Skip to main content

مقالات
اخبار روز
فهرست مندرجات
لغت نامه
گنجینۀ شعر و ادب
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
Go Search

 


مطالب نشر شده از : حسیب فضل
تعداد مطالب : 4141: موسیقی در اسلام
04.09.2020


40: خودکفایی کشور
01.08.2020


39: رهایی ادبیات و تاریخ منطقه از اسارت ایران
15.07.2020


38: کشف کتیبه به زبان باختری در «سیاه‌ زمین» جاغوری
23.05.2020


37: فارسی زبان مهاجر یا بومی ایران
19.04.2020


36: سلابۀ کوشانی ها در افغانستان
06.11.2019


35: چـشک خــیــالــی
30.10.2019


34: بزرگترين معجزه قرن: باور به نيرنگ تکامل
12.09.2019


33: سفر راهب بودایی به قارۀ امریکا پیش از کریستوف کولومب
08.07.2019


32: شعر ملالی به پشتو و دری
29.06.2019


31: گریۀ نرگس
23.06.2019


30: نام افغانستان در نقشه جهان
18.06.2019


29: جمال مدعا
26.05.2019


28: تشویق ستیزه در زبان
17.05.2019


27: زبان هویت فرد و ملت است
11.05.2019


26: طریقۀ آسان دگرگون کردن یک کشور آرام
15.04.2019


25: بهترین فرهنگ زبان برای مهاجر بدبخت افغان
11.04.2019


24: از زبان مولانای بزرگ بلخی بلی بگوئید نه بله
07.04.2019


23: دُر دری شــکــرخـــنـــد
03.04.2019


22: مسلمان کشی
01.04.2019


21: روز جهانی زن خجسته باد!
09.03.2019


20: هــیــون تـسـنـگ در افغانستان
01.03.2019


19: کتیبۀ رباطک و قصۀ زبان دری
21.02.2019


18: سلطان محمود غزنوی یا کوروش هخامنشی
15.02.2019


17: دانای خاموش مجرم است
02.02.2019


16: بهترین نسخه برای بربادی
25.01.2019


15: بنفشه رسته از زمین
22.01.2019


14: از زبان زیبای دری حراست کنیم
19.01.2019


13: نــــــام افــغــانستان
13.01.2019


12: پشتو و دری شیر و شکر
12.01.2019


11: ابو ریحان بیرونی خوارزمی است نه ایرانی
10.01.2019


10: در دری - بی زبان نتوان خدا را شناخت
09.01.2019


9: در دری - فرق بین شیر و شیر
04.01.2019


8: از زبان زیبای دری حفاظت کنیم
23.12.2018


7: کتاب الوقف و الابتداء
21.12.2018


6: که په میوند کی شهید نشوی!!
18.12.2018


5: تزریق خشونت و تشویش ستیزه در زبان
16.12.2018


4: مکن دور از خود تو این در قشنگ دری
13.12.2018


3: سفر گاگارین بدور زمین و از صوفی عشقری به مهتاب
04.12.2018


2: قصۀ سلطان غیاث الدین و حافظ
01.12.2018


1: استادان بی همتای شعر و سخن
28.11.2018


آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler