Skip to main content

مقالات
اخبار روز
حراست از زبان دری
لغت نامه
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
اداره
Go Search
  
 

 
مطالب نشر شده از  سید هاشم سدید
 
120) بازگشت طالب استبداد و مرگ دموکراسی در افغانستان
119) سخنی چند پیرامون جلسات مسکو
118) با سرنوشت مردم نباید قمار زد
117) نامه ای از یک دوست به یک دوست
116) به داد افغانستان، این خانۀ مشترک ما، بشتابید!!
115) فهمیدن یک سلسله قضایا چندان مشکل هم نیست!
114) پی آمدهای سکوت میتواند بسیار سنگین باشد
113) ابهام سخنان ترامپ روشن شد
112) مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان! (بخش دوم)
111) مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان! (بخش اول)
110) چرا آنچه را باید بگوییم، به تمامی نمی گوییم؟
109) در پناه خدا باشید، قسمت پنجم
108) در پناه خدا باشید، آقای ولی محمد آریا (ق 4)
107) در پناه خدا باشید، آقای ولی محمد آریا (ق3)
106) در پناه خدا باشید، آقای ولی محمد آریا - قسمت دوم
105) در پناه خدا باشید، جناب ولی محمد آریا قسمت اول
104) چه وقت مردم سکوت می کنند؟
103) نقدی بر نقد یک هموطن عزیز و فرهیخته - قسمت سوم و اخیر
102) نقدی بر نقد یک هموطن عزیز و فرهیخته (ق2)
101) نقدی بر نقد یک هموطن عزیز و فرهیخته (ق1)
100) اندیشه ها را باید برای اندیشیدن آموخت! قسمت چهارم
99) حق نداریم خود را برای شما قربانی کنیم!
98) اندیشه ها را باید برای اندیشیدن آموخت! (3)
97) آقای تدامیچی یاماتو، ما می دانیم گپ چیست!
96) چه کسی را باید محکوم کرد؟
95) اندیشه ها را باید برای اندیشیدن آموخت! (2)
94) چرا ایران از طالب حمایت می کند؟
93) اندیشه ها را باید برای اندیشیدن آموخت (ق یک)
92) اندیشیدن را فرا بگیریم...
91) رخ سخن درین گفتار بجانب مردم است
90) "تنها ما"ی قومی ـ مذهبی، بنیاد نا بسامانی های ماست!
89) کس حق ندارد ما را به باج دادن به جنایتکاران وادارد
88) برخورد با مسائل حاد و جنجال برانگیز
87) تا بامطلقیت وداع نکنیم، امنیت هم مارا کمک نمیکند
86) ناسازگاری شرایط و امکانات را نباید نادیده گرفت
85) نامۀ نهم از سلسلۀ نامه ها!
84) آیا سیمین حسن زاده مستحق ابقاء در مقامش می باشد؟
83) نامۀ نهم از سلسله نامه ها
82) نامۀ هشتم از سلسله نامه ها
81) نامۀ هفتم از سلسله نامه ها
80) نامۀ ششم از سلسلۀ نامه ها
79) نامۀ پنجم از سلسلۀ نامه ها به هموطن عزیز حسیب الله
78) نامۀ چهارم از سلسلۀ نامه ها بهه هموطن عزیز حسیب الله
77) نامۀ سوم از سلسلۀ نامه ها بهموطن عزیز حسیب الله
76) نامۀ دوم از سلسلۀ نامه ها بهموطن عزیز حسیب الله
75) نامۀ اول از سلسله نامه ها
74) "عجب صبری خدا دارد"
73) پیام "دلیل این تغییر چیست" چه بود؟
72) دفاع از جنایتکاران و خائنان
71) دولت ها غول هائی هستند بی احساس
70) نامه های داکتر حقوق، سیلی ای بر روی مردم دردمند ما
69) انتظاری که هرگز به سر نخواهد رسید!
68) شرم هم خوب چیزی است!
67) افشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب! (قسمت 5) بخش دوم
66) افشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب! (قسمت 4) بخش دوم
65) افشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب! قسمت چهارم- بخش اول
64) افشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب! بخش سوم ( قسمت II)
63) افشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب! بخش سوم ( قسمت I)
62) افشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیپ! (2)
61) افشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیپ(1)
60) به عقل طالب و حامیان طالب باید حیران ماند
59) ماجرا جوئی های ترامپ جهان را به کجا می برد
58) ایران می تواند هدف چهارم باشد!
57) کلمات قوم و ملیت
56) آیا پشتون ها یک ملت هستند؟
55) چرا سید جمال الدین افغان تجرد اختیار کرد؟
54) تکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست بخش هشتم
53) تکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست بخش هفتم
52) تکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست بخش ششم
51) تکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست بخش پنجم
50) بیائید بمسائل کمی مسؤولانه تر برخورد کنیم! (سوم و اخیر)
49) بیائید به مسائل کمی همه جانبه تر و مسؤولانه تر برخورد کنیم! بخش دوم
48) بیائید به مسائل مسؤولانه تر برخورد کنیم!
47) بیائید به مسائل مسؤولانه تر برخورد کنیم!
46) گفتن واقعیت ها را دشمنی با کسی تلقی نکنید!
45) وجود شیطان در تفکر دینی و خدا شناسی
44) آیا واقعاً اسلام به هنر و فلسفه و تفکر و عرفان نیاز ندارد؟
43) پــنــاه بــه خــدا!
42) تکرار مکررات!!
41) بهانه ای برای تکملۀ دلیل این تغییر چیست (بخش چهارم)
40) کوششی برای روشن سازی چند مطلب
39) کوششی برای روشن سازی چند مطلب
38) کوششی برای روشن سازی چند مطلب
37) برخی ابهامات را باید با استفاده از عقل و منطق حل کرد! (بخش اخیر)
36) سخنی اندر میان سخن چون قصه های هزار و یک شب (چهارم)
35) بهانه ای برای تکملۀ دلیل این تغییر چیست (بخش سوم)
34) پایان سخن هنوز باقی ست!
33) برخی ابهامات را باید با استفاده از عقل و منطق حل کرد (2)
32) برخی ابهامات را باید با استفاده از عقل و منطق حل کرد (1)
31) بهانه ای برای تکملۀ دلیل این تغییر چیست (بخش دوم)
30) تکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست
29) دلیل این تغییر چیست؟
28) دلیل این تغییر چیست؟ (بخش دوم و اخیر)
27) دلیل این تغییر چیست؟
26) من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم (بخش سوم و اخیر)
25) من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم (بخش دوم)
24) من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم (بخش اول)
23) در باب معنی پوهنتون و دانشگاه بخش 4 و اخیر
22) در باب معنی پوهنتون و دانشگاه (بخش سوم)
21) در باب معنی پوهنتون و دانشگاه (بخش دوم)
20) در باب معنی پوهنتون و دانشگاه (بخش اول)
19) جناب بارز صاحب محترم
18) جناب نوری صاحب بسیارعزیز
17) هموطن عزیز، آقای غلام حضرت!
16) تا تو کمر ببندی، غباری از کاروان بجا نخواهد بود!
15) تعبیر نادرست از یک سخن درست
14) فکر می کنم به قدر کافی مُسَکِن تجویز شده است!
13) مفهوم اسیر جنگی در کنواسیون ژنیو
12) نکاتی چند پیرامون رویدادهای هفت و هشت ثور
11) ناکامی اردو و پولیس در تأمین امنیت،
10) انتقام قطره قطره خون مردم را می گیرم!
9) تغییر دولت یگانه راه نجات کشور است!
8) آقای اشرف غنی را ملامت نکنید!
7) به مناسبتی خجسته روزی به نام نوروز
6) قصر دارالامان نباید به پول وطن فروشان ترمیم گردد!
5) شناختی بدون شناخت گذشته، شناخت کاملی نیست!
4) قالب بندی مناسب در هنر تصویرگری زبانی
3) کسانی که تعصب دارند، روشنفکر نمی باشند!
2) آخرین توضیح پیرامون افسانۀ سرمگسک هاشمیان
1) د نازو انا ژوند، سخاوت، شجاعت او شاعري
 

آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler