تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-07-08T22:00:00Z

اسم

الله محمد

محل سکونت

آلمان

تبصره

​دوست گرامی جناب محترم حیدری صاحب!

با عرض ادب.

بنده  با تبصره اخیر تان در ارتباط نوشته محترم کاظم کاملاٌ موافق بوده و انرا تایید می نمایم.

 نشان مردمی بیدل چه جویی از سیه چشمان 

وفا کن پیشه و زین قوم آیین جفا بنگر


 

 

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
ساخته شده در 09.07.2024 14:20 توسط  
آخرین اصلاح در 09.07.2024 23:05 توسط 1073741823