Skip to main content

آریانا افغانستان آنلاین

مقالات
اخبار روز
فهرست مندرجات
لغت نامه
گنجینۀ شعر و ادب
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
Go Search
آریانا افغانستان آنلاین > فهرست مندرجات  

فهرست مندرجات

Modify settings and columns
  
View: 
Edit
Count = 6560
 04.08.2020غوث جانبازاسرار دیپلوماسی و روابط افغانستان با اضالع متحدۀ امریکا مطالب تأریخی
12
 04.08.2020صلاح الدین سعیدید ارګ لیونۍ مینه که د ګاډۍ د آس تأکید؟مطالب سیاسی
3
 03.08.2020ولی احمد نوری اعلامیۀ جنبش نجات افغانستان از بحرانمطالب اجتماعی
4
 03.08.2020حامد نوید سیستان پرورشگاه تمدن های قدیممطالب تأریخی
12
 02.08.2020توریالی خاوریسلیمان لایق شیطان تاریخ در افغانستان درگذشتمطالب سیاسی
3
 02.08.2020شریف حکیمزمینِ خاکستریشعر و ادب
17
 02.08.2020محمد نسیم اسیر باز یادی از ضیاء قاریزاده (نسل جوان)مطالب اجتماعی
4
 01.08.2020میرعبدالرحیم عزیزچهره های خائن به میهن را بشناسیدحراست از زبان دری
7
 01.08.2020حسیب فضلخودکفایی کشورمطالب اجتماعی
4
 31.07.2020احمد زکی حسینیعیدی همیشگی و عشرت سرمدعید سعید اضحی
41
 31.07.2020عبدالوکیل متیند اختر ورځېعید سعید اضحی
41
 31.07.2020ولی احمد نوری عیدی به دختر گداعید سعید اضحی
41
 30.07.2020خلیل الله معروفیعید قُربان است و مرگ گوسپندان!!!عید سعید اضحی
41
 30.07.2020محمد داود مومند تناقضات و سطحی نگری در نوشته داکترعزیز شمس(2)مطالب تأریخی
12
 30.07.2020سلطان جان کلیوالد پرون اخترشعر و ادب
17
 30.07.2020شعیب مجددیمناسک حج از دیدگاه مدنی، معاشرتی، اجتماعی و ادبیعید سعید اضحی
41
 29.07.2020بهروزپنج شعر انتخابی از اشعار رفعت حسینیشعر و ادب
17
 29.07.2020ندیم نامینگاهی از دور بر قاموس کبیرحراست از زبان دری
7
 28.07.2020محمد داود مومند تناقضات و سطحی نگری ها در نوشته داکترعزیز شمس (1)مطالب سیاسی
3
 28.07.2020شعیب مجددی«یکدیگر پذیری» در شعر مولانا شعر و ادب
17
 28.07.2020حنیف رهیاب رحیمی در کجای تأریخ قرار داریم؟مطالب سیاسی
3
 28.07.2020صلاح الدین سعیدیمصالحۀ سياسى و مواضع ما و فراخوانمطالب سیاسی
3
 27.07.2020همایون سیغانیخواهش مردم افغانستان از دزد های شهرمطالب اجتماعی
4
 27.07.2020انجمن حقوقدانان افغان در اروپاگراميداشت از مقام والاى معنوى داكتران و همكاران‌ طبی شانمطالب سیاسی
3
 27.07.2020شورای روابط خارجیصلح نافرجام افغانستانمطالب سیاسی
3
 26.07.2020نجیب الله آصفیداستان پیرمردمطالب اجتماعی
4
 24.07.2020اختر محمد یوسفیروح شاه فقید افغانستان، اعلیحضرت محمد ظاهرشاه شاد باداعلیحضرت محمد ظاهر شاه
24
 24.07.2020ولی احمد نوری یاد بود از اعلیحضرت محمد ظاهرشاه بابای ملتاعلیحضرت محمد ظاهر شاه
24
 24.07.2020ارگ کابلپیام ارگ کابلاعلیحضرت محمد ظاهر شاه
24
 24.07.2020احسان الله مایار داستانی آنچه در دِل گذردمطالب اجتماعی
24
 24.07.2020نجیب بارکزیاعلیحضرت بابای ملت در۴۰ سال حکومتش چه کرد؟ (پنجم)اعلیحضرت محمد ظاهر شاه
24
 24.07.2020خلیل الله معروفیشبی، که حنجرۀ سحرآفرینی بینوا گشتاعلیحضرت محمد ظاهر شاه
24
 23.07.2020آریانا افغانستان آنلایناعلیحضرت محمد ظاهرشاه پادشاه عادل و دیموکرات بوداعلیحضرت محمد ظاهر شاه
24
 23.07.2020ولی احمد نوری علم برداران دیموکراسی در افغانستاناعلیحضرت محمد ظاهر شاه
24
 23.07.2020میرعبدالرحیم عزیزفوزیه کوفی و همراهان: از قمرگل بیاموزیدمطالب اجتماعی
4
 23.07.2020محمد ظاهر عزیز  اعلیحضرت محمد ظاهرشاه فردوس برین جایتان باد اعلیحضرت محمد ظاهر شاه
24
 23.07.2020ولی احمد نوری سیزدهمین سال رحلت اعلیحضرت ظاهر شاه بابای ملتاعلیحضرت محمد ظاهر شاه
24
 22.07.2020حامد نوید به سلسلهٔ معرفی آثار و آبدات تاریخی افغانستان مطالب تأریخی
12
 22.07.2020محمد نسیم اسیر باز یادی از مرحوم ضیاء قاریزادهمطالب اجتماعی
4
 21.07.2020هارون  یوسفیخــــرنـــامــــهمطالب اجتماعی
4
 21.07.2020میرعبدالرحیم عزیزندای تجزیه طلبانۀ ولی مسعود نو نیستمطالب سیاسی
3
 20.07.2020خلیل الله معروفیسخنی در بارۀ اغلاط مشهور (قسمت اول)حراست از زبان دری
7
 20.07.2020محمد اسحاق نگارگر فکر صبح فرد ا شعر و ادب
17
 20.07.2020سلطان جان کلیوالد عقیده کمزوریشعر و ادب
17
 19.07.2020احسان الله مایار صفحه ای از تاریخ (قسمت 6)مطالب تأریخی
12
 19.07.2020سید هاشم سدیدکه از آز کاهد همی آبرومطالب اجتماعی
4
 18.07.2020عبدالقیوم میرزادهاثرات زیانبار تبصره های ذهنی گرایانه در اجتماعمطالب سیاسی
3
 18.07.2020همایون شاه عالمیچـهـرۀ ظــاهــرشعر و ادب
17
 18.07.2020حنیف رهیاب رحیمی بجل بازی هم یک بازی بین المللی بوده!!!طنز و داستان
13
 17.07.2020محمد داود مومند پالیسی فرار از مسکو عامل کودتای سرطان (2)مطالب سیاسی
30
 17.07.2020سلطان جان کلیوالاحداث میدان هوائی در دشت گمبیری خیانت ملی ستمطالب سیاسی
3
 17.07.2020آریانا افغانستان آنلاینماسک های جدیدی که می توانند ویروس کرونا را از بین ببرندعلمی و تحقیقی
15
 17.07.2020صلاح الدین سعیدیحــقــایــق تــلــخمطالب سیاسی
3
 17.07.2020غوث جانبازاسرار دیپلوماسی روابط دو جانبۀ افغانستان و امریکا (قسمت یازدهم)مطالب تأریخی
12
 16.07.2020محمد اسحاق نگارگر پلانگذاری، کارِ اجتماعی و تعلیم و تربیهمطالب اجتماعی
4
 16.07.2020محمد برکیدین ، قرآن ، مــلامطالب اجتماعی
4
 16.07.2020محمد داود مومند پالیسی فرار از مسکو عامل کودتای سرطان (1)کودتای 26 سرطان
30
 15.07.2020سلطان جان کلیوالپه ګمبیری کی هوای ډګر جوړیدل خیانت دیمطالب سیاسی
3
 15.07.2020سلطان جان کلیوالد عقیده کمزوریمطالب اجتماعی
4
 15.07.2020حسیب فضلرهایی ادبیات و تاریخ منطقه از اسارت ایرانحراست از زبان دری
7
 15.07.2020غلام فاروق اچکزادیادی از مرحوم غلام صدیق اچکزادمطالب اجتماعی
4
 15.07.2020محمد نسیم اسیر باز هم یادی از مرحوم قاریزادهشعر و ادب
17
 14.07.2020احسان الله مایار صفحه ای از تاریخ (5)مطالب تأریخی
12
 14.07.2020عنایت الله ساداتدائــرۀ شــیــطــانیمطالب سیاسی
3
 14.07.2020خلیل الله معروفیهیچ زبان برتر از زبان دیگر نیست!!!حراست از زبان دری
7
 14.07.2020عبدل مهمندغــــازی ادیمطالب تأریخی
12
 13.07.2020سلطان جان کلیوالترڅو ویره؟شعر و ادب
17
 12.07.2020ولی احمد نوری صوفى عبدالحق بیتاب ملك الشعراى افغانستانشعر و ادب
17
 12.07.2020سید هاشم سدیداندیشمند ارجمند و نویسنده ای محبوب و کم بدیل، جناب رحمت آریامطالب اجتماعی
4
 12.07.2020سید احمد حسینیعامل اصلی تقصیرات؛ داخلی یا خارجی؟مطالب سیاسی
3
 12.07.2020خالد صدیقبـــیـــگــانــــهشعر و ادب
17
 11.07.2020غوث جانبازاسرار دیپلوماسی روابط دو جانبۀ افغانستان و امریکا (قسمت دهم)مطالب تأریخی
12
 11.07.2020م. داؤد موسید بی بی سی د پښتنو ویاندو سره (دوهمه برخه)مطالب اجتماعی
4
 11.07.2020سید احمد حسینیامراض و فساد و بی خبری مامطالب اجتماعی
4
 10.07.2020محمد داود مومند حسن شرق یکی از نقاب پوشان طرفدار شوروی و عضو مخفی پرچم بودمطالب سیاسی
3
 10.07.2020محمد اسحاق نگارگر این کابل دیگر آن کابل نیستافغان و افغانستان
5
 10.07.2020خلیل الله معروفیدامن دامن گل به سه خواهرانمطالب تأریخی
12
 09.07.2020عبدالصبور صافیاستخباراتی جګړه او د سولی خوبونه (دوهمه از روستنی برخه)مطالب سیاسی
3
 09.07.2020میرعبدالرحیم عزیزدر افغانستان، مردگان تاثیرات منفی ماندگار بجا میگذارندمطالب سیاسی
3
 09.07.2020م. داؤد موسید بی بی سی د پښتنو ویاندو سره (لمړی برخه)مطالب اجتماعی
4
 08.07.2020احسان الله مایار صفحه ای از تاریخ (قسمت 4)مطالب تأریخی
12
 08.07.2020محمد نسیم اسیر یادی از مرحوم استاد «قاریزاده»!شعر و ادب
17
 08.07.2020غوث جانبازاسرار دیپلوماسی روابط دو جانبۀ افغانستان و امریکا (قسمت نهم)مطالب تأریخی
12
 06.07.2020میرعبدالرحیم عزیزماشاء الله! یک جاسوس ایران در نیمروز دستگیر شدمطالب سیاسی
3
 06.07.2020خلیل الله معروفیچُندُکی چند از لب و رویِ فارسی ایرانحراست از زبان دری
7
 06.07.2020سلطان جان کلیوالد موقت حکومت د جوړیدو نوی هلی ځلیمطالب سیاسی
3
 06.07.2020انجمن حقوقدانان افغان در اروپادر گیرودار منافع امریکا یا چنگ زدن بر ندای آتش بس مطالب سیاسی
3
 06.07.2020حامد نوید آتشکده ظفر کانیشکا (اونیندو) یا معبد سرخ کوتلعلمی و تحقیقی
15
 05.07.2020عبدالقیوم میرزادهخلیل زاد از بخشهای مستورش با طالبان پرده برداشتمطالب سیاسی
3
 05.07.2020نجیب بارکزیاعلیحضرت بابای ملت در۴۰ سال حکومتش چه کرد؟ (چهارم)اعلیحضرت محمد ظاهر شاه
24
 04.07.2020عبدالصبور صافیاستخباراتی جګړه او د سولی خوبونه (لمړی برخه)مطالب سیاسی
3
 04.07.2020عارف عباسیآرزوی به سر نا رسیده! (2)مطالب تأریخی
12
 04.07.2020خلیل الله معروفیآبِ ما ــ آبرویِ همسایگانمطالب اجتماعی
4
 04.07.2020میرعبدالرحیم عزیزنجیب مایل هروی پسر را سوختاند تا ایرانستانی شودمطالب اجتماعی
4
 03.07.2020محمد داود مومند کذب بزرگ تأریخ (قسمت دوم)مطالب سیاسی
3
 03.07.2020احسان الله مایار صفحه ای از تاریخ (قسمت 4 الف)مطالب تأریخی
12
 03.07.2020سلطان جان کلیوالزمـــــــا حـــــــالشعر و ادب
17
 02.07.2020خلیل الله معروفینسیم افغانی ــ بینی خمیریِّ خامنه ئیمطالب سیاسی
3
 02.07.2020میرعنایت الله ساداتسرور گمشدهشعر و ادب
17
 01.07.2020محمد داود مومند کذب بزرگ تأریخ (قسمت اول)مطالب تأریخی
12
1 - 100 Next

آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler