Skip to main content

مقالات
اخبار روز
حراست از زبان دری
لغت نامه
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
اداره
Go Search
  
 

 
مطالب نشر شده از  حمید انوری
 
238) صحبت از موسی و عیسی و محمد نابجاست
237) در میخانه ببستند- خدایا مپسند! - قسمت دوم
236) عبدالله، کرونا و خلیلزاد
235) فرخنده را فراموش نکنیم!
234) درِ میخانه ببستند – خدایا!مپسند- قسمت اول
233) امرالله صالح چه می گوید؟
232) چقدر سخته خدایا
231) سیری در "سیری در توضیح تعصب..."
230) تعصب است تا تعصب - قسمت چهارم
229) تعصب است تا تعصب - قسمت سوم
228) تعصب است تا تعصب - قسمت دوم
227) تعصب است تا تعصب
226) "خلق را تقلید شان بر باد داد"
225) بانیان تجاوز ششم جدی، ننگ تاریخ افغانستان
224) قصر مقصر است یا قیصاری ؟!
223) اینجا پاداش گل، گلوله است!
222) بلقیس روشن همچنان می درخشد
221) "دانشگاه" گلم جم در جوزجان
220) به یاد یک خواهر، تقدیم به یک مادر!
219) چک چکی های "کاکتوسی"!
218) کشته شدن بغدادی در هالۀ از ابهام!
217) ایالات متحدۀ امریکا، متحد قابل اعتماد نیست!
216) طالبانِ سیه رو، دست به دامان رو سیه
215) از راست خبری نیست و صد دروغ...
214) پاسِ آشنائی ها
213) "تحریک طالبان"
212) شیخ آصف محسنی مُرد
211) سرنوشت ملتی را که ...
210) یا سخن دانسته گو ای مرد دانا، یا خموش
209) یادبود از صوفی عشقری و چند سخن دیگر
208) بنیان گذارِ"داره ماران"، مجرم اصلی است!
207) از گپ، گپ می خیزد
206) آنان که مشهور اند به قانون شکنی ...
205) عرض مختصری خدمت جناب"داؤد موسی"
204) این نودۀ بلوط است، پیوندش نمی گیرد
203) مرده شور ببرد این چنین"دوستی"را !!!
202) غم شریکی با یک مادر
201) قانونمندان بی قانون
200) پیام یک مادر
199) تکثرِ وحشت آور حیوانات بی شاخ و دُم
198) "بهار آمد گل و نسرين نيآورد"
197) خطاب به هشتم ثوری ها
196) نگاهی بر سیه روز های هفتم و هشتم ثور
195) عیب می جمله چو گفتی ...
194) زنان افغان"خط سرخ" را بخورند یا بپوشند؟!
193) یا سخن دانسته گو ای مرد دانا، یا خموش
192) سخنی با هموطنی!
191) از "نشست" تا "ناسته"، از"ناسته" تا کجا؟!
190) صوفی تـو چـنـد روز خــدا را کـنار باش
189) تراوشی در ترازو
188) "دانستنی های جالب در بارۀ زبان فارسی..."
187) اگر مرا بزنند . . .
186) نگاهی بر"یادداشت ها..."- قسمت دهم
185) نگاهی بر "یادداشت ها..."- قسمت نهم
184) نگاهی بر " یادداشت ها..." - قسمت هشتم
183) سالی که گذشت و سالی که در راه است
182) نگاهی بر "یادداشت ها..."- قسمت هفتم
181) ششم جدی، داغ ننگی بر جبین رو سیه و خلق و پرچم اش
180) نگاهی بر"یادداشت ها..."- قسمت ششم
179) نگاهی بر "یادداشت ها..."- قسمت پنجم
178) نگاهی بر "یادداشت ها..."- قسمت چهارم
177) نگاهی بر "یادداشت ها..."- قسمت سوم
176) نوید بزرگ!!
175) نگاهی بر "یادداشت ها..."- قسمت دوم
174) نگاهی بر "یادداشت ها..."
173) "افغانی"- قسمت ششم
172) "افغانی"- قسمت پنجم
171) یادداشت هائی که پراگنده نبودند...
170) "افغانی"-قسمت چهارم
169) "افغانی"- قسمت سوم
168) "بنی آدم اعضای یک پیکرند"
167) افغانی - قسمت دوم
166) روز معلم مبارک باد
165) افغانی
164) انیس کـُنج تنهایی کتاب است - بخش دوم
163) انیس کُنج تنهایی کتاب است (بخش اول)
162) اظهار سپاس و امتنان
161) اردوی"ملی"، یا اردوی "قومی؟!
160) مشکل اساسی ما عدم تطبیق قانون است، نه خود قانون!
159) مادرم! گريه مکن
158) سه روز پی در پی - اسدالله سروری کجاست؟
157) پنج بنای مسلمانی، بر شش چیز است
156) سخنی با "هدایت الله ذاهب"
155) فرخنده، نمونه ای از یک نسل برباد رفته
154) مبالغه،اغراق،غلو
153) "آشیان منِ بیچاره اگر سوخت چه باک"
152) قهرمان ملی گمنام
151) تجلیل از هشت مارچ در افغانستان کنونی
150) پیشنهاد صلح برای طالبان و...
149) حوت اگر حوتی کند
148) "مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز"
147) فرار متجاوزان از افغانستان
146) "ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما"
145) دا بله خوشحالی
144) نگاهی بر "به هم پیوست دادن دولت و جامعه"
143) این همه مسلمان کشی چرا!
142) گلبدین حکمتیار هستم!- قسمت دووم
141) نگاهی به انحلال اردوی افغانستان
140) داکتر دندان و مشکل دندان ها
139) ششم جدی، مرحلۀ خونین یک کودتای ننگین
138) " ابلۀ باشد که خود را گُم کند..."
137) گلبدین حکمتیار هستم!
136) بر زمینت می زند نادان دوست
135) احمد شاه مسعود و "یاران خاین"
134) احمد شاه مسعود و "یاران خاین"
133) "شتر در خواب بیند پنبه دانه"
132) خبرنگاری تجسمی از امانت داری
131) درنگی بر چند چرند!!!
130) چرا هر بادی وزد، پیش اش دوانیم؟!
129) افغانستان یا چورستان؟- قسمت سوم
128) یک خبر خوش از عمق یک فاجعه و چند سخن دیگر...
127) از رگ رگ کابل خون جاریست!
126) افغانستان یا چورستان؟
125) "وطن ویرانه از یار است یا اغیار یا هردو؟"
124) "از آن گرگی که می پوشد لباس میش می ترسم"
123) مادرم بر مرگ بی تابوت فرزندت بنال
122) "شیخی به زنی ..."
121) یادی از حماسۀ نهم ثور
120) هشت ثور سیاهتر از هفت ثور
119) باران مرگ در سرزمین غم و درد!
118) طالبان خاک به سر شدند، کرزی دیگر آنان را برادر نمی داند
117) آیا ارتباطی بین عزل ضیاء مسعود، اخطار عطا محمد نور و حمله بر قول اردوی دهدای مزار وجود دارد؟!
116) از خر کُشی تا شَیر فروشی قسمت دوم
115) از خر کُشی تا شَیر فروشی(1)
114) از "همایش" تا"همایشگاه" و از آنجا تا "زایشگاه"...
113) می بخور، مصحف بسوزان، آتش اندر کعبه زن-3
112) چند تذکر ادبی خدمت چند قاتل حرفوی
111) اشکی در سوگ فرخنده و عدالتی که نبود
110) می بخور، مصحف بسوزان، آتش اندر کعبه زن
109) می بخور، مصحف بسوزان، آتش اندر کعبه زن
108) راه بیرون رفت کدام است؟!
107) یک نمونۀ کوچک از حکومت سهامی کابل
106) آیا اصطلاحات"گفتاری"و"نوشتاری"، ...
105) "دوصد گفته چون نیم کردار نیست"
104) حماسۀ سوم حوت را فراموش نکنیم!
103) گلبدین مرده است یا جان میکند!؟
102) شکست و فرار تجاوزگران روسی از افغانستان
101) روز تجلیل شهیدان رسید!!!
100) گلبدین را خوبتر بشناسید
99) پنجاه و دو سال خطا و خیانت، جرم و جنایت
98) "پسر کو ندارد نشان از پدر"
97) "انجنیر گلبدین حکمتیار"- قسمت شانزدهم
96) ششم جدی 1358 "مرحلۀ نوین" یا تجاوز ننگین؟!
95) "خون ناحق دست از دامان قاتل برنداشت"
94) "انجنیر گلبدین حکمتیار"- قسمت پانزدهم
93) مشت محکم گلبدین بر دهن احمد ولی مسعود
92) جنایتکاران جنگی را پاداش میدهند!!!
91) "انجنیر گلبدین حکمتیار"- قسمت چهاردهم
90) دیده درائی و چشم سفیدی هم حد و حدودی دارد
89) عاقبت گرگ زاده، گرگ شود...
88) زیر دار گریختگی ها خواهان رفتن سَرِ دار اند!
87) "انجنیر گلبدین حکمتیار"- قسمت سیزدهم
86) میگویند! میگوئیم... قسمت دوم
85) میگویند! میگوئیم...
84) نگاهی به فرمان رئیس جمهور
83) "منار نجات" یا نجات منار
82) "انجنیر گلبدین حکمتیار"- قسمت دوازدهم
81) "انجنیر گلبدین حکمتیار"- قسمت یازدهم
80) "مَطَلب گُل ز دکانی که تفنگ می فروشد"
79) "انجنیر گلبدین حکمتیار"- قسمت دهم
78) "یا سخن دانسته گو ای مرد دانا، یا خموش"
77) "انجنیر گلبدین حکمتیار"- قسمت نهم
76) اسلام مرز دارد!!!
75) از زاویۀ دیگر
74) "انجنیر گلبدین حکمتیار"- قسمت هشتم
73) "ای تیغ تان چو نیزه برای ستم دراز"
72) نگاهی بر"ارکان ژورنالیزم"
71) چیزیکه عوض دارد، گله ندارد
70) "انجنیر گلبدین حکمتیار"- قسمت هفتم
69) مورچه که مرگش فرا میرسد، بال می کشد
68) لک بخشی های غنی از کیسۀ خلیفه
67) از ماست، که بر ماست
66) باج دهی امریکا به ایران
65) "نیش عقرب نه از ره کین است"
64) "انجنیر گلبدین حکمتیار"-قسمت ششم
63) ریزه‌ گل پس از هفت‌ بار عمل جراحی، بینی‌ اش را بدست آورد
62) جرقۀ سوم جنگ "جنبش"-"جمعیت"
61) قصۀ یک غصه
60) مردم را گوشت دم توپ ساخته اند
59) جنگ سالاران هنوز هم بیداد میکنند
58) "انجنیر گلبدین حکمتیار"- قسمت پنجم
57) هر جنایتکاری را وزیر و هر خیانت کاری را سفیر می سازند
56) "خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی دهد، مگر..."
55) کرزی او هیوادمل د سالنګي په کور کې
54) درعمليات دوستم افراد ملکى متضرر شده اند
53) "انجنیر گلبدین حکمتیار" - قسمت چهارم
52) "آن کس که نداند و نداند که نداند"
51) "انجنیر گلبدین حکمتیار" - قسمت سوم
50) "انجنیر گلبدین حکمتیار" - قسمت دوم
49) "زندگی آخر سر آید بندگی در کار نیست"
48) "انجنیر گلبدین حکمتیار"- قسمت اول
47) آخر بر ما چه رفته است؟!
46) یک خبر و یک نظر
45) بعضی جنگ ها مقدس اند، مگر هر صلح مقدس نیست
44) "په ملا باندی شوروا دیره ده"
43) دومین جرقۀ جنگ"جنبش- جمعیت"
42) یک "بیدار" و باقی همه خواب
41) "ملت از فقر بمیرد، تو جرنگانه بزن"
40) عکس ها سخن میگویند
39) از بنگله دیش تا افغانستان
38) حماسه ای دربطن یک فاجعه و نگاهی بر جفنگ پراگنی نذیر تنویر
37) هشتم ثور، تخم حرام هفتم ثور و نگاهی بر چرندیات"عبدالرحمن فرقانی"
36) بهاران خونین و امتداد آن خونین بهاران
35) دستان خون آلود"آی اس آی" از آستین چرکین "ریاست امنیت" بیرون شد!!!
34) "هرکه پا کج میگذارد، خون دل ما میخوریم"
33) جرقۀ جدیدِ جنگِ "جنبش"-"جمعیت"
32) رئیس جمهور با چه کسانی همدردی دارد؟!
31) طنزی که ریاست جمهوری را به وحشت انداخت
30) چگونه باید از "روز جهانی زن" در افغانستان تجلیل کرد؟!
29) "گذشته تغییر داده نمی شود"، اما فراموش هم نباید گردد!!!
28) گرامی باد یاد قیام و حماسۀ سوم حوت کابل
27) تحقیق تازه: بیش از ۲۲ میلیارد دالر از بابت غصب زمین به جیب مافیا رفته
26) ریزه گل در ترکیه
25) فرار متجاوزان از افغانستان
24) فریادی از دل پُر درد
23) "نشانم دستۀ گل جای پایت"
22) "فاجعۀ افشار" هرگز فراموش نمی شود
21) یادی از "مجروح" بزرگ
20) جنگسالارِ فیصدی
19) مبارزه با سرطان
18) ریزه گل براى تداوى به ترکيه انتقال[داده] مى شود
17) ریزه گل در فاریاب هنوز با درد بینی بریده شده فریاد می زند
16) سهم کوچک مریم در داستان زندگی
15) امریکا و اروپا تحریم های اتمی علیه ایران را برداشتند
14) "قسم بر آسمان پر ستاره، هزاره شیعه و سنی نداره"
13) ائتلاف نمایشی، ناپایدار و دیر هنگام عربستان بر ضد سازمان تروریستی "داعش"
12) کاش، ایکاش...
11) سهم ما درد دل، خون جگر و سوزش معده است
10) نگاهی گذرا بر سال کهنه ونظری بر سال جدید
9) شش جدی مرحلۀ "نوینِ" کودتای ننگین
8) شیخان عرب و "کبک زری"
7) امنیت، طلا است
6) من رئیس جمهور افغانستان هستم
5) گاوان و خران بار بردار، بهِ ز آدمیان زشت کردار
4) آب از سرچشمه خت است!!!
3) حکومت دو سره و دزدان سرگردنه
2) ستارۀ درخشان در کهکشان بی کران
1) خرج اگر از کیسۀ مهمان بود
 

آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler