Skip to main content

مقالات
اخبار روز
فهرست مندرجات
لغت نامه
گنجینۀ شعر و ادب
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
Go Search

 


مطالب نشر شده از : محمد عزیز عزیزی
تعداد مطالب : 2424: چهل سال از قیام قهرمانانۀ هرات می گذرد
16.03.2019


23: 26 دلو سالروز شکست اتحاد شوروی در افغانستان
15.02.2019


22: استحمار انسان
16.11.2018


21: در عزای آتش زدن غزنه (مهد تمدن اسلامی)
15.08.2018


20: نوروز و سال نو به همه مبارک باد
20.03.2018


19: به مدعیان دروغین حقوق بشر؟!
24.02.2018


18: قصۀ مهار اشتر با دم خر
06.02.2018


17: سرشکی بر تنهائی بیت المقدس
07.12.2017


16: پاسخ به خامنه یی، در مورد کشتار مسلمانان در سوریه
29.11.2017


15: افسانه یا حقیقت؟ قضاوت با خواننده است
25.07.2017


14: هفت و هشت ثور را در یک ترازو نباید گذاشت
29.04.2017


13: کودتای هفت ثور سال 1357
26.04.2017


12: پارلمان غیر مسئول افغانستان
02.04.2017


11: روز منحوس شش جدی روز تجاوز روسیه شوروی به افغانستان
26.12.2016


10: آیا میتوان در برابر جنایات در سوریه سکوت کرد؟
07.10.2016


9: قبلــۀ مدعیان دروغین
18.08.2016


8: روز سیاه و ننگین هفت ثور 1357
24.04.2016


7: فاجعـــۀ خونبار هفت ثور1357 کودتای گــاو
24.04.2016


6: کشتن وحشیانۀ دختر مهاجر افغان در تهران
18.04.2016


5: قیام قهرمانانۀ 24حوت سال 1357هرات
16.03.2016


4: مردم هرات بنیان نظام کودتائی خلق و پرچم را درهم شکست
14.03.2016


3: آرزوهـــای امروزی
16.01.2016


2: ششم جدی سالروز اشغال نظامی افغانستان
28.12.2015


1: روز منحوس تجاوز شوروی به افغانستان
26.12.2015


آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler