Skip to main content

مقالات
اخبار روز
فهرست مندرجات
لغت نامه
گنجینۀ شعر و ادب
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
Go Search

 


مطالب نشر شده از : نور احمد خالدی
تعداد مطالب : 109109: پیشنهاد به هیأت پروسۀ صلح افغانستان در کانگرس امریکا
08.08.2020


108: اعلامیه در مورد توافق سیاسی اشرف غنی َو عبدالله عبدالله
24.05.2020


107: ویروس فساد و شبکهٔ قدرت مافیائی در افغانستان
16.05.2020


106: نقدی بر مقالهٔ "آریانا، خراسان، افغانستان" نوشتهٔ داکتر زمان ستانیزئ
07.05.2020


105: خروج امریکاییها و صلح در افغانستان
14.04.2020


104: عوامل بی ثباتی سیاسی در افغانستان- 4
12.04.2020


103: عوامل بی ثباتی سیاسی در افغانستان- ۳
11.04.2020


102: عوامل بی ثباتی سیاسی در افغانستان - ۲
10.04.2020


101: عوامل بی ثباتی سیاسی در افغانستان
09.04.2020


100: انگیزهٔ اختلافهای سیاسی در افغانستان
07.04.2020


99: روند تشکل قوم تاجیک
05.04.2020


98: مذاکرات صلح
01.04.2020


97: اتحاد در محور منافع ملی
27.03.2020


96: سالی که نکوست زبهارش پیداست
01.03.2020


95: افغانستان و مسئلۀ ستم ملی -۲
15.01.2020


94: افغانستان و مسئلۀ ستم ملی - 01
14.01.2020


93: جنگ پانی پت
23.11.2019


92: اتحادیۀ ملی افغان
29.10.2019


91: مبارزه با حذف در تاریخ
14.10.2019


90: اعلامیۀ اتحادیۀ انجمنهای افغانها
22.09.2019


89: ایجاد سیستم فیدرالی
17.09.2019


88: تویت مهم ترمپ
15.09.2019


87: به مناسبت صدومین سالگرد استرداد استقلال افغانستان - 3
12.08.2019


86: به مناسبت صدومین سالگرد استقلال افغانستان -۲
09.08.2019


85: به مناسبت صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان - ۱
07.08.2019


84: قومیگری تا حد وطن ستیزی
01.08.2019


83: مروری بر تاریخ معاصرافغانستان - کودتای ثور _۶
30.07.2019


82: مروری بر تاریخ معاصرافغانستان -کودتای ثور _۵
28.07.2019


81: مروری بر تاریخ معاصرافغانستان -کودتای ثور _4
15.07.2019


80: مروری بر تاریخ معاصرافغانستان – کودتای ثور-3
13.07.2019


79: مروری بر تاریخ معاصرافغانستان – کودتای ثور-۲
09.07.2019


78: مروری بر تاریخ معاصرافغانستان – کودتای ثور-۰۱
27.06.2019


77: طالبان شما معنی مذاکرات صلح را نمیدانید!
22.06.2019


76: مروری بر تاریخ معاصرافغانستان ق۱ الی ۵
18.06.2019


75: حدود خراسان در عهد صفوی
17.06.2019


74: سه صد سال قبل جورج واشنگتن افغانستان وفات کرد
09.04.2019


73: میرویس خان و افسانهٔ "شاهزاده پارسي"
07.04.2019


72: خطوط اساسی یک صلح پایدار در افغانستان
21.02.2019


71: مردم افغانستان - بخش دوم و اخیر
14.02.2019


70: مردم افغانستان
13.02.2019


69: آیا مجموعهٔ تفکر سیاسی بنام تاجکیزم وجود دارد؟
30.01.2019


68: موجودیت امرالله صالح در تیم غنی
26.01.2019


67: آیا خلجی ها و غلجی ها یک مردم اند؟
17.01.2019


66: بر رسی مسئلۀ خط دیورند - قسمت سوم و اخیر
07.11.2018


65: بررسی مسئلۀ خط دیورند - قسمت دوم
04.11.2018


64: دموکراسی، انارشی، دیکتاتوری!!
03.11.2018


63: بررسی مسئلهٔ خط دیورند - قسمت اول
01.11.2018


62: طالبان بازهم جنایت آفریدند!
21.10.2018


61: جنگ در افغانستان و راه حل آن - بخش دوم
01.10.2018


60: جنگ در افغانستان و راه حل آن (بخش اول)
30.09.2018


59: رد چند برداشت نادرست از تاریخ کشور!
13.09.2018


58: کدام کشورها میتوانند جنگ افغانستان را ختم کنند؟
08.09.2018


57: کدام کشورها میتوانند جنگ افغانستان را ختم کنند؟
07.09.2018


56: به پاسخ نامه سرگشادۀ دوکتورعوض علی سعادت
21.08.2018


55: به مناسبت سالگرد استقلال افغانستان
18.08.2018


54: افغانها، پشتونها، تاجیکها و محل سکونت آنها!
14.08.2018


53: دری یا فارسي لغاتونه د معادلو خارجي لغاتونو لپاره
08.08.2018


52: حفاظت از شیوه های گفتاری و نوشتاری زبان مروج دری در افغانستان
04.08.2018


51: دو برداشت ازپروسۀ تعمیم دموکراسی
27.07.2018


50: به پاسخ خانم نصیبه اکرم حیدری
27.07.2018


49: توضیحات در مورد عواقب کودتای 26 سرطان 1352
25.07.2018


48: تغییر ۱۸۰ درجه در عقاید اعظم سیستانی در مورد کودتای ۲۶ سرطان
22.07.2018


47: عواقب کودتای ۲۶ سرطان سال ۱۳۵۲
20.07.2018


46: چرا روشنفکر نماهای تاجک خراسان طلب شده اند؟
02.07.2018


45: بر رسی مسئلۀ خط دیورند قسمت دوم و ختم
21.06.2018


44: بر رسی مسئلۀ خط دیورند - قسمت اول
19.06.2018


43: اسم افغانستان و خراسان
14.06.2018


42: اسم افغانستان
04.06.2018


41: فرهنگ چیست و فرهنگ پشتونها کدام است؟
02.06.2018


40: منشاء اقوام پشتون!
01.06.2018


39: فاتا و معاهدۀ دیورند
27.05.2018


38: ترکیب قومی نفوس افغانستان
24.05.2018


37: منشور جبهۀ ملی برای تأمین صلح در افغانستان
23.05.2018


36: چرا میرویس خان هوتکی و احمدشاه ابدالی را مؤسسین کشور افغانستان میدانیم؟
21.05.2018


35: لطیف پدرام از اعلامیه و اخطار تا اعلان خودمختاری بدخشان!
18.05.2018


34: شعار تشکیل خراسان ساده لوحانه است
10.05.2018


33: پاره ای برداشتهای نادرست
02.04.2018


32: از شعارهای تفرقه افگن و غیر عملی باید اجتناب کرد!
16.03.2018


31: کوبیدن بر طبل خالی صلح!
12.03.2018


30: دمیدن روح پدرام در کالبد جمعیت و شورای نظار
05.03.2018


29: هویت شخصی و هویت ملی
25.02.2018


28: انفجار مهیب در شهر کابل(قسمت سوم و اخیر)
16.02.2018


27: انفجار مهیبی در شهر کابل ( قسمت دوم)
12.02.2018


26: انفجار مهیب در شهر کابل ( قسمت اول)
07.02.2018


25: نکاتی مهم در مورد زلمی خلیل زاد و مقدرات افغانستان
28.01.2018


24: حزب جمعیت اسلامی و سیاستهای قومی و سمتی
20.01.2018


23: آیا ما فرهنگ خراسانی خودرا از دست داده ایم؟
08.01.2018


22: آیا میتوان به ترجمه کتابهای تاریخی و فرهنگی توسط ایرانیها اعتماد کرد؟
06.01.2018


21: آیا هر خشت افغانستان سخت تر از سنگ است؟
03.01.2018


20: شخصیت سیاسی داکتر عبدالله عبدالله
29.12.2017


19: نباید به تمرد و یاغیگری باج داد!
27.12.2017


18: توافقنامۀ تیم های انتخاباتی
25.12.2017


17: یادداشتی بر تاریخ و هویت مشخص دولت افغانستان
19.12.2017


16: راههای برون رفت از بحران سیاسی موجود در افغانستان
13.12.2017


15: سقاوی چهارم از نگاه رازق مامون
07.12.2017


14: هدف تروریزم فرهنگی چیست؟
28.11.2017


13: شرایط حالت اضطراری در افغانستان- قسمت سوم
16.11.2017


12: شرایط حالت اضطراری در افغانستان –قسمت دوم
14.11.2017


11: شرایط حالت اضطراری در افغانستان - قسمت اول
12.11.2017


10: تصادم ناسیونالیزم ایرانی با وطنپرستی ملت افغانستان
09.11.2017


9: بررسی هویت مشترک ملی مردم افغانستان – 3
31.10.2017


8: بررسی هویت مشترک ملی مردم افغانستان -۲
29.10.2017


7: بررسی هویت مشترک ملی مردم افغانستان - 1
28.10.2017


6: اگر من رییس جمهور باشم!
20.10.2017


5: کرونولوجی مختصر اشاره به اسم کشور
08.10.2017


4: برداشت های متضاد از تأریخ افغانستان ق۱ الی ۳
04.10.2017


3: به مناسبت نود و هشتمین سالگرد استقلال افغانستان
25.09.2017


2: معادل دری یا فارسی برای لغات خارجی!
09.12.2016


1: مکتوب علومی به مقام شورای امنیت ملی
03.03.2016


آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler