تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-06-05T22:00:00Z

اسم

دوکتور غروال

محل سکونت

ویانا

تبصره

​ صادق او مخلص شهزاده احمدشاه  دی خدای پاک جنت په نصیب کړی دده محترم سره په خواږه مجلس کښی دده درد او غم شریکی د افغان غیرتی ملت سره ډیره زیاته وه د غلامو ملی خائینو کمونیستانو کودتا ( د لیونی محمد داؤد خان تر رهبری او د روس ستر جاسوس حسن شرق په تشویق سره )  له لاسه افغانان د جهان په مختلفو ممالکو کښی بی سرنوشته تیت شوی دی حتی ددوی مرګ په ډیرو غمناکو شرائیطو کښی صورت مومی !!!!

کشور

/FotoGallary/CountryIcons/AT.png
ساخته شده در 06.06.2024 21:48 توسط  
آخرین اصلاح در 07.06.2024 11:37 توسط 1073741823