Skip to main content

مقالات
اخبار روز
فهرست مندرجات
لغت نامه
گنجینۀ شعر و ادب
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
Go Search

 


مطالب نشر شده از : سید هاشم سدید
تعداد مطالب : 128128: زبانی که ما به آن گپ میزنیم
09.08.2020


127: از من هم بشنوید،
07.08.2020


126: که از آز کاهد همی آبرو
19.07.2020


125: اندیشمند ارجمند و نویسنده ای محبوب و کم بدیل، جناب رحمت آریا
12.07.2020


124: تعامل یا تقابل؟
22.06.2020


123: چیزی را که بخود نمی پسندی، به دیگران مپسند!
10.06.2020


122: " تائب " شاعران خوش قریحه و خوشنویس
08.06.2020


121: بای بای ترمپ!!
03.06.2020


120: بازگشت طالب استبداد و مرگ دموکراسی در افغانستان
08.02.2019


119: سخنی چند پیرامون جلسات مسکو
06.02.2019


118: با سرنوشت مردم نباید قمار زد
04.02.2019


117: نامه ای از یک دوست به یک دوست
07.01.2019


116: به داد افغانستان، این خانۀ مشترک ما، بشتابید!!
05.01.2019


115: فهمیدن یک سلسله قضایا چندان مشکل هم نیست!
29.12.2018


114: پی آمدهای سکوت میتواند بسیار سنگین باشد
07.08.2018


113: ابهام سخنان ترامپ روشن شد
04.08.2018


112: مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان! (بخش دوم)
03.08.2018


111: مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان! (بخش اول)
02.08.2018


110: چرا آنچه را باید بگوییم، به تمامی نمی گوییم؟
29.07.2018


109: در پناه خدا باشید، قسمت پنجم
27.06.2018


108: در پناه خدا باشید، آقای ولی محمد آریا (ق 4)
16.06.2018


107: در پناه خدا باشید، آقای ولی محمد آریا (ق3)
11.06.2018


106: در پناه خدا باشید، آقای ولی محمد آریا - قسمت دوم
07.06.2018


105: در پناه خدا باشید، جناب ولی محمد آریا قسمت اول
05.06.2018


104: چه وقت مردم سکوت می کنند؟
02.06.2018


103: نقدی بر نقد یک هموطن عزیز و فرهیخته - قسمت سوم و اخیر
28.05.2018


102: نقدی بر نقد یک هموطن عزیز و فرهیخته (ق2)
27.05.2018


101: نقدی بر نقد یک هموطن عزیز و فرهیخته (ق1)
26.05.2018


100: اندیشه ها را باید برای اندیشیدن آموخت! قسمت چهارم
22.05.2018


99: حق نداریم خود را برای شما قربانی کنیم!
20.05.2018


98: اندیشه ها را باید برای اندیشیدن آموخت! (3)
19.05.2018


97: آقای تدامیچی یاماتو، ما می دانیم گپ چیست!
18.05.2018


96: چه کسی را باید محکوم کرد؟
16.05.2018


95: اندیشه ها را باید برای اندیشیدن آموخت! (2)
15.05.2018


94: چرا ایران از طالب حمایت می کند؟
14.05.2018


93: اندیشه ها را باید برای اندیشیدن آموخت (ق یک)
13.05.2018


92: اندیشیدن را فرا بگیریم...
30.04.2018


91: رخ سخن درین گفتار بجانب مردم است
12.04.2018


90: "تنها ما"ی قومی ـ مذهبی، بنیاد نا بسامانی های ماست!
10.04.2018


89: کس حق ندارد ما را به باج دادن به جنایتکاران وادارد
08.04.2018


88: برخورد با مسائل حاد و جنجال برانگیز
03.04.2018


87: تا بامطلقیت وداع نکنیم، امنیت هم مارا کمک نمیکند
02.04.2018


86: ناسازگاری شرایط و امکانات را نباید نادیده گرفت
01.04.2018


85: نامۀ نهم از سلسلۀ نامه ها!
31.03.2018


84: آیا سیمین حسن زاده مستحق ابقاء در مقامش می باشد؟
19.03.2018


83: نامۀ نهم از سلسله نامه ها
11.03.2018


82: نامۀ هشتم از سلسله نامه ها
23.02.2018


81: نامۀ هفتم از سلسله نامه ها
20.02.2018


80: نامۀ ششم از سلسلۀ نامه ها
18.02.2018


79: نامۀ پنجم از سلسلۀ نامه ها به هموطن عزیز حسیب الله
14.02.2018


78: نامۀ چهارم از سلسلۀ نامه ها بهه هموطن عزیز حسیب الله
09.02.2018


77: نامۀ سوم از سلسلۀ نامه ها بهموطن عزیز حسیب الله
06.02.2018


76: نامۀ دوم از سلسلۀ نامه ها بهموطن عزیز حسیب الله
03.02.2018


75: نامۀ اول از سلسله نامه ها
31.01.2018


74: "عجب صبری خدا دارد"
28.01.2018


73: پیام "دلیل این تغییر چیست" چه بود؟
08.01.2018


72: دفاع از جنایتکاران و خائنان
28.08.2017


71: دولت ها غول هائی هستند بی احساس
19.07.2017


70: نامه های داکتر حقوق، سیلی ای بر روی مردم دردمند ما
01.07.2017


69: انتظاری که هرگز به سر نخواهد رسید!
26.06.2017


68: شرم هم خوب چیزی است!
08.06.2017


67: افشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب! (قسمت 5) بخش دوم
27.05.2017


66: افشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب! (قسمت 4) بخش دوم
24.05.2017


65: افشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب! قسمت چهارم- بخش اول
20.05.2017


64: افشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب! بخش سوم ( قسمت II)
15.05.2017


63: افشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب! بخش سوم ( قسمت I)
14.05.2017


62: افشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیپ! (2)
11.05.2017


61: افشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیپ(1)
09.05.2017


60: به عقل طالب و حامیان طالب باید حیران ماند
23.04.2017


59: ماجرا جوئی های ترامپ جهان را به کجا می برد
16.04.2017


58: ایران می تواند هدف چهارم باشد!
16.04.2017


57: کلمات قوم و ملیت
13.04.2017


56: آیا پشتون ها یک ملت هستند؟
12.04.2017


55: چرا سید جمال الدین افغان تجرد اختیار کرد؟
03.04.2017


54: تکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست بخش هشتم
28.03.2017


53: تکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست بخش هفتم
24.03.2017


52: تکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست بخش ششم
22.03.2017


51: تکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست بخش پنجم
16.03.2017


50: بیائید بمسائل کمی مسؤولانه تر برخورد کنیم! (سوم و اخیر)
13.03.2017


49: بیائید به مسائل کمی همه جانبه تر و مسؤولانه تر برخورد کنیم! بخش دوم
07.03.2017


48: بیائید به مسائل مسؤولانه تر برخورد کنیم!
04.03.2017


47: بیائید به مسائل مسؤولانه تر برخورد کنیم!
04.03.2017


46: گفتن واقعیت ها را دشمنی با کسی تلقی نکنید!
01.03.2017


45: وجود شیطان در تفکر دینی و خدا شناسی
27.02.2017


44: آیا واقعاً اسلام به هنر و فلسفه و تفکر و عرفان نیاز ندارد؟
26.02.2017


43: پــنــاه بــه خــدا!
24.02.2017


42: تکرار مکررات!!
21.02.2017


41: بهانه ای برای تکملۀ دلیل این تغییر چیست (بخش چهارم)
13.02.2017


40: کوششی برای روشن سازی چند مطلب
09.02.2017


39: کوششی برای روشن سازی چند مطلب
09.02.2017


38: کوششی برای روشن سازی چند مطلب
09.02.2017


37: برخی ابهامات را باید با استفاده از عقل و منطق حل کرد! (بخش اخیر)
08.02.2017


36: سخنی اندر میان سخن چون قصه های هزار و یک شب (چهارم)
04.02.2017


35: بهانه ای برای تکملۀ دلیل این تغییر چیست (بخش سوم)
02.02.2017


34: پایان سخن هنوز باقی ست!
29.01.2017


33: برخی ابهامات را باید با استفاده از عقل و منطق حل کرد (2)
29.01.2017


32: برخی ابهامات را باید با استفاده از عقل و منطق حل کرد (1)
28.01.2017


31: بهانه ای برای تکملۀ دلیل این تغییر چیست (بخش دوم)
25.01.2017


30: تکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست
23.01.2017


29: دلیل این تغییر چیست؟
20.01.2017


28: دلیل این تغییر چیست؟ (بخش دوم و اخیر)
17.01.2017


27: دلیل این تغییر چیست؟
16.01.2017


26: من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم (بخش سوم و اخیر)
05.01.2017


25: من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم (بخش دوم)
31.12.2016


24: من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم (بخش اول)
29.12.2016


23: در باب معنی پوهنتون و دانشگاه بخش 4 و اخیر
25.12.2016


22: در باب معنی پوهنتون و دانشگاه (بخش سوم)
21.12.2016


21: در باب معنی پوهنتون و دانشگاه (بخش دوم)
20.12.2016


20: در باب معنی پوهنتون و دانشگاه (بخش اول)
19.12.2016


19: جناب بارز صاحب محترم
26.11.2016


18: جناب نوری صاحب بسیارعزیز
06.06.2016


17: هموطن عزیز، آقای غلام حضرت!
22.05.2016


16: تا تو کمر ببندی، غباری از کاروان بجا نخواهد بود!
20.05.2016


15: تعبیر نادرست از یک سخن درست
16.05.2016


14: فکر می کنم به قدر کافی مُسَکِن تجویز شده است!
15.05.2016


13: مفهوم اسیر جنگی در کنواسیون ژنیو
13.05.2016


12: نکاتی چند پیرامون رویدادهای هفت و هشت ثور
02.05.2016


11: ناکامی اردو و پولیس در تأمین امنیت،
23.04.2016


10: انتقام قطره قطره خون مردم را می گیرم!
22.04.2016


9: تغییر دولت یگانه راه نجات کشور است!
20.04.2016


8: آقای اشرف غنی را ملامت نکنید!
18.04.2016


7: به مناسبتی خجسته روزی به نام نوروز
22.03.2016


6: قصر دارالامان نباید به پول وطن فروشان ترمیم گردد!
14.03.2016


5: شناختی بدون شناخت گذشته، شناخت کاملی نیست!
04.03.2016


4: قالب بندی مناسب در هنر تصویرگری زبانی
11.01.2016


3: کسانی که تعصب دارند، روشنفکر نمی باشند!
09.01.2016


2: آخرین توضیح پیرامون افسانۀ سرمگسک هاشمیان
31.12.2015


1: د نازو انا ژوند، سخاوت، شجاعت او شاعري
25.10.2015


آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler