عبدالحی حبیبی
د عوامو ادب
12.08.2017


سیدال هومان
سـرحـدات افغانستان (قسمت اول)
12.08.2017


بشیر احمد زکریا
شهزادۀ افغان و دوست امریکایی اش (قسمت 12 بخش3)
12.08.2017


خلیل الله ناظم باختری
رویا و تسلی
12.08.2017


محمد نسیم اسیر
دزد با پشتاره
12.08.2017


سید خلیل الله هاشمیان
اعلیحضرت محمد ظاهرشاه با مردمش
11.08.2017


سلطان جان کلیوال
د افغانستان د نجات د پاره
10.08.2017


محمد ولی آریا
یک نسخۀ کشندۀ دیگر
10.08.2017


ملالی موسی نظام
آقای سید عبدالله کاظم، پارسال دوست، امسال آشنا؟!
10.08.2017


احسان الله مایار
شاهدان تکرار حوادث تأریخی
09.08.2017


محمد اسحاق نگارگر
و باز هم جنایتی هولناکتر:
09.08.2017


بشیر احمد زکریا
شهزادۀ افغان فصل دوازدهم بخش (2)
09.08.2017


عارف عباسی
توضیحات لازم پیرامون مباحث جاری!
09.08.2017


محمد نسیم اسیر
خیر جاری
09.08.2017


خلیل الله ناظم باختری
قامـت کـمـان
08.08.2017


عبدالحی حبیبی
كنجكاوي هاى علمى و ادبى
08.08.2017


ف، هیرمند
"موضع گیری" و انواع "مواضع"
07.08.2017


سخی اشرف زی
تغییر نظام سیاسی در افغانستان
07.08.2017


محمد اسحاق نگارگر
در چــنــگــال شکــر
07.08.2017


جلیل غنی هروی
نگاهی بر حدود آزادی بیان
07.08.2017


سید خلیل الله هاشمیان
روحانی رهبر ایران و تهدیدات او در افغانستان؟
06.08.2017


بشیر احمد زکریا
شهزادﮤ افغان و دوست امریکایی اش (قسمت دوازدهم بخش «1»)
06.08.2017


ملالی موسی نظام
پیشکش شواهد و مدارک اندر بیان «بلَک میل» نمودن نویسندگان
05.08.2017


بصیر صباح
فردوسی، شاهنامه و محمود غزنوی (قسمت سووم)
05.08.2017


محمد ولی آریا
عقب ماندگی ملل و اوج تضاد های جهانی (قسمت 1)
04.08.2017


فریده نوری کمال
دخترم خدا نگهدارت
04.08.2017


محمد ظاهر عزیز
فعاليت و دستاوردهای نمايندگی افغانستان در يونسکو (قسمت اول بخش ۲)
04.08.2017


باری جمال
اعلیحضرت محمد ظاهرشاه، پادشاه بی تاج
04.08.2017


محمد اسحاق نگارگر
تحسین و مکافات عمل خوب و تقبیح و مجازات عمل بد
03.08.2017


مـکـی نـوابـی
جیحون چشمان
03.08.2017


سلطان جان کلیوال
بــدلــه څـیـره
03.08.2017


سید خلیل الله هاشمیان
وفات شهزاده احسان الله دافغانستان
03.08.2017


خلیل الله ناظم باختری
رمـــز و ایـمـا
03.08.2017


محمد نسیم اسیر
بـــال مـگـــس
03.08.2017


محمد اسحاق نگارگر
در بارهٔ فصوص الحکم شیخ اکبر محی الدین بن عربی
02.08.2017


محمد ظاهر عزیز
فعاليت و دستاوردهای نمايندگی افغانستان در يونسکو (قسمت اول بخش 1)
02.08.2017


رسول پویان
آفتاب عشق
02.08.2017


صلاح الدین سعیدی
خبردار! هوشیار!
02.08.2017


مصطفی آریامل
ارزش حیات
01.08.2017


احسان الله مایار
رهنمایان آیندۀ افغانستان
01.08.2017


عبدالحی حبیبی
اوضاع مالى و اقتصادى افغانستان
01.08.2017


سراج وهاج
ظاهر شاه در ترازوی عدالت
31.07.2017


مصطفی عمرزی
اعلیحضرت محمد ظاهر شاه (آشنای محبوب مردم)
31.07.2017


سید خلیل الله هاشمیان
یک شاهکار ادبی از طبع استاد نگارگر
31.07.2017


فاروق اعظم
د افغانستان جمهور رئیس جناب داکتر اشرف غنی
31.07.2017


محمد اسحاق نگارگر
زاغ نبود کبوتر بود؛ کبوتر نبود زاغ بود
30.07.2017


بشیر احمد زکریا
شهزادﮤ افغان و دوست امریکایی اش (فصل 11 بخش 2)
30.07.2017


بصیر صباح
فردوسی، شاهنامه و محمود غزنوی (قسمت دوم)
30.07.2017


محمد نسیم اسیر
رود بار خــون
30.07.2017


خلیل الله ناظم باختری
اربــاب سـتــم
30.07.2017


م. داؤد موسی
آیا نظام جمهوری در افغانستان مستقر شده است
30.07.2017


مصطفی عمرزی
بخارای مفلوک
29.07.2017


محمد اسحاق نگارگر
داد از قفس پروردگی
29.07.2017


سید خلیل الله هاشمیان
ادای دین به اعلیحضرت محمد ظاهر شاه رح
29.07.2017


محمد ظاهر عزیز
افتخار ملاقات با اعلیحضرت محمد ظاهر شاه
29.07.2017


بصیر صباح
فردوسی، شاهنامه و محمود غزنوی (قسمت اول)
28.07.2017


مصطفی عمرزی
تشیع افغانستان و اهل سنت در ایران
28.07.2017


صلاح الدین سعیدی
برنامه های تلویزیونی ضعیف
28.07.2017


ضیاء نظام
تمرکز زدایی؛ یک ضرورت مبرم در جهت ثبات افغانستان
28.07.2017


مصطفی آریامل
ارزش حـیـات
27.07.2017


محمد نعیم بارز
ترور، اندیشه ها!
27.07.2017


ملالی موسی نظام
افغانستان غرق در خون و آتش
27.07.2017


م. داؤد موسی
یک سؤال بسیار وارد
26.07.2017


محمد اسحاق نگارگر
جامعه ایکه زنان درآن خوار و بیمقدار باشند
26.07.2017


نادرشاه سدوزی
کودتا شکست خورد
26.07.2017


حنیف رهیاب رحیمی
طرز پختن اشکنه
26.07.2017


مصطفی عمرزی
نقش رستم برای پهلوان پنبه ها
26.07.2017


غلام حضرت
اگر خاموشی اختیار کنیم!!
26.07.2017


همایون شاه عالمی
اعمال بعضی ها از بین ما
25.07.2017


محمد عزیز عزیزی
افسانه یا حقیقت؟ قضاوت با خواننده است
25.07.2017


محمد اسحاق نگارگر
کشمکش بر سر قدرت در افغانستان مایهٔ تشویش است
25.07.2017


ولی احمد نوری
به مناسبت دهمین سال رحلت اعلیضرت محمد ظاهرشاه (رح)
24.07.2017


محمد نعیم بارز
قرار دادن ظاهرشاه و داود خان در یک ردیف
24.07.2017


احسان الله مایار
راد مردی که به خاک و مردم خود
23.07.2017


عزیز احمد نوری
به مناسبت دهمین سال وفات اعلیحضرت ظاهر شاه (ع)
23.07.2017


محمد داود مومند
تر هغی چی په هیواد کی سلطنت وه
23.07.2017


محمد نسیم اسیر
اشکی بیاد بابای ملت بمناسبت دهمین سال رحلت شان
23.07.2017


خلیل الله ناظم باختری
شاه بهشتی افتخار ملت افغان
23.07.2017


محمد عثمان هاشمی
نکاتی در مورد صداقت و شخصیت اعلیحضرت ظاهر شاه (رح)
23.07.2017


ملالی موسی نظام
یادی از مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهر شاه
23.07.2017


عبدالفتاح نجم
اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، پادشاه عادل و دیموکرات بود
23.07.2017


ولی احمد نوری
دهمین سال رحلت اعلیحضرت محمد ظاهرشاه بابای ملت
23.07.2017


محمد نعیم بارز
آیا با فشار ناتو پاکستان از حمایت تروریزم دست خواهد کشید
22.07.2017


محمد اسحاق نگارگر
عرفان و ادبیات دری
22.07.2017


سلطان جان کلیوال
بی له تا ګرانه ملته!
22.07.2017


نادرشاه سدوزی
ترحم و دلسوزی به حال مردم افغانستان
22.07.2017


محمد نسیم اسیر
پـنـجـۀ شـاهــیــن
22.07.2017


خلیل الله ناظم باختری
درخت وفاء و وحدت
22.07.2017


محمد اسحاق نگارگر
استغنای طبع حضرت امام بخاری
20.07.2017


لایق جان خوستی
د اروپا سره د امریکې په اړیکو کښې څنګه بدلون راغلو؟
19.07.2017


ف، هیرمند
اخلاق سیاسی
19.07.2017


عارف عباسی
قهرمان تقلبی، رئیس جمهور توهینی
19.07.2017


سید هاشم سدید
دولت ها غول هائی هستند بی احساس
19.07.2017


ملالی موسی نظام
کودتای سرنوشت ساز بیست و شش سرطان ۱۳۵۲
18.07.2017


محمد اسحاق نگارگر
یک جنبش عدم انسلاک تازه مورد نیاز است
18.07.2017


رسول پویان
در شب یلدا گریستم
18.07.2017


داؤد ملکیار
کودتای سرطان، سر آغاز مصائب چهار دهۀ اخیر
17.07.2017


محمد نسیم اسیر
کودتای 26 سرطان و آغاز بربادی ها
17.07.2017


احسان الله مایار
سر نوشت ملت افغان
17.07.2017


سلطان جان کلیوال
د داؤد خان په زعامت جمهوری نظام ولی سقوط وکړ؟
17.07.2017


حامد نوید
آب دریاهای افغانستان ـ نقطۀ عطف همسایه ها بخش دوم و نهائی
17.07.2017


ملالی موسی نظام
بیست و شش سرطان ورق دیگری از تأریخ
17.07.2017


محمد ظاهر عزیز
دست دیگران «سروده ای از ضیاء قاریزاده» (بخش چهارم)
15.07.2017


فریده نوری کمال
مادری که با زندگی المناک دست و پنجه می دهد
15.07.2017


عارف عباسی
آقایون محترم فواد ارسلا و قیس کبیر!
15.07.2017


محمد نسیم اسیر
در جست و جوی صلح
15.07.2017


سید حمیدالله روغ
یک درنگ بر نوشتۀ صدیق رهپو (قسمت اول- بند دوم)
15.07.2017


بشیر احمد زکریا
شهزادﮤ افغان و دوست امریکایی اش (فصل 11 بخش 1)
14.07.2017


عبدالباری جمال
آب هلمند و صدراعظم ایران
14.07.2017


ملالی موسی نظام
تحقیقات ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان به تأخیر افتاد
14.07.2017


لینا روزبه حیدری
میکشند مرا
14.07.2017


بی بی سی
کپتان زن افغان-امریکایی در پرواز «*» دور دنیا به کابل رسید
12.07.2017


خلیل الله ناظم باختری
دعــــــای عــافـیـت
12.07.2017


محمد اسحاق نگارگر
دو نمونه از حُسن تعلیل در شعر انگلیسی
12.07.2017


احسان الله مایار
در قبال بند های آب گردان
12.07.2017


مصطفی عمرزی
فارسیزم؛ پدیدۀ سیاه
12.07.2017


حامد نوید
شعر تبر
12.07.2017


محمد نسیم اسیر
آب مــــا آبـــروی مــاست
11.07.2017


سید حمیدالله روغ
یک درنگ بر نوشتۀ صدیق رهپو
11.07.2017


جلیل غنی هروی
نتیجه گیری از نظر سنجی بر خط دیورند
10.07.2017


حامد نوید
آب دریاهای افغانستان ـ نقطۀ عطف همسایه ها
10.07.2017


محمد اسحاق نگارگر
برای که بگریم؟
10.07.2017


غلام حضرت
د جهانی صاحب د وروستۍ لیکنی په اړه
10.07.2017


مصطفی آریامل
کابوس جنگ (بخش اول)
10.07.2017


بشیر احمد زکریا
شهزادﮤ افغان و دوست امریکایی اش (فصل دهم)
09.07.2017


محمد داود مومند
تر هغی چی په هیواد کی سلطنت وه
09.07.2017


مصطفی عمرزی
آخوند ایرانی، باد به خرچ می دهد
09.07.2017


ملالی موسی نظام
وای که آن تازه گل زیبا رفت
08.07.2017


ولی احمد نوری
باز هم یاد بود و اتحاف دعا به روان مرجان نامراد
08.07.2017


محمد اسحاق نگارگر
دولتمردان ما با صیغۀ محتمل الوقوع صحبت میکنند!
08.07.2017


حامد نوید
بهزاد نقاشی از تبار عشق – قسمت دوازدهم
08.07.2017


شعیب مجددی
برخیز هموطن
07.07.2017


محمد نعیم بارز
پاکستان با فشارهای ناتو از حمایت تروریزم دست خواهد کشید؟
07.07.2017


محمد داود مومند
محاسبۀ عادلانه، با پوهاند اعزازی، اعظم سیستانی
07.07.2017


خلیل الله ناظم باختری
مــردمــان بـی هـنـر
07.07.2017


محمد نذیر تنویر
خاطره ای از عید در زندان پلچرخی (قسمت سوم و اخیر)
06.07.2017


عارف عباسی
ایران و پناه گزینان افغان در جنگ بشارالاسد در سوریه
06.07.2017


محمد ظاهر عزیز
سـراغ منزل «سروده ای از ضیاء قاریزاده» (بخش سوم)
05.07.2017


ضیاء نظام
استفاده و مدیریت درست از منابع معدنی افغانستان
04.07.2017


رمضان بشردوست
به نام حق و به یاد شهداء
04.07.2017


بشیر احمد زکریا
شهزادﮤ افغان و دوست امریکایی اش (فصل نهم)
04.07.2017


محمد نذیر تنویر
خاطره ای از عید در زندان پلچرخی (قسمت دوم)
04.07.2017


پوهاند عبدالحی حبیبی
اشــرف الـــوزراء
03.07.2017


م. داؤد موسی
نظر دیگری بر موضوع اسلامستان
03.07.2017


محمد داؤد جــلال
گفتنی را نمی شود نا گفته گذاشت
02.07.2017


صلاح الدین سعیدی
ائتلاف های سیاسی و ما
02.07.2017


محمد نسیم اسیر
خـــدا خــیر کـنـد
02.07.2017


محمد ظاهر عزیز
بابه خارکش «سروده ای از ضیاء قاریزاده» (بخش دوم)
02.07.2017


نادرشاه سدوزی
ائتلاف کج و کور «قــومــی» در انقره
02.07.2017


احسان الله مایار
هلموت کوهل، کانسلر سابق آلمان
01.07.2017


حمید انوری
درنگی بر چند چرند!!!
01.07.2017


سید هاشم سدید
نامه های داکتر حقوق، سیلی ای بر روی مردم دردمند ما
01.07.2017


محمد اسحاق نگارگر
هر چه یافتید از خود تان باشد!
01.07.2017


بشیر احمد زکریا
شهزادﮤ افغان و دوست امریکایی اش (فصل هشتم)
01.07.2017


میر عنایت الله آشفته
ائتلاف انقره ارادۀ ملت افغانستان را تمثیل نمیکند
01.07.2017


م. داؤد موسی
مکالمۀ تلفونی با جواد صمیمی، نطاق بی. بی. سی.
30.06.2017


صلاح الدین سعیدی
مشکل از کجا آغاز می گردد؟
30.06.2017


همایون شاه عالمی
کشور بیچارۀ من
30.06.2017


محمد ظاهر عزیز
تقدیر از نویسندۀ نامۀ غزنی به غنی (قسمت دوم و اخیر)
30.06.2017


محمد اسحاق نگارگر
چشم گرسنه تر از معده و حرص بیشتر از اشتها
30.06.2017


خلیل الله ناظم باختری
شهیدان وطـــن
29.06.2017


محمد نذیر تنویر
خاطره ای از عید در زندان پلچرخی (قسمت اول)
29.06.2017


م. داؤد موسی
یک هان و یک نی
28.06.2017


ملالی موسی نظام
به جواب دانشمند خبره، آقای هاشم سدید
28.06.2017


محمد ظاهر عزیز
تقدیر از نویسندۀ نامۀ غزنی به غنی (قسمت اول)
28.06.2017


عبدالحی حبیبی
افغان و افغانستان در عرصۀ تأریخ
28.06.2017


بصیر صباح
فریادی از بی عدالتی و زور گویی
27.06.2017


بشیر احمد زکریا
شهزادﮤ افغان و دوست امریکایی اش (فصل هفتم)
27.06.2017


بهاؤل ملک
شرح حال عبدالملک عبدالرحیم زی (بخش چاردهم)
27.06.2017


م. داؤد موسی
ماجرای هم جنس بازی
26.06.2017


محمد نذیر تنویر
عید مؤحدان بر مؤحدان مبارک باد
26.06.2017


سید هاشم سدید
انتظاری که هرگز به سر نخواهد رسید!
26.06.2017


ملالی موسی نظام
رمضان گذشت و عید آمد
26.06.2017


پوهاند فتاح نـجـم
اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه عادل، با دانش و دیموکرات بود
23.07.2016