میر عنایت الله آشفته
از دیورند تحمیلی تا پرتاب مادر بمب ها
17.04.2017


همایون شاه عالمی
شگوفه کرده درخت و رسیده فصل بهار
17.04.2017


ملالی موسی نظام
ادبیات داستانی و زنان داستان سرای افغان - قسمت سوم
17.04.2017


سید هاشم سدید
ایران می تواند هدف چهارم باشد!
16.04.2017


محمد اسحاق نگارگر
ابتذال سیاست در افغانستان
16.04.2017


بصیر صباح
قاچاقچيان مواد مخدر و قصرهای شیرپور
16.04.2017


سید هاشم سدید
ماجرا جوئی های ترامپ جهان را به کجا می برد
16.04.2017


سلطان جان کلیوال
په افغانستان کی د امریکا تر ټولو ستره فاجعه؟
15.04.2017


عارف عباسی
مادر بامب ها بالای کشور بی مادر آزمایش شد
14.04.2017


همایون شاه عالمی
ثـمـر نــیــکی
14.04.2017


محمد نسیم اسیر
تـلاش صـلـح با طـالبان
14.04.2017


بصیر صباح
تحقیق در ادبیات فولکولور و نقل قولهای مشهور (9)
14.04.2017


حمید انوری
از خر کُشی تا شَیر فروشی(1)
13.04.2017


محمد نعیم بارز
طبیعتاً عقل انسان در پی منفعت خودش است
13.04.2017


محمد اسحاق نگارگر
می کُشند پس هستند
13.04.2017


سید هاشم سدید
کلمات قوم و ملیت
13.04.2017


خلیل الله ناظم باختری
در عـرصۀ گیتی
13.04.2017


نظام الدین روشن
هر کار ایستاده پا عارضه ساز است
13.04.2017


فاروق اعظم
مهاجر
12.04.2017


محمد حسن کاکر
فلسفهٔ آزادی بخش ششم و آخر
12.04.2017


محمد حسن کاکر
د آزادی فلسفه (شپژمه برخه او پای)
12.04.2017


حنیف رهیاب رحیمی
جمعه خان خام خَو
12.04.2017


سید هاشم سدید
آیا پشتون ها یک ملت هستند؟
12.04.2017


بصیر صباح
تحقیق در ادبیات فولکولور و نقل قولهای مشهور (8)
11.04.2017


محمد اسحاق نگارگر
باز گرفتن هدیه‌ گرانبهای خداوند(ج) «انسان»
11.04.2017


عارف عباسی
چگونه کشوری برباد و مردمش تباه می گردد!
11.04.2017


رڼا ګل اریوبزی
دوه سره حکومتولی او که فاسدالطوایفی
11.04.2017


خلیل الله ناظم باختری
عــرص مــولانــا
11.04.2017


جلیل غنی هروی
کنفرانس ماسکو و ستراتیژی پاکستان در افغانستان
10.04.2017


محمد حسن کاکر
فلسفۀ آزادی (قسمت پنجم)
10.04.2017


محمد حسن کاکر
د آزادی فلسفه پنڅمه برخه
10.04.2017


بی بی سی
نقاشی دختر افغان در مسابقۀ سازمان جهانی صحت
10.04.2017


بصیر صباح
نقش طالبان درکشت، توليد وقاچاق مواد مخدر - قسمت پنجم
10.04.2017


ولی احمد نوری
افغان و افغانستان (یک)
09.04.2017


خلیل الله ناظم باختری
مـرغـک بیچــاره
09.04.2017


بصیر صباح
تحقیق در ادبیات فولکولور و نقل قولهای مشهور (7)
09.04.2017


محمد اسحاق نگارگر
انسان در رابطه با دیگران زنده می ماند
09.04.2017


احسان الله مایار
دور نمای مه آلود افغانستان نیازمند (سوم و اخیر)
08.04.2017


محمد نسیم اسیر
همه کس ایرانی ست (سرقت های معنوی)
07.04.2017


خلیل الله ناظم باختری
بلـبـل بی آشـیـان
07.04.2017


بصیر صباح
تحقیق در ادبیات فولکولور و نقل قولهای مشهور (6)
06.04.2017


مصطفی عمر زی
تأریخی که باید بخوانیم (قسمت جهارم و اخیر)
06.04.2017


محمد اسحاق نگارگر
سرودی برای مادر وطن
06.04.2017


محمد نعیم بارز
آقای سدید: مطلق گزایی زیبندۀ هیچکس نیست
06.04.2017


ف، هیرمند
فاصلۀ ناسیونالیزم معاصر و پوپولیزم
06.04.2017


سلطان جان کلیوال
زه په دی نه پوهیدم
06.04.2017


ولی احمد نوری
جمال الدین افغان و اقبال لاهوری "گنجور"
05.04.2017


محمد ظاهر عزیز
سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی (یونسکو) قسمت چهارم بخش نهم
05.04.2017


شاعر گمنام
شــعــر کــج
05.04.2017


محمد اسحاق نگارگر
یا بمیر یا جلو بیفت چنین است فرمان تاریخ
05.04.2017


ملالی موسی نظام
ادبیات داستانی و زنان داستان سرای افغان - بخش دوم
04.04.2017


ولی احمد نوری
علامه سید جمال الدین افغان بود و افغان است
04.04.2017


بصیر صباح
تحقیق در ادبیات فولکولور و نقل قولهای مشهور (5)
04.04.2017


خلیل الله ناظم باختری
صــلــح و صــفــا
04.04.2017


همایون شاه عالمی
شـمـع وجــدان
04.04.2017


سید هاشم سدید
چرا سید جمال الدین افغان تجرد اختیار کرد؟
03.04.2017


مصطفی عمر زی
مجلۀ هفته وار (ژوندون)
03.04.2017


بصیر صباح
قاچاقچيان دولتي مواد مخدرکيها هستند؟؟ - قسمت چهارم
03.04.2017


محمد اسحاق نگارگر
جامعۀ بیمار ولی بدون داکتر و پرستار
02.04.2017


نظر محمد مطمئن
په کابل او مزار کې څه روان دي
02.04.2017


بصیر صباح
تحقیق در ادبیات فولکولور و نقل قولهای مشهور (5)
02.04.2017


محمد عزیز عزیزی
پارلمان غیر مسئول افغانستان
02.04.2017


حمید انوری
از "همایش" تا"همایشگاه" و از آنجا تا "زایشگاه"...
01.04.2017


مصطفی عمر زی
تأریخی که باید بخوانیم (قسمت سوم)
01.04.2017


محمد نسیم اسیر
طینت ناپاک پاکستان در حق افغانستان و مردم آن
01.04.2017


محمد نعیم بارز
نگاه های متفاوت به «تکملۀ چهارم» آقای سدید!
01.04.2017


محمد اسحاق نگارگر
اشک دختر معصوم و بیگناه
31.03.2017


عبدالحی حبیبی
آيا هزاره کلمۀ قديمتر است؟
31.03.2017


بصیر صباح
تحقیق در ادبیات فولکولور و نقل قولهای مشهور (4)
31.03.2017


مصطفی عمر زی
تأریخی که باید بخوانیم (قسمت دوم)
31.03.2017


ولی احمد نوری
یکصدو نهمین سال تولد استاد خلیل الله خلیلی
31.03.2017


خلیل الله ناظم باختری
اهــل هــنــر
30.03.2017


صلاح الدین سعیدی
صلح و استقرار در افغانستان و منطقه
30.03.2017


محمد نسیم اسیر
سارقان حرفوی!
30.03.2017


محمد ولی آریا
یک نگرش نو و یک نگارش بلند
30.03.2017


مصطفی عمر زی
تأریخی که باید بخوانیم (قسمت اول)
30.03.2017


عارف عباسی
معضلۀ بغرنج افغانستان بدون سراغ راه حل (بخش دوم و اخیر)
29.03.2017


محمد اسحاق نگارگر
نجات مردم از بحران رهبری
29.03.2017


همایون شاه عالمی
بـدیــع بـلـخـی
29.03.2017


بصیر صباح
تحقیق در ادبيات فولکولور و نقل قولهاي مشهور (3)
29.03.2017


ملالی موسی نظام
بلی، بعضی ابهامات را باید با شواهد و مدارک حل کرد - قسمت چهارم
28.03.2017


محمد نسیم اسیر
امشب دل افسرده را در سینه گریان یافتم
28.03.2017


سید هاشم سدید
تکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست بخش هشتم
28.03.2017


بهاؤل ملک
شرح حال عبدالملک عبدالرحیم زی (بخش دهم)
28.03.2017


صلاح الدین سعیدی
طرح های مشخص به حاكميت كابل!
28.03.2017


حامد نوید
آثار شکوهمند هده -قسمت چهارم و اخیر
27.03.2017


محمد اسحاق نگارگر
عرایض عاجزانهٔ خدمت استاد نـور احراری (سوم و اخیر)
27.03.2017


خلیل الله ناظم باختری
شمـشیر عـریـان
27.03.2017


عارف عباسی
معضلۀ بغرنج افغانستان بدون سراغ راه حل (بخش اول)
27.03.2017


احسان الله مایار
دور نمای مه آلود افغانستان نیازمند (قسمت دوم)
27.03.2017


حمید انوری
می بخور، مصحف بسوزان، آتش اندر کعبه زن-3
26.03.2017


محمد اسحاق نگارگر
عرایض عاجزانهٔ خدمت استاد نـور احراری (2)
26.03.2017


بصیر صباح
تحقیق و جست و جو در ادبيات فولکلور (۲)
26.03.2017


خلیل الله ناظم باختری
صلاح طبیعـت
26.03.2017


صلاح الدین سعیدی
جاسوس، خائن و یا خادم کیست؟ (قسمت دوم و اخیر)
25.03.2017


مصطفی عمر زی
نـیـرنـگ نـو نـبـاشد
25.03.2017


محمد نعیم بارز
نگاه های متفاوت به «تکملۀ سوم» آقای سدید!
25.03.2017


محمد اسحاق نگارگر
عرایض عاجزانهٔ خدمت استاد نـور احراری (1)
25.03.2017


محمد معصوم هوتک
«صوفی» شاعر ناشناختۀ صاحب دیوان
25.03.2017


سید هاشم سدید
تکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست بخش هفتم
24.03.2017


بصیر صباح
تحفه قاچاقچيان مواد مخدر به مردم ودولت (بخش سوم)
24.03.2017


صدای امریکا
آغاز سال نو تعلیمی با محرومیت ۳.۷ میلیون کودک افغان از مکتب
24.03.2017


محمد اسحاق نگارگر
وای بر مظلومان جهان
24.03.2017


عبدالصبور صافی
مشکل اساسی در حکومت وحدت ملی - قسمت دوم
23.03.2017


حمید انوری
چند تذکر ادبی خدمت چند قاتل حرفوی
23.03.2017


آریانا افغانستان آنلاین
عرض تبریک سال نو 1396 هجری شمسی
23.03.2017


م. داؤد موسی
خاک زیارت ها
23.03.2017


صلاح الدین سعیدی
جاسوس، خائن و یا خادم کیست؟
23.03.2017


ولی احمد نوری
حــرام دانستن نوروز حــرام است
23.03.2017


محمد ولی آریا
استبداد جناحی در افغانستان
22.03.2017


ملالی موسی نظام
چهل روز بعد از فاجعۀ استخوان سوز شهادت فرخنده
22.03.2017


محمد اسحاق نگارگر
قضاوت عوام یا مساوی بودن قیمت قند و قروت
22.03.2017


سید هاشم سدید
تکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست بخش ششم
22.03.2017


عبدالصبور صافی
مشکل اساسی در حکومت وحدت ملی
22.03.2017


محمد نسیم اسیر
بـهـار وطــن
22.03.2017


همایون شاه عالمی
آهـنـگ بـهـار
22.03.2017


خلیل الله ناظم باختری
بــهــار جـانـفـزا
21.03.2017


سلطان جان کلیوال
نوروز ته و وایی....
21.03.2017


بصیر صباح
بهار، سال نو و نوروز (قسمت سوم)
21.03.2017


امان الله
نوروز: قابل توجه فرهنگیان افغان
21.03.2017


عارف عباسی
نوروزت مبارک افغانستان عزیز
21.03.2017


ولی محمد نوروزی
نوی کال نوې ورځ او نوی پسرلی
21.03.2017


و. عطارد
میلۀ گل سرخ و شاه مردان
21.03.2017


محمد ظاهر عزیز
نوروز و سال نو شما مبارک!
21.03.2017


اسحق ثنا
نوروز و سال نو 1396
21.03.2017


عزیزه عنایت
فردا نوروز است
20.03.2017


خلیل الله ناظم باختری
بــهــار مـــا
20.03.2017


ملالی موسی نظام
آغازی برای پامال عدالت برای فرخنده
20.03.2017


بصیر صباح
بهار، سال نو و نوروز (قسمت دوم)
20.03.2017


زهره صابر هیروی
در سوگ فرخندۀ شهید
20.03.2017


جبار توکل هروی
قتل فرخنده فاجعۀ عجیب و بی سابقه
19.03.2017


حمید انوری
اشکی در سوگ فرخنده و عدالتی که نبود
19.03.2017


همایون شاه عالمی
ملای منافق و قتل فرخنده
19.03.2017


محمد نعیم بارز
نگاه های متفاوت به نوشتۀ «تکملۀ دوم» آقای سدید!
19.03.2017


ملالی موسی نظام
فاجعۀ بیداد زن ستیزی در افغانستان و فریاد درخواست «عدالت»
19.03.2017


بصیر صباح
بهار، سال نو و نوروز (قسمت اول)
19.03.2017


رسول پویان
"فرخنده" شقایق سرخ بهار گشت
19.03.2017


ملالی موسی نظام
جنایتی شرم آور در آستانۀ تجلیل از سال نو هجرت حضرت پیغمبر
19.03.2017


م. داؤد موسی
فاجعه قتل فرخنده در کابل (بِأی ذَنبٍ قُتِلَت؟)
19.03.2017


محمد اکبر یوسفی
صدها افغان، در مراسم تدفین زن مقتول
19.03.2017


شاداب امین
فرخنده را چی کسانی کشتند؟
18.03.2017


بصیر صباح
توليد و ترافيک مواد مخدره چگونه و وسيله کيها انجام ميشود؟؟؟
18.03.2017


تیمورشاه تیموری
از قتل و شهادت فرخنده دو سال سپری شد
18.03.2017


غلام حضرت
نگاه کوتاهی به قیام 24 حوت هرات (بخش دوم)
18.03.2017


سرور روحانی
قيام ٢٤ حوت هرات
18.03.2017


حمید انوری
می بخور، مصحف بسوزان، آتش اندر کعبه زن
18.03.2017


محمد اسحاق نگارگر
نوروز تان مبارک و خجسته باد
18.03.2017


جلیل غنی هروی
سی و هشتمین سالگرد قیام هرات
17.03.2017


ملالی موسی نظام
بلی، بعضی ابهامات را باید با شواهد و مدارک حل کرد - قسمت سوم
17.03.2017


غلام حضرت
نگاه کوتاهی به بیست و چهار حوت (قسمت اول)
17.03.2017


سید هاشم سدید
تکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست بخش پنجم
16.03.2017


بصیر صباح
تحقیق و جست و جو در ادبيات فولکلور (بخش اول)
16.03.2017


مصطفی عمر زی
در قلب کرملین
16.03.2017


ضیاء نظام
افغانستان؛ کشور فقیر با وجود مساعدت های بی سابقۀ جهانی
15.03.2017


محمد ولی آریا
عنوان: تکامل دموکراسی مترقی قسمت هجدهم بخش پنجم (11)
15.03.2017


حنیف رهیاب رحیمی
عجایب قریه ما بخش (دوم و اخیر)
14.03.2017


محمد اسحاق نگارگر
صلح از دیدگاه عرفان
14.03.2017


بهاؤل ملک
شرح حال عبدالملک عبدالرحیم زی در آثار نویسند گان - بخش نهم
14.03.2017


حمید انوری
می بخور، مصحف بسوزان، آتش اندر کعبه زن
14.03.2017


ولی احمد نوری
باز هم تقبیح نابودی بودا...
14.03.2017


جلیل غنی هروی
ارزیابی ستراتیژی امریکا برای افغانستان
14.03.2017


حنیف رهیاب رحیمی
عجایب قریهٔ ما (طنز و داستان)
13.03.2017


محمد اسحاق نگارگر
ماجرای شاعر و حال زار مردم افغانستان
13.03.2017


خلیل الله ناظم باختری
رواجِ کُشتن
13.03.2017


محمد نسیم اسیر
مشعل داران بامیان !!
13.03.2017


غلام حضرت
جواب کوتاه به اظهارات جناب آقای بارز
13.03.2017


محمد ولی آریا
عنوان: نادیا رفت، انجمن خاموش شد
13.03.2017


سید هاشم سدید
بیائید بمسائل کمی مسؤولانه تر برخورد کنیم! (سوم و اخیر)
13.03.2017


محمد نعیم بارز
نگاه های متفاوت به نوشتۀ «تکملۀ اول» آقای سدید!
13.03.2017


احسان الله مایار
خاطرات گذشته اندیوال حیاتم
12.03.2017


فاروق اعظم
زما خوري!
12.03.2017


رازق فانی
خون سنگ!
12.03.2017


عارف عباسی
جنرال های ترمپ باید از تلۀ خرس پاکستان در حذر باشند
12.03.2017


حامد نوید
چرا و چگونه مجسمه های بامیان ویران گردیدند
12.03.2017


ملالی موسی نظام
یادی از پیکره های با شکوه بودای بامیان
12.03.2017


سلطان جان کلیوال
د بودا وینا
11.03.2017


ابوالقاسم جاوید
در سوگ پيکره های بودا
11.03.2017


دوکتور فقیرچند چندیوک
بودا، طالبان و دولت فعلی
11.03.2017


حفیظ الله حازم
بــــــودا
11.03.2017


صحرالدین شامی
مجسمۀ بودای بامیان
11.03.2017