Skip to main content

مقالات
اخبار روز
حراست از زبان دری
لغت نامه
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
اداره
Go Search
  
 

 
مطالب نشر شده از  ولی احمد نوری
 
205) افغانستان گلستان اقوام قسمت 45 بخش دوم
204) افغانستان گلستان اقوام قسمت 45 بخش اول
203) خشونت علیه زن در افغانستان
202) از استاد خلیلی به مخفی بدخشی و از مخفی به خلیلی
201) از سلطان شعر و ادب به محجوبه هروی شاهدخت شعر
200) حــال زار کــابــل
199) افغانستان گلستان اقوام (قسمت 44)
198) افغانستان گلستان اقوام (قسمت چهل و سوم)
197) افغانستان گلستان اقوام (قسمت چهل و دوم)
196) افغانستان گلستان اقوام (قسمت چهل یکم «3»)
195) افغانستان گلستان اقوام (قسمت چهل یکم «2»)
194) افغانستان گلستان اقوام (قسمت چهل یکم «1»)
193) جناب میر شمس الدین به جاودانگی پیوست
192) تکریم به پیشگاه معلم و تقدیس از مقام بزرگ وی
191) افغانستان گلستان اقوام (قسمت چـهـلـم)
190) افغانستان گلستان اقوام (قسمت سی و نهم)
189) افغانستان گلستان اقوام (قسمت سی و هشتم)
188) 62 سال از مرگ استاد "قاسم" شاه موسیقی معاصر افغانستان میگذرد
187) افغانستان گلستان اقوام (قسمت سی و هفتم)
186) افغانستان گلستان اقوام (قسمت سی و ششم)
185) عرض تسلیت و غمشریکی
184) افغانستان گلستان اقوام (قسمت سی و پنجم)
183) افغانستان گلستان اقوام (قسمت سی و چهارم)
182) افغانستان گلستان اقوام (قسمت سی و سوم)
181) قصه ای از روزگاران پار بمناسبت عید قربان
180) ای اشک آهسته بریز که غم زیاد است
179) شيونِ "خلیلی افغان" به "شیون کابلی"
178) شیون خلیلی افغان به شیون کابلی
177) نود و نهمین سالگرد استقلال افغانستان مبارک باد
176) افغانستان گلستان اقوام (قسمت سی و دوم)
175) افغانستان گلستان اقوام (قسمت سی و یکم)
174) افغانستان گلستان اقوام (قسمت سی ام)
173) افغانستان گلستان اقوام (بیست و نهم)
172) افغانستان گلستان اقوام (بیست و هشتم)
171) عشق استاد خلیل الله «خلیلی افغان» به وطنش افغانستان
170) افغانستان گلستان اقوام (بیست و هفتم)
169) هنر افغانستان درعرصۀ تاریخ
168) یازدهمین سال رحلت اعلیحضرت محمد ظاهرشاه (رح) پدر دیموکراسی در افغانستان
167) پیرامون شخصیت سردار محمد داوود خان شهید
166) افغانستان گلستان اقوام (ق 26)
165) افغانستان گلستان اقوام (ق 25)
164) افغانستان گلستان اقوام ق 24
163) افغانستان گلستان اقوام (ق 23)
162) افغانستان گلستان اقوام (ق 22 دو)
161) افغانستان گلستان اقوام - قسمت بیست و دوم (1)
160) افغانستان گلستان اقوام - قسمت بیست یکم
159) افغانستان گلستان اقوام (قسمت بیستم)
158) افغانستان گلستان اقوام - قسمت نُـزدهم
157) افغانستان گلستان اقوام (ق 18)
156) اظهار معذرت از فامیل گرامی سردار محمد داود خان شهید
155) افغانستان گلستان اقوام (ق 17)
154) به اطفال گدا کمک کنید
153) افغانستان گلستان اقوام (ق شانزدهم)
152) افغانستان گلستان اقوام (ق 15)
151) افغانستان گلستان اقوام (ق 14)
150) افغانستان گلستان اقوام (قسمت سیزدهم)
149) افغانستان گلستان اقوام قسمت دوازدهم
148) افغانستان گلستان اقوام - قسمت یازدهم
147) افغانستان گلستان اقوام قسمت دهم
146) یادی از دوست گرانقدر (قدیر فهیم) و اظهار تسلیت
145) افغانستان گلستان اقوام قسمت نهم
144) افغانستان گلستان اقوام – قسمت هشتم
143) کشتار و خونریزی های دوشنبه 30 اپریل
142) افغانستان گلستان اقوام قسمت هفتم
141) ناسور هفت و هشت ثور 1357
140) درود به شهدای هفت ثور و نفرین به قاتلین وحشی و حیوان صفت
139) افغانستان گلستان اقوام – افغان افغانی افغانستانی (6)
138) افغانستان گلستان اقوام – افغانستانیانو تـه (5)
137) افغانستان گلستان اقوام – تبصره بر اعلامیه پاریس (4)
136) افغانستان گلستان اقوام قسمت سوم
135) افغانستان گلستان اقوام (قسمت دوم)
134) افغانستان گلستان اقوام قسمت اول
133) زنیکه 84 سال پیش برای آزادی زن مبارزه کرد
132) یک فکر نوی ز بهر ما باید کرد!!
131) بهاران پار، چه وقت باز خواهند گشت؟
130) نـوروز خـونچکان کابل مارچ 2015
129) گفتار عریان در مورد شعر عریان
128) باز هم تقبیح تخریب و انهدام تندیس های بامیان افغانستان
127) بی بی رادو جان را کور نکرده اند
126) پاسخی به ښاغلی حسیب الله و یا مجید کابلی
125) افغانستان ازهم پاشیده را که باید جمع کند؟
124) 26 دلو روز شکست شوروی در افغانستان
123) بیست و نه سال از شهادت مجروح سپری شد
122) خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدم ها
121) اپگان - افـغـان و افـغـانستان
120) هویت ملی ما قابل مناقشه نیست!!!(2)
119) هویت ملی ما قابل مناقشه نیست!!!(1)
118) حملات تروریستی و کشتار جمعی در سال 2017
117) فاجعۀ کشتار و خونریزی های اخیر کابل
116) سال 2018 بر دوستداران آریانا افغانستان خجسته باد
115) سی و هفتمین سالگرد شوم و ذلیل شش جدی
114) سرگذشت انارگل قندهاری و جنایات باندهای خلق و پرچم
113) آب و آتش
112) هفتۀ مبارزه در برابر خشونت علیه زن
111) لویه جرگۀ کذایی، دامی برای سرقت قدرت
110) لیست 5000 مقتول دار و دستۀ خلق و پرچم
109) بیهودگی دفاع از جنایات دار و دستۀ خلق و پرچم
108) مکتب استاد خلیل الله خلیلی در هرات
107) خیر مقدم به فرهنگ گذرگاه (لغتنامۀ لغات عامیانه و گفتاری دری)
106) سازمان ملل متحد و پیام صلح بدان کاخ جهانی
105) 24 اکتوبر 2017 روز جهانی ملل متحد
104) ریش نگزارم و تسبیح به گردش نارم
103) پنجاهمین سال درگذشت استاد غلام حسین
102) اشعاری در وصف زبان دری از شعرای بزرگ و نامدار
101) تأئیدی بر دو نوشتۀ عالی، ملی و آموزنده
100) کنم باز از جور ایام شیون
99) قصه ای از روزگاران پار بمناسبت عید قربان
98) نود و هشتمین سالگرد استقلال افغانستان مبارک باد
97) به مناسبت دهمین سال رحلت اعلیضرت محمد ظاهرشاه (رح)
96) دهمین سال رحلت اعلیحضرت محمد ظاهرشاه بابای ملت
95) باز هم یاد بود و اتحاف دعا به روان مرجان نامراد
94) به دخترک گدا کمک کنید
93) هلال عید یا ابروی دلبران
92) به مناسبت خونریزی ها و فجایع اخیرکابل
91) یادی از قاسم افغان بزرگمرد جهان موسیقی افغانی
90) غربت زدۀ دگری در دیار بیگانه به خاک رفت (قسمت دوم و اخیر)
89) غربت زدۀ دگری در دیار بیگانه به خاک رفت
88) یادی از هنرمند کم همتای افغان استاد برشنای بزرگ
87) فردا هفت ثور است، روز بربادی افغانستان (نشر مجدد)
86) استقبال زنده یاد عبدالرحمن پژواک از رهی معیری
85) فردا هفت ثور است، روز بربادی افغانستان
84) افغان و افغانستان (یک)
83) جمال الدین افغان و اقبال لاهوری "گنجور"
82) علامه سید جمال الدین افغان بود و افغان است
81) یکصدو نهمین سال تولد استاد خلیل الله خلیلی
80) حــرام دانستن نوروز حــرام است
79) فارو، در دفاع از قانون، بی خبر از حال زار قانون!
78) قیام سوم حوت کابل نباید فراموش شود
77) سی و یک سال از وفات غم انگیز "شیون کابلی" گذشت
76) 15 فروری روز شکست فضیحت بار شوروی در افغانستان
75) خاطرۀ غم انگیزی از شهادت پوهاند مجروح
74) نگاه من به "دلیل این تغییر چیست؟"
73) وطـن نـدیـدم، فقـط شنیـدم
72) استقبال از نوشتۀ تأثیر ناگوار تهاجم فرهنگی
71) سی و هفتمین سالگرد شوم و ذلیل شش جدی
70) نگاهی به فتوای شرعی ستر و حجاب زن در زمان حکمرانی جمعیت اسلامی
69) عساکر فانتوم «fantômes» اردوی افغانستان
68) استعمال نام «افغانستانی» جرم است
67) افغانستان، ویـتـنام جـدیـد
66) سیاست دولت آسترالیا در قبال پناه جویان از طریق کشتی‬‬
65) جشن میلاد مبارک ملک الشعراء نسیم اسیر
64) کنفرانس کشورهای مدد رسان به افغانستان در بروکسل
63) قاچاق سنگ تلک گروه داعش و طالبان را تمویل می کند
62) شخصیت بزرگ و قابل تکریم محمد هاشم میوندوال
61) یاد بود از شهید راه وطن زنده یاد محمد هاشم میوندوال
60) آنقدر دیر آمدی تا عاقبت پائیز شد!
59) بازی های بیجا با سرنوشت افغان جرمن آنلاین
58) استاد قاسم افغان - شاه و پدر موسیقی افغانستان
57) جمهوریت یا شاهی (تبصره ای بر نوشتۀ جناب بارز)
56) از کجا آمده ام؟ به کجا می روم؟
55) عیدی به دختر گدا
54) یادی از جنت مکان پوهاند داکتر محمد نادر عمر
53) کشور بی ستاره
52) سوخـتـه لالـه زار مــن
51) استاد قاسم افغان و استقلال افغانستان
50) خبر افتخار آفرین برای همه افغانهای سراسر جهان
49) چه نام است اینجا
48) اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و حقایق تاریخ
47) نهمین سال رحلت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بابای ملت
46) عیدی به دختر گدا
45) شخصیت شهیر افغان توریالی اعتمادی به جاودانگی پیوست
44) 29 سال از وفات استاد خلیلی قافله سالار شعر و ادب می گذرد
43) به بیست هزارمین مهمان ِ سرای معرفت آریانا افغانستان آنلاین خوش آمدید میگوئیم
42) تحفه بیدل به محترمین ملالی نظام و عارف عباسی
41) رفــع یک ســوء تفاهــم
40) سخن اهل دل
39) مکث جدی بر نوشته های سیستانی
38) یادی از مادر بهشتی ام
37) فریاد و شیون «شیون کابلی» به مادران افغان
36) فریاد یک باشندۀ کابل
35) درود به روان پاک سردار محمد داؤد و نفرین به گروه های خلق و پرچم، با تصحیح مهم و افزودی در خور دقت
34) لیست پنجهزار مقتول نظام خلق و پرچم
33) شعری از استاد خلیلی که بمناسبت فاجعۀ کودتای هفت ثور سروده شده
32) گـر نـدانــی غـیـرتِ افـغـانـی ام
31) نـوروز و مـیـلــۀ خواجه صفـا
30) عرض تسليت و ابراز غمشریکی
29) نوروز خون چکان کابل
28) نوروز آوارگان
27) شبی با بودا به یادبود و تقبیح ویران کردن بودا های بامیان
26) سوزن زَر و جامۀ سفید - بمناسبت قیام 24 حوت هرات -
25) خطاب به دختران افغان از سلطان شعر خلیلی افغان
24) 8 مارچ، روز جهانی زن فشرده گفتاری که در ویدیو میشنوید
23) سرودهٔ جاویدان «نوروز آوارگان» از استاد بزرگوار حضرت خلیلی افغان
22) خروج قشون خون آشام اتحاد شوروی
21) از درگذشت غم انگیز "شیون کابلی" شاعر آزادهٔ کشور ما سی سال میگذرد
20) یادی از پوهاند سید بهاء الدین مجروح
19) سروده های جاویدان (سردار همه قـوم جهان، ملت افغان)
18) اسلام چیست و مسلمان کیست
17) "رحمان بابا" د ادبي او فرهنګي ځلانده ستوری
16) قیام اسلام در برابر جهادیست های "داعش"
15) بشنو از نـی چون حکایت می کـند (مولانا جلال الدین بلخی)
14) سال نو مبارک باد
13) سی و ششمین سالگرد شوم و ذلیل شش جدی
12) هشت دسمبر روزیست که میرمن پروین به جاویدانگی پیوست
11) فلم افغانی اوتوپیا «شهر رویایی» کاندید فستیوال اوسکار شد
10) قصۀ تهوع آور کابل بانک و سارقین آن
9) ضیاء قاریزاده به دختران شرق
8) میرمن ملالی زکریا زن فرهیختۀ افغان با نقش اولش در فیلم «اوتوپیا»
7) باقی قایلزاده شاعر تیره چشم روشن بین
6) نـازو انـا: چې په يوه لاس يې زانګو زنګوله او په بل لاس يې جهان وزنګاوه
5) عبدالعلی مستغنی شاعر دری سرای معاصر افغانستان
4) مخفی بدخشی شاعر سخنور و آزادۀ دری سرای افغانستان
3) محمد ابراهیم صفاء
2) سوء نیت کشور ایران در مورد افغانستان
1) مرگ صاحبدل جهانی را دلیل کلفت است
 

آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler