Skip to main content

مقالات
اخبار روز
فهرست مندرجات
لغت نامه
گنجینۀ شعر و ادب
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
Go Search

 


مطالب نشر شده از : محمد نعیم بارز
تعداد مطالب : 9898: ظهور اسلام
10.09.2020


97: محترم آقای سید هاشم سدید سلام!
12.08.2020


96: دولت دو سره، به رهبری اشرف غنی یکسره شد!
22.05.2020


95: نقدی از مارکس - مارکسیسم و نظری بر فیلسوفان دیگر!
19.05.2020


94: کودتاها، تجاوزها و پایان نامعلوم جنگها در افغانستان (ق 2)
29.04.2020


93: کودتا ها و پایان نامعلوم جنگها در افغانستان (ق 1)
27.04.2020


92: جناب اشرف غنی! رئیس جمهور هستی یا نه؟
25.04.2020


91: عبدالله خلاف منافع ملی، در خدمت امریکا و طالبان است
21.04.2020


90: از شکستن بت بی زبانی چه سود؟
02.04.2020


89: باید از موضع متهوّرانه و برحق اشرف غنی دفاع کرد!
29.03.2020


88: عبدالله عبدالله و تحلیف کاریکاتوریسی و میمون وار
24.03.2020


87: «صلح واهی دل خوش کن امریکا با طالبان»
06.03.2020


86: پیروزی تیم اشرف غنی، صدق حق علیه باطل است!
20.02.2020


85: آتش بس، یا معمای کاهش خشونت؟
29.01.2020


84: کودتاها، تجاوزها و پایان نامعلوم جنگها در افغانستان
27.12.2019


83: پیروزی تیم اشرف غنی، صدق حق علیه باطل!
22.12.2019


82: عبدالله عبدالله و حرکت های افسار گسیخته!
29.11.2019


81: پاسخ به «توصیف فوسیل شدۀ انقلاب»
07.11.2019


80: کمرنگی انتخابات بهتر است، از سیاه رنگی صلح طالبان
27.10.2019


79: مسئلۀ انتخابات و مشروعیت دولت!
24.09.2019


78: جناب خلیل زاد، «توافق نامۀ صلح» شما، تزویرِ بود نه صلح!
10.09.2019


77: امرالله صالح، در مقاومت و صداقت حماسه آفرید!
06.08.2019


76: پاسخ بهمه مدافعان سیاستهای شاه امان الله و داؤد خان!
18.07.2019


75: با کودتای 26 سرطان تا امروز از پیکر ملت خون جاریست!
17.07.2019


74: ضرورت امنیت و ثبات در افغانستان!
02.06.2019


73: عوامل کودتای 7 ثور 1357در افغانستان؟
27.04.2019


72: تبصره بر نوشتۀ اول و دوم، محترم دوکتور س. ع. کاظم
20.04.2019


71: نقدی بر تبصرۀ محترم سید عبدالله کاظم
08.04.2019


70: صلح امریکا باطالبان بمفهوم معامله چوپان با گرگان! (2)
23.03.2019


69: از قیام خونین 24 حوت 1357 هرات چه می آموزیم؟
18.03.2019


68: صلح امریکا با طالبان، به مفهوم معامله چوپان با گرگان (1)
16.03.2019


67: قابلیت اشرف غنی در روند تکامل حاکمیت ملی
27.02.2019


66: پروژۀ صلح خلیل زاد هراس برانگیز تر از جنگ
30.12.2018


65: ترس از بحث آزاد
16.12.2018


64: بازار گرم انتخابات نمایندگان ولسی جرگه!
03.10.2018


63: سیاست افغانستان، روایتی از درون
12.09.2018


62: جنگسالاران و مافیا، در جدال قدرت
10.08.2018


61: نخستین تجویز موثر، پاکستان شامل لیست خاکستری شد
03.07.2018


60: آزاد اندیشی مستلزم بریدن از عقیده است (پایان)
01.07.2018


59: آزاد اندیشی مستلزم بریدن از عقیده است! (قسمت اول)
18.06.2018


58: اندیشه چیست و اندیشمند کیست؟!
10.06.2018


57: حاکمیت های دینی بر روی زمین زیر نام خدای آسمانی
29.05.2018


56: اسپینوزا دین را رد کرده، اما هستی شناسی بحث بی پایانست
12.05.2018


55: آیا نیاز به تعدیل قانون اساسی است؟
19.04.2018


54: قابل توجه محترم ولی آریا،
04.04.2018


53: مختصر نقدی بر مارکس و مارکسیزم!
27.03.2018


52: قتل فجیع فرخنده، نقطۀ عطفی درتاریخ جنایت علیه زن!
19.03.2018


51: در قلمرو فلسفه، دیکارت و مسألۀ شناسایی علمی (1)
29.01.2018


50: نقد دین چیست و چرا پیش شرط آزادیست؟ (بخش سوم)
13.01.2018


49: نقد دین چیست و چرا پیش شرط آزادیست؟ (بخش دوم)
09.01.2018


48: نقد دین چیست و چرا پیش شرط آزادیست؟
04.01.2018


47: یادی از پیش بینی تجاوز و شکست شوروی (بخش اخیر)
27.12.2017


46: یادی از پیش بینی تجاوز و شکست شوروی (بخش دوم)
26.12.2017


45: یادی از پیش بینی تجاوز و شکست شوروی (بخش اول)
25.12.2017


44: شمشیر شیوا بخش دوم و آخر
18.12.2017


43: شمشیر شیوا (قسمت اول)
15.12.2017


42: عامل اصلی بحران برما، یا «میانمار» چیست؟
10.09.2017


41: تصامیم رئیس جمهور ترامپ در بارۀ افغانستان
25.08.2017


40: ترور، اندیشه ها!
27.07.2017


39: قرار دادن ظاهرشاه و داود خان در یک ردیف
24.07.2017


38: آیا با فشار ناتو پاکستان از حمایت تروریزم دست خواهد کشید
22.07.2017


37: پاکستان با فشارهای ناتو از حمایت تروریزم دست خواهد کشید؟
07.07.2017


36: در شرایط بحران زای کشور تظاهرات به چه مفهوم است؟
08.06.2017


35: دشمنی پاکستان با افغانستان حتی با رسمیت شناختن دیورند پایان نمی یابد!
27.05.2017


34: تعلقات دینی ربطی به کمی و زیادی عقل ندارد (بخش هشتم)
21.05.2017


33: نقش عنصر آگاهی در تحولات اجتماعی(بخش هفتم)
09.05.2017


32: نقش عنصر آگاهی در تحولات اجتماعی(بخش هفتم)
08.05.2017


31: نقدی بر«ششمین تکملۀ» آقای سدید! (بخش ششم)
01.05.2017


30: طبیعتاً عقل انسان در پی منفعت خودش است
13.04.2017


29: آقای سدید: مطلق گزایی زیبندۀ هیچکس نیست
06.04.2017


28: نگاه های متفاوت به «تکملۀ چهارم» آقای سدید!
01.04.2017


27: نگاه های متفاوت به «تکملۀ سوم» آقای سدید!
25.03.2017


26: نگاه های متفاوت به نوشتۀ «تکملۀ دوم» آقای سدید!
19.03.2017


25: نگاه های متفاوت به نوشتۀ «تکملۀ اول» آقای سدید!
13.03.2017


24: مکثی بر سؤالات محترم غ. حضرت: فطرت انسان آزادیست نه دینی!
27.02.2017


23: بازهم در بارۀ نوشتۀ «دلیل این تغییر چیست» (قسمت سوم)
19.02.2017


22: بازهم دلیل این تغییر چیست قسمت دوم
08.02.2017


21: بازهم دربارۀ نوشتۀ «دلیل این تغییر چیست»
01.02.2017


20: دلیل این تغییر چیست؟
20.01.2017


19: سرود شکست قشون سرخ!
29.12.2016


18: فرهنگ پدیدۀ متجاوز نیست
13.12.2016


17: انتخاب ترامپ نتیجۀ نارضایتی مردم از سیاست های دیموکراتهاست!
22.11.2016


16: یک صبح خوب و یک صدای خوشایند
10.11.2016


15: اشک ریزی از افراطگرایی اسلامی
26.10.2016


14: پاسخ به همه مدافعان سیاست های شاه امان الله و داوود خان
25.09.2016


13: قابل توجه محترم آقای قاسم باز!
20.09.2016


12: پرسیده اند: جمهوریت، شاهی، یا حاکمیت مذهبی؟ قسمت دوم و اخیر
16.09.2016


11: پرسیده اند: جمهوریت، شاهی، یا حاکمیت ایدئولوژیک دینی مذهبی؟
12.09.2016


10: سید جمال الدین افغان و عامل عقب مانی جوامع اسلامی
28.08.2016


9: جنبش روشنایی، پروانه وار مردم را قربانی روشنایی نمود!
01.08.2016


8: دوران غرور آفرین محمد ظاهر شاه !
23.07.2016


7: قرار دادن ظاهرشاه و داود خان در یک ردیف مخدوش کردن مرز بین دیموکراسی و دیکتاتوریست!
21.07.2016


6: قتل فجیع «فرخنده» شهکاری از جنایت آفرید
21.03.2016


5: آیا پاکستان در حمایت از طالبان ....
20.03.2016


4: از قیام خونین 24 حوت 1357 هرات چه می آموزیم
13.03.2016


3: آیا در عقب عملیات تروریستی سیطره بر جهان است؟
09.03.2016


2: داکتر عبدالله، عبدالله بحران دیگری خلق کرده است!
19.01.2016


1: احتمال صلح نسبی بین افغانستان و پاکستان محسوس است
22.12.2015


آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler