محمد ولی آریا
تکامل دموکراسی مترقی در روند تحولات اجتماعی - قسمت نزدهم - بخش 5
21.05.2017


لایق جان خوستی
سید جمال الدین افغانی و نخبگان افغانستان (قسمت چهارم)
21.05.2017


سلطان جان کلیوال
که حکمتیار د سولی د راتلو دپاره مؤثر کار کوی نو!
20.05.2017


سید هاشم سدید
افشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب! قسمت چهارم- بخش اول
20.05.2017


محمد اسحاق نگارگر
گویی اینان برای لذت بردن می کُشند!
20.05.2017


مصطفی عمر زی
ادارات دولتی وضیاع سرمایه های ملی
20.05.2017


حامد نوید
بهزاد نقاشی از تبار عشق - قسمت یازهم
18.05.2017


رووف روشان
بهترين فرصت برای حل دیپلوماتیك معضلۀ خط دیورند
18.05.2017


آریانا افغانستان آنلاین
مشکل در تأریخ تجلیل از روز مادر
17.05.2017


مصطفی عمر زی
نفرت؛ اما چه قدر زود
17.05.2017


مکی نوابی
لانه ام ویران مکن
17.05.2017


بصیر صباح
تحقیق در ادبیات فولکولور و نقل قول های مشهور (15)
17.05.2017


بی بی سی
سازمان ملل از افزایش تلفات کودکان در افغانستان خبر داد
17.05.2017


حمید انوری
"وطن ویرانه از یار است یا اغیار یا هردو؟"
17.05.2017


حامد نوید
منار چکری
16.05.2017


لایق جان خوستی
سید جمال الدین افغانی و نخبگان افغانستان (قسمت سوم)
15.05.2017


محمد ظاهر عزیز
سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی (یونسکو) بخش دهم قسمت چهارم
15.05.2017


سید هاشم سدید
افشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب! بخش سوم ( قسمت II)
15.05.2017


بهاؤل ملک
شرح حال عبدالملک عبدالرحیم زی - بخش دوازدهم
15.05.2017


محمد اسحاق نگارگر
برف خود را به بام همدیگر افگندن
15.05.2017


سید حمیدالله روغ
مسألۀ دیورند (قسمت اول)
14.05.2017


سلطان جان کلیوال
که حکمتیار د سولی د عالی شورا مشر شی
14.05.2017


همایون شاه عالمی
وطــن و ابــر غــم
14.05.2017


مصطفی عمر زی
نبایدهای سیاست جدید امریکا در افغانستان
14.05.2017


سید هاشم سدید
افشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب! بخش سوم ( قسمت I)
14.05.2017


بصیر صباح
فريادي ازبي عدالتي و زورگويي
14.05.2017


لایق جان خوستی
سید جمال الدین افغانی و نخبگان افغانستان (قسمت دوم)
13.05.2017


بصیر صباح
تحقیق در ادبیات فولکولور و نقل قول های مشهور (14)
12.05.2017


خلیل الله ناظم باختری
وعــــدۀ امـــروز
12.05.2017


لایق جان خوستی
سید جمال الدین افغانی و نخبگان افغانستان (قسمت اول)
12.05.2017


حمید انوری
"از آن گرگی که می پوشد لباس میش می ترسم"
11.05.2017


محمد اسحاق نگارگر
سرنوشت تلخ کشور ما بر سنگ کنده شده
11.05.2017


محمد نسیم اسیر
سرمه های آزموده!!
11.05.2017


سید هاشم سدید
افشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیپ! (2)
11.05.2017


م. داؤد موسی
نظری بر مصاحبۀ اخیر آقای کرزی
11.05.2017


زبیر واعظی
اگر بينى كه نا بينا و چاه است
11.05.2017


عبدالحی حبیبی
په پښتو ادب کي د مېرمني برخه (پای)
10.05.2017


بصیر صباح
تحقیق در ادبیات فولکولور و نقل قول های مشهور (13)
10.05.2017


محمد اسحاق نگارگر
به خاطر رویداد های دردناک کابل
10.05.2017


محمد ظاهر عزیز
سروده های زنده یاد ضیاء قاریزاده قسمت دوم
09.05.2017


سید هاشم سدید
افشای رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیپ(1)
09.05.2017


محمد نعیم بارز
نقش عنصر آگاهی در تحولات اجتماعی(بخش هفتم)
09.05.2017


لایق جان خوستی
د افغانستان کثیر التألیف شخصیت پوهاند عبدالله بختانی
09.05.2017


محمد اسحاق نگارگر
نباید بخاطر یک کَیک پوستین را در آتش افگنند
08.05.2017


لایق جان خوستی
د سید جمال الدین افغان عالی نښان په قاهره کښې
08.05.2017


احسان الله مایار
مکتوب سر گشاده به عنوان برادر حکمتیار
07.05.2017


خلیل الله ناظم باختری
صـبـر و تـحـمـل
07.05.2017


سلطان جان کلیوال
د ګلبدین حکمتیار راتګ د سولی په ګټه وی که په تاوان؟
07.05.2017


مـکی نـوابی
این دل شکسته بهتر
07.05.2017


حمید انوری
مادرم بر مرگ بی تابوت فرزندت بنال
05.05.2017


محمد نسیم اسیر
طـفـل اشـک
05.05.2017


محمد اسحاق نگارگر
بیابان ویران
05.05.2017


عبدالحی حبیبی
په پښتو ادب کي د مېرمني برخه (پنځمه برخه)
05.05.2017


بصیر صباح
تحقیق در ادبیات فولکولور و نقل قول های مشهور (12)
05.05.2017


ح. راسخ روشنایی
واقعات بی سابقه (طنز)
04.05.2017


سلطان جان کلیوال
رنځــــــــور
04.05.2017


محمد اسحاق نگارگر
جناب حکمتیار راه آشتی را اختیار نموده اند
04.05.2017


خلیل الله ناظم باختری
باز هم فاجعه در کابل و باز هم ماتم اعظم
04.05.2017


محمد نسیم اسیر
دشمن بی حیا مرا هیچ رها نمی کند!
03.05.2017


ولی احمد نوری
استقبال زنده یاد عبدالرحمن پژواک از رهی معیری
03.05.2017


و. عطارد
عامل پسمانی ام
03.05.2017


حمید انوری
"شیخی به زنی ..."
03.05.2017


عبدالحی حبیبی
په پښتو ادب کي د مېرمني برخه (څلورمه برخه)
02.05.2017


محمد اسحاق نگارگر
یا مکن با پیلبانان دوستی یا بناکن خانه ی در خوردِ پیل
02.05.2017


بصیر صباح
تحقیق در ادبیات فولکولور و نقل قولهای مشهور (11-4)
02.05.2017


محمد نعیم بارز
نقدی بر«ششمین تکملۀ» آقای سدید! (بخش ششم)
01.05.2017


محمد نسیم اسیر
جهان در چنگال یک قدرت!
01.05.2017


خلیل الله ناظم باختری
شرط یاری و وفا
01.05.2017


نثار احمد صمد واصفی
ولسمشر ټرمپه، د ټولې نړۍ سره نسې جنګېدای
01.05.2017


سلطان جان کلیوال
د طالبانو او روسانو اړیکی د پاکستان نوی پروژه ده
30.04.2017


حمید انوری
یادی از حماسۀ نهم ثور
29.04.2017


محمد عزیز عزیزی
هفت و هشت ثور را در یک ترازو نباید گذاشت
29.04.2017


عبدالحی حبیبی
په پښتو ادب کي د مېرمني برخه (دریمه برخه)
29.04.2017


بصیر صباح
تحقیق در ادبیات فولکولور و نقل قولهای مشهور (11-3)
29.04.2017


محمد اسحاق نگارگر
زاغ نبود کبوتر بود؛ کبوتر نبود زاغ بود
29.04.2017


بهاؤل ملک
شرح حال عبدالملک عبدالرحیم زی در آثار نویسند گان - بخش یازدهم
29.04.2017


محمد نسیم اسیر
کودتای منحوس ثور مسؤول تباهی افغانستان است
28.04.2017


حمید انوری
هشت ثور سیاهتر از هفت ثور
28.04.2017


خلیل الله ناظم باختری
به فکــــر وطن
28.04.2017


مصطفی عمر زی
۸ ثور، شرم آور است
28.04.2017


عارف عباسی
احمد ضیاء مسعود و ماجراجویی حرفوی
28.04.2017


مصطفی عمر زی
سرزمین شهداء
28.04.2017


محمد ظاهر عزیز
سروده هایی از ضیاء قاریزاده (2)
27.04.2017


حمید انوری
باران مرگ در سرزمین غم و درد!
27.04.2017


محمد عزیز عزیزی
کودتای هفت ثور سال 1357
26.04.2017


ف، هیرمند
مسلخ "نسل کشی" نسل ها
26.04.2017


سلطان جان کلیوال
د ثور کودتا، دسرطان له کودتا رازیږیدلې ده
26.04.2017


محمد نسیم اسیر
هدایت کرملین!!
26.04.2017


ملالی موسی نظام
ملت افغانستان در گرو جنایتکاران ۷ و ۸ ثور
26.04.2017


ولی احمد نوری
فردا هفت ثور است، روز بربادی افغانستان
26.04.2017


احسان الله مایار
انگیزۀ نوشتن این مقال
25.04.2017


جلیل غنی هروی
خونبار ترین حملۀ دهشت افگنان بر سر بازان افغانستان
25.04.2017


بصیر صباح
تحقیق در ادبیات فولکولور و نقل قولهای مشهور (11-2)
25.04.2017


آریانا افغانستان آنلاین
آوازۀ سر چوک در مورد یک کودتای ناکام در کابل
25.04.2017


خلیل الله ناظم باختری
مُشک سوده
25.04.2017


نوین قاریزاده
كوى و برزن كابل
25.04.2017


نظر محمد مطمئن
د بلخ او اچین بریدونه د افغان جګړې پيچلتیا
24.04.2017


محمد اسحاق نگارگر
دولت های ضعیف با سیاست بی پرنسیپ
24.04.2017


حمید انوری
طالبان خاک به سر شدند، کرزی دیگر آنان را برادر نمی داند
24.04.2017


محمد نسیم اسیر
شعار و شعور طالبان!
24.04.2017


مصطفی عمر زی
ناهنجاری ها در تضعیف حاکمیت
24.04.2017


محمد ظاهر عزیز
روز جـهـانـی زمـیــن
24.04.2017


حمید انوری
آیا ارتباطی بین عزل ضیاء مسعود، اخطار عطا محمد نور و حمله بر قول اردوی دهدای مزار وجود دارد؟!
23.04.2017


سید هاشم سدید
به عقل طالب و حامیان طالب باید حیران ماند
23.04.2017


سلطان جان کلیوال
دلته یو ورور بل مسلمان نه ګڼی
23.04.2017


بصیر صباح
روسيه و قاچاق مواد مخدر افغانستان
22.04.2017


عبدالحی حبیبی
په پښتو ادب کي د مېرمني برخه (دوهمه برخه)
22.04.2017


محمد اسحاق نگارگر
ما این آلاپ کهنۀ "صلح می آید" را بسیار شنيده ایم
22.04.2017


بصیر صباح
تحقیق در ادبیات فولکولور و نقل قولهای مشهور (11_1)
21.04.2017


خلیل الله ناظم باختری
سـیل اشـک
21.04.2017


محمد نسیم اسیر
شـکـوه از کیست؟
21.04.2017


مصطفی عمر زی
سهمیۀ کانکریت و سمنت (مهم)
21.04.2017


عبدالحی حبیبی
په پښتو ادب کي د مېرمني برخه (لمړی برخه)
20.04.2017


حمید انوری
از خر کُشی تا شَیر فروشی قسمت دوم
20.04.2017


ملالی موسی نظام
آیا حقیقتاً آسیاب بابا به نوبت است؟!
20.04.2017


محمد اسحاق نگارگر
هــمــدردی
19.04.2017


ف، هیرمند
جوامع عقب مانده و ناسیونالیزم
19.04.2017


بصیر صباح
تحقیق در ادبیات فولکولور و نقل قولهای مشهور (10)
19.04.2017


محمد ظاهر عزیز
سروده هایی از ضیاء قاریزاده (1)
18.04.2017


خلیل الله ناظم باختری
روز حساب
18.04.2017


محمد نسیم اسیر
آزمایشگاه افغانستان!
18.04.2017


سلطان جان کلیوال
د شهیدی فرخندی ورور دجادوګرانو قربانی شو
18.04.2017


غلام حضرت
یک پیشنهاد فقیرانه - رندانه
17.04.2017


میر عنایت الله آشفته
از دیورند تحمیلی تا پرتاب مادر بمب ها
17.04.2017


همایون شاه عالمی
شگوفه کرده درخت و رسیده فصل بهار
17.04.2017


ملالی موسی نظام
ادبیات داستانی و زنان داستان سرای افغان - قسمت سوم
17.04.2017


سید هاشم سدید
ایران می تواند هدف چهارم باشد!
16.04.2017


محمد اسحاق نگارگر
ابتذال سیاست در افغانستان
16.04.2017


بصیر صباح
قاچاقچيان مواد مخدر و قصرهای شیرپور
16.04.2017


سید هاشم سدید
ماجرا جوئی های ترامپ جهان را به کجا می برد
16.04.2017


سلطان جان کلیوال
په افغانستان کی د امریکا تر ټولو ستره فاجعه؟
15.04.2017


عارف عباسی
مادر بامب ها بالای کشور بی مادر آزمایش شد
14.04.2017


همایون شاه عالمی
ثـمـر نــیــکی
14.04.2017


محمد نسیم اسیر
تـلاش صـلـح با طـالبان
14.04.2017


بصیر صباح
تحقیق در ادبیات فولکولور و نقل قولهای مشهور (9)
14.04.2017


حمید انوری
از خر کُشی تا شَیر فروشی(1)
13.04.2017


محمد نعیم بارز
طبیعتاً عقل انسان در پی منفعت خودش است
13.04.2017


محمد اسحاق نگارگر
می کُشند پس هستند
13.04.2017


سید هاشم سدید
کلمات قوم و ملیت
13.04.2017


خلیل الله ناظم باختری
در عـرصۀ گیتی
13.04.2017


نظام الدین روشن
هر کار ایستاده پا عارضه ساز است
13.04.2017


سید هاشم سدید
دلیل این تغییر چیست؟
20.01.2017