکست شوروی (بخش اخیر)
46) یادی از پیش بینی تجاوز و شکست شوروی (بخش دوم)
45) یادی از پیش بینی تجاوز و شکست شوروی (بخش اول)
44) شمشیر شیوا بخش دوم و آخر
43) شمشیر شیوا (قسمت اول)
42) عامل اصلی بحران برما، یا «میانمار» چیست؟
41) تصامیم رئیس جمهور ترامپ در بارۀ افغانستان
40) ترور، اندیشه ها!
39) قرار دادن ظاهرشاه و داود خان در یک ردیف
38) آیا با فشار ناتو پاکستان از حمایت تروریزم دست خواهد کشید
37) پاکستان با فشارهای ناتو از حمایت تروریزم دست خواهد کشید؟
36) در شرایط بحران زای کشور تظاهرات به چه مفهوم است؟
35) دشمنی پاکستان با افغانستان حتی با رسمیت شناختن دیورند پایان نمی یابد!
34) تعلقات دینی ربطی به کمی و زیادی عقل ندارد (بخش هشتم)
33) نقش عنصر آگاهی در تحولات اجتماعی(بخش هفتم)
32) نقش عنصر آگاهی در تحولات اجتماعی(بخش هفتم)
31) نقدی بر«ششمین تکملۀ» آقای سدید! (بخش ششم)
30) طبیعتاً عقل انسان در پی منفعت خودش است
29) آقای سدید: مطلق گزایی زیبندۀ هیچکس نیست
28) نگاه های متفاوت به «تکملۀ چهارم» آقای سدید!
27) نگاه های متفاوت به «تکملۀ سوم» آقای سدید!
26) نگاه های متفاوت به نوشتۀ «تکملۀ دوم» آقای سدید!
25) نگاه های متفاوت به نوشتۀ «تکملۀ اول» آقای سدید!
24) مکثی بر سؤالات محترم غ. حضرت: فطرت انسان آزادیست نه دینی!
23) بازهم در بارۀ نوشتۀ «دلیل این تغییر چیست» (قسمت سوم)
22) بازهم دلیل این تغییر چیست قسمت دوم
21) بازهم دربارۀ نوشتۀ «دلیل این تغییر چیست»
20) دلیل این تغییر چیست؟
19) سرود شکست قشون سرخ!
18) فرهنگ پدیدۀ متجاوز نیست
17) انتخاب ترامپ نتیجۀ نارضایتی مردم از سیاست های دیموکراتهاست!
16) یک صبح خوب و یک صدای خوشایند
15) اشک ریزی از افراطگرایی اسلامی
14) پاسخ به همه مدافعان سیاست های شاه امان الله و داوود خان
13) قابل توجه محترم آقای قاسم باز!
12) پرسیده اند: جمهوریت، شاهی، یا حاکمیت مذهبی؟ قسمت دوم و اخیر
11) پرسیده اند: جمهوریت، شاهی، یا حاکمیت ایدئولوژیک دینی مذهبی؟
10) سید جمال الدین افغان و عامل عقب مانی جوامع اسلامی
9) جنبش روشنایی، پروانه وار مردم را قربانی روشنایی نمود!
8) دوران غرور آفرین محمد ظاهر شاه !
7) قرار دادن ظاهرشاه و داود خان در یک ردیف مخدوش کردن مرز بین دیموکراسی و دیکتاتوریست!
6) قتل فجیع «فرخنده» شهکاری از جنایت آفرید
5) آیا پاکستان در حمایت از طالبان ....
4) از قیام خونین 24 حوت 1357 هرات چه می آموزیم
3) آیا در عقب عملیات تروریستی سیطره بر جهان است؟
2) داکتر عبدالله، عبدالله بحران دیگری خلق کرده است!
1) احتمال صلح نسبی بین افغانستان و پاکستان محسوس است
 

آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler