تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-06-10T22:00:00Z

اسم

وحید

محل سکونت

تورخم

تبصره

​قدرمن عزتمند مومند صاحب دا د بیګانه لغاتو او املایی او انشایی او نورو غلطیو لویه بدی همدا ده چی اول ځل سړی ورسره مخالف وی، خو ورو ورو ناخوداګاه خپله هغه غلطی ترسره کوی. تاسو خالدی صاحب ته یادونه کړی، مګر هغه لا وروسته هم ندی متوجه شوی او مایار صاحب هم په سهوی بنا بر تقلید نااګاهانه (مارس) لیکلی. موږ خو کورکورانه تقلیدونو دربدره کړی یاستو او خدای وکړی  افغانستان ته دی سفر ښه تیر شوی وی ،اقلاً موږ خو به دی یووار لیدلی وو. دلته که  لالپوری، ډکې، مارکو ګردی غوث یا تورخم  ته نه راتلی جلال اباد ته به راغلی وی. او خدای وکړی ښه خبرونه دی وړی وی. دلته دا ترانسپورتی اتحادیی او د تجارو دمنشیانو دفترونه دی خذمت کی دی. له باز سره نور لفظی شخړه ودروه  دا ځکه چی دواړو ته نور څه ندی پاتې .

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/AF.png
ساخته شده در 10.06.2024 23:42 توسط  
آخرین اصلاح در 11.06.2024 07:59 توسط 1073741823