Skip to main content

مقالات
اخبار روز
فهرست مندرجات
لغت نامه
گنجینۀ شعر و ادب
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
Go Search

 


مطالب نشر شده از : محمد اسحاق نگارگر
تعداد مطالب : 566566: تو خود را می کنی سرگرم یک جنگِ ملال انگیز
10.08.2020


565: خونِ بیگناهان را نباید پایمال منفعت های سیاسی کرد!
08.08.2020


564: خــــزف به جای دُر
05.08.2020


563: فکر صبح فرد ا
20.07.2020


562: پلانگذاری، کارِ اجتماعی و تعلیم و تربیه
16.07.2020


561: این کابل دیگر آن کابل نیست
10.07.2020


560: منافع قدرتهای بزرگ در پراکندگی کشورهای ضعیف!
30.06.2020


559: این کرونا بدبخت نیز انتخاب می کند!
27.06.2020


558: در کارگاهِ شیشه گران همیشه سنگ است!
24.06.2020


557: بادۀ بی دُرد
03.06.2020


556: ما افغانها فریب خورده ایم یا ناتو خودرا فریب داده؟
05.05.2020


555: من که در حلِ این معما درمانده ام!
23.04.2020


554: شهر مرگ و میر
19.04.2020


553: هر بلایی که از آسمان آید
18.04.2020


552: فــصــل قـفـس
16.04.2020


551: جنونِ قُدرت و مجنونانِ جاه طلبی!
13.04.2020


550: شـکـارِ شــر
12.04.2020


549: به جنبه های انسانی کرونا نیز بیندیشیم!
01.04.2020


548: در بارۀ بحرانِ مغلق فکری در میانِ مسلمانان
29.03.2020


547: این مردم که بازیچهٔ این و آن شده اند بکجا میروند؟
27.03.2020


546: مـــــــادرِ آلی به نام کرونا
24.03.2020


545: سیاستمدارانِ خام و بی تجربه جوهرِ خود را نشان دادند
03.03.2020


544: آتش خاموش
01.03.2020


543: حکومتِ فرزندانِ آسمان بر زمین!
23.02.2020


542: آیا این همه خشونت پایانی دارد؟
06.02.2020


541: استبداد و جهان گشایی های سلاطین عثمانی
03.02.2020


540: تا بوده ایم در بدی و فساد جلوتر از دیگران بوده ایم!
31.01.2020


539: درد بیسوادی
29.01.2020


538: آرمان شیخ
26.01.2020


537: آیا حکومت بر مردم حق است؟
22.01.2020


536: زبان ضرورتاً ملی نیست
19.01.2020


535: حلوای چرب و شیرین سخن
12.01.2020


534: آزمون را یک زمانی خاک باش
07.01.2020


533: نـورِ جان در ظلمت آبـادِ بـدن گم کرده ام
31.12.2019


532: رژیم های استبدادی
30.12.2019


531: یک شوخی کاغذ پیچ
28.12.2019


530: تقلید پذیری در دین
26.12.2019


529: آیا قلبهٔ زور سرِ بامها نمی گردد.
19.12.2019


528: از باران گریختن و زیرِ ناوه نشستن!
17.12.2019


527: شبهای تار و بی سحر
15.12.2019


526: مرگ صاحبدل مرگ عشق و انسانیت است
08.12.2019


525: افغانستان به راستی هم افغانستان شده است
07.12.2019


524: و این جنگسالاران گرگ پرورده
03.12.2019


523: یغمای شهر دل
28.11.2019


522: سیاستمدارانِ تاجر یا تاجرانِ سیاستمدار
23.11.2019


521: سرزمینِ سنگ پُشت های جادو شده
19.11.2019


520: شهرزاد قصه گوی
17.11.2019


519: بهشت ماهیان
14.11.2019


518: یک وصلۀ ناجور به شعر حضرت جامی
13.11.2019


517: حمله بر مکاتب و کُشتن معلمان
11.11.2019


516: گریۀ های دخترک سه ساله از مرگ کاکایش
06.11.2019


515: من هنوز هم کودتا را دُزدی قدرت میدانم
03.11.2019


514: چــشــم جــهــان بــیــن
01.11.2019


513: این جا هر روز کربلاست
30.10.2019


512: تجربه های تاریخی و معضلهٔ قدرت
27.10.2019


511: جنگسالاران ما نعوذبالله خدارا ازکُشتن نجات داده اند
23.10.2019


510: درد دلی با پروردگار
20.10.2019


509: بازهم همان ماجرای ارباب حل وعقد!
17.10.2019


508: آیا فاجعهٔ بغداد در کابل تکرار نخواهد شد؟
11.10.2019


507: به یاد استاد و معلم بزرگ مرحوم پوهاند "حبیبی"
07.10.2019


506: یتیم افغانستان چه وقت از شرِّ این همه قیم و سخنگوی خلاص میشود؟
04.10.2019


505: یاد باد آن روزگاران یاد باد!
28.09.2019


504: چــراغ شکــسـتـه
26.09.2019


503: داستانِ شُکر شبلی(رح) و سی سال توبهٔ او از آن شُکر
22.09.2019


502: صلح با تکبُر و خود بینی نمی سازد!
18.09.2019


501: کلمۀ "مفت" را همیشه به خاطر داشته باشید
14.09.2019


500: خــواب پــریــشان
13.09.2019


499: افسوس که در کام نهنگ افتادیم
10.09.2019


498: صلح میگویند لیکن جنگها در پیشِ روست
06.09.2019


497: شوخی با انانیکه زن را ناقص العقل میخوانند
05.09.2019


496: به خاطر کشتار بیرحمانه کابل
03.09.2019


495: انگور آرزو
01.09.2019


494: مردم و سردرگمی های اهل سیاست درافغانستان
29.08.2019


493: دیــوان شـَـــر
28.08.2019


492: ارمـغـان شـیـخ
23.08.2019


491: مقصودِ ما از حصول آزادی
18.08.2019


490: اسلام، تیل، و جیوپولتیک
15.08.2019


489: تلاشهای مبتنی بر معامله این کشور را بکجا میبرد؟
12.08.2019


488: اگر صلح میکنید از انتخابات بگذرید!
10.08.2019


487: گنجشکِ ناگرفته پیسه ره پنج تا!
07.08.2019


486: جنگِ غزه دوامدار است
03.08.2019


485: رواج آدم خواری
28.07.2019


484: مگر اخوت اسلامی همین است؟
25.07.2019


483: دعوی مردان این عصر انفعالی بیش نیست!
24.07.2019


482: حـلال و حــرام
21.07.2019


481: چه گریه ها که بر پیکرِ این انسانیت کرده ام!
14.07.2019


480: یادداشتی در بارهٔ جنگ های مذهبی
13.07.2019


479: موسیقی از شعبهٔ تبلیغاتِ جهنم بود!
11.07.2019


478: مذاکراتِ بین الافغانی یعنی چه؟
09.07.2019


477: نمک پاشی برزخم های مردم
05.07.2019


476: کشورِ به بَردَگی گرفته شدهٔ مـن
04.07.2019


475: پرستو های معصوم
02.07.2019


474: مــلــی زیــر پـلــو
30.06.2019


473: وعده های چرب و شیرین
25.06.2019


472: اختری در دوردست به مادرم
23.06.2019


471: مفهوم می و میخانه در ادبیاتِ عرفانی
20.06.2019


470: اشکی بر طربت مادر
18.06.2019


469: شاعر بودن هم دردیست بس بزرگ
13.06.2019


468: راه مبارزهٔ دموکراسی با استبداد
11.06.2019


467: تحفۀ عید به همه عزیزان
06.06.2019


466: باز هم عید و باز هم کشتار خونین
04.06.2019


465: بازهم مُشت و یخن شدن وکیلان
01.06.2019


464: درعزای فقر و بی نیازی لکه دار شدهٔ افغان
29.05.2019


463: و این هم نمونه ای از اُخُـوَّتِ اِسلامی:
26.05.2019


462: چون پیر شدی حافظ، از میکده بیرون رو
25.05.2019


461: زاهد خیالِ جبه و دستار واگذار
23.05.2019


460: حمله بر ولسی جرگۀ در کابل
22.05.2019


459: یک دوسخن با عزادارانِ نقضِ قانونِ اساسی!
19.05.2019


458: کُـلی گویی وعدم تجزیۀ کُـل به اجزاء
17.05.2019


457: استادا !
14.05.2019


456: صلح با کشتار
09.05.2019


455: آلاپ کهنۀ صلح می آید را بسیار شنیده ایم!
07.05.2019


454: تحریم، مخالفت یا خویشتن بینی!
02.05.2019


453: به پیشواز هفت ثور و هشت ثور
28.04.2019


452: دیگ های خشم و ستیزه جویی سررفته است
26.04.2019


451: تجرید انسان
24.04.2019


450: قساوت و بیرحمی مسلط بر انسان
22.04.2019


449: مـی کـشـنـد پـس هـسـتـنـد
19.04.2019


448: درس عبرتی از تأریخ
17.04.2019


447: در بـــــارۀ ابـتـذال سیاست
15.04.2019


446: مردان و زنانی که هدیه‌ گرانبهای خداوند را ا....
12.04.2019


445: ذکــر دو کــاف
05.04.2019


444: صلح، ابعاد و اساساتِ آن
01.04.2019


443: بحران مغاق فکری در بین مسلمانان
31.03.2019


442: ما در هر دو حال چشم به دیگران دوخته ایم!
29.03.2019


441: منطقِ جنگ یا بی منطقی جنگ
28.03.2019


440: درخت زهـــــــر
26.03.2019


439: اژدهــــای قــــارون
25.03.2019


438: نفع زین بازار نتوان برد با جنس فریب
22.03.2019


437: گــل دانــه دانــه
20.03.2019


436: تو آزادی ولی آنرا بگو که من میخواهم!
18.03.2019


435: کارها خراب است اما ملامت هیچکس نیست
13.03.2019


434: آخرین للوی زن بمناسبت هشت مارچ
09.03.2019


433: بمناسبت هشتم مارچ روزِ بین المللی زنان!
08.03.2019


432: پــرنــدۀ اســیــر
05.03.2019


431: دولتمردانِ ما با صیغه های محتمل الوقوع صحبت میکنند!
02.03.2019


430: صدایی از تاریکی فریاد کرد
28.02.2019


429: آیا افغانستان مستحق یک دولت انتخابی است؟
25.02.2019


428: به صاحبدیوان بگویید که خدا در بیرونِ در نشسته است
23.02.2019


427: تحلیلی از اژدهای خودی اثر پوهاند بهاء الدین مجروح
12.02.2019


426: صلح انسانی است وعواطف انسانی کار دارد!
11.02.2019


425: گُفتنش آسان است
08.02.2019


424: ستاره های گُم شدهٔ شهرِما
02.02.2019


423: دیگ جوشان
28.01.2019


422: بیچاره مردم افغانستان
24.01.2019


421: این جا عیسی ها همه یهودا شده اند!
21.01.2019


420: آیا حکومت بر مردم حق است؟
20.01.2019


419: مردم جهان بر روی انبار بزرگ سلاحهای کُشتار جمعی!
13.01.2019


418: در افغانستان دیگر شاهدِ عادل وجود ندارد
11.01.2019


417: همین را درکلکسیون خطا کاری های خود کم داشتیم
10.01.2019


416: آیـا صبح فـردایی در این جـا هست؟
04.01.2019


415: آزمون را یک زمانی خاک باش!
03.01.2019


414: متاعِ کاروان خوابیده را دُزدان می برند!
02.01.2019


413: آزمودن رژیم های استبدادی
30.12.2018


412: بدا بحال شعرکه گرفتار قضاوتهای میکانیکی گردد
27.12.2018


411: امشب، شب میلاد توست ای مسیح بزرگ
25.12.2018


410: یک شهر و دو نرخ، یک کشور و چهل پادشاهی
23.12.2018


409: صحبتِ هــریوا درهــاگ
21.12.2018


408: سی و چند سال است برای صلح می جنگیم
20.12.2018


407: آخر تا چه وقت؟
14.12.2018


406: عقل های به گروگان گرفته شده!
09.12.2018


405: بم گذاری انتحاری وجه مشترک با اسلام ندارد
06.12.2018


404: آنکه تمامِ بشریت را خانوادۀ خود نشمارد صوفی نیست
04.12.2018


403: بسوزد خـانـهٔ پـیـری بسوزد
01.12.2018


402: یکی نیست بمن بگوید ترا با این کنجکاوی ها چه کار؟
29.11.2018


401: دو پرندهٔ بیمار به لانهٔ خود برگشتند
26.11.2018


400: به که بگویم که من دیگر در مانده ام!
24.11.2018


399: مگر حالت اضطرار شاخ و دُم دارد؟
22.11.2018


398: بدٌرخش و باز بدٌرخش تو ای ستاره کوچک
19.11.2018


397: اصطلاح خرفروشی و خرفروشانه در زبان دری
09.11.2018


396: زبــان ضـرورتـاً مـلـی نیست
06.11.2018


395: آیا کسی به داد این کودک بینوا میرسد؟
03.11.2018


394: غرب و ارزش های آزادی
01.11.2018


393: خدا کنه که لالایم به خیرکُشته شوه
30.10.2018


392: جین تایلورشاعرهٔ انگلیسی
26.10.2018


391: دنیای مرموز و پُر اسرارِ مرگ از "کالیماخوس"
24.10.2018


390: سیما های روانی جنگ های جاری درمیان مسلمانان
22.10.2018


389: جنگسالارانِ ما نیز نعوذبالله خدارا ازکُشتن نجات داده اند!
19.10.2018


388: انتقاد بر باور دیگران یکچیز وتحقیر دیگران چیز دیگر
17.10.2018


387: شیوه های خاص پرورش نسل آیندۀ
15.10.2018


386: این روزها بازار انتخابات پارلمانی گرم است
11.10.2018


385: پاولوس سایلن تیریوس شاعرِیونان باستان
08.10.2018


384: معلمان افغانستان را دریابید
06.10.2018


383: تحلیلی از اژدهای خودی اثر پوهاند بهاء الدین مجروح
26.09.2018


382: از آنچه گذشته است باید درس عبرت گرفت
21.09.2018


381: "خدا با ماست" "آیا ما هم با خدا استیم؟"
17.09.2018


380: گناهِ من چیست و بکدام جرم مجازاتم میکنید؟
15.09.2018


379: عـقـدِ مـروارید
24.08.2018


378: کلمۀ "مفت" راهمیشه به خاطرداشته باشید
23.08.2018


377: عید قربان و ماتم داران غزنی و کابل
21.08.2018


376: ضرورت های تازۀ اقتصادی و سیاسی
20.08.2018


375: هموطن من
15.08.2018


374: منفعت های همگون ونگرانی های ناهمگون
13.08.2018


373: شکارچیان انسان!!
12.08.2018


372: باز بحران سیاسی در کشور گرم شده است
10.08.2018


371: تحلیلی از اژدهای خودی اثر پوهاند بهاء الدین مجروح
07.08.2018


370: زبان خالص و انسان خالص
05.08.2018


369: جهنمِ اسرائیل درغزه
03.08.2018


368: داد از قفس پروردگی
01.08.2018


367: برخورد امید انسان ها به دیوار نومیدی
28.07.2018


366: کشمکش برسرِ قدرت در افغانستان مایهٔ تشویش است
26.07.2018


365: عبادت به جُز خدمت خلق نیست
24.07.2018


364: وای از درد بیسوادی و نادانی
23.07.2018


363: شعایر اسلامی از میان مسلمانان کوچیده است
20.07.2018


362: یاد آن روز های رفته بخیر
18.07.2018


361: گریه بر پیکر انسانیت
16.07.2018


360: برای که بگریَم؟
10.07.2018


359: اژدهای خودی (قسمت سی و چهارم)
08.07.2018


358: چشم بسته دنبال دیگران رفتن
04.07.2018


357: تحلیلی از اژدهای خودی (ق 1 تا 17)
02.07.2018


356: لا تر اوسه یې ماغزه په قرار ندی
28.06.2018


355: اژدهای خودی (قسمت سی و سوم)
25.06.2018


354: حلال کردن این ملت با کارد کـُـنـد
23.06.2018


353: خدا خودش به داد این تشنگان صلح برسد
21.06.2018


352: و اگر خورشید بمیرد!
20.06.2018


351: اژدهای خودی (ق 32) پایان انقلاب های توأم با خشونت
17.06.2018


350: اژدهای خودی (ق31) سرزمین آزادگان
15.06.2018


349: اژدهای خودی (ق 30) تارهای عنکبوتِ اوهام
09.06.2018


348: کشوررا در قُمارمخالفتهای سیاستمداران میبازیم؟
08.06.2018


347: اژدهای خودی (ق 29) داستان ملکهٔ پریان و شاه مستان
05.06.2018


346: اژدهای خودی (ق 28) استبداد خون آلود عصر ستالین
04.06.2018


345: استبداد فکری بر خصیصۀ صداقت
02.06.2018


344: اژدهای خودی (ق27) استبداد خون آلود عصر ستالین
30.05.2018


343: اژدهای خودی (ق26) شیوه های استبدادی استالین
27.05.2018


342: اژدهای خودی (ق 25) حقیقت نوین معکوس حقیقت پیشین
25.05.2018


341: اژدهای خودی – قسمت (24) رهگذر نیمه شب در زندان
23.05.2018


340: اژدهای خودی (دهِ رنجور و ستم قلعه) (23)
19.05.2018


339: کُلی گویی وعدم تجزیۀ کُل به اجزاء
16.05.2018


338: اژدهای خودی - سفر زندگی و رهگذر نیمه شب (22)
14.05.2018


337: "چـُور و موی کـَنـَک"
12.05.2018


336: تحلیلی بر اژدهای خودی – دیوانۀ زنجیرگرا (21)
11.05.2018


335: به یادِ اُستادِ مرحـوم پوهـانـد "حبیبی"
08.05.2018


334: اژدهای خودی - مفهوم معنوی میهن (20)
07.05.2018


333: کجا کاری کندعاقل که بار آرد پشیمانی!
04.05.2018


332: اژدهای خودی - اشاره های استاد به جوان مجذوب الحال (19)
01.05.2018


331: به خاطر کُشتارهای بیرحمانهٔ کابل و قندهار
30.04.2018


330: اژدهای خودی - زندگانی زنان در زندان (18)
29.04.2018


329: کُشتار های بیرحمانه در مهتاب قلعۀ کابل
23.04.2018


328: اژدهای خودی - مفهوم آوارگی (17)
21.04.2018


327: اژدهای خودی - مفهوم آوارگی (16)
18.04.2018


326: اژدهای خودی - درخت کهنسال روحانیت و معنویت (15)
16.04.2018


325: اژدهای خودی – تعصب حاکم بر کابل و پیشاور (14)
14.04.2018


324: قربانیان اختلافات سیاسیی زورمندان جهان
12.04.2018


323: اژدهای خودی (اژدهای هفت سرِ سنائی غزنوی) (13)
11.04.2018


322: اژدهای خودی (مدعیان بی بصر و سالاران از جنگ بیخبر) 12
10.04.2018


321: باز هم کشتار مردم فلسطین
08.04.2018


320: اژدهای خودی (مشکلات افغان ها در محیط مهاجرت) قسمت یازدهم
06.04.2018


319: جامعۀ بیمار ولی بدون داکتر و پرستار
04.04.2018


318: اژدهای خودی - عقل و جنون (بخش دهم)
03.04.2018


317: اژدهای خودی - عقل و جنون (بخش نهم)
01.04.2018


316: تحلیلی از اژدهای خودی قسمت هشتم
29.03.2018


315: بحران مغلق فکری در میان مسلمانان
27.03.2018


314: قُقنُس از خاک به پا برخیزد
22.03.2018


313: نوروز با اسلام در تخالف و تصادم نیست!
21.03.2018


312: اشک دختر معصوم و بیگناه
19.03.2018


311: تحلیلی بر اژدهای خودی بهاء الدین مجروح (7)
09.03.2018


310: تحلیلی بر اژدهای خودی بهاء الدین مجروح (6)
05.03.2018


309: تحلیلی بر اژدهای خودی بهاء الدین مجروح (5)
02.03.2018


308: تحلیلی بر اژدهای خودی بهاء الدین مجروح (4)
26.02.2018


307: به صاحبدیوان بگویید که خدا دربیرون در نشسته
23.02.2018


306: تحلـیـلی بـر اژدهـای خـودی بهاء الدین مجروح (3)
21.02.2018


305: جهان همیشه بر ستونهای استبداد استوار نمیماند
18.02.2018


304: تحلـیـلی بـر اژدهـای خـودی بهاء الدین مجروح (2)
16.02.2018


303: بلای رهبری و جوامعِ عقبمانده (یادبود از مجروح)
15.02.2018


302: یادی از یک روز تلخ و درعین شیرینی زندگی
11.02.2018


301: تحلـیـلی بـر اژدهـای خـودی بهاء الدین مجروح (1)
11.02.2018


300: اشکِ بی پاداش
08.02.2018


299: پیادهٔ ملت بر تختهٔ شطرنج حکومت
01.02.2018


298: خشونتی که مرا نومید کرده بود
29.01.2018


297: عراده ها باز رهسپار جنگند
27.01.2018


296: کشمکش برسر قدرت
22.01.2018


295: ما کودک معصوم با جنگ کاری داریم!
20.01.2018


294: افغانستان چار اسپه به سوی بحران می تازد
17.01.2018


293: شب و روز و سال و ماه زمین
15.01.2018


292: وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است
11.01.2018


291: کلکسیون خطا کاری ها
08.01.2018


290: در دنیای مسلمانان دیگر مسجد مثل اینکه خانۀ خدا نباشد!
06.01.2018


289: اول جنوری - تأسیس حزب دموکراتیک خلق
02.01.2018


288: متاع کاروان خوابیده را دُزدان می برند!
01.01.2018


287: سیر تاریخ سرپنجه های زور را شکسته است!
23.12.2017


286: یک شهر و دو نرخ، یک کشور و چهل پادشاهی!
21.12.2017


285: افتخار انتساب به قبیله باید به افتخار انتساب به ملت بدل شود
17.12.2017


284: کشتن بی گناهان جواز شرعی ندارد
12.12.2017


283: مولود مبارک حضرت محمد (ص)
07.12.2017


282: اخلاق و فرهنگ سیاسی
05.12.2017


281: افغانستان به راستی هم افغانستان شده است!
01.12.2017


280: عبرت از گذشته برای آینده
27.11.2017


279: اشک های بی حاصل
21.11.2017


278: فرهنگ گذرگاه
18.11.2017


277: آنچه سیاستمداران امروز میکارند سی سال بعد ثمر میدهد
08.11.2017


276: تو برای وصل کردن آمدی
04.11.2017


275: یک دوسخن با دختر افغان
02.11.2017


274: گربه چرا فرار کرد؟
30.10.2017


273: از راه جنگ به نان و نوا رسیدن
27.10.2017


272: معارف افغانستان و انفجار بزرگ
23.10.2017


271: فریاد دردی برای کشته شدگان
22.10.2017


270: در بارهٔ فصوص الحکم محی الدین بن عربی
20.10.2017


269: دزدی برای نجات از گرسنگی
18.10.2017


268: جهان دیگر از جان افغانستان چه می خواهد
16.10.2017


267: روز دختر
13.10.2017


266: جهان با یک فاجعهٔ اتومی روبروست
11.10.2017


265: رجز خوانی ها بر ضد همدیگر
07.10.2017


264: معارف امروز پاسخگوی نیازهای جامعه نیست
03.10.2017


263: گریۀ تلخ در سکوت شب
28.09.2017


262: زندگی و مرگ ما مردم با هم شریک است
25.09.2017


261: انسان اسیر دام اوهام
22.09.2017


260: مثنوی محیط اعظم بیدل
15.09.2017


259: در بدی و فساد جلوتر از دیگرانیم!
06.09.2017


258: تبر زن دست نگهدار
03.09.2017


257: کمکی به جوانان در خواندن و برخورداری از شعر
29.08.2017


256: حقیقتی که در کلمهٔ «مفت» نهفته است
25.08.2017


255: تلاش حقیقت همین است و بس
23.08.2017


254: افغانستان نیز در راه همان فاجعه روان است
21.08.2017


253: خیر و منفعت مردم در اتحاد و یکپارچگی ست
16.08.2017


252: و باز هم جنایتی هولناکتر:
09.08.2017


251: در چــنــگــال شکــر
07.08.2017


250: تحسین و مکافات عمل خوب و تقبیح و مجازات عمل بد
03.08.2017


249: در بارهٔ فصوص الحکم شیخ اکبر محی الدین بن عربی
02.08.2017


248: زاغ نبود کبوتر بود؛ کبوتر نبود زاغ بود
30.07.2017


247: داد از قفس پروردگی
29.07.2017


246: جامعه ایکه زنان درآن خوار و بیمقدار باشند
26.07.2017


245: کشمکش بر سر قدرت در افغانستان مایهٔ تشویش است
25.07.2017


244: عرفان و ادبیات دری
22.07.2017


243: استغنای طبع حضرت امام بخاری
20.07.2017


242: یک جنبش عدم انسلاک تازه مورد نیاز است
18.07.2017


241: دو نمونه از حُسن تعلیل در شعر انگلیسی
12.07.2017


240: برای که بگریم؟
10.07.2017


239: دولتمردان ما با صیغۀ محتمل الوقوع صحبت میکنند!
08.07.2017


238: هر چه یافتید از خود تان باشد!
01.07.2017


237: چشم گرسنه تر از معده و حرص بیشتر از اشتها
30.06.2017


236: نخستین عید غربت
25.06.2017


235: روز مادر به مادران ماتمدار افغانستان مبارک
24.06.2017


234: اختری در دور دست به مادرم
20.06.2017


233: بـه پیشـواز پـیـری
16.06.2017


232: در بارهٔ زن و حقی که بر فرد و جامعه دارد
13.06.2017


231: نزدیک شد که زاغ بـرد استخوانِ ما
10.06.2017


230: به مناسبت خون ریزی اخیر کابل
06.06.2017


229: رشوه های گزاف امریکا به جنگسالاران افغان
29.05.2017


228: و این هم نمونه ای از اخوت اسلامی
26.05.2017


227: یاد باد آن روزگاران یاد باد!
21.05.2017


226: گویی اینان برای لذت بردن می کُشند!
20.05.2017


225: برف خود را به بام همدیگر افگندن
15.05.2017


224: سرنوشت تلخ کشور ما بر سنگ کنده شده
11.05.2017


223: به خاطر رویداد های دردناک کابل
10.05.2017


222: نباید بخاطر یک کَیک پوستین را در آتش افگنند
08.05.2017


221: بیابان ویران
05.05.2017


220: جناب حکمتیار راه آشتی را اختیار نموده اند
04.05.2017


219: یا مکن با پیلبانان دوستی یا بناکن خانه ی در خوردِ پیل
02.05.2017


218: زاغ نبود کبوتر بود؛ کبوتر نبود زاغ بود
29.04.2017


217: دولت های ضعیف با سیاست بی پرنسیپ
24.04.2017


216: ما این آلاپ کهنۀ "صلح می آید" را بسیار شنيده ایم
22.04.2017


215: هــمــدردی
19.04.2017


214: ابتذال سیاست در افغانستان
16.04.2017


213: می کُشند پس هستند
13.04.2017


212: باز گرفتن هدیه‌ گرانبهای خداوند(ج) «انسان»
11.04.2017


211: انسان در رابطه با دیگران زنده می ماند
09.04.2017


210: سرودی برای مادر وطن
06.04.2017


209: یا بمیر یا جلو بیفت چنین است فرمان تاریخ
05.04.2017


208: جامعۀ بیمار ولی بدون داکتر و پرستار
02.04.2017


207: اشک دختر معصوم و بیگناه
31.03.2017


206: نجات مردم از بحران رهبری
29.03.2017


205: عرایض عاجزانهٔ خدمت استاد نـور احراری (سوم و اخیر)
27.03.2017


204: عرایض عاجزانهٔ خدمت استاد نـور احراری (2)
26.03.2017


203: عرایض عاجزانهٔ خدمت استاد نـور احراری (1)
25.03.2017


202: وای بر مظلومان جهان
24.03.2017


201: قضاوت عوام یا مساوی بودن قیمت قند و قروت
22.03.2017


200: نوروز تان مبارک و خجسته باد
18.03.2017


199: صلح از دیدگاه عرفان
14.03.2017


198: ماجرای شاعر و حال زار مردم افغانستان
13.03.2017


197: چه وقت راه معرفت را با نور عشق روشن میکنیم؟
06.03.2017


196: به خاطر کُشتار بیرحمانهٔ کابل
03.03.2017


195: بزرگان علم و ادب در دنیای اسلام
01.03.2017


194: در بارۀ جلد چهارم اژدهای خودی
27.02.2017


193: دیــوانــگان قدـــدرت
25.02.2017


192: حکومت کردن بر مردم درایت می خواهد
24.02.2017


191: داستان شیخ صنعان
22.02.2017


190: فهم بهتر اژدهای خودی
20.02.2017


189: بازهم داستانی از شهر خربوزه
18.02.2017


188: جهان همیشه بر ستون های استبداد استوار نمیماند
16.02.2017


187: بلای رهبری و جوامع عقبمانده
14.02.2017


186: خاطرۀ حزینی از شهادت پوهاند بهاء الدین مجروح
11.02.2017


185: آغوش این سرزمین بر روى همه باز است!
09.02.2017


184: حرمت عبادتگاه ها را باید نگهداشت
07.02.2017


183: آرزوها برای یک فردای بهتر
04.02.2017


182: جهل را در جنگ دانش لشکری در کار نیست
03.02.2017


181: بر تختۀ شطرنج ولسی جرگه ...
31.01.2017


180: تا در شیپور افتراق می دمیم ملت نمی شویم (پایان)
28.01.2017


179: تا در شیپور افتراق می دمیم ملت نمی شویم (بخش اول)
26.01.2017


178: راه بیرون رفت افغانستان از بحران
23.01.2017


177: منطق الطیر شیخ عطار
20.01.2017


176: این همه اسراف در قتل برای چه؟
18.01.2017


175: بیست پنج سال زمین صد سال عطارد
16.01.2017


174: زندگانی چیست؟
15.01.2017


173: روز تأسیس حزب دموکراتیک خلق روز جشن و پایکوبی نیست
13.01.2017


172: این دیگر به هیچ وجه شوخی نیست
11.01.2017


171: از بد ترش توبه
09.01.2017


170: جعل احادیث در دورهٔ امویان و عباسیان
06.01.2017


169: سال ۲۰۱۷م با کُشتار در استانبول و عراق آغاز شد
05.01.2017


168: نخستین روز سال جدید 2017 میلادی
01.01.2017


167: سال نو ۲۰۱۷ میلادی
01.01.2017


166: نپذیرفتن پنجصد ملیون دالر کمک پاکستان
31.12.2016


165: هنوز جنگ تیشه بر ریشهٔ انسانیت می کوبد
29.12.2016


164: "نرود میخ آهنین در سنگ"
28.12.2016


163: آزمون را یک زمانی خاک باش!
26.12.2016


162: شب رفت، سحر نشد شب آمد
25.12.2016


161: ما همه خفتیم تو بیدار شو
23.12.2016


160: بزرگان علم و ادب در دنیای اسلام
19.12.2016


159: پیامبری که درمحدودهٔ عصر خود نمی گنجید
17.12.2016


158: سنای امریکا شکنجه های سازمان سی. آی. اِی. را افشاء کرد
13.12.2016


157: گفت و گوی خیالی با جارج برنارد شا
12.12.2016


156: نباید تیغ را به دست زنگی مست داد
10.12.2016


155: اشک هدیۀ گران بهایی برای زنان
08.12.2016


154: بم گذاری انتحاری در اسلام حرام است
05.12.2016


153: بشر با انکشاف سلاح اتومی بدست خود قبر خود را کنده است
03.12.2016


152: عنعنه های قبیلوی بر سرنوشت زنان و مردان مسلط است
02.12.2016


151: رفتن به بهشت به پایمردی دیگران
30.11.2016


150: بــه من بگو چــرا؟ (Tell me why)
26.11.2016


149: به آنانی که مکاتب دختران را به آتش می کشند
25.11.2016


148: بازی بازی با ریشِ بابا هم بازی!
21.11.2016


147: رفت از خـــــانه جانب صحرا
20.11.2016


146: آشنایی با زبان دیپلوماسی معاصر مهارت میخواهد
16.11.2016


145: هیچ دولت مسلمان صلاحیت سنگسار را در روزگار ما ندارد
14.11.2016


144: دونالد ترمپ و افغانستان
11.11.2016


143: پیروزی دونالد ترمپ بمعنای سقوط ارزشهای ایدیولوژیک چپ و راست است!
10.11.2016


142: افغانستان و کودک بینوای گلستان سعدی
09.11.2016


141: ضَرَبَ یضرِبُ ضَرباً فهوضاربُ
08.11.2016


140: ستون های استبداد و دیکتاتوری استوار نمی ماند
06.11.2016


139: سخنی با دختران افغان
04.11.2016


138: مواد مخدر کانون گرم خانواده هارا ویران میکند
02.11.2016


137: مُطلق گرایی در سیاست نتیجهٔ خوب ندارد.
31.10.2016


136: یگان وقت ما هم ملامت هستیم!!
29.10.2016


135: شعری از "کالیماخوس"
26.10.2016


134: چه گونه آن جوان را به گلوله بستند!
24.10.2016


133: سیرِ نزولی زنان افغان بسوی خرافات و جادو و جنبل
22.10.2016


132: ما این آلاپ کهنۀ «صلح می آید» را بسیار شنیده ایم!
21.10.2016


131: برف خود را به بام دیگران افگندن
19.10.2016


130: حیثیت و آبروی زنان را نباید بازیچۀ سیاست ساخت
17.10.2016


129: جهان اسلام از تاریخ درس عبرت نگرفت
15.10.2016


128: سیماهای روانی جنگهای جاری در میان مسلمانان
12.10.2016


127: این جـــــا هــر روز کــــــــربلاست
10.10.2016


126: ها خوا ډانګ او دې خوا پړانګ
09.10.2016


125: بقال و طوطیی سخنگوی
05.10.2016


124: جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است
03.10.2016


123: هستی از دیدگاه عرفای اسلام
27.09.2016


122: زندگی و مرگ ما مردم باهم شریک است
21.09.2016


121: استخوان بندی یا قالب شعر
19.09.2016


120: گر مسلمانی همین است که حافظ دارد ** وای اگـر از پـی امروز بُـوَد فـردایـی
15.09.2016


119: بـرای کـی بگــریَــم؟
11.09.2016


118: تأریخ یک کُل است که بر آن علیت تأریخی فرمان می راند
05.09.2016


117: جنگ اگر واژگون شود گنج می شود
03.09.2016


116: عدم توانایی حکومت در دفاع از وطن و مردم
01.09.2016


115: نوکران فاقد صلاحیت
30.08.2016


114: حرص وهوای نفس
26.08.2016


113: در پرتو دانش و تجربه باید حکم صادر کرد!
25.08.2016


112: سرزمینِ آزادگان تشنۀ خونِ اژدهاست
23.08.2016


111: اشکی در سوگِ هُرمُزدٌ
20.08.2016


110: نگاهی براستنتاج های جناب مسعود فارانی
18.08.2016


109: داد از جـنـگ
16.08.2016


108: ریفورم هایکه زنان میتوانند برایش مبارزه کنند
14.08.2016


107: منفعت های همگون و نگرانی های ناهمگون
13.08.2016


106: هفتاد نفر را در کویته به کام مرگ فرستادند
09.08.2016


105: خود کرده را نه درد است و نه درمان
08.08.2016


104: تأریخ چیست و ما چرا تأریخ می نویسیم؟
06.08.2016


103: جنگ هرگز شما را ترک نمی گوید (بخش سوم)
04.08.2016


102: جنگ هرگز شما را ترک نمی گوید (بخش دوم)
02.08.2016


101: دولت باید به تربیۀ کودکان توجه جدی نماید
31.07.2016


100: یاد ژورنالیستانی گرامی باد که در راه حقیقت یابی جان داده اند
28.07.2016


99: جنگ هرگز شما را ترک نمی گوید (قسمت اول)
27.07.2016


98: در دولتی که نفاق رخنه کند عاقبتش به خیر نیست
19.07.2016


97: قرآن کریم نباید وسیله استفاده سیاسی شود
18.07.2016


96: دیگر از میان مسلمانان شعایر اسلامی کوچیده است!
15.07.2016


95: جنگ های گرم و ویرانگر مذهبی
13.07.2016


94: خـدا حـافط کابل (بخش سوم)
07.07.2016


93: در عید خنده و به محرم گریستن
04.07.2016


92: مثلِ این که عقلِ سلیم نیز از سرزمینِ ما کوچیده است!
03.07.2016


91: اثرات استبداد سیاسی بر شعر و ادبیات
01.07.2016


90: خدا حافظ کابل (بخش دوم)
30.06.2016


89: خدا حافظ کابل (بخش اول)
28.06.2016


88: نگارشِ جناب محمد عارف عباسی در بارهٔ سانحهٔ اورلاندو
27.06.2016


87: زنان و فجایعی که بر ایشان رخ داده است (بخش پنجم)
22.06.2016


86: ملت در دائرۀ معیوبه افتاده است
21.06.2016


85: اختری در دوردست به مادرم
20.06.2016


84: روزه و دیدگاه عارفان مسلمان
18.06.2016


83: زنان و فجایعی که بر ایشان رخ داده است (بخش چارم)
16.06.2016


82: زنان و فاجعه هایی که بر ایشان رخ داده است (بخش سوم)
13.06.2016


81: شاعر بودن هم دردی است بس بزرگ
11.06.2016


80: زنان و فاجعه هایی که بر ایشان رخ داده است (بخش دوم)
10.06.2016


79: زنان و فاجعه هایی که بر ایشان رخ داده است (بخش اول)
07.06.2016


78: رشوه های گزافِ امریکا به جنگسالاران (بخش پنجم)
04.06.2016


77: رشوۀ گزاف امریکا به جنگسالاران(بخش چهارم)
31.05.2016


76: رشوه گزاف امریکا به جنگسالاران (بخش سووم)
29.05.2016


75: اژدهای خودی (بحث آخر)
26.05.2016


74: رشوه گزاف امریکا به جنگسالاران (بخش دوم)
23.05.2016


73: رشوه گزاف امریکا به جنگسالاران بخش اول
22.05.2016


72: اژدهای خودی
18.05.2016


71: دیوانۀ زنجیر گرا «اژدهای خودی»
15.05.2016


70: کُلی گویی وعدم تجزیۀ کُل به اجزاء
14.05.2016


69: درسِ عبرتی از شیوهٔ انتخابِ دیگران!
12.05.2016


68: شاگردی که فلسفۀ اُستاد را واژگون دریافت!
11.05.2016


67: مـولانا و خِـرَد گـرایی
04.05.2016


66: زندگانی زنان در پیشاور (اژدهای خودی)
02.05.2016


65: سیاستِ مشت و لگد در پارلمان
01.05.2016


64: ما تا چه وقت درحوادثِ گذشته میخکوب باقی خواهیم ماند؟
29.04.2016


63: ما افغانها فریب خورده ایم یا ناتو
23.04.2016


62: به خاطرِ کُشتارِ بیرحمانهٔ کابُل
19.04.2016


61: معنویت، مادیت و آگاهی (اژدهای خودی)
17.04.2016


60: در بارۀ ابتذالِ سیاست
15.04.2016


59: مــن چــرا آواره ام؟
14.04.2016


58: طفلی و دامانِ مادر خوش بهشتي بوده است
11.04.2016


57: تا ترياق از عراق آید مار گزیده هلاك شود
09.04.2016


56: شعر و مدح ارباب قدرت
08.04.2016


55: هذیان انقلابی
05.04.2016


54: شیوه های رهبر دیکتاتور پاکستان
04.04.2016


53: مارِ هفت سر
02.04.2016


52: اشک یـتـیـم
01.04.2016


51: قتـلِ عام یک اقلیتِ بی گناه دینی درلاهورِ
29.03.2016


50: بحرانِ مغلق فکری در میانِ مسلمانان
26.03.2016


49: آراست جهاندار دگرباره جهان را
25.03.2016


48: سرودی برای نوروز
23.03.2016


47: بهــار وطــن
22.03.2016


46: یا مکن با پیل بانان دوستی یا بنا کُن خانه ای در خوردِ پیل
17.03.2016


45: راهبَر یا راهبُر
13.03.2016


44: به خاطر هشتم مارچ
10.03.2016


43: جُز به نورعشق، راه معرفت روشن مکُن
05.03.2016


42: یک سو اسراف و نو به دولت رسیدگی
01.03.2016


41: دولتمردانِ ما با صیغه های محتمل الوقوع صحبت میکنند
27.02.2016


40: وای به حال مظلومانِ جهان
23.02.2016


39: جهان همیشه بر ستونهای استبداد استوار نمی ماند
17.02.2016


38: ما این آلاپ کهنۀ "صلح می آید" را بسیار شنیده ایم
16.02.2016


37: جناب رئیس جمهور از رشوت خواران نیز خمس یا عُشر مالیه بگیرد!!
10.02.2016


36: چه گونه میتوان گلیم استبداد مسلط بر کشور را فراچید؟
08.02.2016


35: بیا و از این نوده پیوند کُن!
06.02.2016


34: آیا ممکنست اروپا بسوی یک فاشیزم تازه نفس برود
02.02.2016


33: تا بوده ایم، دربدی و فساد جلوتر از دیگران بوده ایم
31.01.2016


32: انسان در جهانِ خالی از ایمان و ایقان!
29.01.2016


31: انسان دارای ارزشِ ذاتی است!
28.01.2016


30: مردمِ جهان بر روی انبار های بزرگ سلاح های کُشتارِ جمعی!
10.01.2016


29: در دنیای مسلمانان دیگر مسجد مثلِ این که خانۀ خدا نباشد!
04.01.2016


28: آزمون را یک زمانی خاک باش!
02.01.2016


27: برخی از ملا ها بر خدا تهمت می بندند
29.12.2015


26: بُزک بُزک نَمُر که جو لغمان میرسه
23.12.2015


25: شـب رفت، سحــر نشد شـب آمد
23.12.2015


24: یک شهر و دو نرخ، یک کشور و چهل پادشاهی!
21.12.2015


23: عُرس پیر خراباتیان بلخ و قونیه
19.12.2015


22: کوران خانه نشین از بغداد خبر دارند
16.12.2015


21: روز گار آیینه را محتاج خاکستر کند
14.12.2015


20: ضرب المثل ها آیینۀ قدنمای هر فرهنگ است!
11.12.2015


19: فیلان و اُشتُران سرزمین ما
10.12.2015


18: گفت و گو با جارج برنارد شا
08.12.2015


17: و این عقل های به گروگان گرفته شده!
05.12.2015


16: تلاشی درراه رفع سوء تفاهم استاد هاشمیان
02.12.2015


15: درهر جامعه، خوشبختانه زنان خوب و بد یافت می شوند
29.11.2015


14: ها خوا ډانګ او دې خوا پړانګ
25.11.2015


13: به که بگویم که من دیگر در مانده ام!
24.11.2015


12: جنگسالاران ما نیز نعوذ بالله خدا را از کُشتن نجات داده اند!
22.11.2015


11: ارعاب آنان که عدالت می خواهند جُرم است!
18.11.2015


10: باز گلیم غم را در خانه های پاریس
16.11.2015


9: به خاطرِ جهنمی که برای کودکان ایجاد کرده اید چه جواب دارید؟
15.11.2015


8: قرض که از سر گذشت مُرغ پلو بزن!
12.11.2015


7: سیاستمداران و باجگیری
10.11.2015


6: بیست شش سال قبل دیوار برلین را شکستند
10.11.2015


5: در روزگارِ ما هیچ دولتِ مسلمان صلاحیتِ سنگسار را ندارد!
07.11.2015


4: آیا کسی به داد این کودک بینوا میرسد؟
06.11.2015


3: دو برادر در تعارضِ عشق و فلسفه
24.10.2015


2: ما دیگر تا کجا باید ذلیل شویم!
16.10.2015


1: چــــــراغ باده
15.10.2015


آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler