بنیاد حق
گردهمائی بنیادحق بمناسبت یابود از قربانیان 7 ثور 1357
01.05.2019


د حق بنیاد
د غویی وهم کودتا د قربانیانو د يادون په مناسبت
01.05.2019


محمد نسیم اسیر
هفت و هشت ثور، دو روز مصیبتبار وطن!!
28.04.2019


محمد اسحاق نگارگر
به پیشواز هفت ثور و هشت ثور
28.04.2019


غلام حضرت
هفت ثور و تقبیح آن روز نامیمون
28.04.2019


عارف عباسی
کودتای هفت ثور 1357 شمسی
27.04.2019


عزیز احمد نوری
42 مین سال کوتای منحوس هفت ثور 1357
27.04.2019


رحمت آریا
پنج هزار شهید بی مزار و بی کفن
27.04.2019


حمید انوری
نگاهی بر سیه روز های هفتم و هشتم ثور
27.04.2019


سلطان جان کلیوال
آیا د ثور کودتا د سرطان د کودتاسره اړیکه لرې؟
27.04.2019


انجمن فارو
ریشه های سیاسی و فکری کودتای شوم هفت ثور
27.04.2019


محمد نعیم بارز
عوامل کودتای 7 ثور 1357در افغانستان؟
27.04.2019


سلطان جان کلیوال
غیبي غږ - د ثور د فاجعی به مناسبت
26.04.2019


ولی احمد نوری
هفت ثور روز کودتای منحوس و ویرانگر در افغانستان
26.04.2019


محمد نذیر تنویر
ناهید شهید در لابلای خاطرات از یاد رفته (3)
07.05.2018


محمد ایمل
دغوایی اومه او د خیبر قتل (لمړی برخه)
04.05.2018


محمد نسیم اسیر
کودتای هفت ثور با تجاوز شوروی
03.05.2018


آریانا افغانستان آنلاین
یاددهانی به دوستان آریانا افغانستان آنلاین
03.05.2018


محمد نذیر تنویر
ناهید شهید - در لابلای خاطرات از یاد رفته (2)
02.05.2018


ولی احمد نوری
کشتار و خونریزی های دوشنبه 30 اپریل
02.05.2018


غلام حضرت
نباید هشت ثور را با هفت ثور مقایسه کرد
01.05.2018


محمد نذیر تنویر
«ناهید شهید» در لابلای خاطرات از یاد رفته
29.04.2018


حمید انوری
مادرم! گريه مکن
29.04.2018


حمید انوری
سه روز پی در پی - اسدالله سروری کجاست؟
28.04.2018


ولی احمد نوری
ناسور هفت و هشت ثور 1357
27.04.2018


استاد خلیل الله خلیلی
کودتای ویرانگر و تباه کن هفت ثور(1357)
27.04.2018


ولی احمد نوری
درود به شهدای هفت ثور و نفرین به قاتلین وحشی و حیوان صفت
26.04.2018


ملالی موسی نظام
ملت افغانستان در گرو جنایتکاران ۷ و ۸ ثور
26.04.2018


داؤد ملکیار
حکایتی از یک دیدار و نقل گفتار یکتن از قربانیان کودتای ثور
26.04.2018


فرهاد لبیب
عمق فاجعه کشته شدن اولین رئیس جمهور افغانستان
25.04.2018


محمد اسحاق نگارگر
اول جنوری - تأسیس حزب دموکراتیک خلق
02.01.2018


ولی احمد نوری
لیست 5000 مقتول دار و دستۀ خلق و پرچم
17.11.2017


ولی احمد نوری
بیهودگی دفاع از جنایات دار و دستۀ خلق و پرچم
14.11.2017


عارف عزیز گذرگاه
علت مرگ استاد محمدحسین سرآهنگ
19.10.2017


رسول پویان
اوضاع افغانستان پس از کودتای ثور1357(قسمت چهارم)
04.10.2017


رسول پویان
اوضاع افغانستان پس از کودتای ثور1357(قسمت سوم)
27.09.2017


رسول پویان
اوضاع افغانستان پس از کودتای ثور1357(قسمت دوم)
25.09.2017


رسول پویان
اوضاع افغانستان پس از کودتای ثور1357(قسمت اول)
23.09.2017


صلاح الدین سعیدی
اوباشی و سیستم غیر فعال
12.09.2017


ولی احمد نوری
فردا هفت ثور است، روز بربادی افغانستان (نشر مجدد)
21.05.2017


محمد عزیز عزیزی
هفت و هشت ثور را در یک ترازو نباید گذاشت
29.04.2017


محمد نسیم اسیر
کودتای منحوس ثور مسؤول تباهی افغانستان است
28.04.2017


مصطفی عمرزی
۸ ثور، شرم آور است
28.04.2017


حمید انوری
باران مرگ در سرزمین غم و درد!
27.04.2017


ف، هیرمند
مسلخ "نسل کشی" نسل ها
26.04.2017


محمد عزیز عزیزی
کودتای هفت ثور سال 1357
26.04.2017


محمد نسیم اسیر
هدایت کرملین!!
26.04.2017


ولی احمد نوری
فردا هفت ثور است، روز بربادی افغانستان
26.04.2017


ملالی موسی نظام
ملت افغانستان در گرو جنایتکاران ۷ و ۸ ثور
26.04.2017


سید هاشم سدید
نکاتی چند پیرامون رویدادهای هفت و هشت ثور
02.05.2016


حمید انوری
حماسه ای دربطن یک فاجعه و نگاهی بر جفنگ پراگنی نذیر تنویر
30.04.2016


محمد اسحاق نگارگر
ما تا چه وقت درحوادثِ گذشته میخکوب باقی خواهیم ماند؟
29.04.2016


خلیل الله ناظم باختری
قصۀ سیاه روز 7 ثور1357
28.04.2016


محمد اکبر یوسفی
حادثۀ ۷ ثور ۱۳۵۷ و بحران افغانستان
28.04.2016


حیدر اختر
رسالت رسانه ها درقبال جنایت کاران
28.04.2016


حمید انوری
هشتم ثور، تخم حرام هفتم ثور و نگاهی بر چرندیات"عبدالرحمن فرقانی"
28.04.2016


استاد خلیل الله خلیلی
ناهید و دختران قهرمان کابل وفاجعه هفت ثور با تصحیح و اضافات
28.04.2016


انجمن فارو
کارنامهٔ سیاه آخرین زمامداراز سلسلهٔ پرچم
27.04.2016


استاد خلیل الله خلیلی
خلیلی و کوتای کمونیستی 7 ثور
27.04.2016


انجمن اجتماعی داد خواهان افغان
به مناسبت سیاه روز های هفتم و هشتم ثور
27.04.2016


محمد هاشم انوری
مهمترین دستآورد 7 ثور و 8 ثور
27.04.2016


سلطان جان کلیوال
آیا د ثور کودتا د سرطان د کودتاسره اړیکه لرې؟
27.04.2016


حمید انوری
بهاران خونین و امتداد آن خونین بهاران
26.04.2016


خلیل الله ناظم باختری
معجونِ نارسیده - بمناسبت جنایات و ویرانی هایی هفت ثور
26.04.2016


حنیف رهیاب رحیمی
در انتظار پدر در رابطه با جنایات 7 ثور
26.04.2016


ملالی موسی نظام
به مناسبت دو سیاهروز هفت و هشت ثور
26.04.2016


حنیف رهیاب رحیمی
مــســافــر (داستان) به مناسبت نکوهش از 7 ثور
26.04.2016


محمد نذیر تنویر
ناهید شهید در لابلای خاطرات از یاد رفته
26.04.2016


خلیل الله معروفی
هفت و هشت ثور دو روز شوم درتأریخ مُعاصر افغانستان
26.04.2016


ولی احمد نوری
لیست پنجهزار مقتول نظام خلق و پرچم
26.04.2016


ولی احمد نوری
شعری از استاد خلیلی که بمناسبت فاجعۀ کودتای هفت ثور سروده شده
25.04.2016


ملالی موسی نظام
ھفت ثور، ھشت ثور و نه ثور را تاريخ ملت افغان بياد دارد
25.04.2016


رحمت آریا
نکوهش و نفرت از فاجعۀ کودتای 7 ثور
25.04.2016


آریانا افغانستان آنلاین
اطلاعیه در رابطه به نکوهش: هفت ثور 1357
25.04.2016


عزیز احمد نوری
سالگرد شوم و منحوس کوتای کمونیستی هـفـت ثور
24.04.2016


محمد عزیز عزیزی
فاجعـــۀ خونبار هفت ثور1357 کودتای گــاو
24.04.2016


محمد هاشم انوری
هفت ثور شروع بحران، هشت ثور ادامۀ بحران
24.04.2016


محمد عزیز عزیزی
روز سیاه و ننگین هفت ثور 1357
24.04.2016


عزیز احمد نوری
سالروز منحوس هفت ثور
24.04.2016


عبدالله ولی
فاجعه هفت ثور آغاز بدبختی های افغانستان
24.04.2016


محمد نسیم اسیر
هفت و هشت ثور، دو روز مصیبتبار وطن
24.04.2016


سازمان اکسا
کشتار های سازمان اکسا - افشای نام پنجزار قربانی
14.03.2016