Skip to main content

مقالات
اخبار روز
حراست از زبان دری
لغت نامه
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
اداره
Go Search
  
 

 
مطالب نشر شده از  خلیل الله معروفی
 
149) موسیقی و سیاست ــ تقارُب و تباعُد
148) "آنچه" ــ "آنکه" ــ "آنچه که" و ...
147) افغانستان گلستان اقوام
146) وقتی "داتُورَه" را از زیر دُمبِش پَس کنند ...
145) داستانهائی از "منطق الطیر"(قسمت ششم)
144) بحث در موضوعاتِ خراشنده
143) داستانهائی از "منطق الطیر"(قسمت پنجم)
142) هشتاد و هشت سال پُربار
141) داستانهائی از "منطق الطیر"(قسمت چارم)
140) داستانهائی از "منطق الطیر"(قسمت سوم)
139) داستانهائی از "منطق الطیر"(قسمت دوم)
138) داستانهائی از "منطق الطیر"(قسمت اول)
137) اعلان صلح
136) مدتی این مثنوی تأخیر شد (قسمت دوم)
135) نظم و شعر ــ ناظم و شاعر
134) «مدتی این "مثنوی" تأخیر شد»(قسمت اول)
133) خانمت خوب است؟
132) اسطورۀ طنز و کومیدی از جهان رفت
131) خطاب به دختر افغان
130) "عبداله و عبدالطیف" از یک "طیف" هستند!!!
129) "دری" منسوب به "دره" و "دربار" نیست!!
128) باید و بایَست ــ شاید و شایَسته
127) پردازِش ــ گرمایِش ــ رزمایِش
126) طنز نیست؛ یعنی طنز هست!!!
125) دستور زبان؛ یعنی "شیرۀ ساختمانِ زبان"
124) ناکام مضمون پشتو
123) تُشنۀ مِهرِ پدرکلان
122) پیام تَسْلِیَت به "حمید جان انوری" و ...
121) سپاسمندی از تبصرۀ انتقادی استاد نگارگر
120) دانشمند ــ اندیشه مند ــ متفکِّر
119) مباحث دستوری و تبصرۀ عزیزان
118) افغان جرمن باز نانِ چوپانه میخوره!!!
117) اُعجوبۀ دهر، بوعلی سینای بلخی
116) بحثهائی در دستور زبان دری (قسمت سوم)
115) بحث های در دستور زبان دری (قسمت دوم)
114) بحث های در دستور زبان دری (قسمت اول)
113) بحثهائی در دستور زبان دری
112) صدمین سالگرهِ استقلال در غیابِ استقلال
111) انجنیری و درک از تخنیک
110) بَعثِ بعدَالمَوتِ "افغان جرمن"
109) صوفی عشقری و احمد ظاهر
108) سجده بر درگاهِ "احمد ظاهر"
107) بی مادر شدن زبانها
106) مغازلۀ "وطندوست" و . . .
105) خاله گکانی در وبسایت ها
104) رقص "نشست" بر لبان "زبانبازان"(قسمت اول)
103) دیدۀ جنگ و نادیدۀ صلح
102) جنجالهای "روشنفکران" برهنه جان
101) خلعِ "لغاتِ ملیّ"؛ یعنی "افتراقِ ملیّ" (بخش دوم)
100) "خالص سازی زبان"؛ یعنی "افتراق ملی"(قسمت اول)
99) زبان ــ بیان ــ اندیشه ــ آزادی
98) سی سال پس از شکست
97) نگاهی به نگاشته های "یونس نگاه"
96) استقبال از "قسم ترقانک"
95) نشست نشست نشست
94) استاد یوسف کهزاد رخ در نقاب خاک نهاد
93) "تهاجم فرهنگی" و "اذان ملای ِغریب"
92) لشکرکشیِّ "افغان جرمن" در برابرِ "أدبِ دری"(قسمت پنجم)
91) جلسه و نشست
90) فلکسا دیده ام کوه و بهشت آسا، بیابانش
89) لشکرکشی افغان جرمن در بارۀ ادب دری (قسمت چهارم)
88) سی سال پیش از امروز در همین روز
87) لشکرکش ی "افغان جرمن" در برابرِ "أدبِ دری"(قسمت سوم)
86) لشکرکشیِّ "افغان جرمن" در برابرِ "أدبِ دری"(قسمت دوم)
85) لشکرکشیّ "افغان جرمن" در برابر "ادب دری"(قسمت اول)
84) جوابی به آقای میرویس "موج"
83) ادب - ادب دری - استاد ادب دری
82) یادی از گذشته هایِ دورِ کابل (قسمتِ سوم)
81) یادی از گذشته هایِ دورِ کابل (قسمت دوم)
80) یادی از گذشته هایِ دورِ کابل (قسمت یک)
79) جاوِدان گردید نامت، جاوِدان!
78) کابل بی زر باشه، بی برف نی
77) مبارک است، نود سال بر سریر مراد
76) نگه دار فُرصت، که عالم دمی ست!!!
75) بنی آدم اعضای یک پیکرند
74) اولین مشقِ لغت ــ "چُوْحَبَل"
73) روزگارِ عُسرتِ افغان
72) مراسم قسم ترقانک حامد کرزی
71) قصه ای از استاد بزرگوارم "جبارخان"
70) استقبال از نشائد استاد اسیر و نعمت الله مختارزاده
69) استاد اسیر و حافظ شیراز
68) استقبال از غزل استاد فدائی هروی
67) شِمال ــ شَمال ــ شُمال
66) استاد قاسم افغان و اختری بائی فیض آبادی
65) ضَمات ـ ضِماد ـ پُوماد
64) به کهنۀ خود بساز(بخش دوم، قسمت دوم)
63) به کهنۀ خود بساز (بخش دوم، قسمت اول)
62) ابرازِ غمشریکی
61) "کنج و کاوی" یا "کنجکاوی"؟
60) جلسه و نشست و شرح صرفی و لغوی آنها
59) ترانۀ افغان سِتان
58) مشکلات املائی دری زبانان (بخش هفتم)
57) مشکلات املائی دری زبانان(قسمت ششم)
56) یاد بادا روزگاری
55) شاعر نام آور افغان
54) تبصره بر ردِ پای خراسان (قسمت دوم)
53) تبصره بر رد پای خراسان (قسمت اول)
52) به کهنۀ خود بساز(بخش اول، قسمت آخر)
51) جهان مُعضِلت و مَقامِ مَعرِفت
50) به کهنۀ خود بساز(بخش اول، قسمت سوم)
49) به کهنۀ خود بساز(بخش اول، قسمت دوم)
48) افغان و گان
47) به کهنۀ خود بساز، که نوِ دیگران گران است 1
46) استاد ځلاند رُخ در نقاب خاک کشید
45) چرا نویسندگان به درستگوئی توجُّه ندارند؟؟؟
44) بوسه و پرستش
43) غمکدۀ غُربت ــ طومار بوسه
42) میدان طیّاره ــ میدان هوائی ــ فرودگاه
41) شگافتنِ رباعی بوعلی سینا
40) خوردن و نوشیدن (قسمت سوم)
39) خوردن و نوشیدن (قسمت دوم)
38) خانۀ پدر آباد و بر پدرپدرِش رحمت باد!!!
37) خوردن و نوشیدن (قسمت اول)
36) بادا بادا ــ الهی مبارک بادا
35) اولین بارِ سیاسیِ تهاجمِ فرهنگیِ ایران
34) سقوط و إستحالۀ ارزش ها
33) عرش اگر باشم زمینِ آسمانِ بیدلم (قسمت دوم)
32) افغان، افغانی، افغانستانی(بخش اول)
31) عرش اگر باشم زمینِ آسمانِ بیدلم (قسمت اول)
30) افغانستان گلستان اقوام
29) سیری بر آثار هـرات
28) مــزاق اول اپــریـل
27) یاد بود و خاطراتی از رنده یاد تیموری صاحب
26) لیک بـود حاجی و با اعتبار
25) بحثی در صرف زبان دری و عربی
24) نه ازین شوری شور نه از آن بی نمکی
23) زمانی پیش از جهان ما (مقالۀ دوم)
22) سرود زندگانی - افسانۀ حیات (مقالۀ اول)
21) قصۀ اندوهِ دل
20) اصـالـت زبـان دری (بخش اول)
19) مبارکباد یکسالگی (آریانا افغانستان آنلاین)
18) ولد ــ والد ــ مَوْلِد ــ مُوَلِّد
17) استاد قاسم افغان و اختری بائی فیض آبادی
16) جَک مَلَه تُور ــ غَتْمَغَتُول
15) وفات توریالی اعتمادی (تمثال نکوکاری از جهان رفت)
14) در مـورد ترجمه های تحت اللـفـظ
13) مادرِ افغان سیمای مظلومیّت و سمبول دلاوری
12) هفت و هشت ثور دو روز شوم درتأریخ مُعاصر افغانستان
11) گزارش فاتحه گیری تیموری صاحب فقید
10) گزارش مراسم تدفین "تیموری صاحب"
9) «گوئید به نوروز، که امسال نیاید!!!»
8) سرقت فرهنگی، جزئی از "ستراتژی شووینستی" ایران است
7) ولی احمد "نوری" و "شیون کابلی" دو عاشق وطن، دو افغان باوفاء
6) اشعار "همیشه بهار" دری (از داستانهای "مثنوی معنوی مولوی")
5) ما کزین بوستان شدیم، شدیم (اشعار همیشه بهار "خلیلی افغان")
4) آتش اندر آتش اندر آتش است
3) تقریظ بر در دری
2) ساحر سحر سخن ــ "خلیلی افغان"
1) پیام تهنیت به وبسایت «آریانا افغانستان آنلاین»
 

آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler