Skip to main content

مقالات
اخبار روز
حراست از زبان دری
لغت نامه
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
اداره
Go Search
  
 

 
مطالب نشر شده از  تیمورشاه تیموری
 
29) بمناسبت روز طفل بخش سوم و پایان
28) بمناسبت روز طفل بخش دوم
27) معضلۀ افغانستان
26) عید آمــد و دلستان نیامد
25) از قتل و شهادت فرخنده دو سال سپری شد
24) بــــهـــار
23) از قتل و شهادت فرخنده یک سال سپری شد
22) صــلــح مــا
21) رخ خوبان - اهداء به زنان عزیز کشورم
20) گرنه ای "افغان" بگو پس کیستی
19) من دلـشـده
18) خطاب به طالبان خون آشام
17) آدمــــیـــت
16) نالۀ شرر بار
15) من دلشده (اقتفا از یک غزل استاد اسیر)
14) غیرت و غیرتمندی
13) صلحُ رفاه
12) مشتاق یک نگاه
11) به ملاهائی که فهم و دانش صحیح دینی ندارند
10) شاهد گل
9) کـاشـکــی
8) این دد منشان
7) دنیایِ فانی
6) حـسـن یــار
5) مخمس (قومی که فرو رفته به پندار زیاد است )
4) آفت زمانه
3) دم غــنــیــمـت
2) خاکدان پر غوغا
1) اظهار مسرّت و عرض تهنیت
 

آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler