Skip to main content

مقالات
اخبار روز
حراست از زبان دری
لغت نامه
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
اداره
Go Search
  
 

 
مطالب نشر شده از  احسان الله مایار
 
194) به عنوان بقایای جنایتکاران (4)
193) به عنوان بقایای جنایتکاران! قسمت سوم و ختم
192) یک پارچه زیبائی
191) به عنوان بقایای جنایتکاران
190) به عنوان بقایای جنایتکاران
189) افغانستان گورستان آرمان ها
188) در قبال سفر ترمپ
187) تشخیص واقعیت ها
186) احمد موسی کندهاری
185) اندیشه های یک افغان
184) حیدر را به خواب دیدم
183) دوست عزیزم را به خاک سپردند
182) در ازای واقعیت ها
181) منار عاصی
180) استقلال مردم ما صد ساله شد
179) آرامگاهِ پدر و فرزند
178) انتباهم از مذاکرات
177) جدایی بین من و ما
176) دنیای زیبای بی غل وغش
175) هواخواهان و هواداران تأریخ
174) یادی از وطن آزرده
173) مهار کردن شتر مست
172) تشخیص و پیدایش یک ناجی
171) مسئولیت زنده ها در قبال داد خواهی شهداء
170) روز پلید و نحسِ ششم جدی
169) علایق امریکا در نیم قارۀ هند
168) دوست عزیزم داکتر حیدر داور به خاک سپرده شد
167) منزلت "فرخنده"، دخت افغان در تأریخ افغانستان
166) نهضت صلح در افغانستان
165) داستان سقوط داکتر نجیب تکرار می شود؟
164) به عنوان فرزندان آزادۀ افغان قسمت سوم
163) افغان ها در جستجوی آزادی میهن شان
162) به عنوان فرزندان آزادۀ افغان قسمت دوم
161) به عنوان فرزندان آزادۀ افغان
160) اندیشه ‌های اجتماعی ابوریحان بیرونی
159) وظیفۀ تایپستی و پوسته رسانی را دارم
158) انقلاب و کودتا در دو کشور همسایه و مسلمان و دست آورد های شان
157) گزارشی که عنوان به کار ندارد
156) پیشنهاد آتش بس، جشن استقلال و عید سعید اضحی
155) پشتون تاجک شیعه
154) انتباه گرفتن از رویداد های تأریخی
153) پیشگفتار داور در قبال سرود "خواب پریشان"
152) یازدهمین سالگرد رحلت اعلیحضرت محمد ظاهرشاه
151) یادی از دوست یک عمرم مرحوم عطا محمد نورزائی قسمت سوم و ختم
150) یادی از دوست یک عمرم مرحوم عطا محمد نورزائی قسمت دوم
149) یادی از دوست یک عمرم مرحوم عطا محمد نورزائی قسمت اول
148) استاد حیدر داور، دوست بی همتا قسمت دوم و ختم
147) استاد حیدر داور، دوست بی همتا قسمت اول
146) حامد کرزی محرم راز ها
145) سید خلیل الله هاشمیان، چشم از جهان پوشید
144) فیسبوک چی ارمغان دارد
143) نگاهی به گذشته
142) قوطی عطاری فیسبوک
141) روزکی نه چندان خوش
140) انرژی قابل تجدید از کجا تا به کجا
139) یادی از شاهِ سَرور فرهنگ و فرهنگ دوست افغانستان
138) از کافرستان تا نورستان
137) از کافرستان تا نورستان
136) نوروز
135) تکملۀ رویداد های تأریخی (قسمت هفتم)
134) تکملۀ رویداد های تأریخی (قسمت ششم)
133) دِلم تنگی تنگی میکنه چرا ایطور شدیم؟
132) تکملۀ رویداد های تأریخی (قسمت پنجم)
131) تکملۀ رویداد های تأریخی بخش چهارم
130) تکملۀ رویداد های تأریخی(قسمت چارم)
129) تکملۀ رویداد های تأریخی (قسمت سوم)
128) روانت شاد شهید راه آزادی افغانستان
127) تکملۀ رویداد های تأریخی قسمت دوم
126) تکملۀ رویداد تأریخی که مایۀ افتخار ما است
125) باز هم صفحه ای از فیسبوک
124) مصطفی مایار به رحمت حق پیوست
123) رنج بی سرحد ملت صبور و معصوم افغان
122) تدویر لویه جرگه، بحث داغ روز (قسمت اول)
121) آموزش رویداد های تأریخی به آیندگان
120) به انتظار روشني در ختم تونل
119) زوال خدام دون صفت بیگانگان
118) به نگاه و نظر مردم ارج بگذاریم (قسمت دوم)
117) به نگاه و نظر مردم ارج بگذاریم
116) یادی از ننگنهار باستان و ننگرهار امروز
115) جوانی کجایی که یادت بخیر (قسمت دوم)
114) جوانی کجایی که یادت بخیر (قسمت اول)
113) صفحه ای از گزارشات میهن ما
112) مار گزیدگان بایست دشمنان خاک و مردم خودرا به فراموشی نسپارند
111) مقایسۀ وضع امروز وطن ما با 20 سال قبل
110) نود و هشتمین سالگرد جشن استقلال
109) شاهدان تکرار حوادث تأریخی
108) رهنمایان آیندۀ افغانستان
107) راد مردی که به خاک و مردم خود
106) سر نوشت ملت افغان
105) در قبال بند های آب گردان
104) در قبال بند های آب گردان
103) هلموت کوهل، کانسلر سابق آلمان
102) یاد از خاطره ایکه به تأریخ تعلق می گیرد
101) نظر سنجی در قبال اعزام عساکر امریکائی
100) تلذذ در جنگ اندازی سرحد
99) خاطراتیکه با حیاتم پیوند عمیق دارند
98) مکتوب سر گشاده به عنوان برادر حکمتیار
97) انگیزۀ نوشتن این مقال
96) دور نمای مه آلود افغانستان نیازمند (سوم و اخیر)
95) دور نمای مه آلود افغانستان نیازمند (قسمت دوم)
94) دورنمای مه آلود افغانستان نیازمند
93) خاطرات گذشته اندیوال حیاتم
92) مکثی در قبال اعلامیۀ "فارو"
91) روز جمعه و زمستان کابل
90) به افسانه ها باور کرد یا به چشمدید شخص با اعتبار(قسمت چهاردهم)
89) به افسانه ها باور کرد یا به چشمدید شخص با اعتبار(قسمت سیزدهم)
88) دلیل این تغییر چیست؟
87) به افسانه ها باور کرد یا به چشمدید شخص با اعتبار(قسمت دوازدهم)
86) به افسانه ها باور کرد یا به چشمدید شخص با اعتبار(قسمت یازدهم)
85) موقف جدید افغانستان در بازیی سیاست منطقه
84) به افسانه ها باور کرد یا به چشمدید شخص با اعتبار(قسمت دهم)
83) به افسانه ها باور کرد یا به چشمدید شخص با اعتبار(قسمت نهم)
82) سالگرد شوم و نحس ششم جدی 1358 (27 دسامبر 1979)
81) به افسانه ها باور کرد یا به چشمدید شخص با اعتبار(قسمت هشتم)
80) به افسانه ها باور کرد یا به چشمدید شخص با اعتبار(سمت هفتم)
79) به افسانه ها باور کرد یا به چشمدید شخص با اعتبار(قسمت ششم)
78) به افسانه ها باور کرد یا به چشمدید شخص با اعتبار(قسمت پنجم)
77) به افسانه ها باور کرد یا به چشمدید شخص با اعتبار(قسمت چهارم)
76) به افسانه ها باور کرد یا به چشمدید شخص با اعتبار (قسمت سوم)
75) به افسانه ها باور کرد یا به چشمدید شخص با اعتبار (قسمت دوم)
74) کتاب - جمیعت تحکیم وحدت اسولا
73) به افسانه ها باور کرد یا به چشمدید شخص با اعتبار
72) به افسانه ها باور کرد یا به چشمدید شخص با اعتبار
71) شناخت دونالد ترمپ ساده نیست
70) پژواک نیک در قبال احتیاج مادر ایجاد است
69) احتیاج مادر ایجاد است
68) برگ های ریخته از تاریخ معاصر افغانستان (قسمت چهارم)
67) برگ های ریخته از تاریخ معاصر افغانستان (قسمت 3)
66) برگ های ریخته از تاریخ معاصر افغانستان (قسمت 2)
65) برگ های ریخته از تاریخ معاصر افغانستان
64) جنبش مشروطیت درافغانستان (بخش بیست ویکم)
63) سیمای شجاعان اشرف غنی از دید مردم
62) جنبش مشروطیت درافغانستان (بخش بیستم)
61) جنبش مشروطیت درافغانستان (بخش نزدهم)
60) جنبش مشروطیت درافغانستان (بخش هژدهم)
59) جنبش مشروطیت درافغانستان (بخش هفدهم)
58) جنبش مشروطیت درافغانستان (بخش شانزدهم)
57) جنبش مشروطیت درافغانستان (بخش پانزدهم)
56) نودوهفت سال استقلال وطن ما به همه مبارک بیلانس نود و هفت سال آزادی
55) نادر افغان داستان فرزند مهاجر تا پادشاهی (14)
54) ضیاء الحق تا نجیب
53) نظری به جهان فیس بوک و انتخاب یک نامه
52) جنبش مشروطیت درافغانستان (بخش \چهاردهم)
51) نادر افغان داستان فرزند مهاجر تا پادشاهی (قسمت سیزدهم)
50) ملت نجیب افغان از شیوهٔ غلامی حذر کنید
49) به مناسبت نهمین سال رحلت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بابای ملت
48) جنبش مشروطیت درافغانستان (بخش سیزدهم)
47) نادر افغان داستان فرزند مهاجر تا پادشاهی (قسمت دوازدهم)
46) جنبش مشروطیت درافغانستان (بخش دوازدهم)
45) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی اسولا (قسمت اول)
44) جنبش مشروطیت درافغانستان (بخش یازدهم)
43) نادر افغان داستان فرزند مهاجر تا پادشاهی (11)
42) عامل اصلی به تعویق افتادن پروژهٔ بند سلما
41) جنبش مشروطیت درافغانستان (قسمت دهم)
40) نادر افغان داستان فرزند مهاجر تا پادشاهی (قسمت دهم)
39) آقای سیستانی باور کنید دلم بحال تان میسوزد
38) جنبش مشروطیت درافغانستان (قسمت نهم)
37) جنگ سوم افغان و انگلیس
36) نادر افغان داستان فرزند مهاجر تا پادشاهی (قسمت نهم)
35) جنبش مشروطیت درافغانستان (قسمت هشتم)
34) نادر افغان داستان فرزند مهاجر تا پادشاهی (بخش هشتم)
33) جنبش مشروطیت درافغانستان (بخش هفتم)
32) نادر افغان داستان فرزند مهاجر تا پادشاهی (هفتم)
31) جنبش مشروطیت درافغانستان (قسمت ششم)
30) نادر افغان فرزند مهاجر تا پادشاهی (قسمت ششم)
29) جنبش مشروطیت درافغانستان (قسمت پنجم)
28) جنبش مشروطیت درافغانستان (قسمت چهارم)
27) بهارم کجائی!
26) نادر افغان داستان فرزند مهاجر تا پادشاهی قسمت پنجم
25) "فرخنده" در قطار قربانیان جهالت
24) جلا دادن گزارشات تأریخی
23) نادر افغان داستان فرزند مهاجر تا پادشاهی قسمت چهارم
22) احیای امید زندگی برای زنان در افغانستان
21) جنبش مشروطیت درافغانستان قسمت سوم
20) بقایای پلید بریژنف در جهنم با شیاطین می رقصد
19) به یاد تو سخنور بی همتای ملت افغان
18) نادر افغان داستان فرزند مهاجر تا پادشاهی (قسمت سوم)
17) جنبش مشروطیت درافغانستان (بخش دوم)
16) نادر افغان داستان فرزند مهاجر تا پادشاهی بخش دوم
15) جنبش مشروطیت درافغانستان (بخش اول)
14) نادر افغان داستان فرزند مهاجر تا پادشاهی بخش اول
13) پند یک پدر درحال مرگ به فرزندش
12) آیا حقیقت و واقعیت ثابت وجود دارد (بخش سوم و ختم)
11) آیا حقیقت و واقعیت ثابت وجود دارد (بخش دوم)
10) آیا حقیقت و واقعیت ثابت وجود دارد
9) دور اندیشی و استدلال بالای تهداب واقعیت ها
8) وضع آشفتهٔ میهن ما و بازشدن روزنهٔ امید
7) سالگرد شوم و نحس ششم جدی 1358 (27 دسامبر 1979)
6) ابراز نظر ناچیز بالای «کوران خانه نشین از بغداد خبر دارند»
5) اخلال در تکوین یک پروسه مقتضی به فساد است بخش سوم و ختم
4) اخلال در تکوین یک پروسه مقتضی به فساد است (بخش دوم)
3) اخلال در تکوین یک پروسه (بخش اول)
2) سازش راشی و مرتشی با حمایت مربی
1) آریانا افغانستان آنلاین چهرهٔ جدیدی در جهان رسانه ها
 

آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler