Skip to main content

مقالات
اخبار روز
حراست از زبان دری
لغت نامه
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
اداره
Go Search
  
 

 
مطالب نشر شده از  محمد اسحاق نگارگر
 
549) به جنبه های انسانی کرونا نیز بیندیشیم!
548) در بارۀ بحرانِ مغلق فکری در میانِ مسلمانان
547) این مردم که بازیچهٔ این و آن شده اند بکجا میروند؟
546) مـــــــادرِ آلی به نام کرونا
545) سیاستمدارانِ خام و بی تجربه جوهرِ خود را نشان دادند
544) آتش خاموش
543) حکومتِ فرزندانِ آسمان بر زمین!
542) آیا این همه خشونت پایانی دارد؟
541) استبداد و جهان گشایی های سلاطین عثمانی
540) تا بوده ایم در بدی و فساد جلوتر از دیگران بوده ایم!
539) درد بیسوادی
538) آرمان شیخ
537) آیا حکومت بر مردم حق است؟
536) زبان ضرورتاً ملی نیست
535) حلوای چرب و شیرین سخن
534) آزمون را یک زمانی خاک باش
533) نـورِ جان در ظلمت آبـادِ بـدن گم کرده ام
532) رژیم های استبدادی
531) یک شوخی کاغذ پیچ
530) تقلید پذیری در دین
529) آیا قلبهٔ زور سرِ بامها نمی گردد.
528) از باران گریختن و زیرِ ناوه نشستن!
527) شبهای تار و بی سحر
526) مرگ صاحبدل مرگ عشق و انسانیت است
525) افغانستان به راستی هم افغانستان شده است
524) و این جنگسالاران گرگ پرورده
523) یغمای شهر دل
522) سیاستمدارانِ تاجر یا تاجرانِ سیاستمدار
521) سرزمینِ سنگ پُشت های جادو شده
520) شهرزاد قصه گوی
519) بهشت ماهیان
518) یک وصلۀ ناجور به شعر حضرت جامی
517) حمله بر مکاتب و کُشتن معلمان
516) گریۀ های دخترک سه ساله از مرگ کاکایش
515) من هنوز هم کودتا را دُزدی قدرت میدانم
514) چــشــم جــهــان بــیــن
513) این جا هر روز کربلاست
512) تجربه های تاریخی و معضلهٔ قدرت
511) جنگسالاران ما نعوذبالله خدارا ازکُشتن نجات داده اند
510) درد دلی با پروردگار
509) بازهم همان ماجرای ارباب حل وعقد!
508) آیا فاجعهٔ بغداد در کابل تکرار نخواهد شد؟
507) به یاد استاد و معلم بزرگ مرحوم پوهاند "حبیبی"
506) یتیم افغانستان چه وقت از شرِّ این همه قیم و سخنگوی خلاص میشود؟
505) یاد باد آن روزگاران یاد باد!
504) چــراغ شکــسـتـه
503) داستانِ شُکر شبلی(رح) و سی سال توبهٔ او از آن شُکر
502) صلح با تکبُر و خود بینی نمی سازد!
501) کلمۀ "مفت" را همیشه به خاطر داشته باشید
500) خــواب پــریــشان
499) افسوس که در کام نهنگ افتادیم
498) صلح میگویند لیکن جنگها در پیشِ روست
497) شوخی با انانیکه زن را ناقص العقل میخوانند
496) به خاطر کشتار بیرحمانه کابل
495) انگور آرزو
494) مردم و سردرگمی های اهل سیاست درافغانستان
493) دیــوان شـَـــر
492) ارمـغـان شـیـخ
491) مقصودِ ما از حصول آزادی
490) اسلام، تیل، و جیوپولتیک
489) تلاشهای مبتنی بر معامله این کشور را بکجا میبرد؟
488) اگر صلح میکنید از انتخابات بگذرید!
487) گنجشکِ ناگرفته پیسه ره پنج تا!
486) جنگِ غزه دوامدار است
485) رواج آدم خواری
484) مگر اخوت اسلامی همین است؟
483) دعوی مردان این عصر انفعالی بیش نیست!
482) حـلال و حــرام
481) چه گریه ها که بر پیکرِ این انسانیت کرده ام!
480) یادداشتی در بارهٔ جنگ های مذهبی
479) موسیقی از شعبهٔ تبلیغاتِ جهنم بود!
478) مذاکراتِ بین الافغانی یعنی چه؟
477) نمک پاشی برزخم های مردم
476) کشورِ به بَردَگی گرفته شدهٔ مـن
475) پرستو های معصوم
474) مــلــی زیــر پـلــو
473) وعده های چرب و شیرین
472) اختری در دوردست به مادرم
471) مفهوم می و میخانه در ادبیاتِ عرفانی
470) اشکی بر طربت مادر
469) شاعر بودن هم دردیست بس بزرگ
468) راه مبارزهٔ دموکراسی با استبداد
467) تحفۀ عید به همه عزیزان
466) باز هم عید و باز هم کشتار خونین
465) بازهم مُشت و یخن شدن وکیلان
464) درعزای فقر و بی نیازی لکه دار شدهٔ افغان
463) و این هم نمونه ای از اُخُـوَّتِ اِسلامی:
462) چون پیر شدی حافظ، از میکده بیرون رو
461) زاهد خیالِ جبه و دستار واگذار
460) حمله بر ولسی جرگۀ در کابل
459) یک دوسخن با عزادارانِ نقضِ قانونِ اساسی!
458) کُـلی گویی وعدم تجزیۀ کُـل به اجزاء
457) استادا !
456) صلح با کشتار
455) آلاپ کهنۀ صلح می آید را بسیار شنیده ایم!
454) تحریم، مخالفت یا خویشتن بینی!
453) به پیشواز هفت ثور و هشت ثور
452) دیگ های خشم و ستیزه جویی سررفته است
451) تجرید انسان
450) قساوت و بیرحمی مسلط بر انسان
449) مـی کـشـنـد پـس هـسـتـنـد
448) درس عبرتی از تأریخ
447) در بـــــارۀ ابـتـذال سیاست
446) مردان و زنانی که هدیه‌ گرانبهای خداوند را ا....
445) ذکــر دو کــاف
444) صلح، ابعاد و اساساتِ آن
443) بحران مغاق فکری در بین مسلمانان
442) ما در هر دو حال چشم به دیگران دوخته ایم!
441) منطقِ جنگ یا بی منطقی جنگ
440) درخت زهـــــــر
439) اژدهــــای قــــارون
438) نفع زین بازار نتوان برد با جنس فریب
437) گــل دانــه دانــه
436) تو آزادی ولی آنرا بگو که من میخواهم!
435) کارها خراب است اما ملامت هیچکس نیست
434) آخرین للوی زن بمناسبت هشت مارچ
433) بمناسبت هشتم مارچ روزِ بین المللی زنان!
432) پــرنــدۀ اســیــر
431) دولتمردانِ ما با صیغه های محتمل الوقوع صحبت میکنند!
430) صدایی از تاریکی فریاد کرد
429) آیا افغانستان مستحق یک دولت انتخابی است؟
428) به صاحبدیوان بگویید که خدا در بیرونِ در نشسته است
427) تحلیلی از اژدهای خودی اثر پوهاند بهاء الدین مجروح
426) صلح انسانی است وعواطف انسانی کار دارد!
425) گُفتنش آسان است
424) ستاره های گُم شدهٔ شهرِما
423) دیگ جوشان
422) بیچاره مردم افغانستان
421) این جا عیسی ها همه یهودا شده اند!
420) آیا حکومت بر مردم حق است؟
419) مردم جهان بر روی انبار بزرگ سلاحهای کُشتار جمعی!
418) در افغانستان دیگر شاهدِ عادل وجود ندارد
417) همین را درکلکسیون خطا کاری های خود کم داشتیم
416) آیـا صبح فـردایی در این جـا هست؟
415) آزمون را یک زمانی خاک باش!
414) متاعِ کاروان خوابیده را دُزدان می برند!
413) آزمودن رژیم های استبدادی
412) بدا بحال شعرکه گرفتار قضاوتهای میکانیکی گردد
411) امشب، شب میلاد توست ای مسیح بزرگ
410) یک شهر و دو نرخ، یک کشور و چهل پادشاهی
409) صحبتِ هــریوا درهــاگ
408) سی و چند سال است برای صلح می جنگیم
407) آخر تا چه وقت؟
406) عقل های به گروگان گرفته شده!
405) بم گذاری انتحاری وجه مشترک با اسلام ندارد
404) آنکه تمامِ بشریت را خانوادۀ خود نشمارد صوفی نیست
403) بسوزد خـانـهٔ پـیـری بسوزد
402) یکی نیست بمن بگوید ترا با این کنجکاوی ها چه کار؟
401) دو پرندهٔ بیمار به لانهٔ خود برگشتند
400) به که بگویم که من دیگر در مانده ام!
399) مگر حالت اضطرار شاخ و دُم دارد؟
398) بدٌرخش و باز بدٌرخش تو ای ستاره کوچک
397) اصطلاح خرفروشی و خرفروشانه در زبان دری
396) زبــان ضـرورتـاً مـلـی نیست
395) آیا کسی به داد این کودک بینوا میرسد؟
394) غرب و ارزش های آزادی
393) خدا کنه که لالایم به خیرکُشته شوه
392) جین تایلورشاعرهٔ انگلیسی
391) دنیای مرموز و پُر اسرارِ مرگ از "کالیماخوس"
390) سیما های روانی جنگ های جاری درمیان مسلمانان
389) جنگسالارانِ ما نیز نعوذبالله خدارا ازکُشتن نجات داده اند!
388) انتقاد بر باور دیگران یکچیز وتحقیر دیگران چیز دیگر
387) شیوه های خاص پرورش نسل آیندۀ
386) این روزها بازار انتخابات پارلمانی گرم است
385) پاولوس سایلن تیریوس شاعرِیونان باستان
384) معلمان افغانستان را دریابید
383) تحلیلی از اژدهای خودی اثر پوهاند بهاء الدین مجروح
382) از آنچه گذشته است باید درس عبرت گرفت
381) "خدا با ماست" "آیا ما هم با خدا استیم؟"
380) گناهِ من چیست و بکدام جرم مجازاتم میکنید؟
379) عـقـدِ مـروارید
378) کلمۀ "مفت" راهمیشه به خاطرداشته باشید
377) عید قربان و ماتم داران غزنی و کابل
376) ضرورت های تازۀ اقتصادی و سیاسی
375) هموطن من
374) منفعت های همگون ونگرانی های ناهمگون
373) شکارچیان انسان!!
372) باز بحران سیاسی در کشور گرم شده است
371) تحلیلی از اژدهای خودی اثر پوهاند بهاء الدین مجروح
370) زبان خالص و انسان خالص
369) جهنمِ اسرائیل درغزه
368) داد از قفس پروردگی
367) برخورد امید انسان ها به دیوار نومیدی
366) کشمکش برسرِ قدرت در افغانستان مایهٔ تشویش است
365) عبادت به جُز خدمت خلق نیست
364) وای از درد بیسوادی و نادانی
363) شعایر اسلامی از میان مسلمانان کوچیده است
362) یاد آن روز های رفته بخیر
361) گریه بر پیکر انسانیت
360) برای که بگریَم؟
359) اژدهای خودی (قسمت سی و چهارم)
358) چشم بسته دنبال دیگران رفتن
357) تحلیلی از اژدهای خودی (ق 1 تا 17)
356) لا تر اوسه یې ماغزه په قرار ندی
355) اژدهای خودی (قسمت سی و سوم)
354) حلال کردن این ملت با کارد کـُـنـد
353) خدا خودش به داد این تشنگان صلح برسد
352) و اگر خورشید بمیرد!
351) اژدهای خودی (ق 32) پایان انقلاب های توأم با خشونت
350) اژدهای خودی (ق31) سرزمین آزادگان
349) اژدهای خودی (ق 30) تارهای عنکبوتِ اوهام
348) کشوررا در قُمارمخالفتهای سیاستمداران میبازیم؟
347) اژدهای خودی (ق 29) داستان ملکهٔ پریان و شاه مستان
346) اژدهای خودی (ق 28) استبداد خون آلود عصر ستالین
345) استبداد فکری بر خصیصۀ صداقت
344) اژدهای خودی (ق27) استبداد خون آلود عصر ستالین
343) اژدهای خودی (ق26) شیوه های استبدادی استالین
342) اژدهای خودی (ق 25) حقیقت نوین معکوس حقیقت پیشین
341) اژدهای خودی – قسمت (24) رهگذر نیمه شب در زندان
340) اژدهای خودی (دهِ رنجور و ستم قلعه) (23)
339) کُلی گویی وعدم تجزیۀ کُل به اجزاء
338) اژدهای خودی - سفر زندگی و رهگذر نیمه شب (22)
337) "چـُور و موی کـَنـَک"
336) تحلیلی بر اژدهای خودی – دیوانۀ زنجیرگرا (21)
335) به یادِ اُستادِ مرحـوم پوهـانـد "حبیبی"
334) اژدهای خودی - مفهوم معنوی میهن (20)
333) کجا کاری کندعاقل که بار آرد پشیمانی!
332) اژدهای خودی - اشاره های استاد به جوان مجذوب الحال (19)
331) به خاطر کُشتارهای بیرحمانهٔ کابل و قندهار
330) اژدهای خودی - زندگانی زنان در زندان (18)
329) کُشتار های بیرحمانه در مهتاب قلعۀ کابل
328) اژدهای خودی - مفهوم آوارگی (17)
327) اژدهای خودی - مفهوم آوارگی (16)
326) اژدهای خودی - درخت کهنسال روحانیت و معنویت (15)
325) اژدهای خودی – تعصب حاکم بر کابل و پیشاور (14)
324) قربانیان اختلافات سیاسیی زورمندان جهان
323) اژدهای خودی (اژدهای هفت سرِ سنائی غزنوی) (13)
322) اژدهای خودی (مدعیان بی بصر و سالاران از جنگ بیخبر) 12
321) باز هم کشتار مردم فلسطین
320) اژدهای خودی (مشکلات افغان ها در محیط مهاجرت) قسمت یازدهم
319) جامعۀ بیمار ولی بدون داکتر و پرستار
318) اژدهای خودی - عقل و جنون (بخش دهم)
317) اژدهای خودی - عقل و جنون (بخش نهم)
316) تحلیلی از اژدهای خودی قسمت هشتم
315) بحران مغلق فکری در میان مسلمانان
314) قُقنُس از خاک به پا برخیزد
313) نوروز با اسلام در تخالف و تصادم نیست!
312) اشک دختر معصوم و بیگناه
311) تحلیلی بر اژدهای خودی بهاء الدین مجروح (7)
310) تحلیلی بر اژدهای خودی بهاء الدین مجروح (6)
309) تحلیلی بر اژدهای خودی بهاء الدین مجروح (5)
308) تحلیلی بر اژدهای خودی بهاء الدین مجروح (4)
307) به صاحبدیوان بگویید که خدا دربیرون در نشسته
306) تحلـیـلی بـر اژدهـای خـودی بهاء الدین مجروح (3)
305) جهان همیشه بر ستونهای استبداد استوار نمیماند
304) تحلـیـلی بـر اژدهـای خـودی بهاء الدین مجروح (2)
303) بلای رهبری و جوامعِ عقبمانده (یادبود از مجروح)
302) یادی از یک روز تلخ و درعین شیرینی زندگی
301) تحلـیـلی بـر اژدهـای خـودی بهاء الدین مجروح (1)
300) اشکِ بی پاداش
299) پیادهٔ ملت بر تختهٔ شطرنج حکومت
298) خشونتی که مرا نومید کرده بود
297) عراده ها باز رهسپار جنگند
296) کشمکش برسر قدرت
295) ما کودک معصوم با جنگ کاری داریم!
294) افغانستان چار اسپه به سوی بحران می تازد
293) شب و روز و سال و ماه زمین
292) وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است
291) کلکسیون خطا کاری ها
290) در دنیای مسلمانان دیگر مسجد مثل اینکه خانۀ خدا نباشد!
289) اول جنوری - تأسیس حزب دموکراتیک خلق
288) متاع کاروان خوابیده را دُزدان می برند!
287) سیر تاریخ سرپنجه های زور را شکسته است!
286) یک شهر و دو نرخ، یک کشور و چهل پادشاهی!
285) افتخار انتساب به قبیله باید به افتخار انتساب به ملت بدل شود
284) کشتن بی گناهان جواز شرعی ندارد
283) مولود مبارک حضرت محمد (ص)
282) اخلاق و فرهنگ سیاسی
281) افغانستان به راستی هم افغانستان شده است!
280) عبرت از گذشته برای آینده
279) اشک های بی حاصل
278) فرهنگ گذرگاه
277) آنچه سیاستمداران امروز میکارند سی سال بعد ثمر میدهد
276) تو برای وصل کردن آمدی
275) یک دوسخن با دختر افغان
274) گربه چرا فرار کرد؟
273) از راه جنگ به نان و نوا رسیدن
272) معارف افغانستان و انفجار بزرگ
271) فریاد دردی برای کشته شدگان
270) در بارهٔ فصوص الحکم محی الدین بن عربی
269) دزدی برای نجات از گرسنگی
268) جهان دیگر از جان افغانستان چه می خواهد
267) روز دختر
266) جهان با یک فاجعهٔ اتومی روبروست
265) رجز خوانی ها بر ضد همدیگر
264) معارف امروز پاسخگوی نیازهای جامعه نیست
263) گریۀ تلخ در سکوت شب
262) زندگی و مرگ ما مردم با هم شریک است
261) انسان اسیر دام اوهام
260) مثنوی محیط اعظم بیدل
259) در بدی و فساد جلوتر از دیگرانیم!
258) تبر زن دست نگهدار
257) کمکی به جوانان در خواندن و برخورداری از شعر
256) حقیقتی که در کلمهٔ «مفت» نهفته است
255) تلاش حقیقت همین است و بس
254) افغانستان نیز در راه همان فاجعه روان است
253) خیر و منفعت مردم در اتحاد و یکپارچگی ست
252) و باز هم جنایتی هولناکتر:
251) در چــنــگــال شکــر
250) تحسین و مکافات عمل خوب و تقبیح و مجازات عمل بد
249) در بارهٔ فصوص الحکم شیخ اکبر محی الدین بن عربی
248) زاغ نبود کبوتر بود؛ کبوتر نبود زاغ بود
247) داد از قفس پروردگی
246) جامعه ایکه زنان درآن خوار و بیمقدار باشند
245) کشمکش بر سر قدرت در افغانستان مایهٔ تشویش است
244) عرفان و ادبیات دری
243) استغنای طبع حضرت امام بخاری
242) یک جنبش عدم انسلاک تازه مورد نیاز است
241) دو نمونه از حُسن تعلیل در شعر انگلیسی
240) برای که بگریم؟
239) دولتمردان ما با صیغۀ محتمل الوقوع صحبت میکنند!
238) هر چه یافتید از خود تان باشد!
237) چشم گرسنه تر از معده و حرص بیشتر از اشتها
236) نخستین عید غربت
235) روز مادر به مادران ماتمدار افغانستان مبارک
234) اختری در دور دست به مادرم
233) بـه پیشـواز پـیـری
232) در بارهٔ زن و حقی که بر فرد و جامعه دارد
231) نزدیک شد که زاغ بـرد استخوانِ ما
230) به مناسبت خون ریزی اخیر کابل
229) رشوه های گزاف امریکا به جنگسالاران افغان
228) و این هم نمونه ای از اخوت اسلامی
227) یاد باد آن روزگاران یاد باد!
226) گویی اینان برای لذت بردن می کُشند!
225) برف خود را به بام همدیگر افگندن
224) سرنوشت تلخ کشور ما بر سنگ کنده شده
223) به خاطر رویداد های دردناک کابل
222) نباید بخاطر یک کَیک پوستین را در آتش افگنند
221) بیابان ویران
220) جناب حکمتیار راه آشتی را اختیار نموده اند
219) یا مکن با پیلبانان دوستی یا بناکن خانه ی در خوردِ پیل
218) زاغ نبود کبوتر بود؛ کبوتر نبود زاغ بود
217) دولت های ضعیف با سیاست بی پرنسیپ
216) ما این آلاپ کهنۀ "صلح می آید" را بسیار شنيده ایم
215) هــمــدردی
214) ابتذال سیاست در افغانستان
213) می کُشند پس هستند
212) باز گرفتن هدیه‌ گرانبهای خداوند(ج) «انسان»
211) انسان در رابطه با دیگران زنده می ماند
210) سرودی برای مادر وطن
209) یا بمیر یا جلو بیفت چنین است فرمان تاریخ
208) جامعۀ بیمار ولی بدون داکتر و پرستار
207) اشک دختر معصوم و بیگناه
206) نجات مردم از بحران رهبری
205) عرایض عاجزانهٔ خدمت استاد نـور احراری (سوم و اخیر)
204) عرایض عاجزانهٔ خدمت استاد نـور احراری (2)
203) عرایض عاجزانهٔ خدمت استاد نـور احراری (1)
202) وای بر مظلومان جهان
201) قضاوت عوام یا مساوی بودن قیمت قند و قروت
200) نوروز تان مبارک و خجسته باد
199) صلح از دیدگاه عرفان
198) ماجرای شاعر و حال زار مردم افغانستان
197) چه وقت راه معرفت را با نور عشق روشن میکنیم؟
196) به خاطر کُشتار بیرحمانهٔ کابل
195) بزرگان علم و ادب در دنیای اسلام
194) در بارۀ جلد چهارم اژدهای خودی
193) دیــوانــگان قدـــدرت
192) حکومت کردن بر مردم درایت می خواهد
191) داستان شیخ صنعان
190) فهم بهتر اژدهای خودی
189) بازهم داستانی از شهر خربوزه
188) جهان همیشه بر ستون های استبداد استوار نمیماند
187) بلای رهبری و جوامع عقبمانده
186) خاطرۀ حزینی از شهادت پوهاند بهاء الدین مجروح
185) آغوش این سرزمین بر روى همه باز است!
184) حرمت عبادتگاه ها را باید نگهداشت
183) آرزوها برای یک فردای بهتر
182) جهل را در جنگ دانش لشکری در کار نیست
181) بر تختۀ شطرنج ولسی جرگه ...
180) تا در شیپور افتراق می دمیم ملت نمی شویم (پایان)
179) تا در شیپور افتراق می دمیم ملت نمی شویم (بخش اول)
178) راه بیرون رفت افغانستان از بحران
177) منطق الطیر شیخ عطار
176) این همه اسراف در قتل برای چه؟
175) بیست پنج سال زمین صد سال عطارد
174) زندگانی چیست؟
173) روز تأسیس حزب دموکراتیک خلق روز جشن و پایکوبی نیست
172) این دیگر به هیچ وجه شوخی نیست
171) از بد ترش توبه
170) جعل احادیث در دورهٔ امویان و عباسیان
169) سال ۲۰۱۷م با کُشتار در استانبول و عراق آغاز شد
168) نخستین روز سال جدید 2017 میلادی
167) سال نو ۲۰۱۷ میلادی
166) نپذیرفتن پنجصد ملیون دالر کمک پاکستان
165) هنوز جنگ تیشه بر ریشهٔ انسانیت می کوبد
164) "نرود میخ آهنین در سنگ"
163) آزمون را یک زمانی خاک باش!
162) شب رفت، سحر نشد شب آمد
161) ما همه خفتیم تو بیدار شو
160) بزرگان علم و ادب در دنیای اسلام
159) پیامبری که درمحدودهٔ عصر خود نمی گنجید
158) سنای امریکا شکنجه های سازمان سی. آی. اِی. را افشاء کرد
157) گفت و گوی خیالی با جارج برنارد شا
156) نباید تیغ را به دست زنگی مست داد
155) اشک هدیۀ گران بهایی برای زنان
154) بم گذاری انتحاری در اسلام حرام است
153) بشر با انکشاف سلاح اتومی بدست خود قبر خود را کنده است
152) عنعنه های قبیلوی بر سرنوشت زنان و مردان مسلط است
151) رفتن به بهشت به پایمردی دیگران
150) بــه من بگو چــرا؟ (Tell me why)
149) به آنانی که مکاتب دختران را به آتش می کشند
148) بازی بازی با ریشِ بابا هم بازی!
147) رفت از خـــــانه جانب صحرا
146) آشنایی با زبان دیپلوماسی معاصر مهارت میخواهد
145) هیچ دولت مسلمان صلاحیت سنگسار را در روزگار ما ندارد
144) دونالد ترمپ و افغانستان
143) پیروزی دونالد ترمپ بمعنای سقوط ارزشهای ایدیولوژیک چپ و راست است!
142) افغانستان و کودک بینوای گلستان سعدی
141) ضَرَبَ یضرِبُ ضَرباً فهوضاربُ
140) ستون های استبداد و دیکتاتوری استوار نمی ماند
139) سخنی با دختران افغان
138) مواد مخدر کانون گرم خانواده هارا ویران میکند
137) مُطلق گرایی در سیاست نتیجهٔ خوب ندارد.
136) یگان وقت ما هم ملامت هستیم!!
135) شعری از "کالیماخوس"
134) چه گونه آن جوان را به گلوله بستند!
133) سیرِ نزولی زنان افغان بسوی خرافات و جادو و جنبل
132) ما این آلاپ کهنۀ «صلح می آید» را بسیار شنیده ایم!
131) برف خود را به بام دیگران افگندن
130) حیثیت و آبروی زنان را نباید بازیچۀ سیاست ساخت
129) جهان اسلام از تاریخ درس عبرت نگرفت
128) سیماهای روانی جنگهای جاری در میان مسلمانان
127) این جـــــا هــر روز کــــــــربلاست
126) ها خوا ډانګ او دې خوا پړانګ
125) بقال و طوطیی سخنگوی
124) جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است
123) هستی از دیدگاه عرفای اسلام
122) زندگی و مرگ ما مردم باهم شریک است
121) استخوان بندی یا قالب شعر
120) گر مسلمانی همین است که حافظ دارد ** وای اگـر از پـی امروز بُـوَد فـردایـی
119) بـرای کـی بگــریَــم؟
118) تأریخ یک کُل است که بر آن علیت تأریخی فرمان می راند
117) جنگ اگر واژگون شود گنج می شود
116) عدم توانایی حکومت در دفاع از وطن و مردم
115) نوکران فاقد صلاحیت
114) حرص وهوای نفس
113) در پرتو دانش و تجربه باید حکم صادر کرد!
112) سرزمینِ آزادگان تشنۀ خونِ اژدهاست
111) اشکی در سوگِ هُرمُزدٌ
110) نگاهی براستنتاج های جناب مسعود فارانی
109) داد از جـنـگ
108) ریفورم هایکه زنان میتوانند برایش مبارزه کنند
107) منفعت های همگون و نگرانی های ناهمگون
106) هفتاد نفر را در کویته به کام مرگ فرستادند
105) خود کرده را نه درد است و نه درمان
104) تأریخ چیست و ما چرا تأریخ می نویسیم؟
103) جنگ هرگز شما را ترک نمی گوید (بخش سوم)
102) جنگ هرگز شما را ترک نمی گوید (بخش دوم)
101) دولت باید به تربیۀ کودکان توجه جدی نماید
100) یاد ژورنالیستانی گرامی باد که در راه حقیقت یابی جان داده اند
99) جنگ هرگز شما را ترک نمی گوید (قسمت اول)
98) در دولتی که نفاق رخنه کند عاقبتش به خیر نیست
97) قرآن کریم نباید وسیله استفاده سیاسی شود
96) دیگر از میان مسلمانان شعایر اسلامی کوچیده است!
95) جنگ های گرم و ویرانگر مذهبی
94) خـدا حـافط کابل (بخش سوم)
93) در عید خنده و به محرم گریستن
92) مثلِ این که عقلِ سلیم نیز از سرزمینِ ما کوچیده است!
91) اثرات استبداد سیاسی بر شعر و ادبیات
90) خدا حافظ کابل (بخش دوم)
89) خدا حافظ کابل (بخش اول)
88) نگارشِ جناب محمد عارف عباسی در بارهٔ سانحهٔ اورلاندو
87) زنان و فجایعی که بر ایشان رخ داده است (بخش پنجم)
86) ملت در دائرۀ معیوبه افتاده است
85) اختری در دوردست به مادرم
84) روزه و دیدگاه عارفان مسلمان
83) زنان و فجایعی که بر ایشان رخ داده است (بخش چارم)
82) زنان و فاجعه هایی که بر ایشان رخ داده است (بخش سوم)
81) شاعر بودن هم دردی است بس بزرگ
80) زنان و فاجعه هایی که بر ایشان رخ داده است (بخش دوم)
79) زنان و فاجعه هایی که بر ایشان رخ داده است (بخش اول)
78) رشوه های گزافِ امریکا به جنگسالاران (بخش پنجم)
77) رشوۀ گزاف امریکا به جنگسالاران(بخش چهارم)
76) رشوه گزاف امریکا به جنگسالاران (بخش سووم)
75) اژدهای خودی (بحث آخر)
74) رشوه گزاف امریکا به جنگسالاران (بخش دوم)
73) رشوه گزاف امریکا به جنگسالاران بخش اول
72) اژدهای خودی
71) دیوانۀ زنجیر گرا «اژدهای خودی»
70) کُلی گویی وعدم تجزیۀ کُل به اجزاء
69) درسِ عبرتی از شیوهٔ انتخابِ دیگران!
68) شاگردی که فلسفۀ اُستاد را واژگون دریافت!
67) مـولانا و خِـرَد گـرایی
66) زندگانی زنان در پیشاور (اژدهای خودی)
65) سیاستِ مشت و لگد در پارلمان
64) ما تا چه وقت درحوادثِ گذشته میخکوب باقی خواهیم ماند؟
63) ما افغانها فریب خورده ایم یا ناتو
62) به خاطرِ کُشتارِ بیرحمانهٔ کابُل
61) معنویت، مادیت و آگاهی (اژدهای خودی)
60) در بارۀ ابتذالِ سیاست
59) مــن چــرا آواره ام؟
58) طفلی و دامانِ مادر خوش بهشتي بوده است
57) تا ترياق از عراق آید مار گزیده هلاك شود
56) شعر و مدح ارباب قدرت
55) هذیان انقلابی
54) شیوه های رهبر دیکتاتور پاکستان
53) مارِ هفت سر
52) اشک یـتـیـم
51) قتـلِ عام یک اقلیتِ بی گناه دینی درلاهورِ
50) بحرانِ مغلق فکری در میانِ مسلمانان
49) آراست جهاندار دگرباره جهان را
48) سرودی برای نوروز
47) بهــار وطــن
46) یا مکن با پیل بانان دوستی یا بنا کُن خانه ای در خوردِ پیل
45) راهبَر یا راهبُر
44) به خاطر هشتم مارچ
43) جُز به نورعشق، راه معرفت روشن مکُن
42) یک سو اسراف و نو به دولت رسیدگی
41) دولتمردانِ ما با صیغه های محتمل الوقوع صحبت میکنند
40) وای به حال مظلومانِ جهان
39) جهان همیشه بر ستونهای استبداد استوار نمی ماند
38) ما این آلاپ کهنۀ "صلح می آید" را بسیار شنیده ایم
37) جناب رئیس جمهور از رشوت خواران نیز خمس یا عُشر مالیه بگیرد!!
36) چه گونه میتوان گلیم استبداد مسلط بر کشور را فراچید؟
35) بیا و از این نوده پیوند کُن!
34) آیا ممکنست اروپا بسوی یک فاشیزم تازه نفس برود
33) تا بوده ایم، دربدی و فساد جلوتر از دیگران بوده ایم
32) انسان در جهانِ خالی از ایمان و ایقان!
31) انسان دارای ارزشِ ذاتی است!
30) مردمِ جهان بر روی انبار های بزرگ سلاح های کُشتارِ جمعی!
29) در دنیای مسلمانان دیگر مسجد مثلِ این که خانۀ خدا نباشد!
28) آزمون را یک زمانی خاک باش!
27) برخی از ملا ها بر خدا تهمت می بندند
26) بُزک بُزک نَمُر که جو لغمان میرسه
25) شـب رفت، سحــر نشد شـب آمد
24) یک شهر و دو نرخ، یک کشور و چهل پادشاهی!
23) عُرس پیر خراباتیان بلخ و قونیه
22) کوران خانه نشین از بغداد خبر دارند
21) روز گار آیینه را محتاج خاکستر کند
20) ضرب المثل ها آیینۀ قدنمای هر فرهنگ است!
19) فیلان و اُشتُران سرزمین ما
18) گفت و گو با جارج برنارد شا
17) و این عقل های به گروگان گرفته شده!
16) تلاشی درراه رفع سوء تفاهم استاد هاشمیان
15) درهر جامعه، خوشبختانه زنان خوب و بد یافت می شوند
14) ها خوا ډانګ او دې خوا پړانګ
13) به که بگویم که من دیگر در مانده ام!
12) جنگسالاران ما نیز نعوذ بالله خدا را از کُشتن نجات داده اند!
11) ارعاب آنان که عدالت می خواهند جُرم است!
10) باز گلیم غم را در خانه های پاریس
9) به خاطرِ جهنمی که برای کودکان ایجاد کرده اید چه جواب دارید؟
8) قرض که از سر گذشت مُرغ پلو بزن!
7) سیاستمداران و باجگیری
6) بیست شش سال قبل دیوار برلین را شکستند
5) در روزگارِ ما هیچ دولتِ مسلمان صلاحیتِ سنگسار را ندارد!
4) آیا کسی به داد این کودک بینوا میرسد؟
3) دو برادر در تعارضِ عشق و فلسفه
2) ما دیگر تا کجا باید ذلیل شویم!
1) چــــــراغ باده
 

آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler