Skip to main content

مقالات
اخبار روز
حراست از زبان دری
لغت نامه
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
اداره
Go Search
  
 

 
مطالب نشر شده از  ملالی موسی نظام
 
125) روز جهانی اعلامیۀ ارزشمند حقوق بشر
124) خشونت بر زنان افغان پایانی ندارد
123) اعلامیۀ جدید محکمۀ بین المللی جنایات بشری یا ICC
122) بلاخره اقدامی برای امحای مواد مخدره در افغانستان صورت گرفت
121) خانم اول افغانستان در مرکز صلح واشنگتن
120) استقبال از روز جهانی ملل متحد
119) با تأریخ نمی شود جنگید
118) صلحی که بشر امروز به دنبال آن است، در کجاست؟!
117) سیما ولی، زن مبارز افغان به ابدیت پیوست
116) نانسی دوپری، افغانستان شناس خبره، به ابدیت پیوست
115) شانزده سال بعد از ترور احمد شاه مسعود
114) روز مقدس آزادی افغانستان
113) آقای سید عبدالله کاظم، پارسال دوست، امسال آشنا؟!
112) پیشکش شواهد و مدارک اندر بیان «بلَک میل» نمودن نویسندگان
111) افغانستان غرق در خون و آتش
110) مسافرت ۵۴ سال قبل شاه و ملکۀ افغانستان به امریکا
109) یادی از مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهر شاه
108) کودتای سرنوشت ساز بیست و شش سرطان ۱۳۵۲
107) بیست و شش سرطان ورق دیگری از تأریخ
106) تحقیقات ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان به تأخیر افتاد
105) وای که آن تازه گل زیبا رفت
104) به جواب دانشمند خبره، آقای هاشم سدید
103) رمضان گذشت و عید آمد
102) جناب داکتر صاحب حقوق، مجاهدین ملی به کشتار دیگری پرداختند!
101) روز جهانی پناه گزینان
100) خشونت بر زن و دختر مظلوم افغان حدودی نمی شناسد
99) افغانستان و محکمۀ بین المللی جنایات بر علیه بشریت - I C C
98) چهل وسومین اجلاس گروه هفت یا جی7
97) ملت افغانستان در گرو جنایتکاران ۷ و ۸ ثور
96) آیا حقیقتاً آسیاب بابا به نوبت است؟!
95) ادبیات داستانی و زنان داستان سرای افغان - قسمت سوم
94) ادبیات داستانی و زنان داستان سرای افغان - بخش دوم
93) بلی، بعضی ابهامات را باید با شواهد و مدارک حل کرد - قسمت چهارم
92) چهل روز بعد از فاجعۀ استخوان سوز شهادت فرخنده
91) آغازی برای پامال عدالت برای فرخنده
90) فاجعۀ بیداد زن ستیزی در افغانستان و فریاد درخواست «عدالت»
89) جنایتی شرم آور در آستانۀ تجلیل از سال نو هجرت حضرت پیغمبر
88) بلی، بعضی ابهامات را باید با شواهد و مدارک حل کرد - قسمت سوم
87) یادی از پیکره های با شکوه بودای بامیان
86) ادبیات داستانی و زنان داستان سرای افغان
85) روز جهانی زن یاد آور شکنجه سرایی بنام افغانستان
84) بلی، بعضی ابهامات را باید با شواهد و مدارک حل کرد - قسمت دوم
83) تبصره ای بر اعلامیۀ انجمن فارو
82) بلی، بعضی ابهامات را باید با شواهد و مدارک حل کرد
81) بلی، بعضی ابهامات را باید با شواهد و مدارک حل کرد
80) ۲۶ دلو، خروج خفت بار قوای اتحاد شوروی از افغانستان
79) تعهد امانت داری در بیان واقعیت های تاریخی
78) خیانت در ساحۀ معارف افغانستان دردیست استخوان سوز
77) درخشش دختران هنرمند افغان در مجمع اقتصادی جهان در سویس
76) راه پیمایی برای حقوق زنان، به اعتراضات بر علیه ترمپ انجامید
75) به ارتباط مضمون والای «دلیل این تغییر چیست»
74) داکتر مارتن لوتر کینگ، قهرمانی در جهان بشریت
73) وحدت ملی و ترویج اصطلاح «افغانستانی»
72) قانون اساسی افغانستان سیزده ساله شد
71) ششم جدی ۱۳۵۸، روزی كه افغانستان به اشغال اتحاد شوروی درآمد
70) روز جهانی اعلامیۀ ارزشمند حقوق بشر
69) انجلینا جولی و کمپ های مهاجرین افغان
68) نگاهی بر دهۀ قانون اساسی و اولین جمهوریت در افغانستان - حصۀ چهارم
67) فیدل کاسترو از صحنه رفت
66) استقبال از روز های جهانی منع خشونت بر زنان
65) نگاهی مختصر بر دهۀ قانون اساسی و اولین جمهوریت در افغانستان - حصۀ سوم
64) روز بین المللی منع خشونت بر اطفال
63) استاد محترم، شما دُر سُفـتـیـد - نظری به اصالت لسان دری
62) نگاهی مختصر بر دهۀ قانون اساسی و اولین جمهوریت در افغانستان - حصۀ دوم
61) نگاهی مختصر بر دهۀ قانون اساسی و دورۀ اولین جمهوریت در افغانستان
60) دونالد ترمپ، ملیونر بی تجربه در دولت داری، رئیس جمهور امریکا
59) تقدیم به دانشمند ملیگرا، شاعر گرانمایه، جناب نسیم اسیر
58) اندر اوصاف وجیبۀ آموزش و ارتباط منابع انترنتی به آن
57) کنفرانس بروکسل در زمینۀ ادامۀ کمک ها به افغانستان
56) زيبا كلام: نژاد پرستی و خود برتر بینی در فرهنگ ایرانی رایج است
55) روز بین المللی صلح
54) آیا براستی بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک جوهرند؟!
53) عید مبارک
52) پانزده سال از ترور احمد شاه مسعود می گذرد
51) به افتخار نود و هفتمین سالروز استقلال افغانستان
50) انتخاب یا تعیین
49) امکانات حالت اضطرار در شرایط جدید
48) معضلۀ عودت پناهنده گان افغان از پاکستان
47) آبدات تاریخی افغانستان، به ملت آن متعلق می باشد
46) یادی از مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، المتوکل علی الله
45) داکتر حسن شرق به صحنه بر میگردد!
44) نظری بر علل کودتای داود خانی و تغییر عقاید بر دست آورد های آن
43) آقای قیس کبیر، روز از نو روزی از نو
42) زندگی آخر سر آید، بندگی در کار نیست
41) آقای قیس کبیر، دیگر دلسوزی در حق تان نا رواست
40) بند برق و آبیاری "سلما" بعد از چهل سال فعال شد
39) در شهر، مستان معلوم الحال را باید گرفت
38) درخشش ملالی جویا در هالند به دفاع از زن مظلوم افغان
37) روزی بیاد مادران داغ دیده
36) به مناسبت دو سیاهروز هفت و هشت ثور
35) ھفت ثور، ھشت ثور و نه ثور را تاريخ ملت افغان بياد دارد
34) نامۀ سرکشاده به محترم هاشم سدید
33) نظری به مسافرت شاه و ملکۀ افغانستان به امریکا
32) یادی از بروس ریچاردسن، ژورنالیست و محقق افغانستان دوست
31) حقایق تلخ گوشه ای از بربادی افغانستان آشکار میشود
30) جنایتکاران قسی القلب فرخندۀ شهید، ازحکم اعدام معاف گردیدند!
29) فاجعۀ بیداد زن ستیزی در افغانستان و فریاد درخواست «عدالت»
28) چهل روز بعد از فاجعۀ استخوان سوز شهادت فرخنده
27) جنایتی شرم آور در آستانۀ تجلیل از سال نو هجرت پیغمبر«ص»
26) آغازی برای پامال عدالت برای فرخنده
25) از تخریب مغرضانۀ پیکره های با شکوه بامیان یکونیم دهه میگذرد
24) نگاهی مختصر بر گوشه هایی از روز جهانی زن
23) زن بودن در افغانستان، دردی استخوان سوز
22) ثبت اسناد تاریخ معاصر افغانستان در کتابخانۀ کانگرس امریکا
21) خشونت در افغانستان قوس صعودی را می پیماید
20) ۲۶ دلو، روزی که شوروی با شکست فاحش خاک افغانستان را ترک گفت
19) جای پای عمیق آدم کشان داعش در افغانستان
18) فاجعۀ خونین افشار هر گز فراموش نمی شود
17) بامیان به عنوان شهر خلاق، در شبکۀ یونسکوی - ملل متحد
16) اقدامات محکمۀ جنایات ضد بشریت - I.C.C. در افغانستان
15) تخریب آثار تاریخی تمدن بشری توسط تروریستان عصر حجر
14) بحثی عریان با آقای قیس کبیر، مدیر افغان جرمن آنلاین - قسمت دوم و اخیر
13) بحثی عریان با آقای قیس کبیر، مدیر افغان جرمن آنلاین
12) سال نو میلادی به همه عالم بشریت و هموطنان نا امید ما خوش قدم باشد
11) ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
10) شب رفت، سحر نشد، شب آمد.
9) عمارت جدید پارلمان افغانستان با حضور صدر اعظم هند افتتاح شد
8) ششم جدی ۱۳۵۸، روزی كه افغانستان به اشغال اتحاد شوروی درآمد
7) نظری به سالگرد اعلامیۀ ارزشمند حقوق بشر
6) استقبال از روز های جهانی منع خشونت بر زنان
5) حالت زارمادی عبدالله عبدالله قابل تشویش است
4) بیرق افغانستان
3) مؤفقیت دو خانم قابل افتخار افغانستان
2) تعمیل جنایت دهشت آفرین دیگری بر زن مظلوم افغان
1) استقبال از وبسایت ملی آریانا افغانستان آنلاین
 

آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler