جلیل غنی هروی
ضرورت تجدید نظر بر خط دیورند
تعداد تبصره ها  5، اینجا کلیک کنید و نظر بدهید...
آریانا افغانستان آنلاین
نظر شما در بارۀ مقالات نشر شده
تعداد تبصره ها  504، اینجا کلیک کنید و نظر بدهید...