سپاس یک دختر مکتب
سپاس یک دختر مکتب عایشۀ درانی به معلم
07.10.2018


خلیل الله معروفی
قصه ای از استاد بزرگوارم "جبارخان"
06.10.2018


م. حیدر داور
اهداء به معلم
06.10.2018


محمد اسحاق نگارگر
معلمان افغانستان را دریابید
06.10.2018


ملالی موسی نظام
روز فرخندۀ معلم مبارک باشد
06.10.2018


ولی احمد نوری
تکریم به پیشگاه معلم و تقدیس از مقام بزرگ وی
06.10.2018


استاد خلیل الله خلیلی
ســـرود مــعــلــم
05.10.2018


حمید انوری
روز معلم مبارک باد
05.10.2018


محمد نسیم اسیر
معلم پاسبان معارف
05.10.2018


آریانا افغانستان آنلاین
روز معلم به تمام استادان، مدرسان و معلمان عزتمند مبارک باد
05.10.2018


از همه شاگردان به همه معلمان عزتمند
از همه شاگردان به همه معلمان عزتمند
05.10.2018


عارف عباسی
تقدیس از مقام ارجمند معلم!
05.10.2018


استاد خلیل الله خلیلی
ســـرود مــعــلــم
06.10.2017


عارف عباسی
معلمین ارواح و مکاتب اشباح
25.01.2017