Skip to main content

مقالات
اخبار روز
حراست از زبان دری
لغت نامه
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
اداره
Go Search
  
 

 
مطالب نشر شده از  نادرشاه سدوزی
 
18) تأریخ نگاری از دیدگاهِ کمونیست ها
17) کودتا شکست خورد
16) ترحم و دلسوزی به حال مردم افغانستان
15) ائتلاف کج و کور «قــومــی» در انقره
14) عدالت خواهی درست است ولی به چه شکل؟
13) پاکستان و ایران عامل قتل افغانها !
12) وطن عزیز ما افغانستان
11) دیموکراسی در پرتو فلسفه و ایدولوژی
10) احزاب سیاسی وسیاست
9) بنیاد تجدد در جوامع صنعتی
8) چرا سقوط قدرت سیاسی مطرح است؟
7) بررسی وضع اقتصادی از دیدگاه امروز
6) کلید حقیقی تمام اسرار در چه است؟
5) تیمور لنگ در هرات
4) از کی باید اطاعت و فرمانبرداری نمود
3) بررسی عمق بحران سیاسی
2) بازهم یک موفقیت بزرگ دیگر
1) طرز حکومتداری از دیگاه دانشمندان
 

آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler