Skip to main content
    تاریخ امروز:             ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com    آریانا افغانستان آنلاین  در شبکه های اجتماعی: Facebook  Youtube       جستوجوی دقیق: Search 
 

آریانا افغانستان آنلاین

| مؤسس وبسایت: ولی احمد نوری | صفحۀ نخست
اخبار روز
فهرست مندرجات
کتب و رسالات
لغت نامه
جنتری
سایت های افغانی
Go Search
 


نظریات شما

  نظر شما در مورد مطالب نشر شده (الی اخیر سال ۲۰۲۰)    نویسنده:  آریانا افغانستان آنلاین

 
اسم: Dr. Salah Sayedi   محل سکونت: لندن    تاریخ: 20.01.2021
 

سلام هموطنان ګرامی و دست اندرکاران مطبوعات خوب کشور!
ما همیشه انتقاد و نقص و انګشت ګزار هستیم و از خوبی ها و خوب ها یاد آوری نه می کنیم واګر کردیم چاپلوس و ... لقب ګزاری میشویم.
ما عادت دیدن نیم خالی ګیلاس داریم و اصل وُلِدَ مُعارِضاً و سیموت معارضاً - أپوزیسیون تولد شده و اپوزیسیون خواهد مُرد. هم در وجود ما بسیار قوی است.
افغان جرمن آنلاین و مطالب نشر شدۀ آن من یا در معلومات روز و تجدید معلومات کمک نموده و حتی در کار وسیع ده ساله فرهنگی ام من را مساعدت کرد. نام جلال و تبصره ها دوستان معزز در بخش تبصره کار قاموس بزرگ نامها را که بیشتر از 2500 صفحه و در بنج زبان است درین بخش تکمیل تر کرد تشکر از شما.
و ام یک تصحیح عام که با تأسف بخش از قاموس ها نیز آنرا غلط نوشته اند:
( اِن شاء الله و یا اِنشاء الله؟ ) هردو از متون و اصل زبان عربی اند.


اِن شاء الله تعالی: ( درست ) اګر الله تعالی خواسته باشد ویا خواسته بود که یک عمل وروش اسلامی و درست، مطابق اعتقادات دینی اسلامی ماست و مسلمان در مورد امور و کارهای است که در آینده واقع میشوند و یا توقع دارند آنرا متصل خواست خود به کارمیبرد.
اِنشاء الله: از لحاظ معنا نادرست و اګر آګاهانه ګفته شود انسان را به کفر میکشد.
الله تعالی میفرماید: اِنّا أنشأناهُنَّ اِنشاءً ( الواقعة/۱۳۵) ما پیدا شان کردیم به شکل ایجادی. که همان مسألۀ خلقتی است. ا؛نشاؤ از فعل أنشأ - ینشی یعنی ایجاد است. اګر به این معنا اورده شود که ما در ( اِنشاء الله)العیاذ بالله میګویم که الله را ایجاد کردیم و این کفر مطلق است اګر آګاهانه ګفته شود. و العلم عندالله
داکتر صلاح الدین سعیدی ۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸


اسم: Akhtar Yusufi   محل سکونت: Fair fax VA    تاریخ: 31.12.2020
 

چرا نظرم را نشز نمی کنیذ؟

این خو مقاله نیست که مشاورین و حواریون تان قهر می شوند.
شما مدعی مستقل بودن و بیطرف بودن خود را نزد خود را نزد حساب میکردید
چه شد یک دم پا خود را به خط افغان جرمن انلاین گزاشتید.
در این کشور مدخل نمانده که مستقل و صادقانه عمل کند.
اخترمحمد یوسفی
____________________________________________________
ښاغلی اختر یوسفی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
تاسو حضور ته مو په کراتو استغاثه وکړه څی خپلو لیکنو کی غور وکړۍ. دا اخیرنی ځل دی څی ګوندی تاسی د موږعرض واوری.موږ نه سو کولای څی د تاسی په یوو مضمون باندی ۴-۵ ساته ضایع کړوو.دا د اکابر کورس نه دی!!!!!!!!!!!!


اسم: Akhtar Yusufi   محل سکونت: Fair fax VA    تاریخ: 31.12.2020
 

هموطنان عزیز در کشورهای غربی سال نو تان مبارک!
جنگهای خونین پنج دهه دشمنان و اجیران رنکارنک در افغانستان با ادامه ابعاد طولانی تخریب میهن از خود عمال و عوامل متعدد دارد، که در چهرۀ مخروبه افغانستان، انتقال حکومات فاسد غیرقانونی یکی در پی دیگر در کشورنمایان است. باید تمام وطنپرستان نویسندگان متوجه یکی از عوامل چکیدۀ تفاله جنگ عناصر مفتخوار تاریک فکر بنام "روشنفکران" در کشور های غربی می باشد، عده از این عناصر تفاله گردانندگان صفحات نشراتی ویب سیتها بنام نشرای بنام "آزاد" و نویسندگان آن مشخص همفکر ایشان هستند. عده از این ویب سیتها بنام نشراتی "آزاد" به گونه فریبنده اطلاعات را برای استخبارت جمع آوری مینمایند و درعین زمان عقده پرانی های سیاسی خود را نیز پخش می کنند. هرگاه نویسندگان آزاد مطالب مستند را براساس اسناد بنویسند، که دروغها و توطیه دشمنان میهن را افشا میکند، اولأ چنین مقالات مستند را به بهانه های مختلف نشر نمی کنند. هرگاه نشرهم بکنند، گروپ از بلی گویان و دشنام دهندگان خود را در جنب ویب سیت خویش دارند، که دفعتأ علیه نویسندگان اسناد مستند هرگونه اتهام و دشنام را سر میدهند. هرگاه هموطنان عزیز ما اسناد خواسته باشند، برایم اطلاع بدهند تا اسناد خدمت ایشان تقدیم نمایم.
با صحت و سعادت باشید.
_______________________________________

جناب اختر محمد و یا محمد اختر یوسفی:
احتراماً عرض میشود که ما تا به حال حیثیت شما را به حیث یک هموطن حفظ نموده و به آن احترام قایل استیم.لطفاً کار را به آنجا نرسانید که علت عدم نشر مضامین تان را ماده وار در محضر عام بکشانیم. ادا و اطوار دوګماتیک شما مغایر اصول دیموکراتیک ازادی بیان است.نشر مضامین حق ناشر است و امتیازی است به شما به حیث یک نویسنده و اشتراک کننده نه خلاف آن ، چنانکه شما اوامر صادر می فرمائید.


اسم: حمید کمان   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 31.12.2020
 

جناب محترم صلاح الدین سعیدی!
سلام بر شما.
راست بگوئید در تحت این اصطلاح نخبگان و پیشتازان چه کمیت از کسانرا می شناسید که در خارج از محافل جوانب درگیر در کشور بد روز ما، موجود باشند و از جانب دیگر با چه اطمینان می توانید بگوئید که درین حلقات کسی نظرات این نجبگان شما را بشنود. با احترام، کمان


اسم: Dr. Salah Sayedi   محل سکونت: انګلستان    تاریخ: 31.12.2020
 

سلام در جستچوی یک نظام مؤثر برای افغانستان
به نخبګان و پیشتازان جامعه است که مانند این تحقیقات را به با منطق آن در اخیتار ملت جهت انتخاب راه درست پیش کش نموده و ادای رسالت کنند که تلاش بس بجا و درست است. اما مذاکرات سیاسی نباید به این مسایل معطل و متمرکز شود. دوحزب وسازمان سیاسی و حلقات سیاسی اګر ائیتلاف و اتحاد و پلاتفورم مشترک میخواهند میتوانند براین مسایل برای برنامهء مشترک برای مبارزه کار کنند و لی ارزش طالب با جمهوری قرار اظهارات شان درتقابل است که درین چوکات مذاکره بر سر ارزش ها اول از صلاحیت ایشان نیست و این دو جانب کل ستیج سیاسی نیستند و تلاش برای انیکه ایشان کل ستیج سیاسی و عوض ملت تسمیم میګیرند کی تلاش خطاء نادرست و اغیر معقول است و مارا از نتایح مثبت مذاکرات سیاسی مأیوس میسازد.

تشکر


اسم: A. Halim Hakimi   محل سکونت: USA    تاریخ: 31.12.2020
 

Thank you Abbasi Sahib,

I have been noticing for some time now that some of us are inserting our own personal feelings in lieu of facts while analyzing matters and/or political affairs. A current good example of such would be a printed article courtesy of highly educated Dr. Mojaddidi preaching religion based fault-line credit, finding cure for COVID-19 . Quite likely and hopefully by now the head personality of Afghan German Online realized that the websites similarity emotion throw he launched earlier, will not be able to fly very far.


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: کلیفورنیا    تاریخ: 30.12.2020
 

جناب محترم حکیمی صاحب!

گرچه پاسخ گفتن و حتی مورد توجه قرار دادن چنین اتهامات بی اساس صیاع وقت است، ولی در واقعیت این تهمت بستن های بی معنی مظهر جهالت در امور تکنولوجی است بالاخص که ساخته و پرداختۀ مغز متفکر به نام انجنیر باشد.

کدام کود مخصوص که اختراع هیئت تخنیکی افغان جرمن آنلاین بوده باشد و به حیث ملکیت تخنیکی شان در کدام مرجع ثبت شده باشداصلاً وجود نداشته و ندارد که سرقت و یا کاپی آن غیر قانونی و قابل مؤاخذه است. امروز وسعت قلمرو تکنولوجی برای اشخاص انفرادی زمینۀ آن را فراهم ساخته که با استفاده از امکانات و وسایل و تطبیق طرزالعمل های مشخص برای خود Blog یا Website ایجاد کنند. اگر سرقت و خلاف رفتاری قانونی می بود شخص دانا و اهل فنی چون آقای فرید فهیم چنین گناه را مرتکب نمی شد مگر این که آقای نوری رشوۀ گزافی برای شان داده باشد.
اما در افغان جرمن آنلاین به روی عقده، دشمنی و دردمخرش سوزشناک کاری کرد که در قوانین و مقررات جهان اطلاعاتی نا جایز و خلاف قانون است و آن حبس نمودن و برداشتن پدیده های قلمی چندین سالۀ نویسندگان است از آرشیف افغان جرمن که در حقیقت ضبط و غصب دارایی معنوی یک نشریه است که باید فارغ از دشمنی و عقده های شخصی درج آرشیف باقی می ماند.
بیرون شدن چه بلکه فوت یک همکار نباید باعث حذف آثارش از آرشیف گردد.

آریانا افغانستان آنلاین متواضعانه در فضای دوستانه و مسالمت آمیز بدون پرورانیدن اندک ترین دشمنی و حسادتی با افغان جرمن مصروف کار خود است ولی گاه و بیگاهی از آن سو تحقیر، توهین و ناسزا می شنود.


اسم: محمد حسن وفا   محل سکونت: کندهار    تاریخ: 30.12.2020
 

جناب داکتر مجددی!
محصول کار و زحمت هر انسان در ساحه علم اگر به مؤفقیت می انجامد که در حیات انسان مفید واقع گردد، قابل تقدیر هم بوده می تواند. اما محصول کار علمی هیچ نوع رابطی به دین ندارد. شما ممکن از "جهان اسلام" و "جهان عرب" حرف بزنید، این اختیار شماست، که چه احساس می کنید. اما انسان های معقول یک جهان را می شناسند، که اجتماعات مختلف در یک جهان زندگی می کنند. علم را هر کس که بخواهد می تواند فرا گیرد، بدون اینکه با عقیدۀ دینی او ربط داشته باشد. با احترام وفا


اسم: Akhtar Yusufi   محل سکونت: Fair fax VA    تاریخ: 30.12.2020
 

گردانندگان محترم آریانا افغانستان!
من نوشته هجوم قوای شوروی در افغانستان را مجددآ براساس اسناد موثق نشرشده منابع معتبر بین المللی اصلاح نمودم و غرض نشربشما دوباره فرستاده ام، اما تا هنوز نشر نشده است. جلوگیری از نشر نظریات دیگران در کار اطلاعات جمعی کار نادرست است، نظزات دیگران را هم نشر کنید تا خوانندگان قضاوت کنند.
امروز صبح صحفه آریانا افغانستان را بازنمودم چه **** ها و مقالات دیگر نیست که شما آنها را نشر کرده بودید.
قابل خنده و هم قابل گریه است که **** ها را نشر میکنید، مگر مقالات سیاسی بحث روز را نشر نمی کنید؟
دیدم مقاله محترم شعیب مجددی را راجع کوید 19 را هم نشر نموده اید.
آیا در مرض کوید 19 هم نوع ویرس مسلمان و غیر مسلمان وجود دارد؟
آیا درطبیعت مسلمانان و پیروان دیگر ادیان از هم جدا زندگی میکنند؟
در کره زمین و طببیعت موجود، انسانها مسلمان و پیروان دیگر ادیان یکجا زندگی میکنند، امراض در طبیعت وجود دارد که بالای ساختمان موجودات زنده و انسانهای مسلمان و پیروان دیگر ادیان اثر گذار است. امراض و منجلمه مرض کوید 19 نوع ویرس آن نوع مسلمان و نوع غیر مسلمان را تشخیص داده نمی توانند. تداوی و ادویه امراض نیز منجلمه مرض کوید 19 مربوط به علم ساینس است. علم ساینس برای مسلمان و پیروان دیگر ادیان جدا وجود ندارد. ضیاوالحق پاکستانی برای ساخت بم اتوم "اسلامی" از یهود هم پول جمع کرده بود، بر اساس صبغه دشمنی با پیروان دیگر ادیان بم اتوم "اسلامی" را ساخته است.
آیا یورانیم که از آن بم اتوم ساخته می شود نوع مسلمان و غیر مسلمان دارد ؟
آیا تولید بم اتوم"اسلامی" و بم های اتومی دیگر که بدست انسانهای غیرمسلمان ساخته می شود فرق دارد. بیست و هشت قبل روحانی بزرگ حضرت صبغت الله مجددی تهداب دولت افغانستان را گذاشته است. در طی سه دهه حکومات متعدد در افغانستان بنام "اسلام" جویهای خون مردم بیگناه افغانستان را جاری نگهدشته است، همه مردم پاکدل مسلمان را بیرحمانه می کشند.
به لحاظ خدا تقسیم علم ساینس انسانها را براساس عقاید شان مانند پاکستانیها را بس کنید. این نوع طرز دید علم نیست، خداوند انسانهای مسلمان و پیروان دیگر ادیان را یکسان خلق نموده است.
تشکر.


اسم: A. Halim Hakimi   محل سکونت: USA    تاریخ: 30.12.2020
 

" جناب ولی احمد نوری ... و
با سرقت کود های »پورتال افغان جرمن«، به کمک دوست بسیار نزدیکم »انجینر فرید فهیم« وبسایت مشابه را به نام »آریانا افغانستان آنالین« ایجاد کردند که از دیدگاه حقوقی بدان یک »سرقت معنوی« گویند."

There are numerous very-similar and uniform business and media related websites all over the world and it is quite normal to build on the successes of others as long as copy right and other legally binding laws are not violated. As an example Microsoft and Apple followed an exact similar path and while both were verbally accusing each other of thievery, none was legally bounded breaking any laws.

Unless the principals of Ariana Afghanistan Online used the said access code/s transferring already saved authors archives within Afghan German Online database, such strong accusation based on similarity of both website is toothless. That said, admire Eng. Kabir deviation from Afghans not so good cultural tradition keeping animosity mostly permanent.


اسم: مشعل خواجه   محل سکونت: کابل    تاریخ: 30.12.2020
 

در روز سوم حوت بعد از تجاوز شوروى، اين لعنت شده برادر زاده تره كى قاتل و خلقى در قسمت مكتب ثانوی در سرای غزنی با خادیست ها سنگر گرفته بود و بالاى مظاهره كننده گان فير مى كردند. اين چيزى بود كه من به چشم خود ديدم و چندين نفر از مردم مظلوم هزاره در مقابل چشمان من به زمين افتيدن. فردا انروز از پسر كاكاى خوديك خلقى كه فعلا" جنرال شده پرسيدم كه اين فير ها از كجا مى شد ؟
جوابش به افتخار اين بود كه دو برادر زاده تره كى بود كه در قسمت مكتب ثانوى سنگر گرفته بودند


اسم: محمد داؤد مومند   محل سکونت: متحده ایالات    تاریخ: 29.12.2020
 

معذرت خواهی قیس جان کبیر

شاغلی قیس جان کبیر تحت عنوان «دلایل شخصی در جدال های دو ویب سایت افغانی» مطالبی به ارتباط نقاضت ها و سوء تفاهمات میان زعامت سایت آریانا و افغان جرمن نگاشته اندو طوریکه از عنوان مقاله شان مستفید میگردد، این کشیدگی ها بصورت اعم جنبه شخصی داشته است.

در ضمن مقاله فوق الذکر قیس جان کبیر وانمود میسازد که اگر وی شیوه درست نوشتن را در زبان دری از محترم نوری آموخته است(زیرا وی در سنین کم به جرمنی آمده است)، وی نیز به نوبه خود محترم نوری صاحب را در قسمت استعمال تکنالوژی جدید آشنا ساخته است.
محترم قیس جان بصورت عام برای بار اول از تمام ذواتی که ممکن در نتیجه اهانت های منتشره در سایت افغان جرمن متأذی شده و مورد هتک حرمت قرار گرفته باشند معذرت خواسته و لی بصورت اخص از استاد نوری و استاد معروفی معذرت خواهی نموده اند، که به نظر نگارنده این سطور کاری است نجیبانه.

شاغلی قیس جان کبیر ادامه میدهند: در اخیر قسمی که اطلاع پیدا کرده ام، نوری صاحب مسئولیت ویب سایت آریانا افغانستان را به دوش انجنیر صاحب سیدال هومان واگذار کردند٫ این اقدام نیک را من هم تعقیب میکنم و مسئولیت سایت افغان جرمن را به دوستان بسیار عزیز خود محترم رحمن غوربندی، محترم پوهندوی آصف بهاند و محترم نبیل عزیزی واگذار میکنم.

از اعتراف محترم قیس جان کبیر معلوم میگردد که نوری صاحب تا هنوز هم حیثیت «رول مادل» را برایش دارد.
امیدوارم این معذرت خواهی مورد قبول استاد نوری و استاد معروفی قرار گرفته و حیثیت بهار نو و فصل جدیدی را در مناسبات دو سایت فوق الذکر داشته باشد.

این جانب در حالیکه به نوبه خود مسئولیت پیشبرد امور سایت افغان جرمن را به ذوات محترم سه گانه فوق الذکر تبریک گفته و آرزومندی مؤفقیت شان را میمانیم، در عین زمان امیدوارم ذوات محترم، لوث و لجن اتهامات، توهین ها، دشنام ها و آبرو ریزی های یک عده هتاکان را بخصوص در قسمت دریچه، برای دائم پاک سازند.

در ضمن گله های فراوان از محترم قیس جان کبیر در یک مورد از ایشان مشکورم که بر خورد شان با این جانب برخلاف یک عده هتاکان و پاچه گیران آن سایت، همیشه مهذبانه و نجیبانه بوده است، پیروزی و مؤفقیت های مزید خود را از زمره تمنیات و آرزو هایم بشمرد.

مننه


اسم: محمد عالم   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 28.12.2020
 

معروفی صاحب محترم باز سلام عرض می کنم!
نهایت ممنونم از شما، که به جند سطر کوتاه تذکر محمد عالم توجه نموده اید و تبصرۀ شما خیلی آموزنده است. شما واقف هستید که در جنگ دوم جهانی، که پادشاهی افغانستان در جنگ موقف بی طرفی اتخاذ نموده بود، "رژیم هیتلر"، افراد "حزب نازی" را در بخش استخبارات زیر پوشش "مأمور" سفارت فرستاده بودند. وقتی دولت افغانستان کشف می کند، رژیم پادشاهی از مجراهای رسمی، مانع فعالیت آنها می گردد. درین مصاحبه وقتی "نجفی" در رابطه با دیدار شخص نظامی امنیتی که به دیدار والی بامیان می رود سوال می کند و می گوید که، والی در انتظار شخص "معاون سفیر؟" بوده است. اگر چنین بوده باشد، ازین رسوائی خجالت آور دیگر نمی شود تصور کرد. آیا والی هم مأمور تقرر یافتۀ دولت ایران بوده است؟... ما آزادی بیان داریم، اما امنیت جان برای همه ژورنالیستان نداریم. ژورنالیست فراموش نا شدنی سیاوش را فقط به نمایندگی یاد می کنیم با احترام، محمد عالم.


اسم: Dr. Salah Sayedi   محل سکونت: انګلستان    تاریخ: 28.12.2020
 

سلام خىمت شما يك شعر سميع الىين افغاني كه توسط طاهر شباب خوانده شده تقدیم است.

https://youtu.be/URZFBbhx4m0

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: خلیل الله معروفی   محل سکونت: المان    تاریخ: 28.12.2020
 

چه خوب شد، که تذکر رفت!!!
ممنونم و بسیار زیاد متشکر، که به اثر یادآوری دلسوزانه ام، عنوان کلیپ مصاحبۀ تلویزیون طلوع با "داکتر جواد ظریف"، در صفحۀ "آریانا افغانستان آنلاین" تصحیح گردید. چه خوب میشد، که ادارۀ محترم "آریانا افغانستان آنلاین" به اشتباه خود تن میداد و میگفت، که واقعاً چنین اشتباهی رخ داده است!!!
نفس مصاحبه را میتوان از دو دیدگاه مطالعه کرد؛ یکی دیدگاه افغانان و دیگر دیدگاه برادران ایرانی. تا جائی، که نشرات انترنتی این طرف و آن طرف را از نظر گذشتانده ام، درین مورد دو نظر متفاوت و بلکه متضاد به مشاهده میرسد:
ــ دیدگاه افغانان درین خصوص چندان مثبت نیست و چنان، که وطندار عزیز ما آقای "عالم جان" ضمن تبصرۀ خود فرموده است، این مصاحبه مثل این بود، که "جواد ظریف" با "جواد ظریف" مصاحبه کرده باشد. این وطندار گرامی به مانند بسا وطندران دیگر ما توقع داشت، که آقای "لطف الله نجفی زاده" باید صریحتر پیش رفته و وزیر خارجۀ ایران را "سؤال پیچ" میکرد و مات میساخت. البته هموطنان ما با توجه به ازادیهای نسبی بیان در افغانستان و شناخت از شیوۀ برخورد مصاحبه کننده، توقع داشتند، که نباید به وزیر خارجۀ ایران مجال تبلیغات به نفع رژیم اسلامی ایران داده میشد!!!
ــ از طرف دیگر دید و دیدگاه ناظران ایرانی را در سراسر دنیا میبینم، که ازین مصاحبه بسیار خوشنود هستند و بر جرأت و حرفه ئی بودن آقای "نجفی زاده" آفرین فرستاده اند. ایشان حسرت آن را میخورند، که در کشور خودشان نه آزادی بیان وجود دارد و نه کسی از ژورنالیستان جرأت و مجال طرح چنین سؤالها را پیدا کرده میتواند. ایشان بدین نظرند، که وزیر خارجۀ کشورشان ضمن این مصاحبه به "تته پته" ــ یعنی به "وارخطائی" ــ افتاده و معروض با "آچمَز" شده است؛ یعنی چیزی نظیر "کشت و مات".
بلی؛ اکثریت مطلق ایرانیان واقعبین جرأت و شهامت آقای "نجفی زاده" را ستوده و حسرت میخورند، که در کشور خودشان چنین امری اصلاً ممکن نیست، چون دران سامان، نه آزادی بیان وجود دارد و نه کدام کادر فنی و حرفه یی و ورزیده ای در سطح ژورنالیستان افغانستان. البته منسوبان دولت ایران نظر دیگر دارند، که خط و حسابشان کاملاً علیحده است و مورد نظر واقعبینان هم بوده نمیتواند!!!


اسم: Dr. Salah Sayedi   محل سکونت: انګلستان    تاریخ: 28.12.2020
 

سلام واحترامات تقدیم است
خوشا به حال آنکه میداند که خوانندهء امروز چشم، ګوش، بصیرت، عقل، و امکانان ګرفتن مطالب از منابع مختلف دارد و میتواند جو، ګندم، سیاه دانه، جودر، و سنګ چل در بین ګندم، سیاه، سفید، خاکستری، تلاش فریب دیګران را با روشنی لازم تفکیک کند. لذا خواهش من چنین خواهد بود که این حقایق را همګانی سازیم و بدانیم که مردم روی ورق، پشت ورق و وسط سطر های با بصیرت الهی و توانایی های فکری امزوزی میتوانند بخوانند و درک کنند. لذا آنچه باید نوشت و ګفت که غیر از خود ما دیګران هم آنرا قبول کرده بتوانند و سخن منطق و قوت منطقی داشته باشد. اګر این مشخصات منطق و قوت منطق و مستند را داشت ضرور نیست همه قبول کنند ولی اکثریت قاطع قبول دارند و این اصل ګپ است. ګفتی، میشنویم، یا قبول میکنیم ویا نمی کنیم و به پیش میرویم. اګر کار را به همین جهت استقامت استقامت دادیم، خواننده، نویسنده و ادارهٔ میدیا درین استقامت حرکت کرد، راه خود را یافته ایم.
من باور داریم که این را کرده میتوانیم و درین استقامت باید کار متداوم کرد.
با استفاده از فرصت از نوشتهء جناب ستانیزی در مورد نظام فدرالی در شرایط افغانستان به جز تجزیه نتیچه و دست آورد بزرګ دیګر نه خواهد داشت، نوشتهء قابل تمجیداست. دروغ براګنی های عدهء درین راستا تا مردم به فدرالی باورمند سازند قبل از همه خجالت آور برای دروغ پراګنی معذور و یا مذدوراست، قرار معلومات مؤثق تیزس علمی سخنګوی اردوی پاکستان نظام فدرالی برای افغانستان که در امریکا از آن دفاع کرد و این زمزمه ها عدهء از ستمی ها و فتنه جویان قومی و سمتی به صورت وسیع با امکانات منابع مادی و معنوی پاکستان و ایران و بخش از شئونیستهای آسیای میانه و با عدهء از مریضان فکری و خاین به وطن زمزمه و برای آن امکانات وسیع را به کار برده اند و برای آن کار وسیع پلان شده دارند که برماست تا چنین معذوران و یا مزدوران را به تمام قوت افشاء و تجرید کرد.
فدرالی در شرایط ما مساوی به تجزیه و نابودی افغانستان است. مشاکل و کاستی های موجود در نظام راههای حل دیګر دارد ونظام فدرالی متضمن حل مشاکل موجود در حاکمیت نیست.


اسم: محمد عالم   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 27.12.2020
 

معروفی صاحب سلام!
در دید اول جمله در مورد مصاحبه شما درست فهمیده اید.
اما وقتی اگر ترتیب سوالات و اینکه تا چه اندازه برای جواد ظریف، فرصت مساعد گردیده است, تا برای دولت خود تبلیغ کند و ژورنالیست تلاش ننموده است، تا از دروغ ها و گریزها مانع شود، می توان چنین قبول کرد که بطور فرضی یک "جواد ظریف" با یک "جواد ظریف " دیگر که وزیر خارجۀ ایران است، مصاحبه انجام داده است... بااحترام، محمد عالم.


اسم: خلیل الله معروفی   محل سکونت: المان    تاریخ: 27.12.2020
 

خندیدم و خندیدم
تا پیش شما آیم
رقصیدم و رقصیدم
در کتب قدیم صنف اول مکاتب، این شعر مرحوم "آصف مائل" درج شده بود:
«من آب روان هستم، من راحت جان هستم،
پائین شوم از کوهها، پیچیده و غلتیده
تا پیش شما آیم؛ رقصیده و رقصیده.»
و اگر مزاق و مزاح و به اصطلاح غلط، "شوخی!!!"، را یک طرف بگذاریم:
تصادفاً چشمم به عنوان کلیپ مصاحبۀ "داکتر محمد جواد ظریف" در صفحۀ "آریانا افغانستان آنلاین" افتاد، دیدم نوشته اند:
«مصاحبۀ جواد ظریف با وزیر خارجۀ ایران»
حیران و "هَک و پَک" ماندم، که چطور ممکن بود، "جواد ظریف" با وزیر خارجۀ ایران؛ یعنی با "جواد ظریف" مصاحبه کرده باشد؟؟؟
نمیدانم، که متصدیِّ "نوکریوال" ولی محترم و گرامی و ارجمند و عزیز دلِ این قسمت صفحۀ "آریانا افغانستان آنلاین" در خواب "ناز" بوده است یا در بیداری؟؟؟
صبحِ مردان است و سرِ آن دارم، که با اولیای امور این وبسایت محبوب، کمکی مزاق و خوشطبعی کنم.
روز همۀ ما و شما خوش و به آرزوی آن، که همینطور اشتباهات را ببینیم و بخندیم و بخندیم و بخنیدم!!!
والسلام علی من التبع الهُدی


اسم: محمد داؤد مومند   محل سکونت: متحده ایالات    تاریخ: 27.12.2020
 

محقق ارجمند شاغلی احسان خان لمر
باور بفرمائید که من بسیاری مضامین افغان جرمن را مطالعه نمیکنم و با پیروی از شاغلی سدید، به خواندن عناوین و نام های نویسندگان اکتفاء مینمایم، ولی مضامین شما و یک عده ذوات محترم دیگر را همواره از نظر میگذرانم.
دو نوشته اخیر تان را در مورد استاد برشنا که مرحومی را در منزل مرحوم غلام محمد خان فرهاد ملاقات نموده بودم و هم چنان مضمون دانشمند کم نظیر کشور شهید راه آزادی پوهاند داکتر بهاء الدین مجروح را«مرحومی را استبلشمنت پاکستان و جهادی های قلاده به گردنش به خاطری کشتند که به یک رأی گیری نمونه وی یا استصواب رأی در کمپ های مهاجرین افغان پرداخت که در نتیجه آن اکثریت به اتفاق آراء مردم به زعامت پاد شاه محبوب القلوب اسبق کشور یعنی جنت مکان اعلیحضرت محمد ظاهرشاه رأی دادند نه به لیدران قلاده به گردن پاکستان» در مورد فخر زمین نابغه ای روزگار علامه سید جمال الدین افغان که البته دوام دارد،خیلی جالب یافتم.
تکرار احسن میدانم که یک بار دیگر تقاضا نمایم تا نظر فاضلانه خود را در مورد کتاب (جفای بزرگ) به قلم شاغلی محترم داؤود ملکیار، بدست نشر بسپارید.
افغان جرمن به اصطلاح عوام (قر) زد و مضمون مرا در مورد کتاب جفای بزرگ نشر ننمود، دیده شود که نظر عالمانه شما را نشر میکند و یا نه؟
یک مطلب دیگر که مرا در موقف بیطرفی جناب شما در میان مشاجرات افغان جرمن و داکتر صاحب روستار تره کی، مغشوش ساخت سؤال مطروحه شما عنوانی داکتر صاحب تره کی است، که الزاماتی مبنی بر اخذ یک مقدار پول بر افغان جرمن به عمل آورده است،اگر جناب شما مخالفت خود را با نظر استاد تره کی در مورد عقیده شان در مورد مقاومت ملی، ابراز داشته و به استدلال میپرداختید برایم کاملاً موجه به نظر میرسید،زیرا نشرات افغان جرمن را در ارتباط قضیه کودتای میوندوال و والاحضرت سردار صاحب بیطرفانه نمیبینم، در حالیکه در گذشته جناب شما از شخصیت مرحومی به دفاع پرداخته اید.
مطلب آخری که میخواهم خدمت تان به عرض برسانم این است که قبل از کودتای ثور حکومات ملی افغانستان طبق ارشادات علامه طرزی و وصایای غازی امان الله در قسمت تعمیم زبان اکثریتی ملتی پشتو سعی نمود که یک عده اصطلاحات این زبان در جامعه افغانی عمومیت پیدا کند، یکی از این اصطلاحات هم استعمال کلمه «میرمن» برای میرمن های کشور بود، مثلاً میرمن پروین، میرمن قمر گل و غیره، متأسفانه جناب شما این اصطلاحات افغان شمول را به کلمه «خانم» تبدیل نموده اید که نا مأنوس به نظر میرسد، این جانب دلیل حساسیت شما را با استعمال اصطلاحات ترویج شده زنان مذکور، در زبان دری فهمیده نتوانستم.
امیدوارم تذکرات دوستانه فوق الذکر موجب کدورت خاطر مبارک تان نگردد.
په درناوی


اسم: محمد داؤد مومند   محل سکونت: متحده ایالات    تاریخ: 26.12.2020
 

د قیس جان د بچه خاله ټیټانه

ده په خپل «ډیرانی» سایت کی، افغان جرمن د (پرچمی زاده سایت) په نامه تورن کړ.
اوس ګورو چی په ډیره «ګردن پتۍ» او تيټانی سره د پرچمی زاده سایت ته محتاج شوی دی. بی ایمانی او بی پرنسیپی له دی نه زیاتیږی.

موږ په خپله ملتی ژبه کی یوه و ینا لرو چی:

(مړی خدای شرموی په تخته یی ... بهیږی)
دلته د شاعر یوه کره وینا هم ذهن ته تداعی مومی او مصداق سخن ګرځی:

څه بلا یی احتیاجه
چی سړی کړی *** مزاجه
مسلمان هندو روش کړی
او هندو مسلم رواجه


اسم: حمید کمان   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 26.12.2020
 

جناب محترم رهیاب رحیمی!
عزتمند باشید.
هدف این نبوده است، که چرا در یک نوشته اشتباه و یا کمبودی وجود داشته است. در عمر بیش از چهل سال کم و بیش با کتب و نشرات اروپا و امریکا کمی آشنائی حاصل شده است. این مردمان وقتی کدام کتابی را جالب می یابند، نقاط خیلی مهم را به خواننده رونویس می کنند، تا دیگران هم از آن بهره ببرند. آنها با چنین کلماتی که چه خوب کتاب نوشته است، به عنوان تقدیر نمی نویسند. البته از جانب اتحادیه های معین مطابع کتب، برای ارج گذاری و ممکن برای تشویق و تقویت مادی کار نویسنده را، ممکن به ارتباط فروش کتاب، جائزه بدهند. کمان می خواست، اشاره کند که تا چه وقت ما به توصیف ادامه می دهیم. بهتر می بود به جای اینکه با کلمات تقدیر کنیم و برای یکدیگ عالیقدر و عالیمقام و غیره بنویسیم و یا بگوئیم که چه خوب نوشته است، ممکن برای خواننده مفیدتر این باشد که برجسته سازد، که این خوب چه کیفیت داشته است. با احترام کمان


اسم: رهیاب رحیمی   محل سکونت: کابل    تاریخ: 26.12.2020
 

دوست عالیقدر آقای حمید کمان سلام برشما.
می خواهم صادقانه اعتراف کنم که در فلسفه و دینیات نه چندان مطلعه دارم و نه هم علاقمندی بیش از اندازه.از ابراز نظر شما در مورد نوشتهٔ مختصرم که عنوانی آقای داود جان ملکیار نوشته ام زیاد چیزی دستگیری ام نکرد. همینقدر دانستم که خواسته اید بالای آن فی گرفته و یک چلیپاگک روی آن بکشید.
می خواهم هدف خود را از آن نوشته خدمت تان واضح تر عرض کنم:
در فرهنگ ما و در عقاید مردم ما که از زمان بدنیا آمدن در رگ و خون و مغز ما خانه کرده همه بر این باور هستیم که بخاطر فرزند دارای اعمال بد و کردار ناروایش در جامعه، همیشه خودش و پدرش مورد دشنام قرار می گیرد و ارواح پدر و نیاکانش در قبر هم آرام نمی ماند. اینکه تاچه اندازه درست است یا نادرست به آن کاری ندارم.
بهمین ترتیب زمانی که کسی کارهای خوب و پرمنفعت برای مردم و میهن خود انجام می دهد، مردم می گویند خداوند هفت پشتش را بیامرزد. اینکه خداوند می آمرزد و یا نه کی؟ چه می داند؟ اما معمول است.
اینجانب هم به همین آرزومندی که مردم کشور ما با خواندن کتاب ارزشمند جناب ملکیار صاحب، می دانند که مرحوم میوندوال یک شخصیت کودتاچی، خودخواه و دشمن آرامش مردم نه بلکه یک شخص بی آزار، دلسوز، ملی و دارای اخلاق بلند انسانی و اجتماعی بوده. بناءً در حقش دعای خیر می کنند و ارواحش خشنود می گردد. به همین سادگی.
هدف عمده از آن نوشتهٔ من سپاسگذاری از کار و زحمات آقای ملکیار بود نه بحث در مورد ارواح و عقاید آمرزش، که برسبیل عادت نوشتن آن یک امر عادیست.
اینهم ناگفته نماند که اگر ما بخواهیم قلم انتقاد و خرده گیری برنوشته های دیگران برداریم باور کنید هیچکسی یافت نمی شود که در نوشته های خود خلایی کوچک و یا عمده برجای نگذارد. از حسن نظر شما در مورد نویسندگی پر از معایب من بازهم سپاس. شما بسلامت باشید.


اسم: دوکتور غروال   محل سکونت: ویانا    تاریخ: 26.12.2020
 

شاغلۍ دوکتور محمد عثمان تره کی ته سلامونه ، پنجابی پاکستان د افغانستان تباهی لپاره د ۱۹۸۱ کال راپدی خوا د مقتدر مملکت ( د انګلیس په حمایت ) پلیتو هدفونو رسیدو لپاره دا کثیف مسؤلیت په اوږو اخیستۍ دی اوددی لپاره ئي علاوه په ملیاردو ډالرونه هم مسلسل تر لاسه کړی او هم دوام لری ( لکه چی جوئي بایدن یو وخت واضح وویل چی امریکا ته پاکستان نسبت و افغانستان زیاتره معتمد تر اواهمیت لروونکۍ دی او خائين خلیلزاد چی ځینو ممالکو ته په مڼډو کښي دی دا یوازی د قاتلو طالبانو راوستلو لپاره تبلیغی شکل لری !!!! په ډیر افسوس سره می د تاسو خطرناکه مجمله نظریه ولوستله ، اوس پوه شوم چی تاسو ولی ماهرانه د مصنوعی قاتلو طالبانو خوا نیولی دی او تاسی ولی ناراضه ملت د مصنوعی طالبانو لیکو کښی مدغم اعلانوۍ لکه چی هغه وخت د ملت مقاومت د شورویانو پر ضد د مصنوعی ایجاد شوو قاتلو تنظیمونو کښی مدغم تبلیغ کړۍ شو ، پس د ځینو علتونو له کبله پدی برخه کښي نور زیات بحث لازم نه وینم !!!!


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: کلیفورنیا    تاریخ: 26.12.2020
 

جناب محترم نبیل عزیزی صاحب!

باید چنین تبادل افکار بین دوستان قدیم و دیرین موجود باشد.
در تبصرۀ شما در مورد موقف آریانا افغانستان آنلاین پیرامون مشاجرات در سایت شما و جواب گفتن در وبسایت مااندکی سوء تفاهم رخ داده.

بعضاً نویسندگان محترم در مشاجره، مجامله و مناقشه ای در افغان جرمن آنلاین گیر می آیند ولی در صفحۀ آریانا افغانستان جواب می گویند و تبصره می کنند. ما حیران می مانیم که گپ از چه قرار است و خواهش ما این است که ما را در ابهام قرار ندهند و در جایی که پای شان گل آلود شده همان جا باید پای خود بشویند و یا این قصه را سرتاپا برای روشن شدن ذهن ما بازگو کنند که فلان شخصی در آن جا در حقم چنین جفا کرده.
ورنه درب هردو رسانه به روی همه هم وطنان عزیز باز است و بعضی نویسندگان دو فیله می دوانند و در هر دو سایت عین مقاله را نشر می کنند که ممانعتی نیست.


اسم: غ.حضرت   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 26.12.2020
 

سلام.
یاد آوری کوتاه به مناسبت روز سیای شش جدی.
شش جدی سال ۱۳۵۹ عبارت بود از :
جهش و زنده شدن و پندارِ غلطِ تحقق آروزهای دیرینۀ کرملین ( آرزوهای به تاریکی و درازای شب های زمستانی ماهِ جدی ).
در آنطرفِ میزِ کازینو:
شش جدی یعنی
مرحلۀ آغازینِ تحققِ فعّال شدنِ تلۀ به دام انداختنِ کرملین با انتظار شیرین و بهاری و طولانی شش دهه
زیبائی ! و شگفتی این بازی پلید در این بود که:
بتاریخ ۲۷ دسمبر سال ۱۹۷۹ هم ( آنجا ) و هم ( آنجا ) به شُکرانه و افتخار احساسِ پیروزی های بزرگ ، جامِ ویسکی و وُدکا با تولیدِ صدا های ( هورا ) و ( هیرا ) سر کشیده شدند.
ده سال بعد جامِ وُدکا از دستانِ لرزانِ برژنیف و اخلاف و مزدوران دون همت شان افتاد و شکسته شد
ولی
جامِ ( آنطرف ) در پهلوی لذت بخشی، مملو از شرّابِ جفاها و بې اعتنائی ها و ادامۀ مستی ناشی از احساسِ مالکیتِ (جدی زده ګان ) شد.
امّا
در این میان:
شیشه های ریزِ جام های شکسته شدۀ کرملین نشینان پاها و دستانِ پاک افغان مظلوم را زخمی و خون آلود نمودند
و
محتویاتِ جام های پر شدۀ ( میز نشینانِ ماهر و پیروز کازینو ) داخلِ لولۀ عملیۀ کیمیاوی خطرناک شده و با تصاعد دود های سمّی، تمام اعضای بدنِ افغان مظلوم را دچارِ آلام و سوزش های ( ظاهراً ) قطع ناپذیر نموده.
بناً
شش جدی
یعنی
جوش خوردن و جوش دادن و جوشیدن و جوشاندن لبه ها و عمقِ دیگِ تاریخ و جغرافیای وطن عزیز ما و منطقه
و همچنان
دوشیدنِ ( تئوریکی و پراکتیکی ) گاؤ خوابیده در زیر زمین جغرافیای ما ( ثروت های بی پایان ) و گرسنه و سرگردان نگهداشتنِ مالکین اصلی این ثروت در طول یک قرنِ اخیر.


اسم: نبیل عزیزی   محل سکونت: آلمات    تاریخ: 26.12.2020
 

جناب تره کی
بنده از آغاز فعالیت پورتال افغان جرمن آنلاین همکار و مسؤل بخش فرهنگی‌ این سایت بوده و استم. آنچه شما من حیث یک حقوق دان در مورد اخذ پول از امنیت ملی و در خدمت انها قرار داشتن پورتال افغان جرمن آنلاین می فرمايد٫ باید ثبوت گردد تا ما هم آگاه شویم که مرتکب همچو یک خیانت کدام شخص گردیده است؟ در غیر آن شما مسائل حقوقی را بهتر میدانید که متهم بدون ثبوت، مجرم شمرده نمی‌شود که اگر ما از نگاه حقوقی با شما برخورد کنیم ۱۰۰ فیصد نتیجه به نفع پورتال خواهد بود.
چرا ما افغان ها موقعی که به گفتهٔ عوام در بحث ها جام ماندیم شروع به کوبیدن، توهین نمودن و اتهام بستن می نمایم.
اقلاً اشخاص چیز فهم و تحصیل کرده نباید از جاده منطق بیرون شوند.
جناب تره کی! فردی که به دفاع از طالبان است به عبارت دیگر در خدمت سازمان جاسوسی پاکسنان قرار دارد٫ که بدبختانه شما هم جز آن می باشید.
نوت: به ادرس مسوولان سایت آریانا افغانستان: شما چندی قبل در اعلامیه خویش ذکر نمودید که مشکلاتی که دوستان در دیگر سایت دارند آنجا باید حل و فصل گردد و شما مضمون شان را اینجا نشر نمی کنید. اما دیده میشود فرق بین گفتار و کردار است. با عرض حرمت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عزیزی صاحب ګرامی، تشریف آوری تانرا خیر مقدم میګوئیم. مطلب تان فهمیده شد. ما نګفتیم که هیچ مهمانی را از افغان جرمن آنلاین نمی پذیریم ، هدف از آن یادداشت یا اعلامیه متوجه کسانی بود که به سویهٔ کوچه و بازار مینویسند نه کسانی که با مراعات پالیسی نشراتی ما میخواهند داخل بحث و ګفتګو ګردند. ما ندانستیم که فرق بین کدام ګفتار و کدام کردار ماست؟ اګر منظور تان مضمون جناب تره کی است ، لطفاً به یادداشت منتشرهٔ ما در همین مورد در قسمت مقالات توجه فرمائید. نشر آن در نظر خواهی سهواً صورت ګرفته بود که به اسرع وقت حذف ګردید. از طرف دیګر مضمون متذکره از دو روز به این طرف در یکی دو سایت دیګر به نشر رسیده است که چیز پنهانی نیست.


اسم: Dr. Salah Sayedi   محل سکونت: انګلستان    تاریخ: 25.12.2020
 

سلام فهم من از میدیا و وسایل اطلاعات جمعي منعکس کنندۀ بیطرف آنچه در جامعه است، رسانت پیغام و صدای مردم و ملت، اقشار مختلف جامعه و تنویر. درین میان زمانیکه که بیطرف گفتیم طرف ما معلوم است و ان طرف ملت و منافع ملی کشور است. لذا این گیرودار های افغان جرمن و به نام افغان جرمن و آریانا افعانستان آنلاین را چندان خوش آیند نمی بینم. کی کی را خرید و کی کی را فروخت و سند این کجاست و چه توجیهات وجود دارد کار بسیار دشوار است. اما سند متناسب که من را قناعت بدهد برای من مهم خواهد بود که قبل از اتهامات کسی مستند بیاورد که نوشته و فکر و طرح و نامه و مضمون من بخاطر چنین و چنان نشر نه شد و یا سانسور شد. من که تعقیب دارم من کدام سانسور درین راستا نه دیدم و مضامین نشر شده منعکس کنندهء نظریات مختلف جامعه است.

به هر صورت برای تنویر متقابل کار میکنیم و الله تعالی کند که راه خود را بیابیم و در خدمت حق و مردم خود قرار گیریم و ادای رسالت کنیم.

تشکر


اسم: Dr. Salah Sayedi   محل سکونت: انګلستان    تاریخ: 25.12.2020
 

امتنان و دعای خیر!
به نام الله تعالی
نن د جمعې ورځ ده: اللهم صل على محمد و على ال محمد کما صليت على ابراهيم و على ال ابراهيم انک حمید مجید.
تاسې خبر یاست چې سميع الدين افغاني د اوږدې ناروغۍ له کبله په 22/12/2020 په حق ورسېد او د تمامو محدوديتو او عمومي رخصتيوسره د الله ج په مرسته په 23 /12/2020 د لازمو اسلامى احکامو سره سم او جنازې روسته په اسلامى حضيره کې خاورو ته وسپارل شو. د تمامو دوستانو له دعاوو او حضور نه د شته محدودیتو سرسره مننه. الله تعالی دې تاسې ته اجرونه درکړي..
نن ۲۵/۱۲/۲۰۲۰ د جمعې ورځ په افغانستان اروپا او د نړۍ د شمېر ښارو او جامع جوماتو او ځانګړو ناستو کې د مرحوم سميع الدين افغانى پسې په مختلفو د قرآن کريم په ختمو کې په افغانستان، لغمان، کابل، ناروى، فرانسه، سعودى عرب، جده، پاکستان، لندن، امريکاـ اتلانتا، هالند، فرانسې، جرمني مساجدو او مختلفو نور ډله ايزو او انفرادى ناستو او سوسيال ميديا کې ختمونه او دعاوې شوي، صوتي او تصويري، ليکلې دوعا ګانې او د همدردۍ پېغامونه مو ترلاسه کړي.
الله ج دې تاسو ټولو ته اجرونه درکړي. په دې توګه د ځان له خوا، د مرحوم سعيد افغاني د کورنۍ لخوا اود مسلمان رور په توګه له تاسو ټولو نه بيا هم مننه او الله ج دې ستاسې دعاوې او همدردۍ قبولې کړي. الله ج مو په حسناتو کې حساب کړه او الله ج دې ستر اجرونه درکړي..
د مسلمان رور په حق کې دعا او د ښېګڼو يادونه اودمفغرت غوښتنه او ددې ښېګڼو ځواب او مننه، مؤدب، اسلامي او ثوابي کار دى.
الله ج دې تاسې ته ستر اجرونه درکړي او په دوعاو کې مو ياد ساتئ. د الله ج په ياد اوسئ.
مننه و جزاکم الله خيراً. د سمیع الدین افغاني روح دې ښاد او جنت فردوس دې نصیب شي.
منزل د ټولو ېو دي خو سفر جدا جدا!

تمام یادداشت های شما خواندیم، کاپی و حفظ کردیم و تا حق توان جواب و امتنیانیه ارایه شد و برای بزرګان فامیل ما نیز خبر داده شده.
الله تعالی شما را نیز اجر عظیم نصیب کند و تشکر از شما همه عزیزان.
ربنا تقبل منا انک انت سمیع علیم.
د سعيد افغاني د کورنۍ په استاځي توب
25/12/2020


اسم: م ،ع ، تره کی   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 25.12.2020
 

سلام او نیکې هیلې دوکتور غروال :
۱- د دیني مدارسو فارغان د پاکستان پوځ پیاده نظام جوړوي : چیرته چه پوځ د بین المللي الزاماتو له کبله مداخله کولي نشي، طالب العلمانو ته دنده سپاري. په افغانستان کې د شوروي یرغل نه وروسته کله چه د جهاد بازار مخ په ګرمیدو و د تولې نړي پام دیني مدرسو ته واړول شول. د مدارسو فارغان د مختلفو تنظیمونو د اعلانې شوې جهاد د قوت الظهر په توګه مطرح شول. په مدارسو کې د افغان کدوالو په جلب او جذب کې د پاکستان سره عربی او لویدیزو هیوادونو شریک و. پاکستان کوم چه تاسې ویلې یوازې نه و.

۲- هیڅکله مې ندې ویلې چه مقاومت منحصراً د طالبانو په قبضه کې ده. د طالبانو په لیکو کې ګن شمیر داسې مسلمان افغانان شته چه د ملي جذباتو تر انګیزې لاندې د بهرنیانو سره جنګیږي. په کلیو او باندو کې د بهرنیانو چوت اندازو بمباریو زیات کلیوال غچ اخیستنې ته اړ کړل. خو پرته د طالبانو د تحریک نه د بل سیاسي – عقیدوی جوړښت د نشتوالې له کبله تولو جنګیالیو د طالبانو تر چتر لاندې راوستل شول.

۳- د طالبانو او اسلامي ګوند تر منځ د ائتلاف شایعه نوې خبره نده. پاکستان د امریکا سره په ګډه دغه پلان تنظیم کړې. پاکستان له دغه لارې په کابل کې د یو تحت الحمایه حکومت د جوړیدو خوبونه ویني. خو د افغانستان د ننه او د باندې واقعیتونو ته په کتو سره د پلان عملي بنه کمزورې ښکاري.

۴- زه چه وینم متأسفانه د جګړې او سولې په اړه واک د افغانانو له لاسه وتلې ده.لامل یې هم د افغانانو تر منځ نفاق او شقاق دي چه د بهرنیانو له خوأ ورباندې په شدت کار جریان لري. په دوحه کې مذاکرات تشریفاتي بنه لري. پریکړه په بل ځاي کیږي.

لویدیزوال کوشش کوي چه د افغانستان قضیه، نه د افغانستان او افغانانو د پریکړو په محور، بلکې د نورو هیوادونو د مداخلې په حساب د حل لاره پیدا کړي : په سیمه او په ځانګړې توګه په پاکستان کې د خلیل زاد او د کابل د چارواکو مسافرتونه پدې نیت تر سره کیږي چه بهرنیان وهڅوي چه د افغانستان د « مال غنیمت » نه خپله ونده تر لاسه کړي. دا د خطر نه دکې پایلې لرلي شي : له یوې خواه د ستونزې د حلولو مرکزیت د افغانستان نه منحرف کیږي او د یو مرکزي ملي حکومت د جوړیدو مخه نیسي. له بلې خواه د ګنشمیرو هیوادونو د مداخلې له لارې د افغانستان د توته کیدو یعنې فدرالي کیدو زمینه برابریږي.

بهرنیان نه غواړي چه د افغانستان کنترول له لاسه ورکړي. بناً د خپلو تولو امکاناتو په کارولو سره په افغانستان کې د یو پیاوړې مرکزي، ملي حکومت د جوړیدو مخه نیسي. « پاي »

م، ع، تره کي


اسم: محمد عالم   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 25.12.2020
 

هموطنان عزیز!
حرف های دروغ و تبلیغاتی وزیر خارجۀ ایران، "ظریف" را بدون دقت نپذیرید. چه حرف بی معنی، که "افغان های مهاجر" را در ایرن "مهمان خود می داند". واقعیت های تلخ غیر از آنست. فقط یک نقطه را ذکر می کنیم که با کمال پر روئی می گوید که "افتخار داریم که افغانی ها در دانشگاه های" ما درس خوانده اند. اتباع خارجی در کشورهای همدیگر درس می خوانند. "ایرانی ها" هم چنان قریب در همه کشور های غربی بطور مثال تحصیل کرده اند و متأسفانه که رژیم ملاها در ایران بسیاری از آنها را از برگشت به وطن آنها محروم ساخته است. حال سؤال است، که کدام رهبر غربی گفته باشد که "افتخار می کنیم که ایرانی ها در کشور ما تحصیل کرده اند.". تحلیل دقیق ضرورت است، که این "راسیست" دروغگو چه گفته است. با احترام، محمد عالم.


اسم: Dr. Salah Sayedi   محل سکونت: لندن    تاریخ: 25.12.2020
 

سلطان جان کلیوال صاحب، سلام او احترامات وړاندې کوم
ستاسو له دوعاګانو نه د معزز رور سميع الدين افغاني په حق کې مننه الله (ج) دې تاسې ته اجرونه درکړي. ستاسې يادداشتونه او دوعاګانې مې د کورنۍ ټولو غړو ته ورسول مننه


اسم: جلال   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 25.12.2020
 

بسم الله الرحمن الرحیم
د مرحوم سمیع الدین افغانی د وفات له کبله، د هغه محترم مرحومی تولی کورنی او دوستانو سره، خپل د زره له کومی غمشریکی او تسلیت اظهاروم. الله تعالی ورته عفو و العافیة او جنت الفردوس ورپه برخه او د هغه محترم کورنی ته صبر جمیل او اجر عظیم ورنصیب کری. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه و التابعین. آمین
انا لله و انا الیه راجعون
محمد داوُد جلال


اسم: حمید کمان   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 25.12.2020
 

! جناب محترم رهیاب رحیمی
! سلام بر شما
استعداد نویسندگی شما قابل قدر است. اما برای همه مسلمانان همیشه بنابر عقیدۀ دینی، و یک نوع آرزو ذکر می شود و دعا می شود، که "روح شاد باشد". اما اگر بگوئیم که "... در حقیقت ارواح میوندوال شهید را بیشتر خشنود و آرام ساختید..." با این حقیقت از کجا دست یافتید. امید است قبول ارزش های عقیدوی را از حقیقت احتمالی دست یافتۀ عقل انسان و در عمل، فرق کنید. ما چه می دانیم که حدسیات ما تا چه قیمت حقیقت است و یا نه؟ با چنین یک تصور خطر وجود ندارد که کار انجام شدۀ ما را بیش از حد قیمت بدهیم؟ ما در کدام نسل از توصیف های لفظی و عالیقدر و عالیمقام گفتن ها و هم در برابر زورمندان از سر خم کردن ها، فاصله خواهیم گرفت؟ هر فرد ما چه حق دارد که در بارۀ باطن دیگران حرف بزند، در حالی که خود یک باطن ثابت خود را در تمام دوران زندگی نتواند تشخیص کند. دانشمندان تا اکنون دقیق نمی دانند که هدف زندگی در کائنات ما چه بوده است و پس از آن هم چه می شود. فقط بر اساس آرزو ممکن چشم امید به جنت داشته باشیم. مؤفق باشید. با احترم، حمید کمان


اسم: حنیف رهیاب رحیمی   محل سکونت: کابل    تاریخ: 25.12.2020
 

دوست عالیقدر و گرامی جناب داود جان ملکیار
بازهم بهترین تبریکاتم را بخاطر دستاورد تأریخی تان که از بابت نشر کتاب ارزشمند «جفای بزرگ» نصیب تان شده بشما و همه دوستان و اندیوالان تان تهنیت و مبارکباد می گویم.
شما با نوشتن این کتاب در حقیقت ارواح میوندوال شهید را بیشر خشنود و آرام ساختید. زیرا او کسی بود که درد مردم و میهن را با رگ رگ جانش احساس کرده بود و اینک به همت شما و به همکاری کشورهای طرفدار دیموکراسی و انساندوستی، از یکسو مجرمین و قاتلین آن شخصیت معصوم افشاء و به سزای آنچه که مستحق هستند می رسند و از جانب دیگر سلسلهٔ یاوه سرایی آن عده اشخاص که از روی تعصب و اغراض شخصی شان در رسانه ها علیه میوندوال مرحوم جفنگ پرانی می کردند پایان می یابد و دیگر کسی به آنها اهمیتی قایل نمی شود.
خداوند شما را اجر دهد که منحیث فرزند صدیق این کشور و یکی از علمبرداران مکتب مترقی دیموکرات میوندوال شهید دَین ملی و انسانی تانرا ادا کردید.
به امید پیروزی های بیشتر تان.


اسم: محمد بشیر دودیال   محل سکونت: اروپا    تاریخ: 25.12.2020
 

داکتر محمد بشیر دودیال،

دخواخوږۍ مراتب

په دې توګه درانه ورور، ښاغلی داکتر ص. سعیدی او د (افغانی) ټولې درنی کورنۍ ته د ارواښاد سمیع الدین افغانی د وفات له امله خپل د خواشینی مراتب او تاثرات وړاندې کوم. الله(ج) دی سمیع الدین افغانی ته فردوس جنت نصیب کړي او خدای پاک دی د ده ټولو متعلقینو ته صبر جمیل او اجر عظیم عنایت کړي.
د خوږې ورورۍ په احساس سره.
محمد بشیر دودیال


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: کلیفورنیا    تاریخ: 24.12.2020
 

چرا فارو صاحبان محترم نقاب عدالت خواهی و احساسات بشر خواهانه به رخ دارند؟ چرا کتاب خون آلود جنایات جنگی حزب د.خ.ا. را ورق نمی زنند و تقاضای داد خواهی عادلانه را نمی کنند که مرتکبین این جنایات در قرب و جوار شان قرار دارد.

خانۀ بابۀ باز خواست گزان آسترالیا آباد که پرده از روی این جنایت برداشت.
متأسفانه انجمن شما از دادخواهی مظلومان افغانستان طفره رفته در حالی که اعضای تان از حقوق پامال شدۀ مردم افغانستان آگاهی کامل دارند. آیا انجمن نام نهاد شما از مظالم و جنایت وحشیانۀ اردوی سرخ و نوکران شان در طول ۱۴ سال با ریختن خون ۱۸۰۰۰۰۰ انسان و ویرانی سرتاسری افغانستان، به حیث حقوق دانان!!! به کدام مرجع عالی قانونی اروپا اقامۀ دعوی کرده اید و نامه و یا راپوری نوشته اید.
چرا با انتخاب چنین عناوین و القاب که در حقیقت اکثریت تان اعضای همان حزب بوده اید بر زخم های ما نمک و به چشم خاک می پاشید.


اسم: دوکتور غروال   محل سکونت: ویانا    تاریخ: 24.12.2020
 

محترم دوکتور عثمان تره کی صاحب سلامونه ، د تاسو محترم مضمونونه لولم اما لا تر اوسه د تاسو له خوا ددی یاده ندی شوی چی پنجابی پاکستان ته د کوم مقتدر مملکت له خوا ددی اجازه ورکړۍ شوه چی د مهاجرینو کوچنی اولادونه په فریبی سره په مصنوعی دینی مدرسو کښي د ۱۹۸۱ کال شروع کښي په جبری توګه باید شامل کړی شی او ددی پروګرام لپاره ددی مقتدر مملکت له خوا څوک مؤظف شوۍ وو؟؟؟ په ۱۹۸۲ کال کښي دداسی مصنوعی دینی مدرسو پر ضد مستقیمآ هم دی مقتدر مملکت ته او هم پنجابی پاکستان مسلسل اعتراضونه وشول اما مقتدر قدرت ددی اعتراضو په مقابل کښي دلیل وړاندی کاوه چی چیری شوروی یو مملکت ته داخل شوۍ وی نو بیا د هغه مملکت څخه دوباره ندی خارج شوی او مذهبی حلقی باید شورویانو ته دوامداره سردردی وی، ددی بی اساسه دلیل د افغان غیرتی ملت په برخه کښي واضحآ ورغبرګه شوه چی تاسی لطفآ د خپل دوست مملکت انګلیس څخه معلومات تر لاسه کړۍ چی شوریان واقعآ په افغانستان کښي دوامداره پاتی کیدای شی ؟ نو وروسته به پوه شۍ چی افغانان په هیڅ ډول اجنبیان په خپله خاوره کښی نشی ځغملۍ ، بلی دا مقتدر مملکت د انګلیس په ملاتړ کاملآ مطمئین وو چی شورویان په افغانستان کښي نشی پاتی کیدای او وروسته له شورویانو باید پلانیز ایجاد شوی تنظیمونه او همدارنګه ددی ضمیمه سره طالبان هم وروزل شی تر څو راتلوونکی کښي خپل خبیث پلان عملی کړۍ شی !

ولی تاسی محترم د واقعیتونو څخه سترګی پټوۍ ایا په ۱۹۹۵ کال کښی مرحوم جنرال عبدالولی وروسته له ډیرو هڅو پاکستان ته د کوم هدف لپاره تللۍ وو ( دده سره محترم وزیری هم ملګرۍ وو او هغه وروسته امریکا ته ولاړ ) او دده څخه وروسته څه واقع شول ؟ د مرحوم جنرال تګ پاکستان ته اسان نه وو اود ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وو اما بیا هم موفقیت تر لاسه شو او ممکنه شوه چی یو ګروپ دافغانانو له خوا د قاتلینو تنظیمونو څخه سلاحګانی اخستلو لپاره جوړ شی اودا اقدام تر شپږو میاشتو پوری مثبت هم پر مخ ولاړ اما وروسته د مقتدر مملکت له خوا دا ګروپ له مینځه یووړ شو او خائين خلیلزاد تر رهبری د ړانده طالب عمر ګروپ رامخ ته کړ ! تاسی محترم په حیث د حقوق شناس ولی ملی مقاومت ددی تربیه شوو طالبانو باندی محدود کوۍ ، ملت د کابل تربیه شوو غلامانو او تربیه شوو طالبانو څخه نفرت لری او ددی سوال تاسو له ځان څخه کړۍ چی ولی مقتدر مملکت په ۲۰۰۱ کال کښي ټول خپل غلامان د ملت پر اوږ و سپاره کړل ، وروسته قاتل ګلبدین ئي هم ورته راوست اواوس طالبان هم ورسره یو ځای کولو کوشش کوی !!! ایا درک کړی مو دی چی مقتدر مملکت ولی دا ټول قاتلین سره یو ځای کوی او دی کښي ئي ددوی اخیری هدف څه دی؟ افغان ملت هم د شورویانو پر ضد راپورته شوی وو اما اجنبی قدرت د ملت مقاومت پر خپلو تربیه شوو تنظیمو محدود کړ او اوس هم ملت د کابل غلام دولت له خوا د تباهی سره مخامخ دی او ملت باندی ئي د کابل غلام حکومت او غلام طالبان خوشی کړی دی تر څو چی ملت تامی غلامی ته مجبور کړی ، دا چتل ارمان به دوی د ځانو سره ګور ته یوسی !!!!!!


اسم: محمد داؤد مومند   محل سکونت: متحده ایالات    تاریخ: 24.12.2020
 

انحراف ثقافتی انجمن حقوق دانان افغان!! در اروپا
با کمال تأسف ملاحظه میگردد که انجمن فوق الذکر در تمام ابلاغیه های خود یک عمل ضد افغانی یعنی ضد ثقافت ملی را انجام میدهند، و آن ترویج اصطلاحات ایرانی و به دهل رقصیدن تهاجم فرهنگی ایران است.
تهاجم فرهگی خطرناکتر از تهاجم نظامی است، زیرا اثرات تجاوز نظامی بعد از دفع تجاوز به زودی از بین رفته مضمحل میگردد،ولی اثرات تجاوز و تهاجم زبانی و فرهنگی و بخصوص با داشتن حکومات ضعیف و نا توان و سرگردان و حکمرانی های ده سره در کشور، مانند درخت کهنسال ریشه میدواند.
این انجمن به اصطلاح حقوق دانان افغان، به حکم وجدان و شعور ملی،حقوق ثقافتی کشور و مردم خود را در نظر گرفته «از خود کش ایران پرور» نباشند.
این انجمن که ذهناً مسموم شده در یک جمله مینویسد:« بیمارستان پزشکان بدون مرز»
آیا اعضاء این انجمن که خود را افغان میدانند!! چرا در قسمت مقدسات ثقافتی مردم و جامعه خود، به این اندازه بی پروا و بی مسئولیت و غیر افغانی عمل میکنند؟
به قول علامه داکتر اقبال
...را هم به چوبش ده که آخر
حقی دارد به ....پالان گر او


اسم: A. Halim Hakimi   محل سکونت: USA    تاریخ: 23.12.2020
 

" بیست سال قبل بار اول در نوشته ها و مرکه ها از طالبان بنام مقاومت یاد کردم. صدای اعتراض بسیاری بلند شد. امروز وقتی امریکا حاضر شد با طالبان به مذاکره و موافقه بنشیند، به مقاومت بودن طالب مهر تائید ګذاشت.
از اشغال افغانستان حرف زدم.... امروز امریکا با درک واقعیت ها طالب را تروریست نمیشمارد و جنګ طالب علیه خود را قابل توجیه میداند. اما برخی افغان ها ازهمان موضع بیست سال قبل خود سر موئی بطرف واقعیت ګرایش نشان نداده اند."


Wish I was able to enter Dr. Taraki's head to observe the interesting wiring system there: U.S. is a superpower, able to hold several playing balls in one hand, plus pick, drop and re-pick a few. Expressing your own feeling under the cover of assumption and present it longing to spread them as fact will not size it to real political events.
ایکاش می توانستم داخل سر داکتر تره کی شده و سیم کشی جالب اش را مشاهده کرده بتوانم. امریکا زبر قدرتی است، قادر به ګرفتن چندین توپ در یک دست، بر علاوهٔ انتخاب، رها کردن و انتخاب مجدد چند تای دیګر. بیان احساس خود را در لفافهٔ فرضیات و ارائه و پخش انها من حیث واقعیت، آن را به رویدادهای واقعی سیاسی برابر کرده نمیتوانند.


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: کلیفورنیا    تاریخ: 23.12.2020
 

دردا و حسرتا که وطن در خون غلتیده و جان می کند د و علائم فناء و انهدامش پیداست. و ما با خود در جنگیم و بر سر هم می کوبیم بیائید که طالب سازی پاکستان را درازنای تأریخ در سیاست های مشابه بپالیم.

هتلر مکتب تفوق پرستی و نژاد گرایی فاشیزم بکشود و مغز ها را سنجیده سیستماتیک و با شیوه ها و تحقیقات علمی شست و ملیون ها را در مکتب و فلسفه اش پیرو ساخت و جهان دگرگون و ویران کرد. لیننی برخاست فرضیۀ غیر علمی و تخیلی مارکس را به زور توپ و توپ خانه ریختن خون ایجاد ارعاب و استبداد پایۀ انقلاب دهشتناکی را گذاشت که ماحصلش محرومیت بشر از کلیه حقوق مدنی و طبیعی اش بود و بیش از بیست ملیون کشته و ملیون ها فراری و محبوس پیروانش دیوانه وار به اکاذیب دل بستند و قبول کردند و نظام میان مردم و واقعیت ها حائل غیر قابل عبور و نفوذ ایجاد کرد.

سلاطین عثمانی از ایتام ممالک متصرفۀ اروپایی قشون فرزندان سلطان و صفوف جان نثاری ها آراست.
پاکستان با سوء استفاده از احساسات انتقام جویی و حقارت شکست طالبان را تحت تربیۀ خاص مغز شویی قرار داده از ایشان لشکر و گروه جانور صفت، خون خوار ویران گر بی رحم بی عاطفه برای تعقیب سیاست ویرانی و بربادی افغانستان زیر نام جنگ با اشغال گر و مسلمان ساختن افغانستان به میدان گسیل داشت.

فهمیده، دانستۀ ما، استاد و داکتر حقوق ما با کمال تأسف و تعجب تحت تأثیر عواطف خون شریکی همه جنایات این گروه را در حق ملیون ها خواهر و برادر، خواهر زاده و برادر زاده اش از قوم خودش نا دیده گرفته این جریان مزدور و آلوده را "نهضت مقاومت مسلحانۀ ملی می خواند».

من از این قیل و قال کلکین مناظرات و این همه مشاجرات و منازعات بی حاصل، بی وقت و بی لزوم دلم سخت به تنگ آمده.
ای هم وطن، ای قلم به دست وای چشم و چراغ جامعه با درک مسؤولیت ملی، همه جنجال ها را کنار بگذار و از تحقیر و توهین هم دیگر دست بردار. به حال ملیون ها فقیر و نادار، ملیون ها یتیم و بیوه زن و کشتار های وحشیانۀ روزمره نشانی شده و آیندۀ وطنت بیندیش. شما مرجع امید و چراغ دالان تاریک بدبختی های این ملت برای رهایی از این حال رقت بار نا امید کننده اید.

اگر اضافه گویی کرده ام معذورم دارید، پیشنهاد است نه کلان کاری.


اسم: محمد اکبر یوسفی   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 23.12.2020
 

جناب محترم صوفی نگارگر و متخصص کلمات!
در متن جواب اخیر این نویسنده گفته شد: " برای صوفی صاحب، از جانب نویسنده فقط اشاره شده بود که در تصامیم سیاسی توجه داشته باشند که با اعمال جنائی فرق می تواند داشته باشد. او نظرات سیاستمداران و فیلسوفان را ارزش نداده، فقط خصومت فردی خودش را تبارز داده است. با موصوف دیگر تبادل نظر مفید بنظر نمی رسد."
متأسفم که شما ممکن تا به حال تعریف یک "حزب سیاسی" و یا "جنبش سیاسی" را هم درست درک نکرده باشید. از جانب دیگر شما، در پوهنتون کابل، با امور آشنا بودید. می دانید که در هر کشور یک دفتر "ارزیابی اسناد تحصیلی" وجود دارد که بر طبق روابط کلتوری و فرهنگی رسمی بین دولت ها، مطابق نورم های قبول شده شناخته می شود. وقتی یک "تایتل اکادمیک" به کسی داده می شود، آن "تایتل" از حمایت قانون برخوردار است، کسی آنرا خود با نام خود پیوند داده نمی تواند. این به کس دیگر مربوط نیست و تشخیص شما یک نوع بی ادبی و توهین به مؤسسات علمی و حیثیت ارگان های دولت است. این "تایتل" هم در اجتماع برایش کدام موقف خاص نمی بخشد که در صورت انجام عمل جرمی او نسبت به شخص دیگری که "تایتل" ندارد، جزای کمتر داده شود. پس به زبان آوردن این کلمه از حانب شما، فقط می تواند، عقده های حقارت شما را تبارز دهد. بناءً حرف بر سر این نیست که یک کس چه تحصیل علم کرده و یا نکرده باشد. داکتر باشد و یا نه باشد. مسئله برین است که چه عمل انجام داده و یا چه گفته شده است. کرامت و شان و عزت انسانها مساوی است. اگر بطور نمونه، یک تحصیل یافته و غیر تحصیل یافته عین عمل را انجام دهد که دارای ماهیت جرمی باشد، حکم قاضی بر طبق قانون به ارتباط عمل انجام شده صادر می گردد، نه اینکه عامل این عمل داکتر است و یا نه، در صورتی که حکومت قانون حاکم باشد. حال وقتی یک عمل مشخص بنابر تقسیم وظایف از جانب یک حزب، بسر می رسد، که شما در بخش تبلیغات تخریبی خود جا داده اید ، در آنصورت اگر احیاناً تخلف مشخص از جانب کدام مجری مشخص در زمان و مکان معین صورت می گیرد، احزاب و یا دولت ها، مراجع جوابگوئی در رابطه با شناسائی شخص بوده می تواند. عمل شخص را محاکم ارزیابی میکند. یعنی این تشکل اجتماعی هم چنان باید اسناد لازم را در بارۀ عمل جرمی فرد تهیه کند و در بارۀ عضویت او در حزب هم، تصمیم بگیرد. محکومیت به "حزب نه"، بلکه به "فرد مجرم عمل"، مرتبط است. هر تخلف باید بر مبنای اسناد تشخیص شود، که وظیفۀ محاکم "نیوترال" است. این نویسنده داکتر حقوق نیست، اما چنین درک حد اقل را باید هر کس داشته باشد. مجرم زمانی مجرم شناخته شده می تواند، که یک محکمه حکم کرده باشد. من و شما در سنینی هستیم که باید از تعرض شخصی خودداری کنیم. کلماتی که شما بکار می برید، ناشی از عقده های حقارت شما شناخته شده می تواند و بخوبی محسوس است. صوفی صاحب ، کدام "تایتل" نیست که استعمال آنرا کدام قانون تعریف کرده باشد و تشخیص کسی با این صفات ممنوع ساخته شده باشد. در جوامع عنعنوی ادای احترام است. توجه خوانندگان محترم را به ختم تعداد بی شمار نوشته های شما دعوت می کنیم، که ببینند، که یک مرید "ماؤ" در گذشته، که خوب می شناسند، حال چگونه تغییرعادت کرده است.« وهللا اعلم بالصواب »،. « وهللا اعلم بالصواب»، « فاعتبروا یا اولی االبصار».
صوفی نگارگر، بار دیگر تذکار می یابد که صحبت با شما مفید نیست. دشنام هر کس یاد دارد. این نوشته ها، جز موضوعات امتحانات علمی نبوده است. شما خواستید، تا تأئید ادعاهای تانرا با ذکر ادعاهای همفکران تان به عنوان ثبوت بفروشید. هر انسان حق تشخیص دارد.
با احترام و ختم مکالمات بعدی با شما.


اسم: خلیل الله معروفی   محل سکونت: المان    تاریخ: 23.12.2020
 

جناب "استاد نگارگر" صاحب"!!!
من گذشتۀ سیاسی ندارم، که از آن نادم باشم. مرا در سال ۱۹۶۰ع به مجرد فارغ شدن از "لیسۀ حبیبیه"، به جبر و عُنف و استبداد "سردار داوود" ــ دکتاتوری، که هم خود و خانوادۀ خود را به باد فناء داد و هم مملکت را ــ در سلک عسکری کشیدند و در زمرۀ یک گروپ هشتاد نفری به چکوسلوواکیا فرستادند، تا در رشتۀ نظامی تحصیل بکنم و "درس کشتن" را یاد بگیرم. چون من در دامان "خواجه صفا" پرورده شده و هزاران بار بر فرق این کوه مصفا بالا شده و هوای طبیعت آزاد و آسمان بی ابر را تنفس کرده و از آن لذتها برده ام، طبعاً "آزاده" و "فرزنده کوهسار" بار آمده ام، که هیچگونه "زور و جبر" را قبول ندارم؛ نه "جبر دینی" را و نه جبر آیدیالوژیکی "چینی و روسی" و غیرهم را. من نه "انقلاب اسلامی" را قبول دارم و نه "انقلاب سوسیالیستی" را چون "زور و استبداد" با طبیعت آزاد و آزادۀ من سازگار نیست!!! در المان مدتی با دوستان سوسیالیست مربوط "شعلۀ جاوید" در تماس بوده و سوسیالیزم را تا حدی مطالعه کرده ام، همان قسمی، که اسلام و تأریخ اسلام را نیز از نظر گذشتانده و بدین نتیجه رسیده ام، که:
«نه کل بانه نه کدو، بلا بر سر هردو!!!»
ــ از همین سبب بود، که خود را مدتها قبل از قید عسکری و عسکریت و اردوی شاهی افغانستان رهانیده و در سال ۱۹۷۲ در شهر "برلین غرب" رحل اقامت افگندم؛ به تحصیل "انجنیری و علوم طبیعی" پرداختم و خود را از قید زور و ستم استبداد انسانی، یکسره رهانیدم.
ــ از همین سبب هم از "جنبش طالبان" نفرت دارم، همان قسمی، که از "خلق و پرچم" و دولت و حکومت اسلامیِّ "مجاهدان" و "غیر مجاهدان" نفرت داشتم و دارم. من تا زنده ام، استقلال فکر و اندیشۀ خود را حفظ خواهم کرد، نه زیر "باران" خواهم نشست و نی زیر "چکک"!!!
ــ افتخار تعویض مشرب را به اندازۀ ۱۸۰ درجه، لایق شأن و شایستۀ طبع منیع شما ــ"صوفی وارسته" ــ می انگارم. شما "صوفی" باشید و "صوفی" بمانید و "صوفی" هم بمیریدِ!!!
ــ من مگر آزادم و "آزاد و آزاده" خواهم مُرد، بدون تعلق به راست و چپ و هرچه دست و پایِ عقل را به زنجیر میکشد!!!
با عرض احترام و بدون جبر و اکراهِ چپ و راست!!!


اسم: Akhtar Yusufi   محل سکونت: Fair fax VA    تاریخ: 23.12.2020
 

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

محترم داکټر صاحب صلاح سعیدی !
د علامه سعید افغانی ټولی معززی کورنی غړو او دوستانو ته خپل غمشریکی او د ډاډ ګیرنی پیغام وړاندی کوم.
په ډیر خواشینی سره مو خبر ترلاسه کړی چی خدای بخښلی سمیع الدین افغانی د ګران هیواد څخه لری د هجرت په ملک کښی په حق رسیدلی دی. د ډیر افسوس ځای دی چی افغانستان د علامه سعید افغانی د لاس روزلی وطنپال نهال له لاسه ورکوی. موږ ټول دعا کوؤ چی الله تعالی دی سمیع الدین سعیدی افغانی وبخښی او جنت فردوس یی ځای کړی.
په درنښت
اخترمحمد یوسفی د ټولی یوسفی کورنی لخوا


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: کلیفورنیا    تاریخ: 23.12.2020
 

جناب محترم نبیل عزیزی صاحب!

از تبصرۀ دوستانه و واقع بینانۀ شما در وبسایت افغان جرمن آنلاین تشکر. به سلامت باشید.


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: goleta    تاریخ: 23.12.2020
 

آیا هر مقاومت مسلحانه، جنبش آزادیبخش ملی است؟

به ارتباط نوشتۀ عالمانه و پر محتوی حناب داکتر صاحب عبدالرحیم عزیز توضیح ذیل را دین خود پنداشتم.

آری احزاب نصر و وحدت آفریدگان دولت ولایت فقیه ایران بودند و هیچ نوع نقش مستقیم و یا غیر مستقیم در نهضت مقاومت ملی کثیرالاقوام افغانستان نداشتند اما با مساعدت شرائط خلق شدۀ سال ۲۰۰۱ امریکا در صف مجاهدین برای گرفتن سهمیۀ خود از دیگ خیرات امریکاپیوستند.
اما در آوانی که این دو حزب مهمان آخند های ایرانی و بوده چلو کباب می خوردند دو جبهۀ برخاسته از بطن مناطق مرکزی هزاره نشین به صورت مستقل و یا با پیوند با اهالی میدان و وردک با دولت مزدور شوروی و بعداً با قوای سرخ می جنگیدند.
من در ماه جون سال ۱۹۸۰ یک هیئت بیست نفری هزاره های جبهات مستقل را در پشاور بر حسب تصادف ملاقات کردم که در شرائط بسیار ناگوار اقتصادی در یک سرای محقر زندگی نموده از تنظیم ها درخواست اسلحه داشتند ولی متأسفانه تعصبات مذهبی مانع کمک به ایشان می شد.
یک هم صنف مکتبم شهید خیر محمد از لوگر با مولوی محمد نبی کار می کرد نزد او رفتم و از او کمک برای این برادران هزاره طلب کردم. او انسان شریف هم بعد از تحقیق لازم و اطمینان از صداقت مبارزۀ شان برای شان از محمدی اجازۀ اسلحه گرفت و هم پرداخت پنج صد کلدار پاکسانی برای هر نفر.یعنی برادران هزارۀ اهل تشیع ما در جهاد افغانستان قبل از ورود وجدت و نصر سهم داشتند. اما حزب نصرت و حزب وحدت در بر گشت از ایران این جبهات مبارزین مستقل هزاره را مورد حمله قرار داده اسلحۀ شان را غصب و خانه های شان را به آتش کشیدند. (قوماندان امین وردک جنایات احزاب نصر و وحدت را در حق هزاره ها در کتاب خود توضیح نموده).


اسم: نگارگر   محل سکونت: برمنگهم    تاریخ: 23.12.2020
 

جناب معروفی صاحب؛ من آگاهانه وبا ارادهٔ آزاد ازانقلابی که دراتحاد شوروی؛ چین؛ افغانستان ودیگر جای ها مردم را به خاک وخون افگند بیزاری جستم وهرگز ازتصمیمِ خود نادم نخواهم شد وشادمانم که جناب عالی هم زهره تَرَق نشده اید واما شما هم نمیخواهید شمارا به اساسِ شیوهٔ اعتقاد تان «انقلابی صاحب» ویا مائویست صاحب بخوانند.چنانکه یک معتقد به دموکراسی را هم کس دموکرات صاحب نمی خواند حالا بگذریم ازاینکه لفظ صوفی از چه دهانی وبه چه منظوری بیرون می آید.چه خوب است خود به انقلابی بودن تان افتخارکنید وکاری با دیگران نداشته باشید.با عرض حرمت واحترام.نگارگر


اسم: عبدالکریم صافی   محل سکونت: ونکور - کانادا    تاریخ: 23.12.2020
 

چاپ کتاب جفای بزرگ را به دانشمند عالیقدر جناب داود ملکیار تبریک میگویم.
نمی دانم از کدام تطریق با جناب ایشان در تماس شده میتوانم تا یک جلد کتاب مذکور را بدست بیاورم.

با عرض احترام

عبدالکریم صافی


اسم: آریانا افغانستان آنلاین   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 23.12.2020
 

معضلات حال و ماضی در افغانستان مستلزم جر و بحث، مناقشه و تبادل افکار است. ولی با تأسف دیده میشود که طرفین داخل دیالوگ ها از حوصله مندی لازم کار نگرفته و با عدول از مشی اصلی موضوعات، شروع به حملات شخصی، تحقیر و توهین متقابل مینمایند که هیچ دردی را دوا و هیچ زخمی را التیام نمیبخشد. آریانا افغانستان آنلین طوری که قبلاً هم یاد آور گردیده است از تمام قلمبدستان معزز خود آرزومند است تا خطوط اساسی آزادی بیان را در پرتو موازین دیموکراسی مجدانه مراعات نموده و با هم در فضای مؤدت و تحمل پذیری مسايل را به مناقشه گیرند. من بعد مضامینی که حاوی کلمات مخرش و توهین آمیز باشد ، اقبال نشر نیافته و به منظور اصلاح آن به فرستنده مسترد میگردد.
اداره


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: goleta    تاریخ: 22.12.2020
 

الحمدلله که دانشمندان محققی چون محترم جناب حامد نوید داریم که واقعاً غنیمت قابل شکران و افتخار اند.
هر پدیدۀ ناب شان برای من درس آموزنده بوده و درب آگاهی عمیق تر و دقیق تر را پیرامون ثروت های سرشار فرهنگی حوزه های تمدن شمال و جنوب آمو وکناره های سند و هلمند و هریرود قبل از اسلام و بعد از آن در ادوار مختلف تأریخ برایم بگشود.

نوشته های نوید صاحب هریک گنجینۀ از دانش است که بطور مستند با جزئیات ارائه شده. ولی در این بی سر و سامانی های کثیرالابعاد کنونی و خانۀ بی سقف و بی در و دیوار افغانستان کیست وکجاست که در حق افغانستان ظلم نمی کند و چه دسایسی است که بکار نمی رود که هویت ملی، فرهنگی و تأریخی این وطن به تاراج برده و امکان دارد روزی برسد که نوشته شود «بود نبود در ازمنۀ نه چندان در ملکی بود به نام افغانستان»

خیانت بزرگ مؤسسۀ بین امللی یونسکو در بخشیدن مالکیت هنر های زیبای زادۀ مستند تمدن های درخشان هرات باستان(برای تفصیل مزید به نوشتۀ نوید صاحب مراجعه شود) به ایران و ترکیه ظلمی است مساوی و یا فزون تراز جنایات و تهاجمات جنگی علیه کشوری.

تظاهرات خبرگان و نخبگان و اهل فضل و دانش هرات در اعتراض و احتجاج علیه این اقدام نابخردانه و جاهلانۀ یونسکو کافی نیست. اگر دولتی داشته باشیم مستقل و خود مختار با کم ترین علائق و توجه به صیانت ارزش های فرهنگی این وطن بی صاحب که با نشر اعلامیه های رسمی از طرف وزارت خارجه و وزارت اطلاعات و فرهنگ احتجاج و اعتراض نماید.


اسم: عبدالمجید    محل سکونت: کلکان    تاریخ: 22.12.2020
 

با سلام و عرض ادب،
در دو سه روز اخیر در نشرات آریانا افغانستان مطالب بسا دلپسند و حیاتی در ارتباط به مسائل سیاسی کشور عزیز ما به نشر رسید که مایۀ نهایت سرفرازی و خوشبختی سایت شما میباشد.

میخواهم برای همۀ نویسندگان شما منجمله محترم داکتر صاحب تره کی، محترم عباسی، محترم غلام حضرت، محترم داکتر صاحب یوسفی، محترم داکتر صاحب جلال در بخش نظر سنجی، محترم حامد نوید جهت مطلب یونسکو ایشان، محترم داکتر صاحب رحیم عزیز در ارتباط به تعریف از جنبش آزادیبخش ملی (که من بار اول متوجه این موضوع شدم که واقعاً طالب هزاره، ترکمن، پنجشیری وغیره تاهنوز دیده نشده، پس چطور میتوان گفت این جنبش ملی است) ابراز سپاس و امتنان خود را از این طریق وسیله گردم.

نوت: اگر کسی از قلم مانده باشد معذرت میخواهم.
تشکر


اسم: خلیل الله معروفی   محل سکونت: المان    تاریخ: 22.12.2020
 

از خواندن چند مقالۀ جاندار لذت بردم!!!
از تأریخ ۲۰ دسمبر تا به امروز، ۲۲ دسمبر ۲۰۲۰، چند مطلب جاندار و عالی الاعلا را در "آریانا افغانستان آنلاین" خواندم و از محتوا و منطق و استدلال و طرز خرامِ هرکدام لذت بردم:
ــ موقفگیری ادارۀ "آریانا افغانستان آنلاین" در برابر هتاکیهای هذیانگونۀ پورتال "افغان جرمن آنلاین" واقعاً قابل تأئید و ستایش است.
ــ مقالۀ تحلیلی و پرمحتوای جناب داکتر صاحب "میر عبدالرحیم عزیز" ــ "رحیم جان عزیز" ــ با منطق بُرنده و بُرانِ خود ثابت میسازد، که "جنبش طالبان" به هیچ صورت وجهه و صبغۀ "ملی" ندارد!!! در مذاکرات "دوحه" ــ مرکز قطر ــ طرفین بدین نتیجه رسیدند، که هردو هیئت جهت مشاورات مزید به جایگاه و پایگاه خود بروند. وقتی خواندم، که هیئت به اصطلاح "دولت اسلامی افغانستان"، به کابل رفت و امّا هیئت طالبان رهسپار پاکستان گشت و به پایبوس "عمران خان" رسید، واقعاً شرمیدم و خجالت کشیدم!!!
ــ مقالۀ جناب استاد "حامد نوید" در مورد تخطی و حق تلفی صریح یونسکو در منوط ساختن هنر "مینیاتوری و خوشنویسی" مکتب هرات، به ایران و ترکیه، و نام نبردن از اکتور اصلی؛ یعنی "افغانستان"، مانند همیشه حقطلبانه و مستند و مستدل است و چقدر حیف و افسوس است، که "یونسکو" از یک واقعیّت مُبَرهَن تأریخی چشم میپوشد!!! این نکته همان ضرب المثل معروف کابلی را به یاد میدهد، که:
«در خانۀ داماد خبری نیست، ولی در خانۀ عروس دَنگ و دُنگ اس!!!»
این موضوع را نیز باید در ذیل "تهاجم فرهنگی ایران" به حساب آوریم!!!
ــ نوشتۀ جناب "عارف جان عباسی"، که به دفاع از حق برخاسته و ناسزاهای پورتال "افغان جرمن آنلاین" را به آدرس خودشان مسترد میکند، واقعاً سزاوار ستایش است.
ــ مقالۀ داکتر صاحب "محمد اکبر یوسفی"، بر سخنان استاد "اسحاق نگارگر"، انگشت انتقاد گذاشته است. و من ندانستم، که چرا "جناب نگارگر" از لقب "صوفی" بد بُرده اند؟؟؟ مگر تمام افکار و اطوار و حرکات و سکنات ایشان، غیر از "صوفیگری" ست؟؟؟ وقتی "گذشتۀ انقلابی" ایشان را با اندیشۀ قهقرائی امروزیشان مقایسه میکنم، کم میماند، که "زهره تَرَق" گشته و "قالب تهی کنم"!!! علاوه بر آن، مصراع "چه دلاور است دزدی، که به کف چراغ دارد؟؟؟" قطعاً از "حافظ" نیست!!! مینوت استاد "رحیم بخش"؛ یعنی "داکتر رنگین سپنتا"، هم یک وقتی دم از "انقلابی بودن" میزد، از "مکتب فرانکفورت" سخن میگفت و دهانش کف میکرد. و همین انسان عقیم و سِتَروَن بالآخره سر از گریبان"امپریالیزم" امریکا بیرون کرد و نوکر "سی آی ای" برآمد. وقتی ترکیب غلط و بی نمود "گمانه زنی" را از دهان بی نماز "اسپنتا" میشنوم، کم میماند، که استفراق(استفراغ) کنم!!!
ــ از نوشتۀ وطندار عزیز ما جناب "غلام حضرت"، هم بسیار زیاد خوشم آمد؛ خصوصاً از ترکیبات بکر و بجای و طرز خرام کلام ایشان بسیار لذت بردم!!!
همه خیر و بهره و برکت ببینند!!!


اسم: نگارگر   محل سکونت: برمنگهم    تاریخ: 22.12.2020
 


من در پاسُخ آقای محمد اکبر یوسفی که متٲسفانه برایش در فلسفه دوکتورا داده اند ولی سواد کافی یادش نداده اند مفید ومختصر می نویسم که این روباه (که من باشم) تنها دم خودرا به عنوان شاهد ندارد زیرا جنایات حزبی که جناب عالی افتخار انتساب را بدان دارد آن قدر سنگین است که هیچ خانواده درافغانستان یافته نمیشود که حزب شما آن خانواده را به مصیبتی مبتلا نکرده باشد بنابراین همه مردم شاهد این روباه استند.به شما در جریان درس های فلسفه باید یاد داده باشند که نه گذشت زمان جنایات جنگی را ازمیان می بَرَد ونه جنایات جنگی یک گروه میتواند جنایات جنگی گروه دیگر را پرده پوشی کند.واما در جریان درسهای فلسفی این موضوع را هم باید برای تان یاد داده باشند که ارادهٔ جرم تاوقتی که از قوه به فعل نیاید جرم تلقی تمی شود.جرایم جنگی حزب دموکراتیک خلق جرم های بالفعل است ومن قویاً امیدوار استم که قانون کوچک ابدال های مدافع این حزب را نیز به محاکمه بکشاند.شما ده سال دیگر هم اگر تمرین پاسخگویی بفرمایید پاسخ خودرا از همان نگارش چه دلاور است دزدی که به کف چراغ دارد پیدا میکنید جناب دلاور چراغ به دست هرچه یاد دارید به من الفاظ اهانت آمیز قطار کنید ومطمئن باشید که من حوصلهٔ کافی دارم وبه عمل بالمثل توسل نمی جویم.خوشبختانه از روباه نیز کسی حق استغاثه ودادخواهی را سلب نکرده است واگر حساب تان پاک است شمارا از محاسبه نباید باک باشد.با عرض حرمت نگارگر


اسم: م ،ع ، تره کی   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 22.12.2020
 

آقای محمد اکبریوسفی سلام !
مخاطب اصلی من محترم جلال بود.نام شماصرفاً به قصد سهولت کار سهواً در کنار اسم محترم جلال ذکر شد.میباید به شما پیام جداګانه امتنانیه مینوشتم .
کسی حق داشتن نظر مخالف را در سائر مواردغیر از موضوع جنایات جنګی از شما سلب نکرده است. جور و سرحال باشید. م،ع، تره کی


اسم: Dr. Salah Sayedi   محل سکونت: لندن    تاریخ: 22.12.2020
 

سلام و احترامات تقدیم است!

لحث برای بحث و سر زوری در بحث و خواننده را کم ارزش دادن عوامل مختلف داشته باشد، کهولت هم یک عامل است و چنین موقف قبل از همه کودنی و خود را بازی دادن است.
انفجار و انتحار که درآن انسانهای بی گناه کشته میشوند حرام و غیر مشروع و غیر انسانی است.
اگر من عاصی که الله تعالی برایم حق توبه داده و از من با انتحار حق توبه گرفته میشود هم حرام و نا جایز و غیر انسانی است، در انفجار و انتحار چنین حق از من گرفته و سلب میشود و به صورت آنی من را از بین میبرد. این حرام است. در حدیث روشن از پیامبر اسلام است اگر کسی یک معاهد هم پیمان و بیگانه در چوکات اداره و کشور اسلامی را بکشد، بوی جنت بروی حرام است. بوی جنت از دوصد زرع ( واحد اندازه است) احساس میشود.

کسیکه مسلمان را به عمد بکشد جزایش جهنم و به ابد درآن است. و به صورت ابد کافر در جهنم است. و به تعبیر ایشان من مسلمان که گنهکارم اما مسلمانم و حق توبه دارم و الله تعالی این حق را به من داد، در انفجار و انتحار کشته میشوم و این حق توبه را از من میگیرند و همه میدانند که چه کسانی این انتحار و انفجار و استشهاد؟! و ... را اجرا میکند و همه میدانند که کی اجرا میکند و همه ای شان رسماً اقرار هم میدارند و منکر هم نیستند و به آن افتخار هم دارند و من باز کسی را با القاب اکادمیک ببینم و بیایید از آن جنایت و عمل ضد انسانی دفاع کند من ازین موضع خجالت میخورم. من بیست سال قبل عمرم بیست سال و حال هم بیست سال دارم. مردان را یک گپ است و بړا بړا بړا... شرم هم خوب است.

فهم و دانش به ماستری و دوکتورا نیست، اگر چنین باشد من هم در جهان در سه سیستم حقوقی ( اسلامیک لا، کانتیننتال لا، کامن لا) تحصیلات عالی تا سطح دوکتورا دارم، و حال کسی آمده خود از شر و فساد، قتل و کشتار دفاع کردن و نه شرمیدن موجب خجالت من است.

این به هیچ صورت به این معنا نیست که حکومت کار خود میکند، هر روزیکه میشنوم دو صد طالب کشتیم و لست از آفرین ها میشنوم تأسف میخورم به آفرین فرستادن، انسان کشته شده، افغان کشته شده و ایشان آفرین میفرستند. پاکستان به کشتن این افغان باک ندارد، زیاد دارند و دیگر اعزام میکنند. شر و فساد را باید شر و فساد گفت و موضع نه گرفت که قبل از همه خود را توهین کرد.

منطق ترور و دهشت حرام و بی منطقی است. در افغانستان بمب میاندازند و من در بس و سرویس لندن انفجار میدهم. این شرارت است. آنجا انسان بی گناه کشت و اینجا بی گناه کشتی. این حد اقل حماقت و بی منطقی است. جنایت است و در موضع دفاع از آن جنایت است.
مسلم این است که بخش عمدهٔ از عوامل تراژیدی به حاکمیت های پراشوتی و بی کفایت هم برمیگردد و درین شک نیست. ولی این به هیچ صورت مبرر و توجیه برای طالب و پاکستان ندارد که افغان و انسان بکشد، انفجار و انتحار کند و احمقانه ولو به تعبیر خود شان هم که شود برای اشپش پوستین بسوزد، این حد اقل احمقانه است و آنکه ازین عمل جنایت و حماقت دفاع کند چه خواهد بود؟ جواب را خود بدهید.

ما به صلح و تفاهم نیک ضرورت دارم و تمامیت خواهی هر جانب خطا است.
مسلمان مکلف به بردن کس به جنت نیست. الله تعالی بر پیامبر خود قهر شده (عبس و تولی ان جاه الاعمی...) که الله تعالی فرموده که از شما رساندن پیام حق است و هدایت انتخاب خود شخص و کار من است.

مصالحهء سیاسی و مذاکرات سیاسی که به نحوی موجود پیش میرود به جز ادامهء تراژیدی ملت افغان از هر جانب، چیزی دیگری نیست و مواضع غیر سازندهء طالب و حاکمیت هر دو خطاء و نادرست اند.
تفاصیل دارم اما از حوصلهء این دریچه بالا است.

و ما علینا الا البلاغ المبین.
داکتر صلاح الدین سعیدی ۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸

این لینک هم تکمیل کنندهء جواب است!

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: محمد اکبر یوسفی   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 21.12.2020
 

جناب محترم داکتر تره کی!
از اینکه درنوشتۀ تان نام اینجانب را هم ذکر کرده اید، چنین فهمیده شد که تأئید از محکومیت "جرایم جنگی" از هر طرفی که باشد، مورد قبول شما هم قرار گرفته است. یوسفی در سایر مطالب دیگر که در یادداشت اولی او گنجانیده نشده است، حق خود را محفوظ می داند. با توضیحات دیگران و یا موضعگیری وسیعتر ازین مفهوم را که شما در نشیب و فراز ذکر کرده اید همفکر نمی یابد. یوسفی بغیر از محکوم ساختن "جنایت جنگی"، از هر کسی که سر زند، دیگر موردی را تحت بحث قرار نداده و حق نظر مستقل خود را که درینجا نمی گنجاند، محفوظ نگاه میدارد. با احترام
دوکتور محمد اکبر یوسفی


اسم: محمد اکبر یوسفی   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 21.12.2020
 

جناب محترم حکیمی صاحب!
من همیشه جملات کوتاه ولی نهایتا پر مفهوم شما را با دقت مطالعه نموده ام. در یک ارزیابی نظرات «کارل رایموند پوپر» گفته شده است، که هرگاه کسی نظرات "پوپر" را مطالعه کند، یقین است که در طرز تفکر اش تغییررخ می دهد. او در جائی گفته است که: "آیدیالوژی جز وعده های میان خالی چیز دیگری نیست" و قتی از "آیدیالوژی ها" تنفر نشان می دهد، می گوید که:"یک انسان حق دارد برای هدف خود زندگی خودش را با خطر روبرو سازد، اما حق ندارد، زندگی دیگران به خطر روبرو سازد." در رابطه با برداشت شما، در مورد مناسبات هندوستان و پاکستان و یا آیندۀ افغانستان و نقش "آیدیالوژها"، با نتیجگیری شما کاملاً هم نظر هستم.
با احترام
دوکتور محمداکبر یوسفی


اسم: م ،ع ، تره کی   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 21.12.2020
 

محترم جلال و محترم اکبر یوسفی از تعارفات دوستانه شما به آدرس اینجانب سپاسګذارم. اګر در بقیه زندګی بتوانم به معیار کوچکی خود را مستحق تعارفات شما بسازم، به حق ادعا میتوانم که ایام باقیمانده عمر به هدر نرفته است.
من در طول زندګی پر نشیب سیاسی که فرازی نداشته است با برخی هم وطنان خود در دعوی شناخت حقیقت و واقعیت در مناقشه قرار داشته ام. در چهل سال اخیر کمتر کسی مانند شما مواضع سیاسی من و امثال مرا درک کرده است. دامنه سوء تفاهم در بسا موارد ‎موارد به اختلاف و دشمنی کشیده است.مخالفین با حربه تحقیر و دشنام وارد معرکه شده اند.
بیست سال قبل بار اول در نوشته ها و مرکه ها از طالبان بنام مقاومت یاد کردم. صدای اعتراض بسیاری بلند شد. امروز وقتی امریکا حاضر شد با طالبان به مذاکره و موافقه بنشیند، به مقاومت بودن طالب مهر تائید ګذاشت.
از اشغال افغانستان حرف زدم. بسیاری آنرا جنګ مشروع امریکا بر ضد تروریزم طالب تعبیر کرد. امروز امریکا با درک واقعیت ها طالب را تروریست نمیشمارد و جنګ طالب علیه خود را قابل توجیه میداند. اما برخی افغان ها ازهمان موضع بیست سال قبل خود سر موئی بطرف واقعیت ګرایش نشان نداده اند.
با تأسف که سرتنبګی افغان ها در انکار از قبول واقعیتی که دنیا درک کرده و افغان ازان فاصله دارد، این ذهنیت را خلق میکند که میباید دست نیرومند خارجی بخشی از مردم افغانستان را به سوی واقعیت ها بکشاند: علی الرغم مخالفت اداره کابل رهائی پنج هزار زندانی طالب به حکم امریکا بیان درک واقعیت توسط آنکشور و عدم درک آن توسط عمال حکومت کابل است. ملتفت استید که امریکا واقعیت های سیاسی را به افغان ها دیکته میکند. این اوج ذلت کسانی است که به مسند قدرت تکیه زده اند.
« پایان »
دوکتور م، عثمان تره کی


اسم: دوکتور محمد اکبر یوسفی   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 21.12.2020
 

شخص قیس کبیر، با تعداد دیگری، اصلاً پذیرش آنها، به حیث انسان های عادی و نورمال و مکالمه با آنها، صریحاً تخلف از نورم های اخلاقی و انسانی، شمرده می شود. این افراد در عصر تکنالوژی اطلاعاتی، با استفاده از وسیلۀ "اطلاع رسانی" در تلاش کسب شهرت و جمع آوری پول و موقف اند. مرض بیسوادی و بیگانه از فرهنگ انساندوستی و درک از ماهیت علم و دانش با عمق و ابعاد وسیع آن که غیر قابل فرا گرفتن کامل است، خود آنها، حتی قادر نیستند که درک کنند که چه مطلب را و برای چه هدف و برای کیها، انتقال می دهند.

شخص اول این "رسانه" که: "افغان جرمن آنلاین" نامیده اند، در کشور آلمان بسر می برد و مانند هزاران افغان دیگر، ممکن از داشتن "حق تابعیت دولتی آلمان" و از مصؤونیت خاص، نیز برخوردار باشد، با بی پروائی و بی شرمی کامل در حالی که از یکطرف مدعی شده است که این واسطه را برای پخش افکار هم وطنان افغان فراهم ساخته است، از اعتماد نویسندگان که برای او مطالب می فرستند و اعتماد می کنند، سوء استفادۀ به عمل می آورد و با بی شرمی کامل، در امر حفظ اعتماد، مشابه با "مدیر مسؤول" یک نشریۀ چاپی سابق، به خیانت مرتکب می شود، در بارۀ نویسنده خلاف خواست نویسنده و مغایر نورم های اخلاقی معلومات در بارۀ شخص را پخش می کند، به توصیف یک فرد و تخریب فرد دیگر می پردازد. در حالی که در قانون آلمان "محفوظ نگهداشتن" اطلاعات در بارۀ شخص، و حریم زندگی فردی، تحت حفاظت قانون است، این بی شرم، روابط خونی نویسندگان را ازین طریق نیز پخش می کنند، که اصلاً، چنین روابط خونی، با افکار فردی و نظرات سیاسی فرد ارتباط ندارد. اینکه چه هدف دارد؟ معلوم نیست. ممکن فکر کرده باشد که ازین طریق تخریب به راه خواهد انداخت و ازین سرک یکطرفه، به قتل شخصیت ها و بی احترامی در برابر نویسندگان نیز متوسل می شود.

در جوامع "مدرن" و "متمدن"، و به خصوص در محافل کسانی که خود آنان را، به فعالیت های سیاسی بخاطر آیندۀ، خود و جامعۀ علاقمند و مصمم می شمارند، دروغ گفتن و اتهام بر دیگران بستن، وزنۀ عمل جرمی می داشته باشد. در چند سطر نوشتۀ یکطرفۀ خود می نویسد:«... افغان جرمن آنلاین، به زودی ماهیت اش را درک کرد ، ولی آقای نوری به دلیل مقالات این دو برادر پرچمی را نشر می کند». احترام به شخصیت و کرامت فردی پادشاه فقید، اعلیحضرت محمد ظاهرشاه، برای همیش در ذهن این نویسنده باقی خواهد ماند. این نویسنده آنچه را خواهد نوشت که رخ داده باشد.

هموطنان گرامی و منجمله محترم ولی احمد نوری، که در صف کلانسالان نزد اینجانب از احترام بزرگ برخوردار اند، واقف اند، زمانی که این نویسنده بعد از بیست سال، یادداشتی را، تحت عنوان "هویت ملی افغان" نوشت و بنابر خواهش یکی از دوستان، که خود او هم آدرس این "سایت" رادر اختیار قرار داد، به آدرس آنها فرستاد. محترم ولی احمد نوری و شخص "قیس کبیر" قبل از نشر مطلب تقاضا به عمل آوردند، تا یک عکس و بیوگرافی مختصر برای آنها فرستاده شود. آنها گفتند که می خواهند اسم اینجانب را هم در لیست "نویسندگان" شامل سازند. از بی خبری، چنین فکر شد که ممکن کدام طرزالعمل باشد. تا الحال می بینید که نویسندگان زیادی، بدون تصویر و یا بدون زندگینامه شامل لیست اند. این نویسنده به تقاضای آنان جواب مثبت داده است. قبل از اینکه به تذکرات دیگر پرداخته شود، نویسنده با نشرات قبلی این گروپ به زبان آلمانی و قبل از آن هم با افکار سیاسی گردانندگان آن، از دهۀ هفتاد قرن بیست، که از اندیشه های "تابناک ماؤ" نیز سخن می گفتند و در ضدیت با کودتای «داؤود خان» قرار داشته اند بلدیت داشته است. افراد آنها گردهم آئی در "شهر فرایبورگ" در "محل شب گذراندن جوانان" بر قلۀ کوه، به یاد دارند. در مناقشات سیاسی ازعبدالرحمن نجفی: از هامبورگ بطور نمونه یاد می گردد. از تفصیل می گذریم، این حلقه که به صفت بقایا و شاخه های جدا شده، از گروپ های "شعلۀ جاوید" چون پیروان "محمودی"، "اکرم یاری" وغیره یاد می شده اند، در عین زمان بعداً به پیروی از "باند چهار نفری" در چین بعد از مرگ ماؤ، تحت رهبری "زن اخری ماؤ"، شهرت یافته بودند و حتی در زمانی که هنوز "انترنت" وجود نداشت، اکثریت آنها، با نام اینجانب و طرز فکر این جانب آشنا بوده اند.

حال که این "قبیس کبیر"، صغیر صفت مدعی می شود: «... افغان جرمن آنلاین، به زودی ماهیت اش را درک کرد...»، دروغ می گوید، نام این نویسنده با این هویت و صفت که حال ذکر می کند، قبلاً برای او و گروپش معلوم بوده است. از قریب سی سال به اینطرف، این نویسنده موجودیت همچو نسبت سیاسی آیدیالوژیکی را که در تحت رهبری آن فعالیت سیاسی وجود داشته باشد، نمی شناسد و نویسنده ضرورت ندارد که به همچو افراد گزارش دهد. اینها کیانند؟ این تذکرات را، فقط با احترامی که به خوانندگان وطنم دارم، تذکر داده ام. پس با دروغگو، انسان چه می تواند؟ اولین مقاله تحت عنوان: «هویت ملی افغان» درست به تأریخ ۱۷/۰۱/۲۰۱۱ در "سایت" افغان جرمن آنلاین" نشر شده است. بعد از سالها، شخص «قیس کبیر» از طریق «سکایپ» آموختاند، که چگونه، مقالات راخودم را خود «آنلاین» نمایم. وقتی آولین مقاله در «آریانا افغانستان آنلاین» که نو به کار آغاز نموده بود، تحت عنوان؛«نه حدسیات و نه سریات، محتوای نشریات»، به تأریخ۰۵ /۱۱/۲۰۱۵، منتشر شد، تا مدت زیادی مقالات در هر دو نشر می شد. تا ختم همکاری که تأریخ دقیق آن، دیگر برای نویسنده معلوم نیست، به نام این نویسنده در "سایت» آنها که تحت ادارۀ ، این "قیس کبیر"، با حثیت صغیر، فاقد اعتماد انسانی می باشد، درست۴۱۱ مقاله و ترجمه نشر شده بود. از مدت هاست که خوانندگان محترم به آن مقالات، ترجمه ها و ریسرچ های شخصی که به پشتو و دری تحریر شده، دسترسی ندارند، زیرا اسم نویسنده را از لیست نویسندگان حذف نموده است. همه می دانند که ازین نوشته ها، هیچ منفعت مادی در نظر نبوده است. حال هم این گردانندگان، بنابر درک نا درست آنها از ماهیت اصلی انسان، فقط به ضرر این «سایت»، خود عمل می کنند.

ختم


اسم: A. Halim Hakimi   محل سکونت: Tampa    تاریخ: 21.12.2020
 

" كسانيكه روى علل ايديولوژيكى و يا ترس از حاكميت احتمالى ملا، تحميل و تحمل هر بلا و مصيبت را بر مردم و وطن ما روا ميدارند، بايد از وجدان خود بپرسند، كه چقدر مصيبت و جنايتى بالاتر ازين بايد باشد، كه رياست امنيت و معاون رئيس جمهور نامنهاد يك مملكت اشغال شده كه خود اين رئيس نوكران بيعزت و بيشرف نيز شريك برآلاء جرم ميباشد، در پهلوى ده و صدهاجنايت و قتل و كشتار بيگناهان، متهم و مظنون درجه اول قتل محصلين و محصلات همچو شاخه هاى گل در داخل پوهنتون كابل و قتل زنهاى حامله و زچه و نوزادان در زايشگاه، به خاطر سبوتاژ پروسه صلح و قطع جنگ و ختم اسباب آن باشند؟؟؟؟"


As always eager to read Dr. Jalal well thought political analysis with the current exception refers to war based on ideology. I am confident that Dr. Jalal is well aware that ideological based conflict manifest itself mostly with just two option, to either expand or be diminished. As such Soviet Union at the height of its expansion collapsed, China the smart kid in the bloc have abandoned all aspect of political ideology but kept party structure intact. Pakistan and India are in conflict since birth with no end in sight. Governing Afghanistan to be headed by ideologue likely make the present conflict permanent.


اسم: م، ع ، تره کی   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 20.12.2020
 


تبصره بر اعلامیه سایت آریانا ـ افغانستان

امتنان از ابراز نظر سایت آریانا – افغانستان پیرامون مضمون « په ارغنداب کې د حکومتی سرتیرو نوې جنگي جنایت ».
آرزو ندارم خود را درگیر مناقشات دیرینه مطبوعاتی و مدیاتیک میان دو سایت انترنتی آریانا – افغانستان و افغان - جرمن کنم. میخواهم آنچه بصورت اخص ارتباط به مضمون اینجانب میگیرد با عرض چند نکته مزید سایت آریانا ـ افغانستان را از برداشت غلط و منفی از محتویات مقاله خود متوجه بسازم.

سایت آریانا - افغانستان در جائی مینویسد که :

۱- « اگر ادارۀ آریانا افغانستان آنلاین ضمن تذکری نظریات روستار تره کی را تحسین و آن را تائید می کرد، جا داشت که بر ما اتهام طالب پروری، آی اس آی پرستی و پاکستان دوستی وارد می شد».

در مقاله تره کی در دفاع از حق زندگی مردم ملکی دفاع شده است. دران کلمه ئی در توصیف از قربانی های طالب بر ضد تجاوز و اشغال و یا طرفداری از پاکستان ( که عامل بسیار بدبختی های کشور شناخته شده است ) نیامده است.

کوبیدن تاپه استخبارات خارجی به پیشانی مخالف سیاسی به حربه معمول مناقشات سیاسی در میان افغانان بدل شده است. ازین حربه وقتی استفاده سوء میشود که منقد در برابر مخالف احساس کمبودی و ذلت اخلاقی کند و برای دریافت دلیل در دفاع از خود بیچاره و دربچال شود.

قابل ذکر است که اگر آی اس آی به قیاس سایت آریانا در موضع مثبتِ خلاف آنچه تا حال به مشاهده رسیده است در دفاع حق زندگی و امنیت شهدای ارغنداب صدا بلند کند، وی را باید صد بار به مقایسه افغان گمراه و ضمیر باخته ایکه از جنایت مشهود سرسری میگذرد کریدت داد.

دفاع از محتویات مضمون تره کی به سایت آریانا کریدت سیاسی قرار گرفتن در یک موضع ملی ( آنچه به آن اشد ضرورت دارد ) میداد نه متهم شدن سایت به وابستگی به آی اس آی.

به همه معلوم است که موضع سایت آریانا افغانستان در مخالفت با مقاومت مسلح متأثر از موضع امریکا و متحدین است. این را نویسنده با منافع افغانستان در تقابل میبیند.

طالب یک سوته بر فرق متجاوز خارجی است. در شرایط جنگ این مهم نیست که سوته در دست کیست. مهم اینست که میباید در مرحله گذار از جنگ به صلح « سوته بدستان » خارجی را کنار زد. درین رابطه مذاکرات صلح دوحه بزرگ ترین و تاریخی ترین آزمونگاه در برابر ما است. فقط با استقرار یک حکومت ملی و انتقالی متعهد به دفاع منافع افغانستان میتوان از معرکه، از آفت سوته بازی ها کامیاب بیرون شد.

به باور من دفاع از مقاومت مسلح طالب در شرایطی که افغانستان اشغال است و قوای خارجی خود را ملزم به رعایت هیچ قاعده اخلاقی و حقوقی در برابر مردم افغانستان نمیداند، یک ضرورت است. اما این دفاع مشروط است نه قاطع و بلا شرط : اگر بعد از پایان جنگ طالب محموله نفوذ کشور یا کشور های همسایه ثابت شد و افغانستان را از یک متجاوز آزاد و در زیر سلطه متجاوز دیگر قرار داد، حمایت از وی سلب میشود. درین حال مردمیکه در جنگ در عقب طالب قرا داشتند ا ز وی رو میگردانند.

۲- در اعلامیه آریانا – افغانستان آمده است : « قدرت بزرگ نظامی و اقتصاد ی جهان-امریکا، طالبان را امتیازات سیاسی بخشیده و خواسته هایش را بر حکومت افغانستان تحمیل کرده و آنها در جامعۀ درون و بیرون افغانستان هواخواهانی دارند، ولی تا حال مردم افغانستان طالبان را به حیث یک نهضت رهایی بخش ملی و اولاد صدیق این وطن نه پذیرفته اند ».

بلی! امریکا بعد از بیست سال به واقعیت وجود طالب به مثابه طرف معامله جنگ و صلح تسلیم شد، اما چون مرغ افغان یک لنگ دارد وی در موقف دو دهه قبل خود چون سنگ ثابت باقی ماند.

اینکه به زعم سایت آریانا ـ افغانستان مردم وجود طالب را نمی پذیرد قضاوت بی جا و آگنده از تلقینات و تبلیغات بیرونی است. معتقدات مذهبی و ملی، مجموع مردم افغانستان را با طالبان پیوند میدهد. طالبان علی الرغم بمباردمان ها و کشتار جمعی توانسته اند به حمایت مردم در بیش از نیمی از قلمرو افغانستان کنترول قایم کنند. نیم دیگر افغانستان به این دلیل بیرون از نفوذ طالبان قرار دارد که دران قوای خارجی در شراکت و ائتلاف با جنگ سالاران داخلی حاکم استند. چاپ انداز دوستم و سائر گروه های جنگی در یک معامله مبتنی بر منفعت متقابل با قوای خارجی مردم مقیم در ساحات تحت کنترول حکومت را به گروگان گرفته اند.

تصور من اینست که مردم در مجموع طالب را به عنوان مدافع ارزش های ملی (به شرط دفع نفوذ احتمالی پاکستان) و مذهبی میپذیرند. استقبال مردم از طالب به موازات نفرت از جنگ سالاران و حامیان خارجی شان یک واقعیت است. اما اینهم واقعیت است که مردم افغانستان آمادگی ذهنی و روانی برای بازگشت به امارت اسلامی و نظام طالبی ندارند. کشور های دور و نزدیک دخیل در قضیه افغانستان نیز دست اندر کار مهار کردن طالبان در ادعای احیای نظام بیست سال قبل شان اند.

افغانستان چهل سال جنگ میان سنت و مدرنیته را از سر گذشتاند. با تأسف که درین مقطع زمانی بخشی از ضابطه های مدرنیته با تهاجم خارجی وارد شد و در تقابل با جذبات آزادیخواهی قرار گرفت. به آن به مثابه یک امتعه تحمیل شده خارجی نگاه شد.
با اینهمه مدرنیته در درون شهر ها در باور ها و معتقدات مردم ریشه های ضعیفی دواند. ازین ریشه ها باید با احتیاط و دقت مواظبت کرد .این نه به خاطر نفس تجدد، بلکه از لحاظ داشتن پیوند سازنده و بارور با جهان متمدن. « پایان »

دوکتور محمد عثمان تره کی ۲۰/۱۲/۲۰۲۰


اسم: جلال   محل سکونت: جرمنى    تاریخ: 20.12.2020
 

بسم الله الرحمن الرحیم
استاد محترم و معظم، جناب تره کی صاحب گرامی سلام و علیکم و رحمة الله و برکاته!

شما افغان اصیل و وارث حقیقی احمدشاه بابا و میرویس نیکه و محمود غزنوی و امثالهم هستید. شما نمونه زنده همين واقعيت هستيد، كه الحمدلله مملكت آزاده و مسلمان ما هيچگاهى سلطه زروگويان و قلدران را قبول نكرده و هميشه گورستان متجاوزين بوده و ان شآءالله بعد ازين هم خواهد بود.

اين روز بدى كه بر وطن و مردم ما آمده است، در پهلوى تمام آلام و مصيبتهاى كه با خود داشت و دارد، بزرگترين منفعت آن همين بود و است، كه سرك را از پچك، اصل را از نا اصل و لافوك را از مرد ميدان به وضاحت تمام مجزا و مشخص نمود.
در جريان حوادث روزگار، نظرات شما نظر به استحكام حقوقى و قوت منطقى آن، باذن الله در جايش ثابت مانده، اما نظريات مخالفين اكثر مستعارنويس تان، مانند خس و خاشاك و كف دريا جز خود فريبى خود آنها و بيشتر نمودن بار گناهانشان نزد الله و تاريخ، برايشان ارمغانى نخواهد داشت.

بعضيها روز تا شب از درد مينالد، مگر دوا و طبيب را از درد و مرض بدتر ميبينند، در حاليكه مرض فعلى وطن ما را ديگر هيچ دواء مفيدتر و موثرتر از همينكه با وجود بيست سال سركوب نطامى و مالى و تبليغاتى، ماشآءالله نه انسجام و همبستگى خود را از دست داد، نه هدف خود را فراموش نمود و نه فريب كسى را خورد. برعكس الحمدلله روز به روز قويتر، منسجمتر و در ساحه ملى و بين المللى پخته تر گشته و باذن الله منحيث يك قوت قابل اعتماد حافظ امنيت و ثبات، خود را مطرح ساخت.

درست كه توجه به هنر و زيباشناسى و زيباپرورى و ايجاد زمينه هاى تفريح سالم و مطابق عصر براى اتباع يك ممكت بسيار ضرورى ميباشد، مگر اولا در چوكات اصول انسانى و اخلاقى و دوما اينكه پرداختن به چنين امور لوكس، زمانى مطرح ميشود، كه {[< امنيت !!! >]} بلى امنيت وجود داشته باشد.

امروز آواز دل مردم افغانستان امنيت است. بعد از تأمين و ثبات و دَرَو كردن قاتلان و دزدان و جنايتكاران است، كه ميشود، روى مسائل بعدى صحبت و دعوى نمود.

كسانيكه روى علل ايديولوژيكى و يا ترس از حاكميت احتمالى ملا، تحميل و تحمل هر بلا و مصيبت را بر مردم و وطن ما روا ميدارند، بايد از وجدان خود بپرسند، كه چقدر مصيبت و جنايتى بالاتر ازين بايد باشد، كه رياست امنيت و معاون رئيس جمهور نامنهاد يك مملكت اشغال شده كه خود اين رئيس نوكران بيعزت و بيشرف نيز شريك برآلاء جرم ميباشد، در پهلوى ده و صدهاجنايت و قتل و كشتار بيگناهان، متهم و مظنون درجه اول قتل محصلين و محصلات همچو شاخه هاى گل در داخل پوهنتون كابل و قتل زنهاى حامله و زچه و نوزادان در زايشگاه، به خاطر سبوتاژ پروسه صلح و قطع جنگ و ختم اسباب آن باشند؟؟؟؟

صحنه سازيهاى اشتكانه و تبليغات لاشخوران بى وجدان شان كه درين راستا هيچ اهميتى پيدا نكرد و قادر به اين نشد كه حتى يكنفر را هم فريب بدهد.

اگر مغزهاى پاشان دختران و پسران محصل كه قربانى صحنه سازيهاى بك جنايتكار مرغدزد رذيل (الله داناست كه به فرمان وامداد چند شيطان خبيث داخلى و خارجى صورت گرفته) هم وجدان هاى خفته شما را بيدار نساخت، پس بدانيد، كه شما اصلا وجدان نداريد. بنا در محاسبات داخلى و خارجى مملكت، برعلاوه كه نه نظر و نه خواهش شما اصلا نه مطرح و نه قابل احترام ميباشد، ان شآءالله به توكل الله متعال، هر حكومت ملى و مستقلى كه باذن الله روى كار بيايد، براى پاك كارى آثار اين مرض خبيث و مزمن، بسيار كارهاى منظم، جدى و سيستماتيك را در پيش روى خواهد داشت.

توكل على الحى الذى لايموت


اسم: محمد اکبر یوسفی   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 20.12.2020
 

جناب محترم داکتر روستا تره کی!
نخست سلامها و احترامات تقدیم می دارم
به خاطر احترام و وفاداری عمیق به اصل "آزادی بیان" و ارج گذاری به آن و اعتماد کامل به "آگاهی های علمی و مسلکی شما، که در عرصۀ حقوقی و علوم سیاسی فرا گرفته اید به عرض می رسانم که، وقتی در بارۀ "جنایات جنگی" می نویسید، هر کلمۀ آنرا با دقت می خوانم و می اندیشم. این همه را ناشی از احساس مسؤولیت شما در برابر زندگی انسان می شمارم و بدیدۀ قدر می نگرم. درین راه، توان کاری و صحت کامل را برای شما آرزو می کنم. تحصیلی افتۀ خاص رشتۀ علوم حقوق نیستم. ما ممکن تفاوت نظر در موضوعات سیاسی- اجتماعی داشته باشیم،. این تفاوت نظر ها هیچگاه نمی تواند ما را از مسؤولیت هر یک ما نسبت به آینده جامعه و وطن مشترک ما بکاهد. وقتی جنایت رخ می دهد، مجرم باید محکوم گردد، مهم نیست که چه کسی است که جنایت را مرتکب شده است. یکبار دیگر صحت و مؤفقیت برای شما و تمام خانواده و عزیزان تان آرزو می کنم. با سلام ها و احترامات مکرر

دیپلوم ریاضی و دوکتور فلسفه محمد اکبر یوسفی.


اسم: Akhtar Yusufi   محل سکونت: Fair fax VA    تاریخ: 20.12.2020
 


آقای قیس کبیر مسؤل افغان- جرمن آنلان!

ما هیچگاهی از مبارزه در راه خدمت به وطن و تأئید شخصیت شاه فقید منکر نیستیم و صادقانه بر اساس اسناد از شخصیت های ملی کشور در حدود خویش دفاع می کنیم.
نظرات قضاوت دیگران مربوط خود شان است.

در گذشته نشریۀ شما هم مقالاتم را نشر نموده است و همه نزد شما موجود است.

شما تخریب های بچه گانه و نامردانه را کنار بگذارید. من در رد اتهامات نشرات نادرست شما چندین مقاله را به شما غرض نشر فرستاده بودم، که نشر نکردید.
اگر واقعأ اخلاق مطبوعاتی می داشتید که ندارید، مقالۀ امروز خودم را در جواب بت صوفی برمنکهم نوشته و ارسال نمودم، نشر کنید، تا مردم اهل سیاست و علم قضاوت کند، نه چند تن بلی گو و فرد معاش خور که دیوانه شدند.

اختر محمد یوسفی


اسم: صلاح الدين سعيدى    محل سکونت: انګلستان     تاریخ: 20.12.2020
 

خانم رئيس جمهور

بحث خانم رئيس جمهور بالاى رأى اعتماد پارلمان بر وزيران که بحث وارد داشت و اظهار داشت که روشهاى پارلمان بسيار به سطح پايين بوده و بازار خريد و فروش و ... اين همه واقعيت ها اند و ثابت ميسازد که درين بازار راشى و مرتشى هردو متخلف اند. ولى اين بحث و اين موضوع بحث براى خانم رئيس جمهور نيست. خانم رئيس جمهور نبايد خود را در تقابل با پارلمان کشور قرار دهد. ميدانيم که از دهها خلل در عدم مشروع بودن پارلمان يکى هم نه شدن انتخابات کامل که به صورت واضح تا حال انتخابات پارلمانى که در ولايت غزنى نه شده که اين دليل کاملاً روشن عدم مشروع بودن افتتاح و آغاز کار اين پارلمان هم است ولى اين بحث و اين کار موضوع اجندا و صلاحيت خانم رئيس جمهور نيست و نبايد خانم رئيس جمهور به آن بپردازد.
20/12/2020
داکتر صلاح الدين سعيدى


اسم: محمد داؤد مومند   محل سکونت: متحده ایالات    تاریخ: 19.12.2020
 

افغان جرمن و بچه خاله قیس جان

ملهم از نوشته و شکایت شاغلی وحیدالله وحید بچه خاله قیس که چندی پیش در سایت نام نهاد استقلال خود صریحاً سایت افغان جرمن را «سایت پرچمی زاده» قلمداد نمود یعنی بچه خاله، خود قیس جان را بچه یک پرچمی دانست و سال های سال، با سایت افغان جرمن مقاطعه نموده بود،

بعد از طرد از سایت آریانا، چنان زبون و بیچاره گردید که برای نشر مطالب بی خوندش مجداً به سایت مطابق ادعای خودش یعنی سایت «پرچمی زاده» مذکور مراجعه نماید و بی پرنسیپی خود را ثابت نماید.
زهی منافقت و ذلالت و ظلالت تلقی و تضاد گفتار و ادعا با عمل.

من این آغا را نمی شناسم و از زمره مضامینش در سایت آریانا بیشتر از چند مضمون معدود، بی خوندش را نخوانده ام، این آغا مانند پیر و مرشدش میر غلام محمد غبار آدم متعصب و بد بین زبانی است که علامه محمود طرزی آن را زبان ملتی دانسته و دانش و تعمیم آن را به هر فرد افغان توصیه نموده است، این آغا مانند پیر و مرشدش غبار قادر به نوشتن یک پاراگراف در زندگی خود در زبان پشتون تباران که اکثریت جامعه ماست، نگردیده است.

این آغا ویدیوی جونان چینایی را که چندی پیش درین سایت وزین و سایت افغان جرمن نشر گردید مشاهده کند که جوانان چینایی با چه شیرینی و حلاوت زبان اکثریتی پشتون تباران را فرا گرفته اند و با دیدن آن وجداناً خجالت بکشد.

من صرف یک بار به رهنمایی یک میرمن محترم، به اصطلاح سری به این سایت که مسماء به استقلال است زدم و آن را به اصطلاح پشتون تباران یک «ډیران» یافتم، خلص کلام آن سایت استقلال نیست و یک «ډیران» تلقیات مبتذل خودش است.

این آغا یکی از بزرگترین راد مردان تأریخ معاصر جهان را که غازی امان الله او را خطاب «فخر افغان» داده و حکومت محمد موسی شفیق در دوره انسانی و آزادی خواهانه دهـۀ دیموکراسی آن را به سویه حکومتی مسجل ساخت و مردم نیم قاره هندوستان ایشان را به نام گاندی سرحد ملقب ساخته اند روی تعصب و بدبینی به پشتون تباران، و به مشرب ستمی های مفسد، ایشان را به نام «خان دو سره» توهین کرد.
از سایت (ډیران نمای مذکور) نمی توان بیشتر از این توقع کرد.

در مورد سایت افغان جرمن باید ګفت که این سایت، شکل یک سایت حزبی «ملی غورځنګ» را دارد، پالیسی نشراتی این سایت کلاً و کاملاً در حقیقت ممثل پالیسی اذواق چار کلاهان افغان جرمن است. آنچه به شامه سیاسی چار کلاهای افغان جرمن موافقت نداشته باشد،اجازه نشر نخواهند یافت. مثال ها در زمینه ولا تعد و لاتحصی است، که صرف به منظور جلوگیری از تطویل کلام از ذکر آن درین مختصراجتناب میورزم.

قیس جان خود را سخت مجبور و مکلف به تطبیق احکام و فرمان روایی این چار کلاه ها میداند، زیرا قیس جان هراس دارد در صورت عدم همکاری این چار کلاه ها سایت افغان جرمن سقوط خواهد کرد.
خداوند به داد قیس جان برسد.


اسم: A. Halim Hakimi   محل سکونت: USA    تاریخ: 19.12.2020
 

" در اخیر ازینکه ګرد و خاک کلوخی که جانب من پرتاب شده است ممکن دانشمند محترم ولی احمد نوری را اذیت کرده باشد معذرت میخواهم....عوامل داخلی و خارجی دست اندر کار قرار دادن طالب در شاهراه درک واقعیت های نو است. "


Have no intention throwing dust or loos soil toward anyone but can tell this much for sure that Dr. Taraki is heavily failing to differentiate between ideological and nationalistic fight.

Ideological expansion is a vital need and standard aim of Afghanistan neighbors with variable degree of success so far utilizing Afghans, while at this moment no organized nationalistic force exist.


اسم: عبدالکریم رحیم   محل سکونت: ‌بریتانیا    تاریخ: 19.12.2020
 

محترمو ښاغلو،
د ډاکټر کریستین فیر (Christine Fair) سره دا مصاحبه ډیره په زړه پری ده. دي ښځې ډیر وخت په افغانستان او پاکستان کی کار کړی. او داسی بریښی چی د سی ای اِی سره یی هم کاری ارتباط درلود. ډاکټر کرستین فیر وایی: امریکا په بیشرمی په افغانستان کې دیموکراسی تخریبوی او هغه غیر مشروع کوی. پامپیو غنی ته وویل چی یا ۵۰۰۰ طالبان له زندانه خوشی کړه یا در باندی مرستی بندوو. غنی پوهیږی چی د امریکا په مرستو متکی دی نو دا خبره یی و منله. په داسی حال کی چی طالبانو خپلی ټولی غوښتنی په امریکا و منلی دوی د امریکا سره خپل یو تعهد هم نه دی پرځای کړی او افغانستان کی وژنه لاهم روانه ده. پاکستان په دی خاطر د ډاکټر عبدالله ملاتړ نه کوی چې پری ګران دی بلکه پدی خاطر یی کوی چې دده په وسیله د افغانستان نظام بی ثباته او غیر مشروع کړي. پاکستان د ګډوډی په جوړولو کی استاذی لری. ډاکتر فیر د بایدن په باره کی وایی: دی د افغانستان په باره کی کوم خارق العاده کار و نه کړي. د پاکستان اوسنی نظامی رژیم د ضیاء نه ډیر بد دی. طالبان په واشنګټن کی مرستندویان لری. او دهغوی پواسطه یو نورمال حرکت ورڅخه جوړ شوی. تاسی داسی فکر کولی شی چی د یو مشهور ټروریسټی قاتل تنظیم مشر دی واشنګتن پوسټ ته مقاله ولیکی. مونږ ټول پوهیږو چی داد هغه کار نه و. په قوی ګمان پوهیږم چی دا مقاله چا لیکلی وه. د دوحی د خبرو په باره کی وایی چی زما باور نه کیږی چی یوه مشهوره قتل عام کونکی ډله دی د سولی د نورمالی پروسی یو اړخ وي. نوریی په خپله په لاندی لینک کی واوری.

https://www.tribuneindia.com/news/chandigarh/civil-war-could-break-out-in-afghanistan-as-it-is-being-handed-over-back-to-pakistan-christine-fair-186160

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: عبدالمجید   محل سکونت: کلکان    تاریخ: 19.12.2020
 

سلام،
به ارتباط نوشتۀ داکتر صاحب رحیم عزیز خواستم توجه شما را به مطلب که در سایت بی بی سی در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۰ به نشر رسیده است جلب کنم. در خبر چنین آمده:

رامش راجا سنگم، معاون رئیس سازمان ملل و معاون هماهنگ کننده امور بشر دوستانه این نهاد گفته که شمار افرادی که به کمک‌ های بشردوستانه در افغانستان نیاز دارند در حال افزایش است. او در گفتگو با خلیل نوری، خبرنگار بی‌بی‌سی گفت که شانزده میلیون افغان در سال ۲۰۲۱ به کمک ‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت که نسبت به سال جاری میلادی شمار آنان پنج میلیون بیشتر خواهند شد.

آدرس خبر: https://www.bbc.com/persian/afghanistan-55300486

این خبر میرساند که در سال 2021 میلادی، بیست و یک ملیون افغان محکوم به فقر و گرسنگی میباشند، نتیجۀ حکومت دارۀ دزدان و آدمکشان همین یک خبر است و بس. سؤال این است که آیا ما به همین منوال ادامه میدهیم یعنی جامعۀ جهانی پول میدهد و بعد از ارسال پول به دولت دزدان و ادارۀ آدمکشان پول ها در جیب های مفسدین سرازیر شده و برای مردم ما از گاو غدود میرسد، و یا در صدد یک تغییر کلی در حاکمیت کشور خود میگردیم.

قسمی که میبینیم دوران بردگی طلائی محترم حامد صاحب کرزی و بعد آن دو دورۀ طلائی دو داکتر متفکر و نستوه هریک داکتر صاحب غنی و داکتر صاحب عبدالله ما را به منزل مقصود نرسانید. متفکرین بعدی از جمله انجنیر صاحب حکمتیار و گروپ طالبان که برای حاکمیت کشور ما صف بستند بیشتر تجربۀ سیاسی در تخریب و گسترش جهل دارند آیا این دو جناح خواهند توانست کشور ما را از تنگدستی و بیچارگی به شاهراه ترقی و پیشرفت رهنمود باشند؟ جواب روشن است، هرگز نه.

والسلام

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: وحید الله وحید    محل سکونت: از تورخم بندر    تاریخ: 19.12.2020
 

نوشته ها باید بی تعصب باشند.

چند روز پیش جناب انوری نوشتۀ زیرعنوان « رهنورد که زریافت اما وجدان باخت» به افغان جرمن فرستاده بود من در آن و یکتعداد دیگر نوشته ها بعضی ملاحظات می بینم.

من به رهنورد کار ندارم شاید ملحد و بیدین بوده است، اما باید همه بقایا به یک رقم دیده شود. مثلاً جناب انوری نوشته که سلیمان لایق، نغمه، منگل و ناشناس همه خوب شعر و خواندن داشتند اما چه فایده که در کابل بودند و مهاجرت نکردند. من موافق تان استم باید مهاجرت میکردند، خو احمد ولی هنگامه ظاهر هویدا و پرستو را نمی گوید این تعصب است.
من در اول کمونیستی عسکر بودم، بعد مهاجر شدم. احمد ولی و هنگامه را در کابل میدیدم میخواندند. زه د خلقیانو دوروروی خبر دارم آنها به لباس سارندوی میخواندند. برای انقلاب خلقی خیلی خواندند خو انوری صاحب انتقاد نکردند. او از ببرک که سرکرده بود بد نگفته خو از نجیب بسیار بد میگوید. من هم نجیب را بد می گویم.

ما درینجا از جوالی و دریور گرفته تا دوکاندار بندر و خانه ها همه مجاهد و مهاجر بودیم و تا چند وقت پیش که دروازه تورخم نبود الحمدالله اطفال ما همه از گیت تیر میشدند و در خاک پاکستان درس میخواند.

همین حالا اینترنت و تیلفون ما از آن طرف تقویه میشود. من در دفتر تجارتی بندری خود از آن استفاده می کنم. تمام نوشته های اینترنت را میخوانم. نن ټکی کام مربوط طالبان الاماره و جرمن افغان و آریانا و خبرهای هشت صبحانه و بی بی سی را و نماز خود را با آذان آن طرف تورخم میخوانیم. آذان شام کابل بسیار ناوقت قضا میباشد و آذان صبح نزدیک آفتاب برامد است هیچ چیز شان به اسلام برابر نیست.

من زندگی رهنورد را خواندم دیگران یک گناه کرده اند او دو گناه کرده، در هر دو اشغال روسی و امریکایی در کابل بود، در حالیکه در نظام طالبان مهاجر بود چرا؟

این خط را به افغان جرمن نوشته کردم نشر نکرد به استقلال نوشته کردم نشر نکرد از آرایانا مشکورم چون بیطرف، ملی و بی تعصب است.

والسلام


اسم: م ،ع ، تره کی    محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 19.12.2020
 

هویت باختګی
در میان امراض ذهنی و روانی جوامع بشری یکی هم از دست دادن غریزه تعلق بیک جغرافیای معین است. این جغرافیا به انسان هویت و احساس تملک میبخشد. در مواردی غریزه تملک در حیوانات قوی تر از انسان ها است. چه زندگی طبعی حیوانات معروض به قیودی که جامعه در فعل و انفعال انسان متمدن تعبیه مینماید نیست.
به همین دلیل اگر یک شغال در سوراخ یک روبا داخل شود، روبا از خود و خانه خود تا سرحد مرگ دفاع میکند. در حالیکه مواردی وجود دارد که ممکن انسان در تسلط به خانه و ماوای خود به دلایل سیاسی، عقیدوی و ایدیولوژیک با بیگانه کمک کند.
در جوامع بغرنچ و کثیر الابعاد انسانی عوامل مختلفی چون فرهنگ، سیاست، ایدیولوژی و غیره غریزهٔ مالکیت را از میان میبرد یا در سطح نازل تشخص قرار میدهد.
چهل سال جنگ در افغانستان و استفاده بیدریغ از ماشین های غول پیکر تبلیغاتی در آغاز توسط کمونیزم انترناسیونالیزم و بعداً بوسیله نیوکلونیالیزم و ماندیالیزم به قصد شست و شوی مغزی جوانان، حالتی را بوجود آورده است که بخشی از مردم نه خود را از افغانستان ونه هم افغانستان را متعلق به خود قیاس میکنند. این قشر اجتماعی را به حق میتوان هویت باختگان نامید. هویت باختگان که انگیزه دفاع از جغرافیائی بنام وطن و ارزشی بنام آزادی ندارند به سهولت در خدمت مراجع استخباراتی قرار میگیرند و در بدل مزد ناچیزی بر ضد منافع علیای کشور و مردم خود استعمال میشوند.
مخاطب من محترم عبدالکریم رحیم است که نمیدانم سر و کله اش از کدام سوراخ و با چه اجرتی بیرون شده است.
محترم رحیم لیست طولانی از سوابق کاری طالبان را به رخ ما میکشد. این مطلب که طالبان در گذشته اشتباهآت بزرگی رامرتکب شدند، همه با منقد همنوا است. اما به دو نکته باید متوجه بود :
- یکی اینکه طالب امروز طالب بیست سال قبل نیست. عوامل داخلی و خارجی دست اندر کار قرار دادن طالب در شاهراه درک واقعیت های نو است.
- دیگر اینکه نزد طالب احساس وابستگی به جغرافیای افغانستان، به وطن نمرده است. طالب مانند آقای رحیم هویت نباخته است. طالب یگانه نیروی ملی ضد تجاوز خارجی است که به قوت ایمان و زور توپک امریکا را به خروج از افغانستان ناگزیر ساخته است. طالب افزار مقاصد هژمونستی امریکا نیست. به دلیل اینکه سر ۲۰۰۰ عٌمال دشمن را زیر بال شان نموده است.
طالبان در بخش عمده از پشتون ها ترکیب شده است. تاریخ معاصر افغانستان شاهد است که احساس تعلق به افغانستان ( حس مالکیت) و دفاع از آزادی و حق حاکمیت ملی نزد پشتون ها قویتر از سائر اقوام برادر است.
در اخیر باید به محترم رحیم و امثالهم اطمینان داد که مردمی که دعوی باز پسگیری زمین های غصب شده آنطرف خط دیورند را زنده نگاهداشته اند، هیچگاهی زیر اسارت طرف دعوا قرار نمیگیرند. ولو آقای رحیم و همکاران شان بکمک خارجی در رابطه زمینه سازی نمایند.
تصور اینکه افغانستان به مثابه مرکز چندین امپراتوری در طول تاریخ بالاخره تحت کنترول پاکستان دراید، تراوش یک ذهن مریض، علیل و مغرض میتواند باشد.
البته در زمان حاکمیت طالبان به مقتضای وقت پاکستان در امور داخلی افغانستان در مسائل فرعی اعمال نفوذ میکرد. اما در موضوعات عمده ملی مانند خط دیورند و مصیبت بن لادن حرف اول و آخر را طالبان میزد.
آقای رحیم ! کوشش نکنید تخیلات و تولیدات تبلیغاتی بیگانه را به کرسی حقیقت بنشانید. مردم بیدار و هوشیار شده اند. « پایان »

۱۸/۱۲/۲۰۲۰ دوکتور م، عثمان تره کی


اسم: تره کی   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 19.12.2020
 

سایت افغان – جرمن سخنګوی نیمه رسمی اداره مزدور کابل بر مضمون اخیر اینجانب که در سایت های آریانا – افغانستان، دعوت و نن تکی آسیا به نشر رسیده است مطالب انتقاد ګونه با چهار نام و عنوان و غالباً از جانب یک شخص به نشر سپرده است.
انتظار چنین انتقادی از موضع حکومت از جانب سایت افغان – جرمن ګپ عادی است. آنچه غیر عادی جلوه میکند طرح انتقاد در یک مقطع خاص زمانی است. من در سالیان اخیر در همین موضوع بخصوص صد ها مقاله در رابطه به جنایات جنګی به نشر سپرده ام. جنایتکاران جنګی را اعم از افغان یا غیر افغان از تیغ قلم کشیده ام . اما هیچیک مورد اعتراض قرا نګرفته است. انګیزهٔ اینکه چرا امروز در دفاع قاتلین مردمان ملکی صدای اجنت های اداره کابل بلند میشود، اینست که امید قوی برای تأمین صلح پیدا شده است. متهمین بالفعل و بالقوهٔ کشتار مردم ملکی از روز بازخواست به وحشت افتاده اند.
نظامیان و مدافعین شان در توجیه کشتن جناح دشمن همیشه دلیل میاورند که در برابر شان ملیشیای پاکستان قرار دارد. در رابطه به نفوذ ملیشیای پاکستان در صفوف طالبان اخبار ضد و نقیضی در بیست سال ګذشته پخش شده است. ګپ مهم اینست که ادارهٔ کابل و وکلای مدافع آن در موضع برحق انتقاد از طالب در اینکه صفوف خود را از ملیشیای پنجابی رنګین و سنګین ساخته است قرار ندارد. چه اردوی حکومت کابل خود زیر بیرق بیګانه ودر رکاب بیګانه میجنګد. سربازان ادارهٔ کابل افزار نقص حاکمیت ملی افغانستان بکمک کشور های متجاوز استند وطالبان که در بخش عمده هموطنان ما استند هم عکس العمل در برابر این تجاوز.
با کمال تأسف که امروز سربازانیکه میباید در دفاع از تمامیت ارضی و استقلال ملی در کنار مردم خود قرار میګرفتند به قاتل مردم خود تبدیل شده اند. سیزده طفل، زن و مردیکه از یک خانواده در ارغنداب به شهادت رسیده اند، همه افغان، غیر طالب، غیر محارب و هموطن اصیل سربازان قاتل اند نه ملیشیای پاکستان.
سرباز ادارهٔ کابل در پیشګاه عدالت از دو قصور و ګناه خود باید جوابده باشد: یکی قتل بدون دلیل افراد ملکی غیر محارب و دیګری دفاع از یک حاکمیت تا مغز استخوان فاسد و آلت مقاصد بیګانه.
اردوی افغانستان در قرار ګرفتن در دفاع از یک حاکمیت فاسد و ضد منافع ملی خود را شریک کلیه تخلفات حکومت میسازد. نظامیان از ادامه جنګ زیر بیرق بیګانه بر ضد مردم تا سوء استفاده حکومت از کود ۹۱ باید در کنار مسئولین حکومتی پاسخګو باشند.
به وحدانیت خداوند سوګند، هر باریکه کشته شدن یک سرباز جوان هموطن خود را میشنوم به همان اندازه متأثر میشوم مثل اینکه یک عضو خانواده و یک فرزند خود را از دست داده باشم. هر باریکه خبر مرګ یک طالب بګوشم میرسد دنیای اندوه قلبم را میشکافد. هر دو طرف جنګ هیزم آتشی استند که دودش به ما و ګرمی اش به دیګران میرسد.
در اخیر ازینکه ګرد و خاک کلوخی که جانب من پرتاب شده است ممکن دانشمند محترم ولی احمد نوری را اذیت کرده باشد معذرت میخواهم.
خداوند سایت افغان- جرمن را به صراط مستقیم منافع ملت هدایت فرماید. این سایت طی سالیان اخیر با مشی یک پهلو و جانبدارانه در رابطه به مسائل وطنی اکثریت همکاران قلمی خود را از دست داده است.


اسم: محمد اکبر یوسفی   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 19.12.2020
 

جناب محترم مومند صاحب!
به اظهار نظر شما احترام دارم. جناب ایشان یک نام شناخته شده است. در کلتور افغانی معمول است، که کلمۀ صاحب صاحب ذکر می شود. وقتی جناب ایشان در مارکیت تبلیغات از نام "استاد" بهره می برند و هر روز ترشحات "ذهنی" تخیلی ایشان را پخش می کنند و با استقبال وسیع که در همه سایت ها از او صورت می گیرد، این صفت از خلال مطالب نشراتی ایشان حاصل شده است، که به حقیقت نزدیک است. وقتی این مرید "ماؤ" بر یک حرکت سیاسی، 55 ساله در کشور عقبماندۀ ما، که اینک قریب سی سال است که دیگر در صحنۀ سیاسی کشور حضور ندارد و خونچکان از همه حقوق سیاسی و اجتماعی درین کشور محروم است و خود هم چنان وجود خارجی ندارد، تیغ خصومت او از غلاف کشیده می شود، به جاست که ایشان را در محفل "صوفیان" اعزام داشت، که در آن محفل بیشتر شانس مراقبه و عبادت داشته باشد و از عرش عظیم لذت ببرند. یوسفی در حقیقت از ایشان انتظار داشته است، تا فرق میان نظر و اقدام سیاسی را با عمل جنائی فرق کنند. با احترام، یوسفی.


اسم: محمد داؤد مومند   محل سکونت: متحده ایالات    تاریخ: 19.12.2020
 

بروز سوء تفاهمات میان نویسندگان و دانشمندان برایم درد آور است
چند ماه قبل شاهد یک سوء تفاهم میان دو سخنور و دو استاد با فضیلت و فضیلت شعار یعنی استاد معروفی و استاد آریا بودم، این دو شخصیت علمی در رشتهای تخصصی و تحقیقی شان بدون شک به مقام استادی رسیده اند و من شخصاً از خرمن فضیلت و دانش شان بهره برداری نموده مستفید شده ام و این استفاده از فیوض دانش شان دوام دارد.
اکنون ملاحظه مینمایم که سوء تفاهم مشابهی میان دو دانشمند، یکی در منزلت استاد یعنی شاغلی محترم نگارگر ودیگری که سند دوکتورا دارد یعنی شاغلی محترم داکتر یوسفی اتفاق افتاده است.
چون همچو مناقشات روی تقسیم حلوا و یا حسادت روی چوکی و بدست آوردن اکتساب مقام و منزلت و کدام جایزه نیست، و عامل بروز آن صرف در تفاوت برداشت های نظریات شان که ممکن در قالب الفاظ و کلمات و جملات شان وضاحت تام برای جانب مقابل نداشته و افاده ظاهری کلام با مقصود نویسنده، ممکن موجب مغشوشیت احتمالی گردیده باشد،محتمل دیده میشود، لذا یک کنگاش علمی و نظریاتی و تفاوت برداشت ها از مسائل، نباید موجب بروز سوء تفاهمی گردد، که از آن بوی کدورت شخصی به مشام رسد.
اگر محترم شاغلی داکتر صاحب یوسفی این نظر مرا جسارت، گستاخی و بی ادبی تلقی نفرمایند، من به لقب اعطاء صوفی به شاغلی استاد نگارگر از طرف جناب شان موافت ندارم.
زیرا استاد نگارگر هرگز خود را صوفی ندانسته اند و از طرفی هم دوستان و هم فکران نظریات شان،ایشان را به حیث صوفی نشناخته اند، و یا حد اقل من از آن اطلاع ندارم.
هم چنان نباید شناخت و صحبت های شان در مورد مولانای بلخی موجب بروز همچو تلقی گردد.
من در حالیکه از چشم سفیدی خود و به اصطلاح عوام، اوقی گری خود در زمینه معذرت میخواهم، ناممکن نیمیدانم که در همچو موارد با تعاطی بوسه های برادرانه و دوستانه و بااظهار یک معذرت کوچک، به التیام جرح وارده پرداخت.
با عرض حرمت


اسم: A. Halim Hakimi   محل سکونت: USA    تاریخ: 18.12.2020
 

" حر ف آخِر من نیز اینکه جناب محمد اکبر یوسفی بدون اینکه من برای خود لقب »صوفی« رابرگزیده باشم چندین بار مرا صوفی خطاب کرده غیر مستقیم به من فرموده اند بحث بر موضوعات سیاسی درجهٔ دوکتــورا به کاردارد و توصوفی ساده لوح را بابحثهای سیاسی چه کار ولی هیچ قانون حقرقاضیان است که من با
دادخواهی راازمظلوم سلب نکرده است. "

" فاعتبروا یا اولی االبصار ":

Dear Mr. Negargar,

Indeed there are not much knowledge other than the field PhD degree
is given for, but while saying that Dr. Yousufi might have a point lookin at your inability to part even momentarily with none-related Arabic state of mind textures visible at the end of your almost every article.


اسم: محمد اکبر یوسفی   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 18.12.2020
 

چه خوشبخت است روباه، که دم خودش شاهد است!

جناب صوفی نگارگر، که در عین حال استعداد خداداد شعری نیز دارند، و در وقت ضرورت بسادگی می توانند، مشاور شیخ المشایخ و هم در نقش «شیخ الحدیث» عصر حاضر، با اسعار معتبر صاحب معاش بلند شوند، و حیات خود و بازماندگان خود را تضمین کنند، در برابر «مکث» اینجانب، جوابیه در «افغان جرمن» بدست نشر سپرده اند، ممکن واقف باشند که از دیر زمان است، که این نویسنده در لیست، نویسندگان آن سایت درج نیست. بهر صورت حق دارند، هر چه بگویند. اما وقتی توجه نداشته باشند، که ممکن در جهان متمدن کسی وجود نداشته باشد، که مخالف «عدالت اجتماعی» بصورت عام باشد. این نویسنده در چندین مقاله، کودتا را اگر بدون «خونریزی» و «با خونریزی» بوده است، غیر قانونی خوانده و محکوم کرده است. داد خواهی را برای هیچ کسی منع نه نموده است. اما جناب ایشان «متهم» را نام گرفته، شیوه برخورد او طوری است، که باید در کدام محکمه از نگاه حقوقی، گویا «اقامهٔ» دعوی داشته باشد.

اولاً این نویسنده هیچ باکی به تدویر کدام محکمه ندارد و در پوشاندن هیچ عمل «جرمی» کسی و یا عمل خود، تلاش بکار نبرده است، که جناب ایشان با هوشیاری و مهارت روباه مانند، در جنگل پناه می برد و تأئید افراد را از نوشته های خود نام می برد. ممکن برایش احساس زنده شده باشد، که چه خوشبخت است روباه، که دم خودش شاهدش است!
اینرا هم باید بداند که محکمه، با نظر خواهی و یا جمع آوری امضاء با «محاکم عدلی» که در آن «قضات» با صلاحیت، بر طبق قوانین مبتنی بر اصول «دولت حقوق» فارغ از هر نوع تبعیض، صورت می گیرد و حکم صادر می شود، فرق دارد. محاکم «پیروزمندان» در هیچ مقطع زمانی، نتوانسته است، مقام یک محکمۀ عادلانه را داشته باشد. جرم یک عملی است، که در زمان و مکان معین، توسط عامل صورت می گیرد. برای صوفی صاحب، از جانب نویسنده فقط اشاره شده بود که در تصامیم سیاسی توجه داشته باشند که با اعمال جنائی فرق می تواند داشته باشد. او نظرات سیاستمداران و فیلسوفان را ارزش نداده، فقط خصومت فردی خودش را تبارز داده است. با موصوف دیگر تبادل نظر مفید بنظر نمی رسد. با احترام،دوکتور محمد اکبر یوسفی


اسم: محمد داؤد مومند   محل سکونت: متحده ایالات    تاریخ: 18.12.2020
 

جبن کته سران افغان جرمن
من مضمون خود را تحت عنوان «جفای بزرگ» اثر محترم شاغلی ملکیار به افغان جرمن نیز فرستادم.
چندی قبل شاغلی داکتر صاحب سید عبدالله کاظم به ارتباط موضوع کودتای میوندوال و شهادت مرحومی، مضمون تحقیقی خود را در سایت افغان جرمن بدست نشر سپرد.
شاغلی ملکیار نیز به ارتباط موضوع کتاب مستندی به رشته تحریر کشید که با تحقیق شاغلی داکتر صاحب کاظم در تضاد قرار دارد.
برای نگارنده این سطور سعادت آن میسر گردید که به ارتباط موضوع و تحقیق شاغلی ملکیار مطالبی خدمت هم وطنان تقدیم دارم که در همان فرصت اول در سایت وزین آریانا و سایت دعوت انتشار یافت.
چون این موضوع در سایت افغان جرمن به شکل وسیعی مورد تحقیق قرار گرقته بود، رجحان دادم که نوشته خود را پیرامون موضوع به سایت افغان جرمن ارسال دارم.
تحقیق در همچو موضوعات باید شکل یک جانبه نداشته بلکه نقاط نظر بر علیه و برله، بگوش هم وطنان رسیده تا در زمینه یک تصویر مقایسوی قضیه به منظور قضاوت عادلانه نرد شان میسر گردد.
افغان جرمن حتی از نشر یک تبصره بسیار موجزم در دریچه نظر خواهی خود که شاغلی داکتر کاظم به حق آن را دریچه «نظر کوبی» نام گذاشته و من آن را لانه زنبور میدانم، خود داری نمود.
البته میدانم که افغان جرمن یک ملکیت شخصی است و هیچ مجبوریتی ندارد که به نشر مطالبی بپردازد که به شامه سیاسی شان (و نه پالیسی شان) موافق نباشد.
ولی کته سران افغان جرمن احساس مسئولیت مطبوعاتی و وجدانی نمیکنند که از نشر دشنام ها و اهانت های ضد کرامت بشری و حتی تعرض به شخصیت ذواتی که مانند پدر مرحومم شست سال قبل رحلت نموده اند و در شعار نشراتی خودآن را مخالف پالیسی نشراتی خود، خود داری ورزند!!!
آیا افغان جرمن اسناد و مدارکی را ارائه کرده میتواند که پدر مرحوم من راشی و مرتشی و خائن بود؟
اگر افغان جرمن مدارکی در زمینه همچو اتهامات علیه خودم و پدر مرحوم ندارد، لذا با نشر همچو اتهامات و شخصیت کشی، خود، مرتکب یک عمل جرمی میگردد. باور دارم و معتقدم که در وجدان یک نشریه سالم و غیر مغرض و استخدام شده، همچو اتهامات، جعل کاری و شخصیت کشی، مجال نشر نمی یابد.
امیدوارم شاغلی احسان لمر و ذوات حق پسند دیگر که از همکاران دائمی سایت افغان جرمن شمرده میشوند، نظریات خود را به حیث یک مححق به ارتباط کتاب مستطاب فوق الذکر، شاغلی ملکیار در آن سایت بدست نشر بسپاند.
با عرض حرمت


اسم: عبدالکریم رحیم   محل سکونت: READING    تاریخ: 17.12.2020
 

آقایون محترم،
آقای عثمان تره کی را یا عقده کور و کر ساخته و یا اینکه مشکل دیگری دارد. از زمان مداخلت امریکایی ها در افغانستان وی از طالبان حمایت میکند، طالبانیکه که زنان محجوبهء افغان را بدون کدام عذر «شرعی» دره باران میکردند، افغانهای با عزت و با وقار را بخاطر کوتاه بودن ریش توهین و تحقیر کرده شلاق میزدند، طالبانیکه از نماز گزاران در داخل مسجد امتحان نماز میگرفتند، طالبانیکه در زمان زمامداری شان مجریان امور در وزارت خارجه پاکستانی بودند. طالبانیکه قوماندانان قطعات نظامی شان پاکستانی ها بودند، طالبانیکه در وقت حکمرانی شان نظامیان پاکستان بنام مجاهدین کشمیری در افغانستان مستقر بودند که در پهلوی سایر جنایات شان باغهای مردم درهء شمالی را قطع کردند و بت بودایی بامیان را که میراث جهان بود تخریب نمودند.

آقای عثمان تره کی از یک جانب بر ضد اشغال افغانستان توسط امریکا شعار میدهد و از جانب دیگر از ایادی امریکا یعنی طالبان حمایت میکند. بقول میدیای غربی امریکا به پاکستان سال ۵۰۰ ملیون دالر تحت عنوان مقابله با تروریزم میدهد. اسد درانی رئیس اسبق ای اس ای در این اواخر به یک تلویزیون خصوصی پاکستان گفت که امریکا سال ۵۰۰ ملیون دالر به طالبان میدهد. در واقعیت مبلغی را که اسد درانی بران صحبت میکند همان مبلغیست که امریکا بنام ضد تروریزم به پاکستان برای تمویل و تسلیح طالبان میداد و میدهد. امریکا مصارف دفتر طالبان در قطر را که مبلغ ۱۵۰ ملیون دالر در سال است هم میپردازد. طالبان اجیران جنگی اند و برای خیر و ترقی افغانستان هیچ برنامهء ندارند. اینها دشمنان استقلال افغانستان هستند و مبارزه و جهاد علیه شان وجیبهء ملی هر افغان است. اردوی افغانستان با شهامت علیه این «شعبهء ای اس ای» میرزمد و مخالفت با آنها توهین به این ملت و عمل ضد منافع ملی افغانستان است.

با عرض حرمت


اسم: Dr. Salah Sayedi   محل سکونت: لندن    تاریخ: 16.12.2020
 

سلام
یک از عادات بد ما و کاش یکی
ما عادت کرده ایم که بعضی ها را به جای میرسانیم که نعوذ بالله کم است که برایش سده کنیم و ما بعد چنان بد میګویم که از وی رذیل ترین انسان دیګر نبود. واقعیت چنین است که این افراط وتفریط وګاهی درین ګذشته ماندن سخت مضر و کشنده است. ګذشته را برای حال و آینده در یاد همیشګی داشتن حتمی است و من به ګذشته را صلوات موافق نیستم. اما ګذشته را در چوکات ګذشته دیدن هم ضرورت است.
به یک شخص هندي مواجه شدم جوان هم بود با چنان عظمت از افتخارات دور حاکمیت مسلمانان مانند جز تأریخ هند صحبت و بحث داشت که بحث مختصر وی را فراموش کرده نمی توانم.
ایتالویان از عظمت روم و اقتدار، فرهنګ و افتخارات و جهان ګشایی صحبت دارند و به دور و علایق برده ګی آن زمان نه چسیده اند.
شخصیت های مطرح نیم قرن اخیر ما و افراد مطرح درآن در مقطع های مختلف تأریخ زندګی خویش کارنامه های خوب و بد داشتند و یکی زیاد و دیګری کم خدمت کرده و بعضی ازین مراحل زندګی این شخصیت ها قابل افتخار خود شان وما اند. امان الله خان غازی ممثل و سمبول استرداد استقلال افغانستان و مرد ریفورم و اصلاحات بود اما فراموش کرده نمی توانیم که از مردم به جبر و زور مالیات سه سال قبلاً جمع آوری کرد تا مصارف سفر خود را به جهان تهیه کند و ریفورم را بدون رفتن به عمق قضایا در تیدیل کردن تنبان به پطلون هم خلاصه کرده. این ظلم و تعدی که صرف درین عرصه شده کجاست. شخصیت های دیګر سیاسی و نظامی کشور هریک لحظات در زندګی شان دارند که موجب افتخار خود و ملت اند و لحظات هم است که اګر خود دوباره انتخاب میداشتند چنان لحظات را در زندګی خود دیدن نمی خواستند.
داؤد خان مرحوم، داکتر نجیب الله و ... ارین قاعده ها مستثنی نیستند.
مشکل عصر مدرن تاریخ کشور ما وحتی از احزاب سیاسی و حتی احزاب مدرن کسیکه یکبار بار رهبر شد، تالب ګور رهبر است و ماندن والا نیست. لذا حزب و سازمان سیاسی که در جامعهء و دیموکراسی امروز بس مهم و جز متمم این ساختار باید باشد عوض اینکه متمم، ممد و تکمیل کننده شود، مانع آن می شود و آب زلال، شیرین و خوردنی به ګذشت زمان طولانی با ماندن دریک جای به زهر و ګند مبدل میشوند.
هفت سال قبل با خود آب زمزم در جعبه ای پلاستیکی سربسته یک بار مصرف آورده و نګه داشته بودم که روزی آنرا مصرف خواهم کرد. چند روز قبل یکی از بکسها را باز کردم این آب زمزم را دیدم که سبب مسرت من شد ولی متوجه شدم که بالای أب مذکور تأریخ تحریر است و مرور هفت سال آب مقدس و تبرک را کاملاً زهری ساخته بود.
ما باید این را بدانیم که این شخصیت ها حاضر وتأریخ کشور ما مقدس نیستند و در مراحل مختلف زندګی خوبیها و کم وکاستی های خود را مانند هریک از ما و شما دارند. بعضی از کاستی ها قابل تلافی و مرمت نیستند و لی بعضی بلی. ببعضی بخشیدنی نیستند ولی بعضی دیګر بلی. کارنامه های خودب شان قابل افتخار ولی در تفاوت دیدیګاه به جان هم افتادن و تأریخ را عوض خونسردی با رد وبدل کردن کلمات رکیک خواندن و مطالعه و بررسی کردن نوعی از تکلیف روانی هم است.
دقت باید کرد تا خود را خود تداوی کنیم. از سی ډي های خط شده که همیشه به دور خود میچرخند برآمد و از سی ډي های مدرن و مطابق عصر با یک دید وسیع تر استفاده نموده و شهامت تجدید نظر در افکار و مواضع خود را به صورت معقول داشته باشیم. من باور دارم که ما چنین توان در خود پرورانیده و نمو داده میتوانیم. بیایید امتحان کنیم. تشکر داکتر صلاح الدین سعیدی ۱۶/۱۲/۲۰۲۰


اسم: خلیل الله معروفی   محل سکونت: المان    تاریخ: 16.12.2020
 

درود و دعای فراوان به برادران به جان برابرم، هریک "عارف جان عباسی" و "داوود جان مومند"!!!
در مدت طولانی غیابت و به اصطلاح شیرین معمول ما "غیرحاضری"، که بنا بر گرفتاریهای روزگار بر من طاری گشته بود، از نوشتن و خواندن معمول، دور مانده بودم. با آن هم دُزدکی و به اصطلاح عوام کابلی "دُزَکائی"، مطالب منتشرۀ سه صفحۀ مورد نظرم را مرور میکردم. مرادم از پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"، وبسایت "آریانا افغانستان آنلاین" و پورتال "افغان جرمن آنلاین" است، که بلاناغه از آنها "خبرگیرائی" میکنم. سراچۀ نظرخواهی دو صفحۀ اخیر هم هیچگاه از نظرم دور نمیماند.
درین مدت بسا نکات را خواندم و دردِ بسا سخنان ناوارد مقالات را به قراری خوردم و قُرت کردم. در پهلوی سخنان ناگوار، اما سخنان نوازشگری هم از عزیزان خواندم؛ در رأس همه سخنانِ نوازنده و لطف آمیز برادران عزیزِ به جان برابرم، "عارف جان عباسی" و "داوود جان مومند"، که هرکدام نویسندۀ توانا و دلسوز وطن هستند؛ و لحظه ای را فروگذار نمیکنند، مگر این، که لب به حقایق بگشایند و از درد بیکران وطن دردمند و عزیز دل همۀ ما سخنها گویند.
بدین وسیله روی قلم هردو عزیز را میبوسم و از الطاف مکرّر و بیکران ایشان سپاسگزاری میکنم.
په درناوی


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: کلیفورنیا    تاریخ: 15.12.2020
 

دوست محترم؛ عزیز و گرامی ام جناب خلیل جان معروفی!

احسنت، هزاران شادباش و آفرین به شما ای فرزند صدیق میهن که با نهایت شهامت و شجاعت و تحت فرمان انگیزه های حب وطن وایفای دین ملی با مساعی و تلاش های متداوم برای نگهداشت اصالت های افتخار آفرین این کهن سرزمین زادگاه تمدن ها و پرورشگاه ثقافت هاو جایگاه علما، حکما، ادبا، شعرا، سخنوران، مصوران و هنرمندان و مکتب اصلی زبان لطیف، شیرین و خوش نوای دری/فارسی پایداراستوار و عزم پولادین عالمانه مبارزه می کنید.

متأسفانه این دارندگی های بزرگ و پر افتخار ما با نهایت بی رحمی خائنانه ، مزورانه و محیلانه در غفلت عمدی یا نا آگهی جاهلانۀ اربابان ویا مشتی دون همتان خود فروخته، گماشته و در گیر ماندهٔ زنجیر اسارت عدوان دیرین این وطن مورد تهاجم و فرو پاشی و درهم شکستن قرار گرفته است.
ولی خوش بختانه وطن را چون معروفی فرزندانی است که به رموز این طرح های خائنانه پی برده در افشای آن و روشن ساختن اذهان مردم که نمی دانند، خدمت می کنند.

تبصرۀ سراپا واقعیت شما در مورد "اعظم رهنورد زریاب" که هم دوره ام درمکتب حبیبیه بود و با وی شناخت داشتم، در آن وقت "رهیاب تخلص می کرد و نه زریاب"مورد پسند، تائید و تحسین من قرار گرفت.
شما بی هراس در مسیر خلاف جریان تند ثنا و صفت که توسط رسانه ها و یا جمعیت متشکل از مردمی که خود رهرو عین طریق مرحوم اعظم بودند و یا قضاوت شان سطحی و نا آگاهانه بود، ایستادید. دو دولت مرد افغانستان هم در وصف مرحومی سخنانی گفتند. گمان نمی برم که اشرف غنی و عبدالله از"اعظم" شناختی داشته و کدام اثرش را خوانده باشند مګر اینکه احتمالاً مشاوری برای شان چیزی نوشته و آن ها خوانده اند. چنان چه از اناهیتا راتب زاد، سلیمان لایق و ثریا بلیکا خواهر وکیل تعریف و توصیف شد.
به هر حال چنین تبصره های شما مورد خوشنودی، مسرت و تسلیت خاطر حقیقت پرستان است. ممنون شما. مؤفق باشید.


اسم: محمد اکبر یوسفی   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 15.12.2020
 

محترم داکتر سعیدی!
مننه چی دا کرښی مو لوستی. زه فکر کوم چی اصلاً زما اشارو ته مو توجه نده کړی. ما داسی فکر درلود چی تاسی، ستاسی اکادمیک لقب ته متوجه کړم. خبره پدی نده چی چیرته د دیموکراسی د نوم څخه بده استفاده سوی وی. تاسی باید تر عادی انسانانو، په دی مفهوم زیاتره پوه سی. نور نو د زیاتو تبصرو څخه ستاسی سره معذرت غواړم. زه پخوا هم پوهیدم چی پوهه میراثی نده. په درناوی، یوسفی.


اسم: صلاح الدين سعيدى    محل سکونت: انګلستان     تاریخ: 15.12.2020
 

سلام معزز رور داکتر يوسفى
ستاسى نظر مې ولوست او ورنه مستفيد شوم. اوږده بحثونه دي او ډېرې باريکئ لري. مستقيمه او د استازو په واسطه او انتخابات او بيا ملت 5 کاله د تحمل حالت دا او دا ټول د حل لارې او جزييات لري او د مطبوعاتو نقش په دغه برخو کې سخت مهم دى. بشريت همدا ماته ګوډه ديموکراسى لري او د هغه بايد د 21 سدې د قوانينو تررسيوري لاندې ګټه اخيستل په کار دي.
ېو بحث په لاندې لينک کې 40 % زمونږ د بحث سره رابطه لري چې لاندې راوړم. مننه https://youtu.be/Xauj21BzHNs


اسم: A. Halim Hakimi   محل سکونت: USA    تاریخ: 14.12.2020
 

" یک گفت و گوی خیالی با جارج
"برنارد شا" )SHAW Bernard )درامه نویس آیرلندی"


A valid admiration goes to Mr. Negargars' ability maneuvering flawlessly between Idealism and Realism as if the two established terms are compatible. The former is all set from or via the original source while the latter folds as it happens mostly naturally.


اسم: دوکتور محمد اکبر یوسفی   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 14.12.2020
 

محترم ډاکتر سعیدی!
لمړی سلام می ومنی.

فقط یوه آرزو می ستاسی څخه داد ده چی د ځینی اصطلاحات او مفاهیممو پر خلاف داسی غیر اکادمیک موقف و ننیول سی، چه ګواکی د اصولو ګناه وی. دیموکراسی، د آزادی، صلح او سیکولاریزم په فضا کښی د یوی تجربی په حیث انسانی ټولنی ته د علماو د خوا څخه توصیه سوی. څینی فیلسفوفان حتی د «نمایندګی» د دیموکراسی» پر ځای چی یو ځل رأی اخلی او بیا ټوله دوره هر څه چی وسوه، وخت تیروی د «شوراګانو» یا مشورتی جرګه او د هغو مستقیم تصمیم او اجرائیوی صلاحیت ته ترجیح ورکوی. که چیری په یږه ټولنه کښی څو غله او قدرت غوښتونکی د زور خاوندان د دیموکراسی کلمه استعمالوی، نباید د هغو، دیموکراسی د تعریف سوی کلمی سره چی په عمل کښی د مثبتی نتیجی انتظار درلودل مجاز وی× مغالطه سی... به درناوی، یوسفی


اسم: محمد عالم   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 14.12.2020
 

تشکر !
در اینده توجه خواهد شد. بهتر است، انسان نظر نداشته باشد.
اما کسانی که دارای موقف اند، ازین وسیله در تحریف نظرات عمل می کنند. وقتی اعتراض شود، بعضاً نشر نمی کنند.بااحترام، محمد عالم


اسم: خلیل الله معروفی   محل سکونت: المان    تاریخ: 14.12.2020
 

گردنِ "مهرۀ ایران" شکست!!!
خواندم و خواندید و خواندند، که "اعظم رهنورد زریاب" رهسپار دیار معدومان گشته و به اصطلاح شیرین عامیانۀ کابلی "شکل خود را گم کرد".
گرچه گفته اند:
به مــرگ کسان دل مدارید شاد
که گردون همیشه نگردد به داد
ولی باز گفته اند، که:
ظالم بمرد و قاعدۀ زشت ازو بماند
عادل برفت؛ و نام نکو اختیار کرد
"اعظم رهنورد زریاب" به خاطر نوشتن داستانهایش مشهور گشته بود. کمتر کسی مگر میداند و میدانست، که این فرد ظالم و تبهکار، "مهرۀ اعظم ایران" بود و همو بود، که بزرگترین "عامل افغانی"ِ ایران در "تهاجم فرهنگی ایران" شمرده میشد. مسخ کردن ادبیات معمول ملی و افغانی، در تلویزیونهای مختلف داخل وطن، بزرگترین خیانت "زریاب" بود.
هروقتی نام "زریاب" را میشنوم، "خر طلائی" در برلین به یادم می آید. امید است، به زودی فرصت دست دهد تا ضمن نوشتۀ مفصلی، از تبهکاریهای "زریاب" ــ این خائن طلائی ــ پرده بردارم!!!


اسم: محمد عالم   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 13.12.2020
 

به ادارۀ محترم آریانا افغانستان آنلاین!
احتراماً عرض است.
از اینکه بعد از اظهار نظر اولی، جناب کاسی بدون اینکه مشخص نام بگیرند، اصطلاح انگلیسی را طوری بکار برده است، که تا حدی موهوم بنظر می رسید. محمد عالم توضیح بعدی را به خاطر رفع احتمالی غلط فهمی فرستاد.بااحترام
محمد عالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ--
شاغلی محمد عالم،
منظور ما این نبود که شما چرا نوضیح میدهید. منظو ما این بود که این شخص دراین سایت تشریف ندارد! ما چندی قبل این یادداشت را خدمت تان تقدیم کرده بودیم
یادداشت آریانا افغانستان آنلاین
اخیراً بعضی از قلمبدستان گرامی، برخی نوشته ها و نظرات شان را در وبسایت آریانا افغانستان آنلاین به نشر میرسانند که اصل موضوع مورد بحث شان یا در شکل و ساخت یک اعتراض، انتقاد و یا به صورت تقریض و تأئید، در وبسایت دیگری به نشر رسیده است، این نوع نوشته جات و یا نظرات تا حالا صرف به خاطر رعایت ادب و حرمت به قلمبدستان محترم بوده است ونه به تأئید و موافقت با آن نظرات منتشره.
بدین جهت ادارۀ وبسایت آریانا افغانستان آنلاین یادآوری می نماید که: قلمبدستان محترم تذکرات شان را پیرامون موضوعات منتشره در سائر وبسایت های محترم فقط به همان وبسایت ها جهت نشر بفرستند، مخصوصاً که اگر تذکرات شان حاوی نقاط نظر مخرش، جنجال بر انگیز و موهن باشد. طور نمونه یکی از محترمان نوشتۀ شان را برای وبسایت دیگری نوشته بودند که در متن تحریریۀ شان کلمۀ "این وبسایت" نام برده می شد، در حالی که وبسایت ناشر، "این وبسایت" یعنی آریانا افغانستان آنلاین نبود که نوشتۀ مورد اعتراض آن آقا در آن نشر شده باشد.
وبسایت آریانا افغانستان آنلاین متعهد به محترم شمردن جدی حرمت به دیگران و سایر وبسایت ها بوده و لذا نمی تواند چنین تذکرات و نوشته جات را نشر نماید.
نویسندگان گرامی وبسایت آریانا افغانستان آنلاین اگر نقطهٔ نظری در بارۀ نوشته های منتشره در سائر وبسایت ها داشته باشند واضح است نظرات خویش را به همان وبسایت ها خواهند فرستاد، ولی اگر بازهم مایل باشند که نظراتشان در سایت آریانا افغانستان آنلاین اقبال نشر یابد، با مراعات موازین پالیسی ما و حفظ حرمت دیگران، زمینه برایشان مساعد است
اداره


اسم: A. Halim Hakimi   محل سکونت: USA    تاریخ: 13.12.2020
 

"ورود به موقع و معنی دار"

Almost every country that has an actionable say in the political affair of the world, presently are involved in Afghanistan.

And since the positioning of such multidirectional involvements are primarily handled by intelligence agencies first, prominence and rotation maneuvering of personalities and assets to fill the potential coming gaps likely a marketing test and preparation.

__________________________________________________________________________

تقریباًهر کشوری که در امور سیاسی جهان ابتکار عمل دارد، فعلاً در افغانستان دخیل است.
و چون تطبیق این نوع دخالت های چند رخه در قدم اول توسط سازمان های استخباراتی ترتیب میګردند، مانور های شخصیت سازی و تغییر و تبدیلی این اشخاص برای پر کردن خلا های محتمل آینده احتمالاً یک آزمون بازاریابی و آمادگی است.
ترجمه از: آ.ا.آ


اسم: محمد عالم   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 13.12.2020
 

جناب کاسی صاحب!
شما درست می گوئید. ممکن است به تیوری توطئه آگاهی وسیع داشته باشید و به آن باور کامل داشته باشید. در عنوان یکی از کتب خوانده شد، که "صادق احمق است" اما از گزارشات و نظریات دیگر شما هم چنان می دانیم که توجه شما بر کنترول خارجی ها، بر اوضاع کشور است. شما معتقد هستید که هیچ چیز بدون ارادۀ "غربیها" و یا "اروپائیها" درین کشور از جا بی جا شده نمی تواند. در مورد چنین یک تصویر محمد عالم معلومات ندارد. اما در نوشتۀ اخیر و کوتاه محمد عالم، این امتزاج "راسیزم نژادی" و "راسیزم مذهبی" را حاصل عمل گروپ های اشتراک کنندۀ دعوت شدۀ افغانی در "بن" می داند، که در تحت نفوذ، تمایلات "نژادی" و "مذهبی" و مفاهیم "اقلیت" و "اکثریت" و مفکوره و اندیشه های "جهادی" در تحت تأثیر "متنفذین" و "جنگ سالار ها" و به احتمال قوی به هدایت استخبارات "شوونیزم منطقوی" صورت گرفته باشد که قدرت سیاسی را طوری تقسیم کرده اند که بدین ترتیب راه دیموکراسی را درین کشور برای ابد بسته اند. آنچه محمد عالم برای شما می گوید اینست، که هیچ قدرت "غربی" علاقمند نیست که یک "حاکمیت خاص" را در کشور دیگر برقرار کنند. آنها که دولت های قانونی و استقرار دیموکراسی را در اختیار دارند، از جانب مردم خود هدایت می شوند، نه از جانب "افراطیون مذهبی" و "نژاد پرستان"، فقط متوجه آنند، که از قلمرو دیگران صدمه به حیات مردم و کشورهای آنها، نرسد.
جناب کاسی صاحب، ممکن است در مورد آگاهی ها که یقیناً محدود است، از یکدیگر کمی تفاوت داشته باشیم، اما در بی خبری های بیحد، همه یکی هستیم.
با احترام
محمد عالم
__________________________
جناب محمد عالم،
دیده میشود یادداشت آریانا افغانستان آنلاین را شما نادیده ګرفتید.شخصی بنام کاسی درین دریچه و "این سایت" وجود فزیکی و مجازی ندارد. و اګر باز هم علاقمند نشر نظر خود برای خوانندګان آریانا افغانستان آنلاین استید، لطف نموده وبرای زدودن ابهامات در نشر چنین نظر یکی دو سطر توضیحاتی ارائه فرمائید تا خواننده در تاریکی نماند. اداره


اسم: دوکتور غروال   محل سکونت: ویانا    تاریخ: 13.12.2020
 

د امریکا جنایتی وحشت اوددی مملکت غولیدونکی شعارونو ( دیموکراسی ، د ښځو حقوقو ساتل او د ملت د هوسا ژوند شرائيطو برابرول ) لاندی افغانستان په رنګارنګو فریبیو تر استعمار لاندی کړۍ دی او خپل روزل شوی جاسوسان ئي په قدرت راوستل او ملیونران ئي کړل او کوشش کښي وو اودی چی پر ملت دا قاتلان او زهرناکه مکروبونه په ملت باندی حکمرانان او افغانی سیاستمداران جبرآ قبول کړی او کوشش کیږی چی په جهان کښي دوی او هم د کوچنیوالی څخه تربیه شوی طالبانو ( دا بل نوع امریکائي پلیته ډرامه ده ) ته د یوازنی رهبری حق تضمین شی ! امریکا هڅه کوی چی ددی خبیث پلان لپاره نه یوازی خپل غلامان اقتصادی قوی کړی بلکه ددوی تقوئي لپاره داخلی او خارجی افغانی میډیاګانی او انفرادی اشخاص هم د ډالرو په کومک ددوی تبلیغاتو لپاره دندی اجراکوی لکه اوس د قاتل او چورکوونکی امرالله صالح ( نا صالح ) لپاره تبلیغاتی ډنډوری روانی دی او ادعا کوی چی قاتل جاسوس صالح یوازنی کس دی چی افغان ملت ته دقاتلانو او چورکوونکیو څخه نجات ورکړی اما دا دروغجن تبلیغ کوونکی هیڅ وخت ددی یاده نکوی چی صالح یوازی ددی فریبی شعار لاندی خپل مخالفین او کوچنی کیسه بوران له مینځه وړی او نوموړۍ به هیڅکله د ځان په شان قاتلانو ، چورکوونکیو باندی به غرضداره نشی او دده مصنوعی لفظی مناقشه د قاتل عطا نور سره یوازی د عوامو غولونی لپاره ډرامی صحنه وه او دی!
بلی دا حقیقت دی چی چیری امریکا د خپلو غلامانو په واسطه کوم مملکت ته داخله شوی دی نو دی مملکت ته ئي فساد ، وحشت ، فحش او نژادی تفریقی راوړی دی دا پلیت عمل خبیث انګلیس د خپلی امپراتوری دوره کښي هم تعقیبولو!
اتحادی شوروی او اوسنۍ روسیه د امریکا مکروبی سیاست څخه کم نه وو او نه دی دوی دواړو په خپل نوبت سره افغانستان کښی هم خپله او هم د خپلو غلامانو په وسیله افغان ملت عام قتل کړۍ او پاتی ئي د تباهی سره مخامخ کړۍ دی اما شوروی خائين قدرت د ملت په ستره قربانی د خاوری څخه وشړل شو او امریکا فریبکاره خائين قدرت هم په منډو کښي دی !
د کمونستانو په وخت چا چی شوروی مهر درلود نو د مقامونو اعتبار ورباندی کیده او اوس چی د امریکا او ځینو غربی ممالکو مهرونه ولری هغوی اوس دا موقف نیولۍ دی ! افغانستان ملت ته به هیڅکله ددی قاتلانو ، غلامانو او تربیه شوو جاسوسانو موجودیت کښی صادقانه او ریښتونی صلحه رانشی ، افغانستان ملت ته امریکا او روسیه نه یوازی د جنګونو خساری باید حتمی ورکړی بلکه امریکا باید د خپلو غلامانو څخه د ملت پر نام ورکړشوی ډالرونه واخلی او ملت ته ئي تسلیم کړی او دا کمونستی او جهادی ؟ او دیموکراتیک ؟ مکروبونه ټول د ځانو سره امریکا ته انتقال کړی ، افغان ملت د خاوری استقلال او ملت ازادی لپاره به دومداره سوکړک ( جواری ډوډی ) او د غنمو وچه ډوډی ته بهتری ورکړی او د اجنبیو مقابل کښي به سلاحګانی په ځمکه کینږدی ! د افغان ملت ته پدی ۴۷ کالونو کښي د همدی خرڅ شوو تش په نامه افغانانو دا دوزخی اور راوړۍ دی او همدا مضر مکروبونه څه په داخل او څه په خارج کښي اوس هم د ملت تباهی لپاره ډالرونه تر لاسه کوی ، نور بس دی دا وخت راتلوونکۍ دی چی د ۴۷ کالو ملی خائينان ( کوم چی لا ژوندی دی ) سره د مداری کرزی او چیغی وهوونکۍ اشرف غنی به ملی محاکمه کیدوونکی وی ، اشرف غنی د خپل غیرتی پلار له خوا د امریکا یرغلګر سره د همکاری او جاسوسی په خاطرعاق شوۍ وو نو هر څوک چی دداسی وطنفروشانو تبلیغاتی حمایت کوی هغوی باید نه یوازی ورټل شی بلکه هغوی ته د ملی مجرمینو په سترګو باید ولیدۍ شی !!!!

یوه بی سواده جاسوسه او د امریکا مهر لروونکی د معارف وزارت نامزده ښځینه وزیره ( چی د ا فغان غیرتی میرمنو ابرو او عزت ته ئی ستره صدمه ورسوله ) د امریکا په هدایت د طالبانو خوشحالی لپاره د کوچنیانو لپاره ئي جماعتونه د مکتبونو په عوض رسمی اعلان کړل او ددی څخه دوهم متفکر ؟ او قاتل فیشنی نه یوازی کاملآ اګاه وو بلکه ددوی په مصلحت سره د افغانستان راتلوونکی نسل لپاره د جماعتونو پروګرام په پښتنو سیمو کښي رامینځ ته شوۍ دی اوهڅه کیږی چی پښتانه نه یوازی بی سواده پاتی شی بلکه ټول پښتانه په بین الملی شکل سره ترورستان معرفی کړۍ شی دا د امریکا سی آي اي او پنجابی پاکستان آی اس ای ارمان به دا بی سواده نامزده وزیره او اشرف غنی + دده انډیوال قاتل جاسوس عبدالله له ځانو سره قبرونو ته یوسی ، افغان غیرتی ملت د افغانستان استقلال لپاره همیش متحد او همیش ئي دی مقدس هدف کښي کامیابی نصیب شوی دی او دی ځل به هم خپله کامیابی تر لاسه کوی!!!


اسم: محمد عالم   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 12.12.2020
 

! هموطنان عزیز
! سلام بر شما
کنفرانس بن در سرنوشت مردم افغانستان در لابلای تصامیم آن، خیانتی را مرتکب شده است، که برای "راسیزم نژادی" و "راسیزم مذهبی" برای ابد، تخم فساد و نفاق پاشیده است. زمانی در حاکمیت حامد کرزی او را "نمایندۀ پشتون" و "اسلامیست (سنی)" یاد کرده اند، "معاون اول را "تاجیک" (سنی) و معاون سوم را هم "هزاره و (شیعه)" در بازار انتخابات نمایشی فروختند. در یک و نیم دهه بعد هم، همان ترکیب را مراعات کرده اند. در دورۀ اول "غنی" وقتی معاون اول "غیر تاجیک" تعیین شد، در تمام دوره عملاً راه صلاحیت کاری او را به هر بهانه، که بوده است، بستند. حال هم این مثلث "راسیستی" بر سه "پا" ایستاده است. به ظاهر "پشتون - تاجیک - هزاره" با "شور نخوت شیعه" و "قروتی سنی" همه و همه را هم "ملی" و هم "اسلامی" عرضه کرده اند. مثلث "ارگ" از جانب میدیا های الکترونیکی در مرکز توجه مقابله های لقظی گروپ های بی سر و بی پا، قرار گرفته است ازین راسیزم بیشتر دولت های ایران و پاکستان سود می برند. جان از مردم افغانستان می گیرند. بدترین راسیزم در تأریخ جهان شمرده می شود.
با احترام
محمد عالم


اسم: محمد داؤد مومند   محل سکونت: متحده ایالات    تاریخ: 10.12.2020
 

ګران او محترم اختر محمد خان یوسفی صاحب
یو ځل بیا زما سلامونه او د زړه له کومی نیکی هیلی ومنه.
او همدا راز یو ځل بیا ستاسی د توضیحاتو نه مننه.
زه ستاسو د ټولو مدعیاتو سره موافق یم
دا حتمی نده چی څوک د روسیی،امریکی، ایران او حتی پاکستان په تګ روسی، امریکن،ایرانی او یا هم پاکستانی شی.
هعه معروفه وینا چی موسی د فرعون په کور کی ستر شوی د ادعا مصداق ګڼل کیږی.
یا هم د حبیب الله خان په کور کی غازی امان الله خان پیدا کیږی.
خورا خوښ شوم چی موږ د محترم حفیظ لله خان کرزی صاحب غوندی مشترک دوست لرو، کرزی صاحب د هغه معدودو او د ګوتو شمیر دوستانو څخه دی چی ما به تمامه معنی سره پیږنی.
که څوک زما د پیژندنی په مورد کی زما نه ریفرنس وغواړی، زما لمړی ریفرنس به کرزی صاحب وی.
کرزی صاحب د یوه کلک پرنسیپ خاوند دی چی خپله آبرو به د جمهوری ریاست د مقام سره هم معاوضه نکړی او زه په خپلی ادعا ایمان لرم.
که زموږ ملیګرایان لکه د افغان ملت د ګوند مشران، د کرزی صاحب غوندی په خپل پرنسیپ وفادار پاتی شوی وای، نن په ما د هغوی په ملګرتوب افتخار کولای، څرنګه چی دا بی ایمانه ملی ګرایان د غربی نړۍ د اشغال حامیان شول، نن زه پر هغوی لعنت وایم.
لدی څخه چی ددی کمسواده او مات قلم مضامین لولۍ، زما د تشویق موجب ګرزی.
په هیواد کی د ملی حاکمیت د لمر د ختلو په هیله
په مینه او درناوی


اسم: داکتر سعيدى    محل سکونت: انګلستان     تاریخ: 10.12.2020
 

تبريک ملت افغان !

افتتاح راه آهن خواف - هرات را به کل ملت افغان و ملت ايران و به حکومت افغانستان مبارک باد ګفته و آنرا نقطهء عطف بزرګ در توسعهء روابط افغانستان با جهان ميدانم.
بلى اين توسعه و اين نوع برنامه هاى بنيادى افغانستان را از وابستګى يکجانبه به پنجاب رها کرده ميتواند و ميکند. بلى همين علت است و يکى از عوامل اساسى همين است که دشمنان افغانستان در رأس استابلشمنت پاکستان به نهاد براندازى و سيستم براندازى در افغانستان کمر بسته و از تمام وسايل و امکانات و از جمله از مذاکرات صلح قطر و مذاکرات صلح بين الافغانى براى رسيدن به أين هدف شوم نظام براندازى و نهاد براندازى در افغانستان به کمک نوکران داخلى به صورت دوامدار کار م
کرده اند و ميکنند.
ما دهها نواقص و حتى صدها نواقص در 20 سال ګذشته درنوع حاکميت و دولتدارى افغانى را ميدانيم و راههاى حل را نيز به صورت دوامدار مطرح کرده ايم، ولى به هيچ صورت به نظام براندازى و سيستم براندازى در افغانستان موافق نيستيم و تلاشهاى نظام برانداز و سيستم برنداز را مردود ميشماريم.
زنده باد ملت افغان
زنده باد افغانستان و خدمتکاران آن!
از خدمات بايد قدر دانى کرد.
10/12/2020


اسم: Akhtar Yusufi   محل سکونت: Fair fax VA    تاریخ: 10.12.2020
 

معظم مومند صاحب یو نړی مننه ،
زه ستاسو د لیکنو لوستونکی یم او ستاسو د ګران هیواد د مینی سره اشنا یم، ستاسی ملی موضعګیری ماته نه یواځی دا چی ماته د قدر وړ دی بلکه ماته په زړه پوری دی او زده کړی می تری کړی دی. ستاسو د تاریخی ژوندی لیکنی ماته د حقیقت هینداره ده. ما ځکه په دی هکله څه لیکلی وه چی څو ورځی د مخه زموږ او ستاسو یو مشر حفیظه الله خان کرزی پدی هکله د یو چا یوه لیکنه واستوه چی و سهیلا جانی ته ډیر بد او رد پکښی لیکلی وه زه ډیر خوابدی شوم، نه غواړم چی د هغه سړی نوم دلته ولیکم.
خدای بخښلی داکټر سهیلا جان صدیق په ۱۳۶۱ ش کال کښی زما د زخمی اخښی شیراحمد جان مشهور په خروش د عسکری مکلفیت د دوهمی دوری د ټپونو تداوی یی د سردار داوود خان څلور سوه بستریزه عسکری روغتون کښی کړی وه، زما پیژندګلوی ورسره پیدا شوی وه، نو می دا لاندی خپله خاطره په دری ژبه لیکلی وه چه تر اوسه هم ندی نشر شوی.
« در گرماگرم روز های داغ ماه اسد تابستان سال ۱۳۶۱ شمسی بود، خسربره ام شیراحمد سرباز درهنگام وظیفه زخمی شده بود، من به بسیار عجله به دیدنش به شفاخانه چارصد بستر اردو رفتم. در آنروزها نسبت علمیات های وسیع تابستانی دشمنان افغانستان، زخمی های زیادی را از جبهات جنگ به شفاخانه چارصد بستر آورده بودند، درهمه جاه های شفاخانه چارصد بستر ازدحام مردم بود، پای وازان مریضان منتظر اجازه ورود بداخل شفاخانه چارصد بستر بودند، بعد از انتظار لین دور و دراز پای وزان در دروازه ورودی شفاخانه عسکر نوکریوال دروازه به من هم اجازه داد تا به دیدن مریض خود در منزل ششم اطاق مراقبت عاجل شفاخانه بروم.
وقتی داخل اطاق مراقبت عاجل شفاخانه شدم، دیدم که خسربره ام شیراحمد سرباز که ما اورا در خانه خروش صدا میکردیم، بعد ازعملیات جراحی که توسط داکتر رمکی انجام شده بود، درد بسیارشدید دارد. بعد از احوال پرسی از وی از علمیات جراحی و درد شدید خود برایم شکایت کرد. خروش برایم گفت که من درهنگام عملیات جراحی با داکتر رمکی پرخاش نموده ام، ممکن داکتر رمکی در جریان عملیات ام قصدأ بی توجهی کرده باشد و حالا درد بسیار شدید دارم. من دفعتأ برای کمک و رفع شکایت درد شدید خروش نزد داکتر ولایت خان رئیس شفاخانه چارصد بستر رفتم. داکتر ولایت خان به اطاق عملیات عاجل شفاخانه با داکتر سهیلا جان صدیق تیلفونی صحبت کرد. رئیس شفاخانه به داکترسهیلا جان گفت که سرباز شیراحمد در اطاق ماقبت جدی است مګر بعد از عملیات درد شدید دارد، لطفآ در عملیات بوی عاجل کنید. رئیس شفاخانه برایم ګفت که بروید داتکر سهیلا کمک می کند. درحالیکه دوکتور سهیلا جان تمام شب گذشته هم عملیاتهای جراحی زخمیها را انجام داده بود، هیچ خواب نشده بود، قبل رسیدن دوباره من به منزل ششم شفاخانه، خروش را به اطاق عملیات جراحی شفاخانه برای عملیات انتقال داده بودند. بعد از حدود سی الی چهل دقیقه بود که داکتر سهیلا جان مانند فرشتۀ ازاطاق عملیات جراحی شفاخانه که تا هنوز لباس عملیات را در تن داشت، بیرون شد، به آوازه صدا کرد، پازواز شیراحمد کیست ؟
من جواب دادم داکتر صاحب مه استم، داکتر سهیلا جان با پشانی باز بعد از دادن سلام، برایم گفت که مریض شما مرد شجاع و افسانوی است، با معذرت که داکتر قبلی عملیات جراحی شیراحمد را انجام داده بودند، در جریان عملیات پنس را در شکم مریض فراموش کرده بود. لذا مریض شما درد شدید داشت، اکنون پنس متذکره دوباره از شکم مریض گرفته شده است، وضع مریض شما بزودی خوب می شود، تشویش نه کنید.»


پیاوړی مومند صاحب،
لومړی داچی زموږ ځنی د هیوادوالو اوس په ډیر بد مرض اخته شوی دی د عقدی له مخی پر نورو نه یواځی چه بیځایه ګوتی یی نیولی، بلکی څوک چی خوښی نه وی بله سیاسی عقیده ولری نو هر ډول نامناسب تورونه هم لکوی. زه په دی باوری چی تاسی هیڅکله داسی فکر او دا پیشداری نه کوی:
۱- که چیری یو څوک په روسیه زده کړی وی نوکرملین مزدور دی.
۲- که چیری یو څوک په امریکی کښی زده کړی وی نو د سپینی ماڼی مزدور دی.
۳- که چیری یو څوک په چین کښی زده کړی وی نو د پیکینک مزدور دی.
۴- که چیری یو څوک په انګلیستان کښی زده کړی وی نو د لندن مزدور دی.
۵- که چیری یو څوک په مصر کښی زده کړی وی نو د القاعدی مزدور دی.
دوهم زموږ د افغانان بل لوی مشکل دا دی چه هیواد کښی دغلو حکومتونه دی، القاب په چارشاخو باندی باد وی. قسیم فهیم، رشید دوستم بی تعلیم او بیسواده کسان د بیګناه هیوادوالو قاتلان مارشال کیږی. زه یقیین لری چه د لوړو تحصیلاتو لرونکو لکه داکتر سهیلا صدیق زحمتکښ انسان د ورکړه شوی مکافات پوره وړتیا لری.
ستاسو د ښه روغیتا او د نیکنامی اوږدعمر په هیله.
اخترمحمد یوسفی.


اسم: محمد داؤد مومند   محل سکونت: متحده ایالات    تاریخ: 09.12.2020
 

دطلا تیپه د لرغونی آثارو د ژغورلو په مورد کی د داکتر صاحب روغ وړاندیز او تشویش ددوی د ملی شعور او بیدار وجدان نمایندګی کوی.
ددی لرغونو آثارو راوړل وطن د دی مثال لری چی د غوښو څاتنه پیشګانو او یا پړانګانو ته وسپاری.
حسن چپ معروف په شرق په خپل یو کتاب کی لیکلی وه چی سردار محمد هاشم خان د هیواد د طلا څه ذخایر د ژغورلو او ساتلو دپاره غالباْ متحده ایالاتو ته لیږلی وه.
حسن چپ وایی چی لمړی ما سردار هاشم خان پدی تصمیم باندی اعتراضونه وکړل، ولی نن ورځ راته ثابته شوه چی د سردار هاشم خان دا تصمیم واقعاْد دغو ذخایرو د تحفظ دپاره وه او نن خجالت وباسم چی ما ولی بی ځایه اعتراضونه کول.
تاسی د سردار هاشم خان د امنیت دوره وګورۍ او نن هغه دوره د دی پړاګانو د دوری سره مقایسه کړۍ.
مرحبا او حبذا داکتر صاحب روغ.
ددی لرغونو آثارو د تحفظ په هیله.


اسم: محمد داؤد مومند   محل سکونت: متحده ایالات    تاریخ: 09.12.2020
 

شاغلی محترم اختر محمد خان یوسفی صاحب
زما سلامونه او احترامات ومنۍ
ستاسی د مهذبانه لهجی او په اسرع وقت کی زما پوښتنی ته د ځواب ویلو څخه مننه کوم.
پداسی مواردو کی زما غوندی یوه خالی ذهن شخص دپاره د دوه متضادو معلوماتو هضمول او پوهیدل د مغشوشیت، تردید او تردد موجب ګرځی.
له بلی خوا د وګړو په ضد او نقیضو مواقفو، د حب او بغض او د وګړو د زمانی په ټال ځنګیدل، د سیاسی ملاحظاتو د نسیم سره د هغوی زلفو نڅا، هغه عوامل دی چی په انسانی کرامت باندی د شک او تردید موجب ګرزی او د انسان اعتماد د خلل سره مواجه کوی.
ما په خپل ژوند کی داسی انقلابی ملیګرایان ولیدل، چی د هغوی موقف او دریز د زمانی د شرایطو سره ۱۸۰ درجی تغییر وکړ، غربی استعمار او د هیواد د اشغال نه په سپین سترګتوب منکر شول او د چوکۍ او مقام پاره د حامد کرزی د فاسد او مفسد حکومت مجریان وګرزیدل.
ځانله دا بی ایمانه ملی ګرایان نه بلکه ځینی دو آتشه انقلابی مارکسیستان لکه داوود پنجشیری د دستګیر پنجشیری ورور، د امپریالیزم په اصطبل کی په نشخوار وهلو شروع وکړه.
تفو بر تو ای چرخ ګردن تفو
دا زما د زړه خواله او د زړه درد وه چی ما تاسی محترم سره شریک کړ. د خپلی پر ګویی نه معذرت غواړم.
ستاسی نه یو ځل بیا مننه موم.
په درناوی


اسم: Akhtar Yusufi   محل سکونت: Fair fax VA    تاریخ: 09.12.2020
 

حضور جناب مومند صاحب سلام و عرض ادب تقدیم میدارم!
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.
من تاریخدان و سیاستمدار نیستم که بتوانم در مورد جهات سیاسی و ریشه تاریخی افراد و شخصیت کشور چیزی را در مورد سوال شما دانشمد ارجمند بنویسم، مگر من مرحومه دوکتورس سهیلا صدیق را بنابر کار مسلک طبات ایشان از نزدیک می شناختیم. دوکتورس سهیلا صدیق یک دوکتور (داکتر) طب بود و نه سیاستمدار، بعد از مرگ یک افغان و انهم یک دختر که طول عمر خود را در داخل کشور حتی در دورۀ طالبان در مسلک طبابت از هموطنان خویش دریغ نکرده باشد خطاب نمودن با الفاظ رکیک چون مزدور کرملین را دور از ادب و انصاف میشمارم. چنین برداشت و اظهارات را نمایانگر عقده کشایی و نظر مریضان سیاسی میدانم. تحصیل کردن مسلکی در شوروی ویا کار کردن چند وقت محدود در پست وزارت صحیه کشور آنهم در حکومت تنظیم های "جهادی" شخصیت را مزدور کرملین نمی سازند و آنهم بدون سند مؤثق، خطاب کردن با چنین شیوه بعد از وفات وی نه افغانیت و نه اسلامیت. مرحوم دوکتورس سهیلا صدیق یکی از دوکتوران مجرب افسردر شفاخانه چهار صد بستر سردار محمد خان بود، که در طی پنج دهه بحیث یک دختر دوکتور شجاع برای تداوی مریضان نیازمند در داخل کشورخدمت نموده است. من چند سطر را بعد از شنیدن خبر مرگ دوکتورس سهیلا جان صدیق نوشته بودم، اینک یک قسمت از آن را بحضور مبارک شما تقدیم میدارم.
آن دوکتور دختر قهرمان افغان که طول عمر پر بارش را برای مداوای هموطنانش شب و روز نخوابیده بود، دریغا که اکنون به خواب ابد فرورفته است. روحش شاد و خاطرات تابناک اوبه هموطنان افغان گرامی و عزیر باد.
مرحومه دوکتور جنرال سهیلا صدیق درطی سالهای جنگهای تحمیلی دشمنان مردم افغانستان قطارهای زخمی ها که از جبهات جنک شب و روز به شفاخانه چارصد بستر اردو آورده میشد تداوی مینمود، دوکتور سهیلا صدیق اطاق عملیات جراحی شفاخانه چارصد بستر اردو نسبت کار شباروزی خویش به خانه تبدیل گرده بود، شب و روز زخمی های جنگ را تداوی مینمود .
من و همۀ فامیل ما در قطار میلیونها افغان مظلوم و بیدفاع قربانیان جنگ شوم دشمنان مردم افغانستان خدمات طبی و شخصیت وطنپرست واقعی دوکتور جنرال سهیلا صدیق را هرگز فراموش نمی کنم.
ما برای دوکتور جنرال سهیلا صدیق جنت فردوس برین را استدعا میکنم و برای تمام فامیل معظم صدیق و کافه هموطنان افغان داغدیدۀ افغان از بارگاه ایزد متعال صبر جمیل میخواهیم.
روان پاک این شیر دختر واقعی افغان دوکتور جنرال سهیلا صدیق همیشه شاد میخواهیم.


اسم: محمد داؤد مومند   محل سکونت: متحده ایالات    تاریخ: 09.12.2020
 

آیا دگر جنرال داکتر سهیلا صدیق قهرمان بود یا مزدور کرملن؟
به تاریخ چهارم ماه دسمبر سال جاری شاغلی استاد سیستانی تحت عنوان«مرگ یک قهرمان-داکتر سهیلا صدیق» مطالبی در سایت افغان جرمن یدست نشر سپرد.
من برای اولین بار نام دگر جنرال داکتر سهیلا صدیق راآنهم به صفت یک قهرمان شنیدم.
تعجب نمودم که در طول سالیلان متمادی در مطبوعات خارج کشور، نام و عنوان همچو قهرمان را ندیده و نشنیده ام.
قهرمان در تاریخ مشعشع ما نام ارجمند و جایگاه مقدسی دارد که اکتساب آن از طرف مردم کار ساده و آسانی نیست.
غازی ایوب خان،غازی وزیراکبر خان و ملالی میوند از زمره قهرمانان ملی ماست که مردم افغانستان ایشان را به صفت قهرمان میشناسند، قهرمان قرار دادن و هم ردیف ساختن دختر صدیق خان والی، با قهرمانان بزرگ تاریخ کشور ادعای است نهایت بزرگ.
بعد از نشر مضمون مؤرخ سیستانی، دوست بزرگواری مضمونی را در مورد این دگر جنرال برایم ایمیل کرد که به قلم بچه خاله قیس جان کبیر نوشته شده و داکتر سهیلا صدیق را به حیث یک عنصر کثیف و دارای سوابق بسیار زشت معرفی نموده ادعا نموده است که داکتر سهیلا صدیق یکی از مهره های کی- جی- بی در کشور بوده مرتکب جنایات غیر قابل انکار گردیده است.
اکنون آدم حیران میماند که در نتیجه این دو متن کاملاً متضاد در مورد داکتر سهیلا صدیق کدام آن را قبول کند؟
تا تحریر این سطور کدام پاسخی از طرف استاد سیستانی ارائه نشده است.
امیدوارم هم وطنان مطلع منجمله شاغلی داکتر صاحب سید عبدالله کاظم که آدم با معلوماتی است در زمینه صحت و سقم این دو مضمون متضاد هم وطنان را تنویر کنند تا حق از باطل تفریق گردد.
مننه


اسم: A. Halim Hakimi   محل سکونت: USA    تاریخ: 08.12.2020
 

Transferring toddler education in its entirety from established
official school system at the age bracket while the foundation of their brains are set for life, is a jaw dropping malfunction. One wonder if the world-second-thinker is still functioning that such fundamental danger passing him by ?

انتقال کلی تعلیم کودک نورسیده از سیستم مکاتب رسمی موجوده، در برحهٔ سن و سالی که ذهن شان شیرازهٔ زندگی را میریزد، مصیبتی است تحیر آور. انسان حیرت مینماید که آیا مغز متفکر دووم جهان هنوز به هوش است که چنین خطر بنیادی از کنارش میگذرد ؟
ترجمه از: آ.ا.آ.


اسم: محمد عالم   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 08.12.2020
 

جناب محترم نگارگر!
جهان را نمی توان از روی تصورات تصوف مآبانه و تخیلات ساده شناخت و اصلاح کرد. شما جهان را از محدودۀ گروپ تان نبینید. اقدامات سیاسی و وقایع سیاسی را مانند دانشمندان و دولتمداران عاقل به مفهوم یک "امکان" بپذیرید و هر اقدام "سیاسی" رااز اقدام اعمال "جنائی" فرق کنید. شما می توانید مخالف یک برنامۀ یک سازمان سیاسی باشید،اما مقام قاضی مافوق را هیچ سیستم و هیچ کس برای شما تفویض نکرده است. در جهان و در تأریخ بشر، قاضیان خود سر و نمایندگان محاکم "پیروزمندان" زیاد گذشته اند. با اشعار تان تیئوری علمی نمی توانید افاده نمائید. با احترام ، محمد عالم.


اسم: داکتر سعيدى    محل سکونت: انګلستان     تاریخ: 08.12.2020
 

ستر خطرونه او کابل کې د امريکې د سفارت اظهارات!

د نظام ړنګول به د هغې برف کوچ مثال ولري چې د امريکې، د جناب خليلزاد او داکتر اشرف غنى، د ب52 تر سيوري لاندې جوړ شوي ميليونران، د افغانستان بنيادي ګټې به د سترو خطراتو سره مواجه او ېواځنى وړونکى به پاکستان او تر يوې کچې ايران شي چې دا به د افغانستان د خلکو غميزه اوږده کړي!
ددې پر ځاى چې د امريکې د راتلونکي جمهور رئيس نه د امريکې او طالب په کړنلاره له سره د غور غوښتنه کېده، له ترامپه به دا غوښتنه شوې وه او اوس به ددې خطر مخه مٶثره نيولې شوې وه.
اوس په کار ده چې د افغان حاکميت په پوره درايت خو په ځغرده په افغانستان کې د نظام او سيستم ړنګېدو مخه ونيسي.
که د ډاکتر عبدالله عبدالله راتلونکي قدمونه ددې ړنګونې وسيله شي، چې همداسې ښکاري نو په دې ولري چې لس زري دريشي ګانې به زړې نه کړي او د تنباکو د پايپو کلکسونونه به يې هم چور او تالا شي.
د افغان حاکميت او حاکم ټيم ته په کار دى که ناوقته نه وي د ګوتو په شمار افرادو له حلقې او انحصاره ووځي او خپل طبعي متحدينو سره د پراخ پلاتفورم په جوړولو د افغانستان د غميزې د اوږدېدو مخه په کلکه ونيسي او د پنجاب د برنامو د عملي کېدو مانع شي.
ملته، مخکښانو او زړه سواندو خلکو بې تفاوته مه پاتې کېږئ او دا د پردو د لوبو د ادامې مخه ونيسئ!
په کابل کې د امريکې د سفارت روستي اظهارات چې د منطق پر اساس د ډاکتر عبدالله عبدالله د شکايت او د جناب خليلزاد په دستور شوي د ټولو ديپلوماتيک اصولو خلاف او په ښکاره د افغان د عزت او حيثت خلاف اظهارات او مواضع دي.
دا به امريکې او د افغانستان خلکو ته ډېر خطرات نور هم لا پراخ او عميق کړي او د يو ستر ناورين موجبات به لاهم قوي کړي.
د حل لار د سياسي مذاکراتو په چوکاټ کې د پوره تېارۍ او امادګۍ سره د طالبانو په شمول په افغانستان کې د پارلماني او بيا د رياست جمهورى د ټاکنو له سره کول د سازمان ملل متحددتر نظر لاندې بهترد حل بهترين حل او له بحرانه د وتلو لار بولم.
8/12/2020


اسم: آریانا افغانستان آنلاین   محل سکونت: Fallbrook,Usa    تاریخ: 08.12.2020
 

ای هموطنان با درد و داغدیدهٔ ما! ای همه آنانی که در طول چهل سال گذشته مصائبی را متحمل گردیده اید که در تأریخ جهان نظیر آن کمتر دیده شده است، لطفاً توجه فرمائید!
با وجود پشتیبانی ما از نظام کنونی افغاستان که متأسفانه بدیل دیگری به آن دیده نمیشود، عملیات دوگماتیک سردمداران مذهبی و دینی حاکم در این نظام تا به آنجا رسیده است که معارف افغانستان را دو دسته به عقب گرایان بی مسلک میسپارد. خاموشی و عدم اظهار انزجار از این عمل وزارت معارف افغانستان گناهی است بس نا بخشودنی و غیر قابل ترمیم. قلم بدست گیرید و ما را درین راستا همکاری نمائید.
ای زموږ غمځپلو وطنوالو! ای هغه ټول کسان څی په تیرو څلویښتو کلو کی ئی هغه ناندری زغملی څی د نړۍ په تأریخ کی سارۍ نه لري. پام وساتۍ!
د افغانستان د ننی نظام سره د موږ د دریز بر سیره څی په خواشینی سره بل بدیل نه لری، د دینی او مذهبی سردمدارانو دوگماتیک عملیات تر هغه ځایه رسیدلی څی د افغانستان معارف په دواړو لاسونو بیرته کښو بی مسلکو ته ور سپا&