Skip to main content

مقالات
اخبار روز
فهرست مندرجات
لغت نامه
گنجینۀ شعر و ادب
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
Go Search

 


مطالب نشر شده از : محمد اکبر یوسفی
تعداد مطالب : 152152: آیا «افغان» ملت است؟ - (قیمت هفتم)
14.06.2020


151: آیا «افغان» ملت است؟ - (قسمت ششم)
11.06.2020


150: آیا «افغان» ملت است؟ بخش ۵
09.06.2020


149: کابل هیچگاهی چنین وحشتناک نبوده است
08.06.2020


148: اختصار روشنگری در اروپا!
06.06.2020


147: از حاکمیت دولتی چه می دانیم!
01.06.2020


146: آیا «افغان» ملت است؟ -۴
29.05.2020


145: آیا «افغان» ملت است؟ (بخش سوم)
25.05.2020


144: آیا «افغان» ملت است؟ (بخش دوم)
20.05.2020


143: آیا «افغان» ملت است؟(بخش اول)
15.05.2020


142: روابط افغان – شوروی در زمان سلطنت!
17.04.2020


141: کلتور انتخاباتی در دیموکراسی!
14.04.2020


140: توطئه ای تحت تقلب انتخاباتی
31.03.2020


139: باز هم مروری بر «خط دیورند»
26.03.2020


138: حکومت همه شمول یعنی چه؟
23.03.2020


137: خطر جنگ انتقام جویانه!
20.03.2020


136: به یاد همبستگی بین المللی زنان!
08.03.2020


135: حل منازعه در افغانستان!
01.03.2020


134: «مشت آهنین» شاعر محبوب کوبنده تر بادا!
23.02.2020


133: ابراز همدردی و غمشریکی عمل نیک است!
17.02.2020


132: سخن چند با «جو بایدن»
11.02.2020


131: کیش شخصیت و رد پی فاتحان ویرانگر!
09.02.2020


130: دولت و دیموکراسی
28.01.2020


129: کلمات مترادف!
25.01.2020


128: تعصب را چگونه تعبیر می کنیم؟
19.01.2020


127: از حماقت انسانی چه می دانیم!
12.01.2020


126: «البرت آینشتاین» و چند نقل قول او!
07.01.2020


125: راز حقیقت!
05.01.2020


124: چهل سال پس از اشغال شوروی!
27.12.2019


123: فضای گرد آلود مذاکرات صلح افغانستان!
26.12.2019


122: اسپ را از دٌم قبضه کردن خطاست!
20.12.2019


121: صلح حالت است، نه ملکیت! (قسمت دوم و پایان)
12.12.2019


120: صلح حالت است، نه ملکیت! (قسمت اول)
09.12.2019


119: «اولومپ د گوژ» مدافع حقوق زن!
29.11.2019


118: اطفال نور چشم انسان!
24.11.2019


117: روز جهانی طفل بحران تحمل و گذشت و فقدان تعقل!
20.11.2019


116: زن زن است، مرد مرد است!
25.10.2019


115: راز آشکارای دشواری مذاکرات با طالبان!
22.10.2019


114: این ارباب، کاروان امنیت جهان را به کجا می برد؟
19.10.2019


113: زبان چیست؟
13.10.2019


112: آیا «مردم سالاری» و «دیموکراسی» یکیست؟
05.10.2019


111: حق همسایه از دید بنیادگرایان
28.09.2019


110: «ما با اسلحۀ پدران ما می جنگیم»
22.09.2019


109: گوشه ای ازجرایم جنگی در بحران افغانستان!
18.09.2019


108: «صلح با عزت؟»
13.09.2019


107: آیا افغانستان اشغال است؟
07.09.2019


106: حامیان ضد تجدد در افغانستان کیها اند!
30.08.2019


105: دیموکراسی در دولت مذهبی تحقق نمی یابد!
20.08.2019


104: دولت و فساد!
17.08.2019


103: دپلوماسی دولت اجیر پاکستان اقای مژده !
27.07.2019


102: لحظاتی از مناسبات خارجی افغانستان در دهۀ شست
22.07.2019


101: دیدار سردار داؤد صدراعظم افغانستان از انگلستان
18.07.2019


100: کودتای ۲۶ سرطان، آغاز مصیبت ها!
16.07.2019


99: دولت و فساد!
13.07.2019


98: باز هم در بارۀ حقوق زن!
09.07.2019


97: خط «دیورند» دیروز و امروز! (ق ۱ الی ۵)
08.07.2019


96: ثبوت زنده!
06.07.2019


95: رابطـۀ مختصرانسان با زبان!
27.06.2019


94: «اسلام و تهاجم شوروی»
16.06.2019


93: عید طفولیت که باز نیامد!
08.06.2019


92: هویت ملی افغان!
02.06.2019


91: آیا ما یک ملت هستیم؟
27.05.2019


90: سیاست را دینی و دین را سیاسی نسازید (قسمت پنجم)
06.05.2019


89: «گربۀ» پاکستانی از جوال پرید!
25.04.2019


88: سیاست را دینی و دین را سیاسی نسازید (قسمت چهارم)
18.04.2019


87: سیاست را دینی و دین را سیاسی نسازید (قسمت سوم)
13.04.2019


86: افسوس، افسوس و صد افسوس!
07.04.2019


85: سیاست را دینی و دین را سیاسی نسازید (قسمت دوم)
30.03.2019


84: سیاست را دینی و دین را سیاسی نسازید (قسمت اول)
29.03.2019


83: سخت ترین وظیفه در جهان (ق۱ تا ۱۷)
26.03.2019


82: خروج نظامیان امریکا از افغانستان
05.03.2019


81: «پشتون ها و اسلام گرائی»؟
19.02.2019


80: بـه خاطـر صلـح دائمـی!
05.02.2019


79: عوامل اشغال افغانستان!
03.02.2019


78: از مأموریت اخیر داکتر خلیلزاد چه انتظار داریم؟
29.01.2019


77: ملت چیست؟
20.01.2019


76: آیا دعوت نشدن طالبان در کنفرانس «بن» اشتباه بود؟
17.12.2018


75: زبان صلح و زبان جنگ!
03.12.2018


74: بحران بنیادگرایان، طالب را ایجاد کرد بخش سوم
28.11.2018


73: خشونت علیه زن نفرت انگیز است!
26.11.2018


72: بحران بنیادگرایان، طالب را ایجاد کرد! (2)
23.11.2018


71: بحران بنیادگرایان، طالب را ایجاد کرد - اول
19.11.2018


70: ملت گرائی در اروپا و تأثیرات آن بر افغانستان (ق۱ الی ۴۱)
15.11.2018


69: موقف رئیس جمهور افغانستان پیرامون پشتونستان
12.09.2018


68: وحدت ملی یا وحدت «قومی»؟
13.08.2018


67: فرهنگ و پیروان فرهنگ
05.08.2018


66: سیاست ملی و ملت گرایی! (قسمت سوم)
03.08.2018


65: سیاست ملی و ملت گرایی! (قسمت دوم)
01.08.2018


64: سیاست ملی و ملت گرایی! (قسمت اول)
28.07.2018


63: سازمان ملل متحد دولت دولت ها نیست
25.07.2018


62: اهمیت ستراتیژیک افغانستان (بخش دوم و اخیر)
22.07.2018


61: اهمیت ستراتیژیک افغانستان (قسمت اول)
20.07.2018


60: هویت ملی افغان! (بخش دوم)
18.07.2018


59: البیرونی پیشگام علم مدهب (بخش دوم و آخر)
16.07.2018


58: هویت ملی (بخش اول)
16.07.2018


57: البیرونی پیشگام علم مذهب (بخش اول)
12.07.2018


56: ساختار اجتماعی- اقتصادی قبایل پشتون (قسمت دوم و اخیر)
10.07.2018


55: ساختار اجتماعی- اقتصادی قبایل پشتون (قسمت اول)
09.07.2018


54: آیا جنگ سرد برگشت پذیر است؟
08.07.2018


53: مبداء دولت و ملت در جامعۀ بشری!
02.07.2018


52: وحدت ملی، ملت گرائی و دیموکراسی!
30.06.2018


51: ترکیب نژادی جامعۀ افغانی قسمت دوم
28.06.2018


50: ترکیب نژادی جامعۀ افغانی (قسمت اول)
27.06.2018


49: جنبش مردمی روشانی و نمایش آن - قسمت 2
23.06.2018


48: جنبش مردمی روشانی و نمایش آن - قسمت 1
22.06.2018


47: بیچارگی مکتب تأریخی!
20.06.2018


46: هویت نژادی، هویت کلتوری و هویت سیاسی
18.06.2018


45: راز آشکارای دشواری مذاکرات با طالبان
16.06.2018


44: فلسفۀ غرب و فیلسوفان آن! (قسمت سوم و آخر)
11.06.2018


43: فلسفۀ غرب و فیلسوفان آن (ق 2)
10.06.2018


42: فلسفۀ غرب و فیلسوفان آن! (قسمت اول)
09.06.2018


41: راسیزم نژادی و راسیزم مذهبی در افغانستان (ق 2)
03.06.2018


40: راسیزم نژادی و راسیزم مذهبی در افغانستان (ق 1)
02.06.2018


39: ستیریوتیپ یا شتیریوتیپ
29.05.2018


38: زن و موقف اجتماعی آن در مسیر تأریخ
20.04.2018


37: زن و موقف اجتماعی آن در مسیر تأریخ تمدن بشر!
14.03.2018


36: صدها افغان، در مراسم تدفین زن مقتول
19.03.2017


35: پنجاه و دو سال بعد از تأسیس «ح د خ ا»
02.01.2017


34: از پان اسلامیزم چه می دانیم!
21.12.2016


33: «پان اسلاميزم امان الله خان»؟
16.12.2016


32: از کلمۀ فرهنگ چه می دانیم؟
04.12.2016


31: «فیدل مرد، اما او شکست نا خورده مرد!»
02.12.2016


30: ملت گرائی افغان درین بحران!- قسمت دوم
28.11.2016


29: ملت گرائی افغان درین بحران! - قسمت اول
08.11.2016


28: باد افغان سلطنت را برد - قسمت دوم
05.11.2016


27: باد افغان سلطنت را برد! - قسمت اول
02.11.2016


26: اشکال "راسیزم" دشمن وحدت ملی و اجتماعی است!
23.10.2016


25: نقش «لویه جرگه» و استفادۀ ناحق از آن!
31.08.2016


24: ناتـــو در افغانستان
18.08.2016


23: ملت و ملت گرائی! (قسمت سوم)
14.08.2016


22: ملت و ملت گرائی! (قسمت دووم)
12.06.2016


21: ملت و ملت گرائی - قسمت اول
06.06.2016


20: در جست جو حقیقت
23.05.2016


19: بعد از من بدبختی آغاز یافت
06.05.2016


18: وضعیت امنیتی و برخی از عوامل بحران افغانستان
30.04.2016


17: حادثۀ ۷ ثور ۱۳۵۷ و بحران افغانستان
28.04.2016


16: «کینه و نفرت از تمام قلب!»
10.04.2016


15: مبادی سیاست "بی طرفی" افغانستان (قسمت دوم)
25.03.2016


14: مبادی سیاست "بی طرفی" افغانستان!(قسمت اول)
22.03.2016


13: کابل: صدها افغان، در مراسم تدفین فرخنده اشتراک کردند
19.03.2016


12: رسوائی افتضاح آمیز در ایران
11.03.2016


11: زن و موقف اجتماعی آن در مسیر تأریخ تمدن بشر!
08.03.2016


10: انتظار از مذاکرات «چهارگانۀ» اسلام آباد
29.02.2016


9: سیاست پناهندگی
27.02.2016


8: باز هم در بارۀ "هویت ملی"!
16.02.2016


7: «بحران در افغانستان: "طالبان باید تصمیم بگیرند"»
16.02.2016


6: آیا ما یک ملت هستیم؟ (بخش دوم)
31.01.2016


5: آیا ما یک ملت هستیم؟
28.01.2016


4: «گزارش سری:"ناتو، اردوی افغان را بندرت آمادۀ خدمت می بیند"»
16.01.2016


3: اشتباه غرب طالبان را دوباره قوی می سازد
14.01.2016


2: نه حدسیات و نه سریات، محتوای نشریات! (قسمت دوم)
07.11.2015


1: نه حدسیات و نه سریات، محتوای نشریات! (قسمت اول)
05.11.2015


آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler