تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-07-09T22:00:00Z

اسم

زمری کاسی

محل سکونت

چین

تبصره

ځوانانو ته وایم:
دا لاندنۍ لیکنه د شرافت میاخیل صاحب ده ،هم خپله مهاجر وو هم مجاهد لطفآ یې په غور او دقت ولولئ،او د هغه وخت د نورو تبصرې هم ولولئ بیا به پوه سئ چي موږ خپل دین او مذهب د سیاسي مخو لپاره څه ډول ناوړه استعمالاوه او اوس یې هم استعمالوو.

May be an image of 2 people and text

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/cn.png
ساخته شده در 10.07.2024 02:42 توسط  
آخرین اصلاح در 10.07.2024 07:50 توسط 1073741823