Skip to main content

مقالات
اخبار روز
فهرست مندرجات
لغت نامه
گنجینۀ شعر و ادب
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
Go Search

 


مطالب نشر شده از : خلیل الله معروفی
تعداد مطالب : 186186: باز گوهر والائی بر خاک غلتید
11.08.2020


185: سنگ ــ کوه کوه و "حصارها" همه از گِل
05.08.2020


184: عید قُربان است و مرگ گوسپندان!!!
30.07.2020


183: شبی، که حنجرۀ سحرآفرینی بینوا گشت
24.07.2020


182: سخنی در بارۀ اغلاط مشهور (قسمت اول)
20.07.2020


181: هیچ زبان برتر از زبان دیگر نیست!!!
14.07.2020


180: دامن دامن گل به سه خواهران
10.07.2020


179: چُندُکی چند از لب و رویِ فارسی ایران
06.07.2020


178: آبِ ما ــ آبرویِ همسایگان
04.07.2020


177: نسیم افغانی ــ بینی خمیریِّ خامنه ئی
02.07.2020


176: پیوند املاء با دستور زبان (قسمت دوم)
30.06.2020


175: پیوند املاء با دستور زبان(قسمت اول)
28.06.2020


174: داستان گِل و گُل
26.06.2020


173: پشتو ــ یک زبانِ مظلوم
19.06.2020


172: چار روز پیهم غیابت
15.06.2020


171: داستانهائی از "منطق الطیر"(قسمت نهم)
07.06.2020


170: داستانهائی از "منطق الطیر"(قسمت هشتم)
05.06.2020


169: داستانهائی از "منطق الطیر"(قسمت هفتم)
31.05.2020


168: "جنرال بازی" و "مارشالَکانی"
27.05.2020


167: جمع بستنِ "ترکیباتِ اضافی"
25.05.2020


166: زور بی قالب سخن
24.05.2020


165: سپاس از یک برادر مهربان
22.05.2020


164: هزار گفتۀ ناسفته از سخن باقی ست(قسمت دوم)
19.05.2020


163: نظر کوتاه و عاملانه بر "تهاجم فرهنگی ایران"
17.05.2020


162: چتیات در معنای شطحیّات نیست؟؟؟
14.05.2020


161: مادرِ افغان و مادرِ مادران
12.05.2020


160: نشست و ویژه و باشگاه، مُهلک تر از "کورونا"
07.05.2020


159: هزار گفتۀ ناسُفته از سخن باقی ست(قسمت اول)
02.05.2020


158: صاحب صاحب ــ حاجی آغا صاحب
30.04.2020


157: کورونا ــ قهرمان کوچولو
17.04.2020


156: هزار گفتۀ ناسُفته از سخن باقی ست
15.04.2020


155: دُوحه ــ طعنۀ تلخِ تأریخ
13.04.2020


154: یک تارِ مویِ این گلستان کم مباد!!!
11.04.2020


153: سپاس فراوان از عارف جان عباسی و تذکری چند
09.04.2020


152: کورونا ــ گوشمالیِّ آسمانی نیست!!!
07.04.2020


151: دنیائی پُر از عجائبات و غرائبات
03.04.2020


150: الف غین ــ عین عین
01.04.2020


149: موسیقی و سیاست ــ تقارُب و تباعُد
25.03.2020


148: "آنچه" ــ "آنکه" ــ "آنچه که" و ...
18.03.2020


147: افغانستان گلستان اقوام
28.02.2020


146: وقتی "داتُورَه" را از زیر دُمبِش پَس کنند ...
25.02.2020


145: داستانهائی از "منطق الطیر"(قسمت ششم)
23.02.2020


144: بحث در موضوعاتِ خراشنده
18.02.2020


143: داستانهائی از "منطق الطیر"(قسمت پنجم)
10.02.2020


142: هشتاد و هشت سال پُربار
07.02.2020


141: داستانهائی از "منطق الطیر"(قسمت چارم)
04.02.2020


140: داستانهائی از "منطق الطیر"(قسمت سوم)
31.01.2020


139: داستانهائی از "منطق الطیر"(قسمت دوم)
28.01.2020


138: داستانهائی از "منطق الطیر"(قسمت اول)
26.01.2020


137: اعلان صلح
20.01.2020


136: مدتی این مثنوی تأخیر شد (قسمت دوم)
18.01.2020


135: نظم و شعر ــ ناظم و شاعر
15.01.2020


134: «مدتی این "مثنوی" تأخیر شد»(قسمت اول)
11.01.2020


133: خانمت خوب است؟
07.01.2020


132: اسطورۀ طنز و کومیدی از جهان رفت
04.01.2020


131: خطاب به دختر افغان
02.01.2020


130: "عبداله و عبدالطیف" از یک "طیف" هستند!!!
25.12.2019


129: "دری" منسوب به "دره" و "دربار" نیست!!
16.12.2019


128: باید و بایَست ــ شاید و شایَسته
28.11.2019


127: پردازِش ــ گرمایِش ــ رزمایِش
26.11.2019


126: طنز نیست؛ یعنی طنز هست!!!
26.10.2019


125: دستور زبان؛ یعنی "شیرۀ ساختمانِ زبان"
11.10.2019


124: ناکام مضمون پشتو
07.10.2019


123: تُشنۀ مِهرِ پدرکلان
25.09.2019


122: پیام تَسْلِیَت به "حمید جان انوری" و ...
23.09.2019


121: سپاسمندی از تبصرۀ انتقادی استاد نگارگر
16.09.2019


120: دانشمند ــ اندیشه مند ــ متفکِّر
10.09.2019


119: مباحث دستوری و تبصرۀ عزیزان
08.09.2019


118: افغان جرمن باز نانِ چوپانه میخوره!!!
04.09.2019


117: اُعجوبۀ دهر، بوعلی سینای بلخی
26.08.2019


116: بحثهائی در دستور زبان دری (قسمت سوم)
25.08.2019


115: بحث های در دستور زبان دری (قسمت دوم)
23.08.2019


114: بحث های در دستور زبان دری (قسمت اول)
22.08.2019


113: بحثهائی در دستور زبان دری
19.08.2019


112: صدمین سالگرهِ استقلال در غیابِ استقلال
14.08.2019


111: انجنیری و درک از تخنیک
20.07.2019


110: بَعثِ بعدَالمَوتِ "افغان جرمن"
12.07.2019


109: صوفی عشقری و احمد ظاهر
11.07.2019


108: سجده بر درگاهِ "احمد ظاهر"
05.07.2019


107: بی مادر شدن زبانها
30.06.2019


106: مغازلۀ "وطندوست" و . . .
22.06.2019


105: خاله گکانی در وبسایت ها
08.06.2019


104: رقص "نشست" بر لبان "زبانبازان"(قسمت اول)
07.05.2019


103: دیدۀ جنگ و نادیدۀ صلح
22.04.2019


102: جنجالهای "روشنفکران" برهنه جان
14.04.2019


101: خلعِ "لغاتِ ملیّ"؛ یعنی "افتراقِ ملیّ" (بخش دوم)
03.04.2019


100: "خالص سازی زبان"؛ یعنی "افتراق ملی"(قسمت اول)
05.03.2019


99: زبان ــ بیان ــ اندیشه ــ آزادی
01.03.2019


98: سی سال پس از شکست
17.02.2019


97: نگاهی به نگاشته های "یونس نگاه"
16.02.2019


96: استقبال از "قسم ترقانک"
10.02.2019


95: نشست نشست نشست
08.02.2019


94: استاد یوسف کهزاد رخ در نقاب خاک نهاد
05.02.2019


93: "تهاجم فرهنگی" و "اذان ملای ِغریب"
29.01.2019


92: لشکرکشیِّ "افغان جرمن" در برابرِ "أدبِ دری"(قسمت پنجم)
26.01.2019


91: جلسه و نشست
17.01.2019


90: فلکسا دیده ام کوه و بهشت آسا، بیابانش
11.01.2019


89: لشکرکشی افغان جرمن در بارۀ ادب دری (قسمت چهارم)
07.01.2019


88: سی سال پیش از امروز در همین روز
28.12.2018


87: لشکرکش ی "افغان جرمن" در برابرِ "أدبِ دری"(قسمت سوم)
21.12.2018


86: لشکرکشیِّ "افغان جرمن" در برابرِ "أدبِ دری"(قسمت دوم)
08.12.2018


85: لشکرکشیّ "افغان جرمن" در برابر "ادب دری"(قسمت اول)
04.12.2018


84: جوابی به آقای میرویس "موج"
23.11.2018


83: ادب - ادب دری - استاد ادب دری
17.11.2018


82: یادی از گذشته هایِ دورِ کابل (قسمتِ سوم)
12.11.2018


81: یادی از گذشته هایِ دورِ کابل (قسمت دوم)
08.11.2018


80: یادی از گذشته هایِ دورِ کابل (قسمت یک)
06.11.2018


79: جاوِدان گردید نامت، جاوِدان!
02.11.2018


78: کابل بی زر باشه، بی برف نی
31.10.2018


77: مبارک است، نود سال بر سریر مراد
25.10.2018


76: نگه دار فُرصت، که عالم دمی ست!!!
24.10.2018


75: بنی آدم اعضای یک پیکرند
20.10.2018


74: اولین مشقِ لغت ــ "چُوْحَبَل"
13.10.2018


73: روزگارِ عُسرتِ افغان
12.10.2018


72: مراسم قسم ترقانک حامد کرزی
10.10.2018


71: قصه ای از استاد بزرگوارم "جبارخان"
06.10.2018


70: استقبال از نشائد استاد اسیر و نعمت الله مختارزاده
28.09.2018


69: استاد اسیر و حافظ شیراز
27.09.2018


68: استقبال از غزل استاد فدائی هروی
25.09.2018


67: شِمال ــ شَمال ــ شُمال
21.09.2018


66: استاد قاسم افغان و اختری بائی فیض آبادی
13.09.2018


65: ضَمات ـ ضِماد ـ پُوماد
11.09.2018


64: به کهنۀ خود بساز(بخش دوم، قسمت دوم)
02.09.2018


63: به کهنۀ خود بساز (بخش دوم، قسمت اول)
31.08.2018


62: ابرازِ غمشریکی
29.08.2018


61: "کنج و کاوی" یا "کنجکاوی"؟
26.08.2018


60: جلسه و نشست و شرح صرفی و لغوی آنها
14.08.2018


59: ترانۀ افغان سِتان
11.08.2018


58: مشکلات املائی دری زبانان (بخش هفتم)
06.08.2018


57: مشکلات املائی دری زبانان(قسمت ششم)
01.08.2018


56: یاد بادا روزگاری
30.07.2018


55: شاعر نام آور افغان
27.07.2018


54: تبصره بر ردِ پای خراسان (قسمت دوم)
25.07.2018


53: تبصره بر رد پای خراسان (قسمت اول)
16.07.2018


52: به کهنۀ خود بساز(بخش اول، قسمت آخر)
06.07.2018


51: جهان مُعضِلت و مَقامِ مَعرِفت
01.07.2018


50: به کهنۀ خود بساز(بخش اول، قسمت سوم)
29.06.2018


49: به کهنۀ خود بساز(بخش اول، قسمت دوم)
27.06.2018


48: افغان و گان
25.06.2018


47: به کهنۀ خود بساز، که نوِ دیگران گران است 1
22.06.2018


46: استاد ځلاند رُخ در نقاب خاک کشید
20.06.2018


45: چرا نویسندگان به درستگوئی توجُّه ندارند؟؟؟
18.06.2018


44: بوسه و پرستش
16.06.2018


43: غمکدۀ غُربت ــ طومار بوسه
10.06.2018


42: میدان طیّاره ــ میدان هوائی ــ فرودگاه
07.06.2018


41: شگافتنِ رباعی بوعلی سینا
05.06.2018


40: خوردن و نوشیدن (قسمت سوم)
01.06.2018


39: خوردن و نوشیدن (قسمت دوم)
28.05.2018


38: خانۀ پدر آباد و بر پدرپدرِش رحمت باد!!!
22.05.2018


37: خوردن و نوشیدن (قسمت اول)
15.05.2018


36: بادا بادا ــ الهی مبارک بادا
12.05.2018


35: اولین بارِ سیاسیِ تهاجمِ فرهنگیِ ایران
05.05.2018


34: سقوط و إستحالۀ ارزش ها
30.04.2018


33: عرش اگر باشم زمینِ آسمانِ بیدلم (قسمت دوم)
22.04.2018


32: افغان، افغانی، افغانستانی(بخش اول)
20.04.2018


31: عرش اگر باشم زمینِ آسمانِ بیدلم (قسمت اول)
15.04.2018


30: افغانستان گلستان اقوام
13.04.2018


29: سیری بر آثار هـرات
05.04.2018


28: مــزاق اول اپــریـل
02.04.2018


27: یاد بود و خاطراتی از رنده یاد تیموری صاحب
31.03.2018


26: لیک بـود حاجی و با اعتبار
28.03.2018


25: بحثی در صرف زبان دری و عربی
25.03.2018


24: نه ازین شوری شور نه از آن بی نمکی
04.03.2018


23: زمانی پیش از جهان ما (مقالۀ دوم)
16.02.2018


22: سرود زندگانی - افسانۀ حیات (مقالۀ اول)
06.02.2018


21: قصۀ اندوهِ دل
03.02.2018


20: اصـالـت زبـان دری (بخش اول)
06.12.2016


19: مبارکباد یکسالگی (آریانا افغانستان آنلاین)
29.11.2016


18: ولد ــ والد ــ مَوْلِد ــ مُوَلِّد
25.11.2016


17: استاد قاسم افغان و اختری بائی فیض آبادی
23.09.2016


16: جَک مَلَه تُور ــ غَتْمَغَتُول
17.07.2016


15: وفات توریالی اعتمادی (تمثال نکوکاری از جهان رفت)
29.06.2016


14: در مـورد ترجمه های تحت اللـفـظ
30.05.2016


13: مادرِ افغان سیمای مظلومیّت و سمبول دلاوری
11.05.2016


12: هفت و هشت ثور دو روز شوم درتأریخ مُعاصر افغانستان
26.04.2016


11: گزارش فاتحه گیری تیموری صاحب فقید
09.04.2016


10: گزارش مراسم تدفین "تیموری صاحب"
03.04.2016


9: «گوئید به نوروز، که امسال نیاید!!!»
22.03.2016


8: سرقت فرهنگی، جزئی از "ستراتژی شووینستی" ایران است
25.02.2016


7: ولی احمد "نوری" و "شیون کابلی" دو عاشق وطن، دو افغان باوفاء
15.02.2016


6: اشعار "همیشه بهار" دری (از داستانهای "مثنوی معنوی مولوی")
06.02.2016


5: ما کزین بوستان شدیم، شدیم (اشعار همیشه بهار "خلیلی افغان")
21.01.2016


4: آتش اندر آتش اندر آتش است
14.01.2016


3: تقریظ بر در دری
12.01.2016


2: ساحر سحر سخن ــ "خلیلی افغان"
28.12.2015


1: پیام تهنیت به وبسایت «آریانا افغانستان آنلاین»
04.11.2015


آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler